Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Trabajadores de los cuidados personales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

173 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales' en Estonia.

 • Lasteaiaõpetaja abi. Põhipersonali haigestumise või koolituse korral asendaja Tööülesanded: MTÜ Asendusteenus otsib õpetaja abi asendajat Tartu linna lasteaedadesse. Asendaja tööks on asendada lasteaia põhipersonali õpetaja abi haigestumise, puhkuse või koolituse perioodiks. Asendatavad perioodid...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppetegevuste läbiviimisel, rühmatöödes, õppekäikudel; ruumide koristamine, toidu toomine ja jagamine; koos laste ja õpetajaga väljas viibimine). Omalt poolt pakume: Puhkust 35 kalendripäeva, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Meeskonnatöö...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Saue valla lasteaedades asendaja põhipersonali haigestumise või koolitusel viibimise korral Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi asendajaid Saue vallas, kelle põhi ülesandeks on asendada lasteaia põhipersonali haigestumise või koolitusel viibimise korral. Töö sõltub asendatavast...
 • Spetsialist. Jalahoolduse spetsialist Tööülesanded: Peamised tööülesanded: jalahooldus ja -ravi teenuste kvaliteetne pakkumine; instrumentide ja tööruumide hooldus; toodete ja teenuste soovitamine lähtuvalt kliendi vajadustest; oma töö järjepidev reflektsioon. Omalt poolt pakume: Põhjalikku...
 • Isiklik abistaja. osalise ajaga Tööülesanded: Saatmine teatud sihtpunkti, abistamine asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja meditsiinisasutustes, abistamine seminaridel, koolituskursustel, loengutel, abistamine tööülesannete tätimisel, abistamine ühiskondlike asjade ajamisel. Abistamine isiklikus asjaajamises,...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Hooldekodu klientide teenindamine (toitmine, pesemine ja abistamine). Omalt poolt pakume: Puhkus 35 kalendripäeva. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Tugiisik. Tugiisik erivajadusega lapsele Tööülesanded: Tugiisiku eesmärk on erivajadusega lapse abistamine, juhendamine ja motiveerimine õpiprotsessis osalemisel. Oluline on lapsele turvalise ja toetava keskkonna tagamine koolipäeva jooksul ja vajadusel peale seda. Tugiisik õpetab ja julgustab...
 • Õpetaja assistent. Tööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate ja erivajadustega inimeste hooldamine. Omalt poolt pakume: Alalist töökohta, väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Kasuks tuleb töökogemus ja kutsetunnistus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Tugiisik. Tööülesanded: Erivajadusega lapse abistamine Keeni Põhikooli lasteaiarühmas Kratila, juhendamine ning toetamine õpi- ja arendusprotsessis. Töö on osakoormusega. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd; täiendkoolituse võimalusi; sõbralikku kollektiivi. Muud...
 • Õpetaja abi, lasteaiakasvataja abi. esialgu kuni 31.05.2019, mooduli jäämisel pikemalt Tööülesanded: Rühma puhastus, õpetaja abistamine, toidu jagamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi. Muud nõuded: Puhas, korralik, kohusetundlik, sõbralik Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Hooldaja. Tööülesanded: Vanurite hooldamine; hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi serveerimine; toiduhügieeni reeglite järgimine; pesu vahetamine; klientide söötmine ja hügieeni tagamine; voodipesu, käterättide ja saunalinade ettevalmistamine pesumajja saatmiseks; puhta pesu paigutamine kappidesse,...
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Lapsehoidja tööülesannete täitmine. Omalt poolt pakume: Püsivat töösuhet väikeses sõbralikus kollektiivis. Muud nõuded: Vajalik keskharidus. Peab olema sõbralik, lapsi armastav. Kasuks tuleb varasem töökogemus samal ametialal Kodus töötamise võimalus:...
 • Hooldaja. uues avatavas Paljassaare üksuses Tööülesanded: 24 psüühilise erivajadusega inimese toetamine ja abistamine riietumisel, söömisel, hügieenitoimingutes, mähkmete vahetamine ning vajadusest lähtuvalt järelevalve ja terviseseisundi jälgimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet...
 • Lasteaiaõpetaja abi. haiguselehel oleva töötaja asendaja Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel. Laste toetamine riietumisel, järelvalve. Lastele kolme söögikorra serveerimine, nõude pesu masinaga, rühmaruumide märgpuhastus korra päevas, ruumide tuulutamine. Omalt...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Hooldekodus elavete eakate abistamine ja hooldus. Omalt poolt pakume: Toredat ja sõbraliku töökollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Õpetaja abi tagab rühmaruumide puhtuse ja korra ( voodite tegemine, koristamine jm.); abistab õpetajat õppetöös, laste riietumisel ja toidu serveerimisel. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, koolitusvõimalusi ja puhkust suvel. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus,...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Hooldaja töö seisneb abivajaja elu toetamises: ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine hooldekodus; abistamine söömisel ja juhendamine igapäevatoimingutes; juhendamine voodi- ja isikliku pesu vahetamisel ja korrastamisel; abistamine isikliku hügieeni ja kehapuhtuse...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Kodus elava suurenenud abi- ja järelevalvevajadusega täiskasvanu (sh dementsussündroomiga) abistamine igapäevaelu- ja hooldustoimingutes nt hügieenitoimingud, söötmine, koristamine, juhendamine jõukohastes tegevustes jne. Omalt poolt pakume: Erialaseid koolitusi...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hoolitseda abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest; hooldaja töötab vanemaealiste ja õigeusklike inimestega, kes oma elusituatsiooni...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Klientidele hooldusteenuse osutamine (sh. toidujagamine, pesupesemine ja ruumide koristamine) ja nende abistamine igapäevatoimingutes. Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda, paindliku töögraafikut, tasuta toitlustamist Muud nõuded: Rahulik ja hea suhtleja, kohusetundlik...
 • Õpetaja abi. Ajutiselt puuduva töötaja asemel Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes, toidu jagamine, rühmaruumide koristamine jne Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi. Sobivusel ja võimalusel edaspidi võimalik saada tähtajatu tööleping. Kodus...
 • Tugiisik. Täisealise isiku tugiisik Tööülesanded: Tugiisiku tööülesanneteks on kõrvalabi osutamine täisealisele isikule, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd, meeldivat...
 • Ööpäevaringne hooldustöötaja. Tööülesanded: Hooldusosakonnas eakate ööpäevaringne hooldamine (24 h vahetused). Omalt poolt pakume: Staabiilset ja head töökeskonda; toetavat meeskonda. Vajalik koolitus tasustatud asutuse poolt. Muud nõuded: Kasuks tuleb haridus sotsiaalvaldkonnas, erialane töökogemus, arvuti...
 • Hooldaja. ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks (lastepsühhiaatria osakond) Tööülesanded: Patsiendi abistamine ja juhendamine. Hooldustoimingute tegemine. Õe abistamine protseduuride tegemisel. Patsiendi saatmine uuringutel. Patsiendiga jalutamine. Vajaliku dokumentatsiooni täitmine....
 • Hooldusteenindaja. Tööülesanded: Klientide isikliku hügieeni tagamine; klientidele füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna loomine; vajadusel hoolealuste söötmine; ruumide koristamine. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega graafiku alusel; konkurentsivõimelist palka; sõbralikku töökeskkonda;...
 • Hooldaja. Tööülesanded: vanurite abistamine igapäevatoimetustes, tubade ja maja koristamine Omalt poolt pakume: ühisüritusi, preemia, lõunasöök Muud nõuded: soov abivajajaid aidata; hea suhtlemisoskus; kohusetundlikkus ja pingetaluvus; valmisolek meeskonnatööks; ausus ja korrektsus;...
 • Lasteaia õpetaja abi. Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppetegevustes, toidu jagmine, rühmaruumide koristamine jne. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda. Muud nõuded: Oodatud on sooja südamega inimene, kes on hea suhtleja, meeskonnas töötaja Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Laste sotsiaalsete oskuste arendamine, abistamine, õpetamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi. Muud nõuded: Keskharidus või keskeriharidus, peab olema kehtiv esmaabi baaskoolituse tõend 16 h, kehtiv arstitõend Kodus töötamise võimalus:...
 • Tugiisik. Tööülesanded: Haridusliku erivajadusega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja tegusat kollektiivi....
 • Õpetaja abi. nooremas aiarühmas (3-aastased lapsed) Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga. Omalt poolt pakume:...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Klientide hooldamine ja juhendamine; klientide abistamine elamistoimingutes; hooldusplaanide koostamine ja järgimine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, toetavat meeskonda, pikaajalist töösuhet. Muud nõuded: Hea suhtleja, empaatiline,...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>