Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Trabajadores de los cuidados personales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales' en Estonia.

Página: 3

 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Lastega tegelemine ja hoolitsemine, eakohane arendamine, turvalisuse jälgimine. Omalt poolt pakume: Väike kollektiiv, hubane ja kaasaegne töökeskkond. Muud nõuded: Lapsehoidja kutsetunnistus. Eripedagoogika või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltööalane haridus;...
 • Lasteaia õpetaja abi. Tööülesanded: Rühmaruumi korrashoid; lastele toidu toomine ja serveerimine; õpetaja abistamine. Omalt poolt pakume: Kohapeal võimalik süüa lõunat, puhkust suvekuudel. Muud nõuded: Tervisetõendi olemasolu Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate inimeste igapäevane abistamine ja hooldus. Omalt poolt pakume: Tööriided ja vahendid. Muud nõuded: Kasuks tuleb töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lapsehoidja/kasvataja. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Meie lastehoiul on oma suund, milleks on loovus ja kunst. Kui oled loova iseloomuga ning soovid koos lastega teha suurt kunsti, siis ootame just Sind. Omalt poolt pakume: Meil on väga rõõmsameelne ja nooruslik kollektiiv. Muud nõuded:...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine ja õpetaja abistamine lastega tegelemisel eesti õppekeelega sõimerühmas. Omalt poolt pakume: Meeldiv kollektiiv, toredad lapsed. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Lapsehoidja ülesandeks on tagada hoiukodu teenusel olevatele puudega lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, arendamine, meditsiinilise abi korraldamine ning sooja, sõbraliku ja hoolitseva keskkonna loomine. Omalt poolt pakume: Teha...
 • Tugiisik. Erivajadusega lastele Tööülesanded: Lapsega töötav tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, julgustab igapäevaelus toime tulema; aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja hoidmisele; aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;...
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Laste eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine, magama panemine, õues käimine. Muud nõuded: Hooliv, abivalmis; kehtiv tervisetõend; läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Tallinna Rännaku Lasteaed otsib head ja rõõmsat inimest, kelle unistuseks on lastega kooskasvamine, lastelt õppimine, neile eeskujuks olemine ning usaldusliku koostöö arendamine. Õpetaja abi on rühma perenaine ja hea meeskonnakaaslane töös lastega. Omalt poolt...
 • Koduhooldustöötaja. Tööülesanded: Otsime koduhooldustöötajaid (3 kohta) Valga linna, Karula piirkonda ja Taheva piirkonda.Töötaja ametikoha peamiseks eesmärgiks on:Osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas. Koduhooldustöötaja abistab...
 • Tugiisik. täis- ja osaline tööaeg Tööülesanded: Tugiisiku peamiseks rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut nii lasteasutuses, kodus kui erinevates sotsiaalsetes keskkondades.Töö sisu:lapse toetamine õpi- ja muudes tegevustes, püüdes lähtuda nii lapse individuaalsusest kui ka...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Patsiendi abistamine enesega toimetulekul, patsientide abistamine söömisel, riietamisel ja muudes igapäevategevustes, patsiendi hooldamine. Omalt poolt pakume: Diferentseeritud palka vastavalt võimekusele, kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda. Muud nõuded: Hea...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Nädalalõpu õuesõpperühma Tööülesanded: Õpetaja abistamine lastega seotud tegevustes, puhtuse ja toitlustuse eest vastutamine. Omalt poolt pakume: Lapsekesksest metoodikast lähtuvat ja tervislikku/looduslikku keskkonda, palju õues viibimist; kogu päeva toitu tasuta; kokkuleppel...
 • Hooldaja. Sangaste Kodu Tööülesanded: Klientidele sotsiaalteenuste organiseerimine, abistamine igapäevatoimingutes, hooldus-põetustöö, puhtuse ja korra tagamine, turvalise sõbraliku keskkonna loomine. Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal, head meeskonna töökogemust. Muud nõuded:...
 • Abihooldaja. Tööülesanded: Hooldaja abistamine eakate ja/või liikumistakistusega klientide hooldamisel ja põetamisel. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: hügieenitoimingud/pesemine, mähkmete vahetamine, riietamine, abi söömisel, abistamine liikumisel,...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Õpetaja abistamine, toidu jagamine, nõudepesu, rühmaruumide koristamine, laste riidesse aitamine, õues käimine, üritustest osalemine jne. Omalt poolt pakume: toetavat meeskonda, toredaid meeskonnakoolitusi, usaldusväärseid kolleege ja meeldejäävaid üritusi lastega...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Vanurite hooldamine; hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi serveerimine; toiduhügieenireeglite järgimine; pesu vahetamine; klientide söötmine ja hügieeni tagamine; voodipesu,käterättide ja saunalinade ettevalmistamine pesumajja saatmiseks; puhta pesu paigutaminekappidesse,...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Hooldaja tööks on eakate ja/või liikumistakistusega klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes: hügieenitoimingud/pesemine, mähkmete vahetamine, riietamine, abi söömisel, abistamine liikumisel, tervisliku...
 • Tugiisik. Tööülesanded: Vajatakse tugiisikut erihoolekande igapäevaelu toetamise teenusele, et aidata vahendada suhtlemist kliendi ja grupi vahel. Omalt poolt pakume: Tähtajalist töölepingut kuni 2018. aasta lõpuni. Muud nõuded: Kasuks tuleb tegevusjuhendaja või tugiisiku koolituse läbimine...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Vanurite hooldamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, paindlikku graafikut. Muud nõuded: Eelistatud on kohusetundlik inimene, kes tahab teha tööd eakatega Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Õpetaja abi. lapsehoolduspuhkusel viibija asendus Tööülesanded: Rühmaruumide koristamine, toidu serveerimine, nõudepesu nõudepesumasinas, lastega tegelemine ja õpetajate abistamine tegevuste läbiviimisel ja õppekäikudel. Omalt poolt pakume: sõbralikku meeskonda, meeldivat töökeskkonda...
 • Hooldaja. turvatöötaja ülesannetes Tööülesanded: Psühhiaatriakliiniku spetsiifikast tulenevate tööülesannete täitmine vastavalt juhenditele.Ohutu ja turvalise keskkonna loomisele kaasaaitamine. Õe abistamine patsiendi ettevalmistamisel protseduurideks, uuringuteks. Vajadusel arsti ja õe...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate kaasamine päevastesse tegevustesse, abistamine söömisel ja ravimite võtmisel, hügieenitoimingutel abistamine, voodite korrashoid, abivahendite puhtuse hoidmine. Turvalise ja sõbraliku mikrokliima loomine ja hoidmine. Eakate tervisliku olukorra märkamine, info...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Patsiendi abistamine ja hooldustoimingute tegemine. Õe abistamine protseduurige tegemisel. Ruumide pesemine ja korrashoid. Vajaliku dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Tähendusrikast tööd, kohapealset väljaõpet, toetavat ja sõbralikku meeskonda, 3 päeva...
Más resultados: << · < · 3