Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Trabajadores de los cuidados personales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

173 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales' en Estonia.

Página: 3

 • Lapsehoidja. Tööülesanded: 1,5-4-aastaste laste eest hoolitsemine ja nende turvalisuse tagamine lastehoius, arendamine läbi mänguliste tegevuste, õues mängimine; loominguliste tegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine; toidu serveerimine ja koristamine; töökoha (oma rühma ja seal olevate abiruumide)...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Ööpäevaringset hooldust vajavate klientide hooldamine sotsiaalhoolekandeasutuses. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi ja koolitust. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Hooldaja. Tööülesanded: Töösisuks on patsientide abistamine igapäevastes elamistoimingutes (isiklik hügieen, söömine, joomine, siirdumine jne). Omalt poolt pakume: Töö lihtsustamiseks head tehnilist varustatust ja ajakohast töökeskkonda. Paindlikku tööaega graafiku alusel (s.h öötöö)....
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Klientidele hooldusteenuse osutamine sh. toidujagamine, pesupesemine ja ruumide koristamine. Omalt poolt pakume: Abivalmis ja toetavat meeskonda, toitlustamist. Muud nõuded: Rahulik ja hea suhtleja, kohusetundlik ja puhtusest lugu pidav inimene Kodus töötamise võimalus:...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Laste abistamine õppe- ja kasvatustegevustes. Laste õues viibimisel koostöös õpetajaga laste järelevalve tagamine. Laste toitlustamine. Rühmaruumide koristamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja avatud kollektiivi, kaasaaegseid töötingimusi ning mitmekesist tööd....
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tähtajaline leping Tööülesanded: Lasteaialaste toitlustamine, õpetaja abistamine, ruumide koristamine. Omalt poolt pakume: Väikest ja ühtehoidvat kollektiivi. Muud nõuded: Lastesõbralikkus, kohusetundlikkus, abivalmidus, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus:...
 • Sotsiaalhooldaja. Tööülesanded: Eakate põetamine ja hooldamine. Klientide juhendamine ja abistamine nende igapäevatoimingutes. Omalt poolt pakume: Ööbimisvõimalust ja hiljem vajadusel elamisvõimalust. Muud nõuded: Soov inimesi aidata; hea koostöö ja suhtlemisoskus; pingetaluvus Kodus töötamise...
 • Tugiisik. Mõniste ja Varstu piirkond Tööülesanded: Tugiisiku eesmärk on tuge vajavate lastega perede toetamine tegevustes ja igapäevaelus, tekkinud kriisisituatsioonide ja probleemide lahendamine ning nende edaspidine ennetamine. Omalt poolt pakume: - Võimalusi eneseteostuseks; - vaheldusrikast...
 • Õpetaja abi. Asenduskoht (haiguslehel/ puhkusel/ koolitusel oleva õpetaja abi asendaja) Tööülesanded: Pelguranna Lasteaed (Pelguranna 49, 6 rühma) pakub tööd õpetaja-abile, kes asendab vajadusel puuduvat õpetaja-abi. Omalt poolt pakume: Võimalust ennast arendada, puhkust suvel, sõbralikke...
 • Lapse tugiisik. Koeru Keskkool Tööülesanded: Erivajadusega lapse abistamine ja juhendamine kooli õppetegevuses. Tugiisikut on vaja 8-aastasele aktiivsus- ja tähelepanuhäirega poisile Koeru Keskkooli. Omalt poolt pakume: Tugiisikuga sõlmitakse tähtajaline käsundusleping. Muud nõuded: Sobid...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Puhtuse ja korra tagamine rühmas ja õpetaja abistamine õppe-kasvatustöö läbiviimisel: koristamine, voodite tegemine, laste toitmine rühmas köögist toidu toomisest kuni nõudepesuni (käsitsi). Omalt poolt pakume: Kindel palk, odav lõuna. Lastest ümbritsetus, positiivne...
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Laste vastuvõtt hommikul ja üleandmine õhtul, vajadusel valmistatud toidu soojendamine, nõude pesemine peale sööki, tubade korrashoid, laste hügieeni hoidmine, laste riidesse panek jalutuskäiguks ja hiljem lahtiriietamine, lastega jalutamine oma territooriumil, päevaseks...
 • Hooldaja. Dementsusega patsientide osakonda Tööülesanded: Otsime oma meeskonda hooldustöötajat, kes on heasoovlik ja kohusetundlik. Töö toimub graafiku alusel. Tööülesanneteks on patsientide toimetuleku toetamine ja hooldustegevused. Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökollektiivi,...
 • Asenduskasvataja. Tööülesanded: Pere tüüpi lastekodus laste kasvatamise, arendamise ja nende eest hoolitsemisega seotud tööd. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja õiglast töötasu; juhtkonna poolset toetust ja abi. Muud nõuded: Kasuks tuleb eesti keele oskus, empaatiavõime, stressitaluvus, kohusetunne...
 • Tugiisik 8-aastasele poisile. Tööülesanded: 8-aastane jutukas ja energiline poiss vajab tuge ja kõrvalabi. Tugiisiku abi vajab laps peale kooli rehabilitatsiooniteenustel käimiseks ning lisaks ka muul ajal sotsialiseerumiseks. Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja...
 • Lapsehoidja/kasvataja. Tööülesanded: Lastele turvatunde pakkumine; laste abistamine nendes tegevustes, millega laps ise hakkama ei saa (nt potil käimine, mähkmete vahetamine, söömisel abistamine, trepist alla minekul abistamine, magamaminekul voodisse aitamine, riietumisel abistamine); koristamine (tolmu võtmine...
 • Tugiisik lapsele. Tööülesanded: 1.klassi lapse tegevuse toetamine ja kooli ( Ahtmes) saatmine Omalt poolt pakume: Stabiilset ja õiglast töötasu; juhtkonna poolset toetust ja abi. Muud nõuded: Kasuks tuleb eesti keele oskus, empaatiavõime, stressitaluvus, kohusetunne ja lastesõbralikkus Kodus...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine, õpetaja abistamine lastega tegelemisel. Omalt poolt pakume: Töökat ja sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: Kasuks tuleb: töökogemus, arvutioskus, võõrkeeled Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Laste abistamine õppe- ja kasvatustegevustes. Laste õues viibimisel koostöös õpetajaga laste järelevalve tagamine. Puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides. Toidu toomine ja jagamine lastele. Toidunõude pesemine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Klientide hooldamine ja juhendamine; klientide abistamine elamistoimingutes; hooldusplaanide koostamine ja järgimine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, toetavat meeskonda, pikaajalist töösuhet. Muud nõuded: Hea suhtleja, empaatiline,...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Hooldusabi osutamine igapäevaelu toimingutes. Omalt poolt pakume: Pikaajalist ning stabiilset tööd; vahetustega tööd - 12 tunnised vahetused (paindliku graafikuga). Muud nõuded: Empaatia võimega; hea suhtlemise oskusega Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus,...
 • Õpetaja assistent. Tööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste...
 • Tugiisik lasteaiaealisele lapsele. Kohila Sipsiku lasteaed Tööülesanded: Erivajadusega lapse individuaalne juhendamine, abistamine ja tema toimetuleku toetamine; lapse aitamine ja julgustamine õppetöös; lapse toetamine rühmakeskkonnas ja eakaaslastega suhtlemisel. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega; täiendkoolitusi;...
 • Hooldaja-vannitaja. Paide pansionaat Tööülesanded: Klientide eest hoolitsemine (haiged ja ka voodihaiged), tubade heakorra eest hoolitsemine, abistamine söömisel jne. Omalt poolt pakume: Vahetustega töö (12 tundi vahetus), graafiku alusel; tööalast väljaõpet ja häid töötingimusi. Muud nõuded:...
 • Hooldaja õendusabiosakonda. hooldustöötaja Tööülesanded: Patsientide hooldamine, aktiveerimine ja juhendamine koos teiste meeskonna liikmetega. Lähedaste kuulamine ja toetamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja toredat meeskonda. Muud nõuded: Ausus, avatus, kohusetundlikkus, tahtmine ja soov inimesi...
 • Tugiisik erivajadusega lapsele. Tööülesanded: 10. aastane Rasmus ootab esimesel võimalusel endale seltsi toredat tugiisikut. Rasmus on sügava puudega poiss, kuid loomult on ta rõõmsameelne ja vahva sell! Rasmuse pere elab Pärnus, Papiniidu tänaval. Kuna poiss vajab hoidmist oma kodus, siis oleks hea, kui tugiisik...
 • Kasvataja. Tööülesanded: Laste kasvatamine, järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine Omalt poolt pakume: Mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiivi Muud nõuded: Väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, tahet töötada meeskonnas ja oskust töötada...
 • Perevanem. Tööülesanded: Perevanem elab lastega koos seitse päeva järjest, olles vanem eri vanuses lastele ja tegeledes kõigega, mida lapsevanemad ikka teevad – laste ära kuulamine ja aitamine, kodused toimetused, abi koolitöödes ja vaba aja tegevuste planeerimine. Lisaks aitab perevanem tegevustes,...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetaja abile eesti õppekeelega aiarühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunne Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Sotsiaalhooldustöötaja. Tööülesanded: Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja põhiülesanne on abistada klienti igapäeva elu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel ning tagada sotsiaalhoolekande tulemuslik töö oma piirkonnas. Selleks sotsiaalhooldustöötaja: • võtab vastu ja nõustab isikuid...
 • Lasteaiakasvataja abi. Tööülesanded: Puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides puhastusplaani alusel. Toidu toomine ja jagamine lastele normi järgi. Ladus laste toitmine koostöös õpetajaga. Toidunõude pesemine. Laste abistamine eneseteenindamisel. Laste abistamine õppe- ja kasvatustegevustes Laste õues...
 • Tugiisik erivajadusega lapsele. Tööülesanded: Erivajadusega lapse juhendamine ja abistamine ning toimetuleku toetamine lasteaias. Omalt poolt pakume: Toetavat ja professionaalset meeskonda. Töösuhet käsunduslepingu alusel Muud nõuded: Tugiisikult ootame rahulikku ja positiivset ellusuhtumist, kannatlikkust ning...
Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · >>