Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Trabajadores de los cuidados personales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

78 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales' en Estonia.

Página: 2

 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Kõige olulisem koostöö õpetajaga õppetegevuste läbiviimise toetamisel, rühmaruumi korrashoid; laste toitlustamine toimub söögisaalis. Õpetaja abid käivad meie lasteaias ka õues. Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku kollektiivi 6-rühmalises lasteaias....
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Rühmaruumide puhtuse tagamine, enesekontrollinõuete täitmine, päevarežiimist kinnipidamine, õppekasvatustöös abistamine, laste riietumisel ja pesemisel aitamine, laste õuetegevuste ajal abistamine, lastele eneseteenindamisoskuste kujundamine ja sellel abistamine, koostöö...
 • Tugiisik. erivajadusega lapsele Viimsis Tööülesanded: Otsime 8 -aastasele autismi häirega poisile tugiisikut. Lapse abistamine, toetamine ja turvalisuse tagamine koolikeskkonnas. Tugiisik vormistatakse tööülesandeid täitma Viimsi Vallavalituse poolt sõlmitud tähtajaliselt kehtiva käsunduslepingu...
 • Tugiisik. Tööülesanded: Täiskasvanute tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi....
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingute teostamisel, nende eest hoolitsemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; toetavaid ja sõbralikke töökaaslaseid; vahetustega tööd, vajadusel saab oma isiklike soovidega kooskõlas tööd ja...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Hooldaja töö eakate ja puuetega inimestega, sh klientide abistamine igapäevastes tegevustes, hooldus- ja põetustoimingud, klientidega suhtlemine. Omalt poolt pakume: Tööd graafiku alusel, erialast koolitust, stabiilset sissetulekut, sõbralikku ja toetavat meeskonda....
 • Hooldaja. Tööülesanded: Kursana Eesti Merivälja pansion otsib oma töökasse kollektiivi hooldajat. Töö sisuks on kvaliteetse ja asjatundliku hooldusabi osutamine pansionis viibivatele klientidele. Omalt poolt pakume: Teid ootab ees sõbralik kollektiiv, kelle eesmärgiks on pakkuda oma klientidele...
 • hooldaja. Kogula Eakatekodu Tööülesanded: Hooldaja töö seisneb eaka kliendi inimväärse elu korraldamises, lähtudes inimese vajadustest, jõuvarudest ning toimetulekuvõimest. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada professionaalses meeskonnas, traditsioonilisi ühisüritusi ja erialaseid...
 • Hooldaja õendusabiosakonda. hooldustöötaja Tööülesanded: Patsientide hooldamine, aktiveerimine, juhendamine koos teiste meeskonna liikmetega, lähedaste kuulamine ja toetamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja toredat meeskonda. Muud nõuded: Ausus, avatus, kohusetundlikkus, tahtmine ja soov inimesi...
 • Tugiisik 10-aastasele poisile. Tööülesanded: 10 aastane aktiivsus-tähelepanuhäirega poiss vajab tugiisiku abi kooli saatmisel, rehabilitatsiooniteenustel käimisel, koolitööde tegemisel (koolivälisel ajal) ja samuti sel ajal, kui lapsevanem on tööl. Lapsel on raskusi keskendumise ja tegevuste juures püsimisega....
 • Hooldaja. Hoodaja ja/või tegevusjuhendaja hooldusosakonda Tööülesanded: Sobiv kandidaadi ülesanneteks on SA Jõhvi Haigla hooldus-ja erihooldusosakonna kliendile/patsiendile füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise elukeskkonna tagamine; kliendi/patsiendi eluaseme korrastamine, puhastustööde...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Hooldusabi osutamine igapäevaelu toimingutes. Omalt poolt pakume: Pikaajalist ning stabiilset tööd; vahetustega tööd - 12 tunnised vahetused (paindliku graafikuga). Muud nõuded: Empaatia võimega; hea suhtlemise oskusega Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus,...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Laste toitlustamine, üldkoristustööd, õppetegevustes õpetaja/laste abistamine. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja ühtehoidvat kollektiivi, särasilmseid lapsi ja rutiinivaba tööd. Muud nõuded: Positiivne, avatud ja tasakaalukas suhtlemisoskus Kodus töötamise...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingute teostamisel, nende eest hoolitsemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; toetavaid ja sõbralikke töökaaslaseid; vahetustega töö, vajadusel saab oma isiklike soovidega kooskõlas tööd ja...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Dementsete eakate hooldustoimingud. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; paindlikku tööaega graafiku alusel; tööalast väljaõpet ning koolitusi; puhkust 35 päeva. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Lapsehoidja/kasvataja. Tööülesanded: Otsime oma nooruslikku ja tegusasse kollektiivi lapsehoidjat, kes hakkab tööle omaette rühmas, kuid graafikuga koos kahe paarilisega kuni 3-aastaste laste päevahoius. Tööülesanneteks on alates 1 aastaste väikelaste eest hoolitsemine, arendamine, igapäevane õues käimine,...
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Klientide hooldamine ja juhendamine; klientide abistamine hügieenitoimingute teostamisel ja söömisel. Omalt poolt pakume: Erialaseid täienduskoolitusi, toetavat ja ühtehoidvat meeskonda. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • Hooldustöötaja. Tööülesanded: Hooldekodu klientide teenindamine (toitmine, pesemine ja abistamine) . Omalt poolt pakume: Puhkus 35 kalendripäeva. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: öösiti
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Rühmaruumi, garderoobi, tualettruumi koristamine. Lastele toidu serveerimine, toidunõude pesemine nõudepesumasinas. Laste abistamine riietumisel, käte pesemisel jne. Õpetaja abistamine tegevuste ajal. Koos õpetaja ja lastega jalutamas käimine. Lastega mängimine. ...
 • Õpetaja assistent. Tööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel. Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused personalile ja motivatsiooni üritused. Muud nõuded: Töökas, kohusetundlik,...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Eakate inimeste igapäevane abistamine ja hooldus. Omalt poolt pakume: Tööriided ja vahendid. Muud nõuded: Kasuks tuleb töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia õpetaja abi. Tööülesanded: Rühmaruumi korrashoid; lastele toidu toomine ja serveerimine; õpetaja abistamine. Omalt poolt pakume: Kohapeal võimalik süüa lõunat, puhkust suvekuudel. Muud nõuded: Tervisetõendi olemasolu Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Puhtuse ja korra tagamine rühmas, õpetaja abistamine õppe-kasvatustöö läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel jt toimingute juures. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd lastega. Muud nõuded: Soovitavalt eelnev töökogemus lastega töötamisel....
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Lastega tegelemine ja hoolitsemine, eakohane arendamine, turvalisuse jälgimine. Omalt poolt pakume: Väike kollektiiv, hubane ja kaasaegne töökeskkond. Muud nõuded: Lapsehoidja kutsetunnistus. Eripedagoogika või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltööalane haridus;...
 • Lasteaiaõpetaja abi. Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine ja õpetaja abistamine lastega tegelemisel eesti õppekeelega sõimerühmas. Omalt poolt pakume: Meeldiv kollektiiv, toredad lapsed. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Tugiisik. Erivajadusega lastele Tööülesanded: Lapsega töötav tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, julgustab igapäevaelus toime tulema; aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja hoidmisele; aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;...
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Laste eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine, magama panemine, õues käimine. Muud nõuded: Hooliv, abivalmis; kehtiv tervisetõend; läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lapsehoidja/kasvataja. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Meie lastehoiul on oma suund, milleks on loovus ja kunst. Kui oled loova iseloomuga ning soovid koos lastega teha suurt kunsti, siis ootame just Sind. Omalt poolt pakume: Meil on väga rõõmsameelne ja nooruslik kollektiiv. Muud nõuded:...
 • Lapsehoidja. Tööülesanded: Lapsehoidja ülesandeks on tagada hoiukodu teenusel olevatele puudega lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, arendamine, meditsiinilise abi korraldamine ning sooja, sõbraliku ja hoolitseva keskkonna loomine. Omalt poolt pakume: Teha...
 • Hooldaja. Tööülesanded: Patsiendi abistamine enesega toimetulekul, patsientide abistamine söömisel, riietamisel ja muudes igapäevategevustes, patsiendi hooldamine. Omalt poolt pakume: Diferentseeritud palka vastavalt võimekusele, kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda. Muud nõuded: Hea...
 • Õpetaja abi. Tööülesanded: Tallinna Rännaku Lasteaed otsib head ja rõõmsat inimest, kelle unistuseks on lastega kooskasvamine, lastelt õppimine, neile eeskujuks olemine ning usaldusliku koostöö arendamine. Õpetaja abi on rühma perenaine ja hea meeskonnakaaslane töös lastega. Omalt poolt...
Más resultados: << · 2 · >>