Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines' en Estonia.

 • Kriminaalhooldusametnik. Neljanda üksuse kriminaalhooldusametnik Tööülesanded: Viru Vangla neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist. Kriminaalhooldusametniku põhiülesanne on kinnipeetavate ettevalmistamine vabanemiseks ning erinevate sotsiaalprogrammide...
 • Peakokk. Tööülesanded: Köögi töö juhtimine. Arvutiga menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ja kooskõlastamine, toidutoorme kulu kalkuleerimine ja toiduportsjoni hinna arvutamine, kauba tellimine. Töögraafikute koostamine. Laovarude üle arvestuse pidamine ja inventuuride läbiviimine. Kontrollima...
 • Köögijuht. Tööülesanded: Toitlustusalase tegevuse juhtimine ja arendamine Elva valla haridusasutuste köökides; köögi töö planeerimine, meeskonna juhtimine; köökide tööd puudutavate dokumentide koostamine koostöös juhatuse liikmega; menüü koostamine koostöös kokkade ja juhatuse liikmega;...
 • Kriminaalhooldusametnik. Tööülesanded: Kriminaalhooldusaluste käitumise ja neile kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine; kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest. Omalt poolt pakume: • huvitavat ja...
 • Kriminaalhooldusametnik. Esimese üksuse kriminaalhooldusametnik Tööülesanded: Viru Vangla esimese üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist. Kriminaalhooldusametniku põhiülesanne on kinni peetavate ettevalmistamine vabanemiseks ning erinevate sotsiaalprogrammide...
 • Kriminaalhooldusametnik. Narva (põhikoht) Tööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia...
 • Bowlingutreener. Tööülesanded: Bowlingu koolis algajate õpetamine ja mängijate ettevalmistamine meister-klassiks. Omalt poolt pakume: Sõidukulude kompensatsiooni ja majutust Muud nõuded: Vajalik bowlingu treeneri sertifikaatide olemasolu Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Hooldaja. Tööülesanded: Füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine; kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamistoimingute organiseerimine; kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel; kliendi toitumise...
 • Ujumistreener. Tööülesanded: Tabasalu ujumisklubi otsib juurde alates 2018/2019 õppeaastast toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus. Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel. Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus...
 • Kriminaalhooldusametnik. Narva (asenduskohad) Tööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia...
 • Kriminaalhooldusametnik. Harjumaa Tööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri...
 • Motoringi õpetaja. Tööülesanded: Motoringis õpetatakse mootorratta juhtimist ning omandatakse elementaarsed sõiduoskused, tutvutakse mootorratta ehitusega, liikluseeskirjaga ning erinevate mootorispordi aladega. Motoringis on sõitmiseks uued mootorrattad YAMAHA TT- R50E. Õpilased on vanuses 5-8 aastat....
 • Heli ja valgustustehnik. Tööülesanded: Lasteetenduste helindamine, valgustamine; näitlejate trupi saatmine mikrobussijuhina. Omalt poolt pakume: Vajadusel väljaõpet, huvitavat loomingulist tööd. Osalemist Eesti-sisestel tuuridel ja rahvusvahelistel festivalidel. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • kultuurikorraldaja. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda KULTUURIKORRALDAJAT Sinu väljakutseks on: - Erinevate kultuurisündmuste planeerimine, läbiviimine, hilisem kokkuvõtete tegemine ja analüüs - Uute projektide algatamine, nendele rahastuse leidmine, projektide kirjutamine, aruandlus Omalt poolt...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Kriminaalhooldusametnik. Jõhvi Tööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia erinevaid...
 • Hooldusõe abi. Tööülesanded: Abistab kliendi hooldustoimingute juures hooldusõde (kliendi pesemine, voodiriiete vahetus jms.); tubade koristamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused, meeskonna tuge, väljaõppe võimalust. Muud nõuded: Kohusetundlik, sõbralik, aus, empaatiline, avatud...
 • Külastusjuht. Kuressaare Linnusesse Tööülesanded: Seoses uue ja põneva näituse "Kuningad ja sõdurid" (relvad ja raudrüüd) avamisega lossis otsime näituse ajaks (kuni 13.01.19 ) Saaremaa Muuseumisse tööle Sind! Tööülesanded: -Näituse "Kuningad ja sõdurid" eksponaatide valve - Näituse...
 • Kriminaalhooldusametnik. asenduskoht Tööülesanded: Kriminaalhooldusaluste käitumise ja neile kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine; kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest. Omalt poolt pakume:...
 • Tätoveerija. Tööülesanded: Kulmude, huulte ja silmade tätoveerimine. Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, meeldivat kollektiivi. Muud nõuded: Erialane haridus ja/ või läbitud kursused ja hea suhtlemisoskus klientidega töötamiseks. Kasuks tuleb eelnev töökogemus. Valmisolek töötamiseks...
 • Kriminaalhooldusametnik. Tööülesanded: Kriminaalhooldusaluste käitumise ja neile kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine; kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest. Omalt poolt pakume: • huvitavat ja...
 • Hooldusõe abi. Tööülesanded: Abistab kliendi hooldustoimingute juures hooldusõde (kliendi pesemine, voodiriiete vahetus jms.); tubade koristamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused, meeskonna tuge, väljaõppe võimalust. Muud nõuded: Kohusetundlik, sõbralik, aus, empaatiline, avatud...
 • Vastutav kokk. Tööülesanded: Töö ANC laoprogrammiga; menüüde koostamine, kalkuleerimine, toidukaupade tellimine, arvestus ja väljastamine, enesekontrolli plaani täitmine, köögi töötajate töö organiseerimine, toitlustamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, töö- ja ametialaseid...
 • Kultuuritööspetsialist. määramata ajaks Tööülesanded: Kultuuritööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla kultuurivaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine, valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, oma...
 • Kriminaalhooldusametnik. Jõhvi Tööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia erinevaid...
 • Kriminaalhooldusametnik. Narva (asenduskohad) Tööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia...
 • Kriminaalhooldusametnik. Harjumaa (asenduskoht) Tööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu...
 • Muuseumitöötaja. Tööülesanded: igapäevase muuseumitöö korraldamine, mis tagab külastajatele positiivse, huvitava ja arendava elamuse; muuseumi kogude korrashoidmine ning uute põnevate sündmuste ja näituste loomine Omalt poolt pakume: - võimalusi eneseteostuseks - stabiilset ja rutiinivaba tööd...
 • Peakokk. Kokk peakoka ülesannetes Tööülesanded: Töö organiseerimine ja juhtimine; enesekontrolliplaani täitmine ja kontroll; menüüde koostamine ning igapäevatöö; tooraine tellimine ja kvaliteedi kontroll. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; sõbralikku meeskonda;...
 • Kasvataja. Tööülesanded: Õpilaste järelevalve ja vaba aja sisustamine peale õppetööd, rühmategevuste planeerimine ja läbiviimine ning õpilaste toetamine ja juhendamine igapäevaelutoimingutes. Omalt poolt pakume: Osakoormusega tööd, toredat töökollektiivi ning arenemisvõimalust ja väljakutseid...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Iluvõimlemistreener / tantsutreener. Tööülesanded: Tantsutreeningute läbiviimine lastele vanuses 3-5 eluaastat. Omalt poolt pakume: Motiveeritav töötasu ja boonuseid ettevõtte poolt Muud nõuded: Kohusetundlikkus, hea suhtleja, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus: Ei
Más resultados: 1 · >>