Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines' en Estonia.

Kohtuistungi sekretär. Alaline ametikoht Tööülesanded: Peamised tööülesanded: kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine kohtuistungite protokollimine menetlusosalistega suhtlemine kohtunike ja kohtujuristide abistamine nende igapäevatöös kohtu andmebaaside kasutamine Omalt...

Järelevalve inspektor. Tööülesanded: Järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel. Järelevalve inspektori ametijuhend on leitav veebilehelt: www.sillamae.ee/ järelevalve inspektor. Omalt poolt pakume: • 35 kalendripäeva puhkust; • huvitavat...

Sõjaväepolitsei menetleja. Tööülesanded: -Väärteoasjade menetlemine Kaitseväe õppekogunemiste ja lisaõppekogunemiste osas -Valdkonnaalaste sisekoolituste läbiviimine Omalt poolt pakume: -Huvitavat, stabiilset ja kindlat tööd -Ametialaseid enesetäiendamise ja –arendamise võimalusi -Paindlikku tööaega ja kaugtöö võima...

Spetsialist toodete ja protsesside dokumentatsiooni osakonnas. Tööülesanded: Kas Sulle on oluline, et tooteid ja protsesse kirjeldavad dokumendid on lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt koostatud ja Sul on soov selle tagamises kaasa lüüa? Üheskoos meiega saad: Aidata kaasa selgete, täpsete ja üheselt mõistetavate sise-eeskirjade loomisele, et pakkuda seeläbi ...

Puiga Rahvamaja kultuuri- ja noorsootööjuht. Lapsehoolduspuhkuse asendaja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja) Tööülesanded: Töökoha eesmärk on kultuuri- ja noorsootöö korraldamine Puiga, Kose ja Meegomäe piirkonnas. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, erialaseid täiendkoolitusi, toetavat kollektiivi. Muud nõuded:...

Riigi Teataja talituse nõunik. Tööülesanded: Nõuniku põhiülesanneteks on Riigikohtu lahendite kokkuvõtete koostamine, avaldamine ja kohtuteabe sidumine Riigi Teataja avaldatavate õigusaktidega ning Riigi Teataja andmete avaldamiseks ettevalmistamine ja arendustegevus. Omalt poolt pakume: - huvitavat tööd mainekas riigiasut...

Kohtuistungi sekretär. vanemapuhkuse asendajaks Tööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine; kohtuistungite protokollimine; menetlusosalistega suhtlemine; kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja are...