Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

81 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

 • : Oled Eesti kodanik ja kaitseväekohuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus). Omad vähemalt keskeriharidust (IT/telekommunikatsiooni või elektroonika valdkonnas). Omad sõduri taseme sõjaväelist haridust, selle puudumisel väljaõpe kohapeal. Omad B-kategooria sõiduki juhtimise... Kaitsevägi.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui Sulle meeldib menetlustöö ja Sa talud hästi rutiini, Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, oled kohusetundlik, täpne ja positiivse ellusuhtumisega. Eriti rõõmustame, kui Sa tunned haldusmenetluse ja dokumendihalduse üldpõhimõtteid... Eesti Töötukassa.
 • : Sobival kandidaadil on kesk-, keskeri- või kõrgharidus (soovituslikult põllumajandusalane); hea analüüsi- ja planeerimisoskus; hea arvuti kasutamise oskus; orienteerumise ja kaardi lugemise oskus; soov ja oskus suhelda klientidega: hea pingetaluvus ja kiire õppimisvõime; julgus ja valmisolek... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : Kandidaadilt eeldame: töökogemust kultuuri- või noorsootöö valdkonnas; head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust ning algatusvõimet; väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; valmisolekut paindlikuks tööajaks; kohusetunnet, ausust, otsustus- ja vastutusvõimet. , Valdkondlike... Viljandi Linnavalitsus.
 • : Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon keemia või toiduainete tehnoloogia vms erialal); • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 tasemel; • üldised teadmised toiduvaldkonna õigusaktidest ning nende rakendamisest Eestis; • kohusetundlikkus,... Maaeluministeerium.
 • : Erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine) kõrgharidus; eelnev erialase töö kogemus; omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid... Viimsi Vallavalitsus.
 • : Vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele; soovitavalt eelnev erialane praktiline töökogemus; hea pingetaluvus; oskus töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt; väga hea eneseväljendus oskus kõnes ja kirjas, Teostama hoonete haldamist vastavalt kinnisvara... Viljandi Linnavalitsus.
 • : Harjumaa liikluskorraldaja ametikoht kuulub piirkondliku liikluskorralduse talituse koosseisu. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele, Harjumaa riigiteede liikluskorraldust sisaldavate dokumentide ja taotluste läbivaatamine alalise ning ajutise... Maanteeamet.
 • : Edukal kandidaadil on: kõrgharidus, eelistatavalt magistrikraad; eesti ja inglise keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii inglise kui ka eesti keeles; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : Ootused kandidaadile: keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); eesti keele oskus kõrgtasemel; vene ja inglise keele oskus kesktasemel; hea arvuti kasutamise oskus; hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustusvõime;... Keskkonnainspektsioon.
 • : Teise astme kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt keskkonnaalane; • vähemalt 3-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; • tegevusvaldkonna õigusaktide hea tundmine; • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C-1 tase); • hea suhtlemis-, meeskonnatöö-... Keskkonnaministeerium.
 • : Ootused kandidaadile: keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); hea arvuti kasutamise oskus; hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustusvõime; kehtiv autojuhiluba; hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast... Keskkonnainspektsioon.
 • : Ootused kandidaadile: • keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); • hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; • iseseisvus ja otsustusvõime; • hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas); •... Keskkonnainspektsioon.
 • : Oled sobiv kandidaat, kui Sul on vähemalt keskharidus, väga hea eesti keele oskus ning kesktasemel vene ja inglise keele oskus. Oled kiire ja analüütilise mõtlemisega ning avatud suhtleja. Sinu taust peab olema laitmatu, ametikoht eeldab juurdepääsu piiratud tasemega riigisaladusele... Maksu- ja Tolliamet.
 • : Oled sobiv kandidaat kui Sul on: kõrgharidus, soovitavalt õiguse või IT erialal; head teadmised infoturbe põhimõtetest ning teabehalduse (avaliku teabe seadus) ja andmekaitse põhimõtetest ja vastavatest õigusaktidest; oskus juhtida ja koordineerida andmekaitsealaseid protsesse; oskus... Maaeluministeerium.
 • : Otsime inimest, kes oskaks iseseisvalt töötada seadusandlike aktidega, üldistada, suudaks loogiliselt arutleda, oleks valmis töötama meeskonnas ja omaks head pingetaluvust. Sobiv kandidaat on avatud suhtleja, aus, otsustus- ja arenemisvõimeline, täpne, korrektne, initsiatiiviks ja kohusetundlik.... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : Otsime oma meeskonda inimest, kes on täpne, kohusetundlik, koostööaldis, oskab iseseisvalt töötada seadusandlike aktidega, on hea analüüsi- ja otsustusvõimega ning omab head pingetaluvust. Sobiv kandidaat on: soovitatavalt kõrgharidusega (soovitatavalt põllumajandus- või keskkonnaalane);... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : Hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime. Kasuks tuleb töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja /või antud erialal , Ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine avaliku korra ja heakorra üle Pärnu linnas. Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Kandidaadilt eeldame: kõrgharidust proviisori erialal; inglise keele oskust keskmisel tasemel; arvuti kasutamise oskust kõrgtasemel; head suhtlemisoskust, kohusetundlikkust ja täpsust, Töö sisuks on: ravimite kasutamise andmete kogumine ja õigsuse kontrollimine; andmete töötlemine ja... Ravimiamet.
 • : Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kõrgharidus või oled seda omandamas, oled avatud suhtleja, enesekindel ja julged võtta vastutust, Sul on hea analüüsivõime ning otsid alati uusi lahendusi ja oled valmis neid ka ellu viima. Sa ei karda kõrgust (kütusetsisternid!) ja oled valmis mööda... Maksu- ja Tolliamet.
 • : Sobid meie kollektiivi, kui Sa omad sisemist motivatsiooni töötada teede valdkonnas; valdad valdkonda puudutavaid küsimusi, sh tunned õigusakte; oled vilunud teedeehitusprojektide lugeja ja seonduva dokumentatsiooni vormistamine ei tekita küsimusi; suhtled eesti keeles kõrgtasemel ja... Saue Vallavalitsus.
 • : perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse olemasolu, soovitavalt töökogemus perekonnaseisuametnikuna; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine; hea koostöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne; eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus; arvuti kasutamise oskus , sündide ja... Põlva Vallavalitsus.
 • : Valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; omab head suhtlemisoskust... Järva Vallavalitsus.
 • : Sinult ootame: kõrgharidust, soovitavalt liikluse, transpordi, logistika või õiguse erialal; huvi liiklusohutuse, liikluskorralduse ja koolitamise vastu ning soovi panustada valdkonna õigusloomesse; eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskust kesktasemel; võimekust pakkuda... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : • eelnev töökogemus, iseseisvus ja algatusvõime • väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus • kasuks tuleb kõrgharidus • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas • töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas • tööülesannete... Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad, sotsiaal-, kasvatus- või meditsiiniteadustes ja vähemalt 3-aastane lastega töötamise kogemus viimasel kuuel aastal. Oled hea suhtleja, koostööle orienteeritud ja hindad kõrgelt meeskonnatööd. Sind iseloomustab... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad, sotsiaal-, kasvatus- või meditsiiniteadustes ja vähemalt 3-aastane lastega töötamise kogemus viimasel kuuel aastal. Oled hea suhtleja, koostööle orienteeritud ja hindad kõrgelt meeskonnatööd. Sind iseloomustab... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad, soovitavalt keskkonna- või rahvusvaheliste suhete alal; vähemalt 3-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; tegevusvaldkonna õigusaktide hea tundmine, head teadmised õigussüsteemist ja Euroopa Liidu otsustusprotsessist; diplomaatilise... Keskkonnaministeerium.
 • : kõrgharidus (eelistatult dokumendihaldus või infoteadus); varasem töökogemus dokumendihalduse ja asjaajamise valdkonnas; valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;... Viljandi Vallavalitsus.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui Sul on: • kõrgharidus loodusteaduste alal, soovitavalt keemia või keskkonnakorralduse erialal • head teadmised ametikoha töövaldkonnas • heal tasemel arvutioskus (MS Office) • väga heal tasemel inglise keele oskus kõnes ja kirjas • valmisolek välislähetusteks.... Põllumajandusamet.
 • : Kasuks tuleb inglise keele oskus; väga hea suhtlemis- ja nõustamisoskus, pingetaluvus ning probleemide lahendamise oskus; organiseerimisvõime ja iseseisva töötamise oskus, Ohvriabiteenuse osutamine (ohvri esmane nõustamine, juhtumite lahendamine, abistamine suhtlemisel riigi-ja kohaliku... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Edukal kandidaadil on: • kõrgharidus; • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat; • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; • head teadmised Euroopa Liidust;... Haridus- ja Teadusministeerium.