Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

  • : ohutusjärelevalve teostamine ja koordineerimine väärteo- ja haldusmenetluste läbiviimine ning haldussunni rakendamine avalduste, märgukirjade ja teabenõuete koostamine ja nendele vastamine tuleohutusnõuete selgitamine, ennetustöös osalemine eneseteostust ja arenguvõimalust Eesti usaldusväärseimas... Päästeamet.
  • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on kõrgharidus (soovitavalt majandusteaduses) • Sul on vähemalt kolmeaastane töökogemus personalijuhtimise, projektijuhtimise või nõuandliku müügi alal, sh nõustamise ja konsulteerimise kogemus • Sa tunned majanduskeskkonna ja tööturu toimimise... Eesti Töötukassa.
  • : • laitmatu suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles ning hea suuline eneseväljendusoskus vene keeles; • aus ja eetiline mõttemaailm ning käitumine; • võime ja tahe töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes; • vähemalt kaheaastane sõidukogemus... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
  • : - hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike graafika-, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste andmekogude kasutamise oskus; - hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; - valmisolek enese arendamiseks; - ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keele)... Tallinna Kommunaalamet.
  • : kõrgharidus veterinaarmeditsiini valdkonnas; praktiline töökogemus veterinaarmeditsiini alal; arvuti kasutamise oskus andmetöötluseks ja dokumentide vormistamiseks; EV kodakondsus; B-kategooria juhiluba. Kasuks tuleb: hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus; meeskonnatöö kogemus; hea inglise... Raplamaa Veterinaarkeskus.