Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

Página: 2

 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • Kriminaalkolleegiumi nõunik. Magistrikraad õigusteaduses; põhjalikud teadmised karistusõigusest ja süüteomenetlusest; riigi põhikorra, õigus- ja kohtusüsteemi ning ametikoha valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea eesti keele ja inglise või saksa keele oskus erialase sõnavara valdamisega; väga... Riigikohus.
 • Ettevõtlustoetuse peaspetsialist. Tunned ettevõtluse ja äritegevuse aluseid ning äriplaanide hindamise ja põhimõtete metoodikat; töökogemus tööturu- või ettevõtluse arendamise valdkonnas; analüütilise mõtlemisega, oskad kirjeldada ka keerulisi asju lihtsalt ja loogiliselt; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;... Eesti Töötukassa.
 • Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi praktikant. Ootame Sind kandideerima, kui: • omad või omandad kõrgharidust soovitavalt õigusteaduse, avaliku halduse või majanduse valdkonnas; • oled hea analüüsivõime ja info leidmise oskusega; • omad väga head kirjalikku väljendus- ja argumenteerimisoskust; • järgid juhtnööre, pead... Tarbijakaitseamet.
 • Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor. • võime töötada pingeolukorras, oskus reageerida ja kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes; • võime leida lahendusi probleemide paljususe korral ning eristada olulist vähemolulisest; • kõrge enesedistsipliin, otsustusvõime, konfliktide lahendamise oskus; • hea suhtlemisoskus.... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • Välisvahendite osakonna nõunik. Välisvahendite osakonna nõuniku ametikohal töötamise eelduseks on kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) ning kasuks tuleb varasem erialane töökogemus. Oled sobiv kandidaat, kui Sind iseloomustab täpsus ja korrektsus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendamisoskus ning otsustus- ja... Siseministeerium.
 • Maanteeameti vanemspetsialist. Sobilikul kandidaadil on: eelnev töökogemus klienditeeninduses; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövõime, pinge- ja rutiinitaluvus; ausus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus dokumentide väljastamisel ja B-kategooria juhtimisõigus.... Maanteeamet.
 • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaekspert. • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat; • põhjalikud teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende toimimisest; • põhjalikud teadmised välissuhtlemise alustest ja projektijuhtimisest; • hea... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Mahepõllumajanduse peaspetsialist. Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kesk-eri või kõrgharidus põllumajanduse alal; head teadmised mahepõllumajanduse valdkonna korraldusest; heal tasemel arvutioskus; B-kategooria juhiload. Kasuks tuleb eelnev töökogemus ametikoha ülesannetega seotud tegevusvaldkonnas. Töö eeldab... Põllumajandusamet.
 • Töövõimetoetuse spetsialist. Oled oodatud kandideerima, kui Sulle meeldib menetlustöö ja Sa talud hästi rutiini. Eriti rõõmustame, kui Sul on raamatupidaja kogemus., Töövõimetoetuse spetsialist võtab vastu ja vaatab läbi laekunud töövõimetoetuse maksete ümberarvutuste taotlused (vajadusel ka laekunud töövõimetoetuse... Eesti Töötukassa.
Más resultados: << · 2