Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Agentes de servicios de seguridad social' en Estonia.

  • : Kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas (hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest kohustus omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); Vastab avaliku teenistuse seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele; Asjaajamise... Sillamäe Linnavalitsus.
  • : Sinu ülesandeks on pensionide määramise ja maksmise korraldamine Euroopa Liidu piiriüleste juhtumite korral, sh: - isikute nõustamine pensioni küsimustes; - pensioni ja puudetoetuse menetlus piiriüleste juhtumite korral; - pensioniõiguste ülekandmise menetlus; - suhtlus EL riikide... Sotsiaalkindlustusamet.
  • : Kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas (hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest kohustus omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); Töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; Vastab avaliku teenistuse... Sillamäe Linnavalitsus.