en Español in English auf Deutsch en Français ...

47 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y especializados' en Estonia.

Página: 2

 • : eesti, inglise, vene keele oskus; kasuks tuleb eelnev tõlketöö kogemus inglise-vene ja eesti-vene suunal; eelnev kogemus juhiabina; eelnev kogemus turunduse valdkonnas Juhatuse assisteerimine (juhatuse abistamine erinevates jooksvates küsimustes). Tooteandmete ja tekstide tõlketööd.... Ostax OÜ.
 • : head arvutikasutusoskust, exceli kasutusoskust kõrgemal tasemel; täpsust, korrektsust, teotahet ja aktiivsust. üksuse juhtide assisteerimine, andmete sisestamine, analüüs ja kokkuvõtete tegemine.konkurentsivõimelist põhipalka, tulemustasu, väljaõpet, sõbralikku kollektiivi, tööd... Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • : kasuks tuleb saksa keele oskustöö ülesanded sõltuvad firma visioonist ja eesmärkidest ning eeldavad vastavalt iseseisvust; klientidega suhtlemine, lepingute korrigeerimine, telefoni ja e-posti ning tava posti teel saadud informatsiooni edastamine, dokumentide vormistamine, dokumentide... osaühing IS Engineering Service.
 • : üks osa tööst on sekretäri pool, kus tuleb hoida korras firma dokumentatsioon, ette valmistada, kontrollida ja toimetada materjalidega, mis lähevad raamatupidamisse, klientidele, tarnijatele, ametiasutustesse. Teine osa tööst on aidata ette valmistada müügimaterjale, hinnapakkumisi,... osaühing AUTEL-BÜROO.
 • : -kiire õppimise ja info omandamise võime, -hea suhtlemisoskus, -kõrge stressitaluvus, -oskus töötada kontori tarkvaraga, -soov õppida ja areneda.-pakkumiste, arvete koostamine ja saatmine, -telefonile vastamine, kirjade saatmine, -suhtlemine kontorisse tulnud klientidega, -juhataja abistamine... Osaühing Indrias.
 • : klientide professionaalne ja sõbralik teenindamine; klientide abistamine ja nõustamine; aktiivne teenuste ja toodete müük; kassa haldamine; töö arvutiga; telefonile vastamine; jooksvate probleemide lahendamine ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostusvõimalust; tööd paindliku... OSAÜHING M.I. MASSAAŽIKOOL.
 • : kõrgharidus (võib olla omandamisel); prioriteetide seadmise oskus; tulemustele orienteeritus; hea suhtlemisoskus; Microsoft Office kasutamise oskus; majandustarkvara Navision tundmine tuleb kasuks; hea keeleoskus (eesti; inglise; vene) Otsime Tallinnas oma meeskonda teeninduse administraatorit.... UAB Konica Minolta Baltia Eesti filiaal.
 • : meile tööle asuv inimene peaks oskama vabalt klientidega suhelda ja kiirelt reageerida ootamatutes olukordades. Samuti peaks inimene olema korrektne ja süsteemne. * juhataja assisteerimine * klientidega suhtlemine * telefonile vastamine * salongi korrashoid * päringutele vastamine * kauba... Moss Fashion OÜ.
 • : hea suuline ja kirjalik väljendusoskus; hea organiseerimis- ja planeerimisoskus; täpsus ja korrektsus; kiire õppimisvõime; pingetaluvus; teadmised dokumendihaldusesttelefonikõnedele vastamine ja kliendiinfo väljastamine; dokumendihalduse ja kirjavahetuse korraldamine; kliendiandmebaasi... Aktsiaselts Kihnu Veeteed.
 • : vajame hea arvutioskusega töötajat assistendiks: programmid: AI; väga oluline - hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt hea venekeele oskus. Sobiv kandidaat peab olema abivalmis, hea klienditeenindaja, hea suhtleja.ettevõtte kodulehekülgede korrashoid ja uuendamine; e-kaubandus... Weide Invest OÜ.
 • : soov töötada sekretärina, erialane väljaõpe või vastav töökogemus, väga hea suhtlemisoskus, koostöö-, algatus- ja vastutusvõime, täpsus, korrektsus ja süsteemsus, elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu. Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasemel Tartu Linnavalitsuse... Tartu Linnavalitsus.
 • : - kiire õppimisvõime - orienteeritus tulemusele ning eesmärkidele pühendumine - hea pingetaluvus, initsiatiivikus, aktiivsus - hea suhtlemisoskus, aja planeerimiseoskus - iseseisvus, otsustusvõime, enesekindlus ja ausus - analüütiline mõtlemine Kasuks tuleb: teadmised asjaajamisestjuhi... Woodbright OÜ.
 • : hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikkus- kodanike vastuvõtmine ja teenindamine; - infoliikumise ja kirjavahetuse korraldamine ning dokumentide registreerimine; - elukohateadete registreerimine ja menetlemine; - sündide ja surmade menetlemine; - tõendite ja väljavõtete väljastamine;... Saue Vallavalitsus.
 • : hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikkus;- kodanike vastuvõtmine ja teenindamine; - infoliikumise ja kirjavahetuse korraldamine ning dokumentide registreerimine; - elukohateadete registreerimine ja menetlemine; - sündide ja surmade menetlemine; - tõendite ja väljavõtete väljastamine;... Saue Vallavalitsus.
 • : eeldatav rakenduslik kõrgharidus või bakalaureus; hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjasinfo edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine ja nendega töötamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. stabiilset töökoha ja pikkaajalised töösuhted ASE IMMOBILI OÜ.