Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Agentes inmobiliarios' en Estonia.

  • : Soov töötada kinnisvara valdkonnas; aktiivse müügi oskus; kohusetundlikkus; oskus lahendada probleeme , Kinnisvara objektide otsimine Tallinnas. Helistamine uutele ja vanadele klientidele ning nendega lepingute sõlmimine. Kinnisvara objektide esitlemine, notariaalsete tehingute toimingu... AMBROZI KINNISVARA OÜ.
  • : Hea suhtlemisoskus, huvi kinnisvara valdkonna vastu, Kinnisvara ost-müük, vahendus, klientide otsimine, läbirääkimiste läbiviimine; tööpiirkond Jõhvi, Kohtla-Järve., Tugevat meeskonda, kindlat töökohta, kaasaegset kontorit, väljaõpet kohapeal. Orange Kinnisvara Ida-Virumaa Osaühing.
  • : Kinnisvaraspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla omandis oleva kinnisvara arendustegevuse planeerimine ja korraldamine, kinnisvara haldamise ja säilimise tagamine, võõrandamise ja kasutusse andmise korraldamine. , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses;... Lüganuse Vallavalitsus.
  • : Linna varaga seotud tegevuste ja tehingute teostamise korraldamine. Elamumajanduse toetuskordade menetlemine. Linna üldise heakorra tagamine, haljastus- ja heakorraalaste tööde teostamise ning haljastuse ja heakorraalaste projektide koostamise korraldamine. Kalmistute korrashoiu tagamine... Paide Linnavalitsus.
  • : Ettevõtte kontoriruumides, tootmis ja abihoonetes vajalike ehitus- ja remonttööde teostamine. Ehitus-ja remontööde teostamiseks vajalike materjalide valimisel ja hankimisel osalemine. Kinnisvara hooldustööde teostamine. Vajadusel hooldustööde tellimine ning sellega seonduva asjaajamise... OSAÜHING ESTOVER.
  • : üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest; töövaldkonnaalased teadmised; koostööoskus; hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; hea pingetaluvus; initsiatiivikus ja iseseisva tegutsemise oskus;... Väike-Maarja Vallavalitsus.
  • : varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas; tööks vajalikke õigusaktide tundmine; oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; meeldib töötada meeskonnas; hea pingetaluvus, avatus, kohusetundlikkus ja initsiatiivikus Elva Vallavalitsus võtab tööle vallavaraspetsialisti,... Elva Linnavalitsus.
  • : kesk- või keskeriharidus; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel; arvutioskus (sh MS Excel, MS Word); hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; pingetaluvus, hea organiseerimisvõime ja loogiline mõtlemine; iseseisvus töös; info õigeaegse, täpse ja arusaadava... Tartu Vangla.
  • : eelistatud on kandidaat, kellel on varasem sellelaadne töökogemus ja kes elab OsmussaarelKohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine Osmussaarel sh saare heakorrastatuse ja meeldiva väljanägemise eest hoolitsemine, puhkekohtade, vaatamisväärsuste, muinsus- ja looduskaitseobjektide korrasoleku... Lääne-Nigula Vallavalitsus.