Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Tenedores de libros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Estonia.

  • Raamatupidaja. Raamatupidaja ametikoha põhieesmärk on Lüganuse valla hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste raamatupidamise korraldamine ( palgaarvestus, arvete koostamine ja väljastamine, laekumise jälgimine jne)., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist,... Lüganuse Vallavalitsus.
  • Raamatupidaja. Finantsvaldkonna taust (haridus, läbitud kursused ja/või töökogemus). Ladus suhtlus inglise keeles nii kõnes kui kirjas. Hea MS Office programmide tundmine. Täpsus ja lihtsus tööstiilis. Hoolimine oma ettevõttest ja meeskonnast. Julgus ja aktiivsus, Arvete ja maksete töötlemine.... Finnair Business Services OÜ.
  • Raamatupidaja. Väljastatud arvete laekumiste sisestamine raamatupidamise programmi. Lasteaia tasude analüütiline arvestus, arvete koostamine lastevanematele toidu-, koha- ja õppemaksude kohta. Lastevanemate tasude laekumiste sisestamine raamatupidamisprogrammi. Paberkandjal kuludokumentide töötlemine,... Valga Vallavalitsus.
  • Raamatupidaja. Tööks on vajalik raamatupidamis-, maksu- ja finantsalase seadusandluse, reeglite, põhimõtete, tavade jms väga hea tundmine. Lisaks teadmised võlaõigusseadust ja töölepinguseadust. Tööks on vajalik ka metsaseaduse tundmine. Ausus, hea analüüsivõime, korrektsus, põhjalikkus, kohusetundlikkus,... Forestry OÜ.
  • Raamatupidaja assistent. Raamatupidamisdokumentide sisestamine Merit programmi. Maksete ja palkade märkimine süsteemis. Kõik muud raamatupidaja poolt antavad ülesanded. Klientidega suhtlemine e-kirja teel inglise keeles. Näidiste alusel volikirjade ja lepingute vormistamine. Aeg-ajalt kliendi nimel maksuametis,... Premium Administration OÜ.
  • Raamatupidaja assistent. Nõutavad oskused: 1) Raamatupidamisalane haridus- omandamisel või lõpetatud või töökogemus raamatupidamisvaldkonnas 2) Arvutioskus ( heal tasemel): e-posti kasutamine, interneti kasutamine, Excel, Word Peaks armastama raamatupidamistööd ja andmete sisestamist; täpne ja korrektne oma... Finants ja Marketing OÜ.
  • Raamatupidaja. - ettevõtte igapäevase raamatupidamistöö korraldamine; - maksuarvestus ja aruandlus; - personaliga seotud raamatupidamisarvestus; - seadusest tulenevate aruannete koostamine ja tähtajaline esitamine (aastaaruanne, statistika); - dokumentide ja lepingute haldus. , - stabiilset töötasu... VKM OÜ.