Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

235 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 4

 • Reklaami müügiesindaja. Tööülesanded: Suhete loomine ettevõtetega; reklaamipindade müük (ajalehes ja kodulehel). Uute klientide otsimine avatud netikeskkonnas. Töö telefoni ja meili teel, arvete koostamine. Töö ajalehe tellijatega ja muud tegevused. Omalt poolt pakume: Sõbraliku kollektiivi, töövahenditega...
 • Nõunik. Õigusakti mõjude analüüsi nõunik Tööülesanded: • õigusaktide mõjude analüüsi kontroll • osakonna mõjude analüüside ja uuringute koostamine, samuti nõustamine õigusaktide mõjude osas • õigusaktide mõjude analüüsimise koordineerimine Eestis • õigusloome süsteemi...
 • Planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Planeeringute spetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, detailplaneeringute elluviimise üle järelevalve teostamine ning vallavalitsuse planeerimiskomisjoni seisukohtade protokollimine. Omalt poolt pakume: • sõbralikku ja...
 • Klienditeenindaja. naiste rõivakaupluses Tööülesanded: Klientide teenindamine naiste rõivakaupluses, kaupade väljapanek. Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu, meeldivat töökeskkonda, ametialaseid koolitusi. Muud nõuded: Rõivaste, moe suundumuse ja stiilide tundmine; hea suhtlemisoskus;...
 • Avalike suhete osakonna nõunik. Tööülesanded: Nõunik korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeeriumi töövaldkondade teavitust ning meediasuhtlust. Tööülesanded hõlmavad muuhulgas teavitusplaanide koostamist, pressiteadete ja artiklite kirjutamist ning osalemist keskkonnateemaliste teavituskampaaniate läbiviimisel....
 • Ärikliendihaldur. Tööülesanded: Otsime enda müügitiimi säravat, sõbralikku ja aktiivset olemasolevate ja uute klientidega suhtlejat. Töökohustuste hulka kuulub lepingute sõlmimine; olmepaberi, toidukauba ning bürootarvete aktiivne müük; tellimuste käitlemine ja sisestamine müügiprogrammi. ...
 • Peaspetsialist. Teede ja tänavate ehituse ning kapitaalremondiga seonduv Tööülesanded: Ehituse ja järelevalve osakond tegeleb Tallinna teede ja tänavate ehituse, kapitaalremonttööde ning kommunaalehituse korraldamisega ja ameti investeerimisplaanide realiseerimisega. Tööülesanded: • osalemine...
 • Taimetervise peaspetsialist. Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on kontrolltoimingute läbiviimine taimede, taimsete saaduste ning aiandustoodete sisse- ja väljaveol Muuga piiripunktis (kaubasaadetiste nõuetele vastavuse kontrollimine, ülevaatuse läbiviimine ja vajadusel taimsest materjalist proovide võtmine)...
 • Nõunik. Digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik Tööülesanded: Sinu ametinimetus on küll nõunik, aga Sinu töö sisu sarnaneb olemuselt ärianalüütiku ja projektijuhi tööle. Sa oled partner sisuosakondadele ja IKT kompetentsikeskusele, Sa analüüsid tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna...
 • Peaspetsialist. ajutiselt äraoleva ametniku asendajana Tööülesanded: • korraldab heakorra- ja haljastustöid ning kontrollib tööde teostamist • osaleb heakorra ja haljastusega seotud riigihangete koostamisel ja lepingute koostamisel; • kontrollib heakorra riigihankelepingutega seotuid töid;...
 • Sekretär, assistent. Tööülesanded: Seoses ettevõtte kasvuga ootame oma kollektiivi kiire taibu ja algatusvõimega sekretäri. Tööülesanded on kliendisuhtlus, dokumentide printimine ja arhiveerimine, andmete registreerimine erinevatesse programmidesse / keskkondadesse, jooksvate küsimuste lahendamine, dokumentide...
 • Peaspetsialist. Tööülesanded: Projektide ja planeeringute menetlemise osakond tegeleb põhiliselt Tallinna linna tehnilise infrastruktuuri objektide, teede ja parkimisrajatiste projekteerimistingimuste koostamise; detailplaneeringute, ehitusprojektide läbi vaatamise ning kooskõlastamisega. Tööülesanded:...
 • Müügikonsultant / tervisetoodete nõustaja. Tööülesanded: Hakkad tegema Tallinna ja Harjumaal konsulteerivaid müügivisiite arstidele ja apteekritele ning luutiheduse mõõtmisi apteekides. Sinu missiooniks saab tulemuslike koostöö suhete loomine, hoidmine ja arendamine apteekide ja arstidega ning klientide tervise ja elustiilialane...
 • Koolituskeskuse perenaine. Tööülesanded: - Koolitavate vastuvõtt ja koolitusruumi juhatamine. - Lektorile koolitustehnika ülesseadmine, vajadusel lektori abistamine materjalidega. - Kohvipausiks kohvi valmistamine ja pausitoitlustes organiseerimine. - Koolitatavate abistamine tekkinud organisatoorsetes küsimustes....
 • Peaspetsialist. ökoinnovatsiooni valdkond Tööülesanded: • Ringmajanduse strateegia välja töötamise koordineerimine ning hilisem rakendamine; • ökoinnovaatiliste lahenduste välja töötamiseks ja rakendamiseks vajalike tingimiste loomine ning ettevõtete nõustamine nendes; • ökoinnovatsiooni...
 • Müügikonsultant. Tööülesanded: 1. Klientide kõrgetasemeline teenindamine ja nõustamine 2. Toodete tellimine, vastuvõtt ja väljapanek 3. Müügitehingute sõlmimine Omalt poolt pakume: Põhjused, miks liituda meie tiimiga: 1. Huvitavad ja innovaatilised tooted, millel puuduvad analoogid Eestis 2. Korralikku...
 • Müügikonsultant. Ida-Eesti piirkonda Tööülesanded: Aktiivne müük, klientide konsulteerimine ja nõustamine, kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine. Omalt...
 • Insurance Litigation Officer - Cabas. Insurance Litigation Officer Work tasks: The main task is to assess the size of vehicle damage and decide on cases. Formation of casualty quotes in Cabas and co-operation partners for additional information. Required spare parts for car repair. Communication with customers and co-operation...
 • Keskkonnakaitseinspektor looduskaitse suunal. Harjumaa büroos Tööülesanded: Riikliku keskkonnajärelevalve teostamine: • keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine klassikalise looduskaitse ning metsanduse valdkonnas • väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste...
 • Vastuvõtu assistent. Tööülesanded: Patsientidega suhtlemine, info edastamine; analüüside sisestamine andmebaasi; vastuvõtu aegade broneerimine jne. Omalt poolt pakume: 35-kalendripäevast puhkust; meeldivat kollektiivi; sportimisvõimalusi; arenguvõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Hoolduse- ja varuosade müügispetsialist. Tööülesanded: Manpoweri kliendiks on Avesco AS, kes on ametlik Caterpillari teeninduspartner ja teenuse osutaja Eestis, lisaks on Avesco Balti riikides Metso purustus- ja sõelumisseadmete edasimüüjaks. Sinu ülesanneteks on • kliendikõnede ja päringute käsitlemine ning klientide...
 • Juhtivinspektor. Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo (ehituskontrolli teenus) Tööülesanded: Sa lood turvalist keskkonda läbi ehituslike tuleohutusnõuete kontrollimise ning planeeringute, ehitus- ja kasutuslubade kooskõlastamise. Teostad ohutusjärelevalvet Virumaal Omalt poolt pakume: Meie...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele / IFRS; Maksuarvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine; Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine; Müügiarvete esitamine ja klientide makseajaloo...
 • Töövahenduskonsultant. Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades...
 • Müügiesindaja. ilusalongide mänedžer Tööülesanded: Pakume teile ääretult moodsat tööd, millest olete alati unistanud. Otsime ilusalongide mänedžeri. Kui huvitute moest ja uutest ilutoodetest, olete mobiilne ja hea suhtleja, siis see töö on just teile! Töö olemasoleva kliendibaasiga; uute...
 • Sekretär, assistent. Tööülesanded: Külaliste ja õpilaste vastuvõtmine, registreerimine, konsulteerimine. Toodete müük. Sotsiaalmeedia kontode haldamine. Klientidega suhtlemine sotsiaalmeedias, e-posti kui ka telefoni teel. Tellimuste töötlemine. Andmebaaside korrashoid ja täiendamine. Jooksvate küsimuste...
 • Müügiesindaja. büroovarustuse müügiesindaja Tööülesanded: Äriklientidele, kliendi vajadusi arvestava büroovarustuse aktiivne pakkumine. Omalt poolt pakume: Moodsat töökeskkonda ja nooruslikku töökollektiivi. Võimalust ennast proovile panna suhtlemisel äriklientidega ja olla enda sissetuleku...
 • Raamatupidaja. lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja Tööülesanded: Ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine, kõik raamatupidamisega seotud toimingud. Omalt poolt pakume: Sõbralik noor kollektiiv. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Peaspetsialist. Tööülesanded: Ootame sind sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskonda peaspetsialistiks. Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni...
 • Kindlustusnõustaja. Tööülesanded: Kliendi otsimine, tema kindlustushuvi ja -vajaduste välja selgitamine, sobiva kindlustuskaitse valik ja poliiside vahendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja heade teenimisvõimalustega tööd. Muud nõuded: Vajalik optimistlik meelelaad, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus...
 • Keskkonnakaitseinspektor looduskaitse suunal. Tartumaa büroos Tööülesanded: Riikliku keskkonnajärelevalve teostamine - keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine klassikalise looduskaitse ning metsanduse valdkonnas; väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste menetlustoimingute...
 • Riigieelarve osakonna nõunik. Pikaajalises lähetuses oleva teenistuja asendamine Tööülesanded: Toetad järgmise EL eelarveperioodi struktuurivahendite planeerimist. Oled osaline ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kujundamisel Euroopa Liidus ja Eestis. Osaled EL eelarve 2021+ perioodi partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika...
Más resultados: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · >>