Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

122 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 3

 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamisprogrammi 1C juurutamine; andmete sisestamine ja töötlemine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; huvitavat tööd ja positiivset tööõhkkonda. Muud nõuded: Vajalik eelnev töökogemus raamatupidamisprogrammidega 1C; ausus, täpsus, korrektsus...
 • Juhiabi. Tööülesanded: Linnavalitsuse tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine, teabe vahendamine, personalitöö juhtimine. (täpsemad tööülesanded kirjeldatud ametijuhendis http://www.loksalinn.ee/documents/1430624/2160218/juhiabi.pdf/2a52e1ee-923e-47ca-acde-eb5ee2bbd567)....
 • Müügikonsultant. Paide kauplus Tööülesanded: Mööbli müük ja mööbli projektide koostamine klientidele, tellimuste vormistamine ja edastamine tootjale. Omalt poolt pakume: Koolitust erinevates mööblitööstustes ja kaupluses kohapeal. Lisatasu vastavalt töötaja panusele. Väikest ja mõnusat...
 • Teabejuhtimise peaspetsialist. põhi- ja asenduskoht Tööülesanded: Teabejuhtimiskeskuse eesmärk on rikkumiste ennetamiseks ja tõhusaks avastamiseks järelevalveliste riskide hindamine, riskiga seotud objektide kindlakstegemine, riskiinfoga seotud analüüside läbiviimine ning vajaliku riskiteabe haldamine. Sinu...
 • Assistent. Trofee Jahimaja Tööülesanded: Kirjadele vastamine ja klientidega suhtlemine, maja eest hoolitsemine, kodutunde loomine. Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi ettevõttes; vajadusel elamispinda. Muud nõuded: Sobiv kandidaat on stabiilne ja analüütilise mõtlemisega. Kandideerima...
 • Töövahenduskonsultant. Tallinna ja Harjumaa osakonna Tähesaju büroo Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist....
 • Maareformi nõuete spetsialist. Tööülesanded: Riiginõuete osakonna maareformi nõuete talituse ülesandeks on hüpoteegipidaja ülesannete täitmine Eesti Vabariigi kasuks seatud hüpoteekide osas maa järelmaksuga erastamisel. Maareformi nõuete spetsialisti töölesanneteks on maa järelmaksu nõuete ja reaalkoormatiste...
 • Kliendihaldur. logistika valdkonnas Tööülesanded: Klientide haldamine: laadimisplaanide saamine, operatiivne töö. Igapäevane tellimuste kontroll, laadimise detailide kooskõlastamine tellijaga. Dokumentide vormistamise korrektsuse kontroll. Jooksvate küsimuste lahendamine. Veo optimaalse marsruutide...
 • Müügikonsultant-klienditeenindaja. Tartu kaupluses Tööülesanded: Aktiivne müük, klientidega suhtlemine ja sõbralik teenindamine; klientide vajaduste väljaselgitamine ja nõustamine; vajadusel kauba toimetamine kliendile, kaupade vastuvõtt ja väljapanek; kaupluse korrashoid; töö arvuti ja kassaga. Omalt poolt...
 • Kasutuslubade peaspetsialist. Tööülesanded: • Kasutusloa taotluste menetlemine ja ehitiste vastuvõtmine; • töö ehitisregistriga; • avaldustele ja kaebustele vastuskirjade koostamine Omalt poolt pakume: • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; • toetavat ja...
 • Müüja-konsultant. Tööülesanded: * Aktiivne klienditeenindus ja nõustamine * Kauba vastuvõtt ja kontroll, töö lao- ja kassaprogrammiga * kaupluse korrashoiu tagamine Omalt poolt pakume: Toidulisandite ja sporditoidu müügiga tegelev ettevõte otsib müügiassistenti. Tule meile tööle! Muud nõuded:...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Kohustused: - Maksuaruannete esitamine - Korraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini - Interaktsiooni korraldamine klientide ja teiste ettevõtte osakondadega - Praeguse raamatupidamistöö teostamine - Teiste raamatupidamisülesannete täitmine Omalt poolt pakume:...
 • Spetsialist. Lapsehoolduspuhkuse asendus Tööülesanded: Pensionide määramise ja maksmise korraldamine Euroopa Liidu piiriüleste juhtumite korral, sh - isikute nõustamine pensioni küsimustes; - pensioni ja puudetoetuse menetlus piiriüleste juhtumite korral; - pensioniõiguste ülekandmise menetlus;...
 • Müügisekretär. Tööülesanded: Müügipakkumiste, tellimuste koostamine, tellimuste haldamine nende lõpliku teostamiseni. Müügiarvete edastamine, müügidokumentatsiooni haldamine, laekumiste kontroll. Lepingute ettevalmistamine, vajadusel lepingute ja muude dokumentide tõlkimine. Logistika/transpordi...
 • Müügiesindaja /müügijuht. Tööülesanded: Töö olemasolevate klientide andmebaasiga, uute klientide otsing. Uue sortimendi aktiivne tutvustus. Kauba presentatsioon. Läbirääkimiste läbiviimine, tehingute sooritamine. Omalt poolt pakume: Korralikku töötasu. Stabiilset tööd arenevas ettevõttes. Sõiduvahendit...
 • Assistent. Tööülesanded: Personalitöö assisteerimine, arenduse ja koolitustegevuse organiseerimine. Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalusi arenevas ettevõttes, huvitavat tööd ja uusi väljakutseid. Muud nõuded: Algteadmised raamatupidamisest. Täpsus ja korrektsus asjaajamisel. Positiivne...
 • Müügiesindaja, müügikonsultant. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda aktiivset, säravat, tähelepanelikku, iseseisvat, loovat ja kogemusega müügiesindajat. Tööülesanded: - uute projektide sisse toomine (kliendid olemas, nendega tuleb suhelda) - klientide vajaduste aktiivne väljaselgitamine ja nõustamine - toodete...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamise korraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini; töö arvutiprogrammis 1C. Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaks. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Vanemspetsialist. Üks ametikoht tähtajatu, teine ametikoht tähtajaline ajutiselt äraoleva ametniku asendajana Tööülesanded: Tallinna Perekonnaseisuamet otsib oma meeskonda kahte VANEMSPETSIALISTI (ühe tähtajatule ametikohale, teise ajutiselt äraoleva ametniku asendajana). Otsime püsivat inimest,...
 • Värbamisspetsialist. lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaj Tööülesanded: • personali värbamise- ja valikuprotsessi arendamine ja koordineerimine; • töövestluste läbiviimine ja kandidaatide hindamine; • kandidaatide andmebaasi haldamine; • aruandluste koostamine tööjõu osas; • koostöö...
 • EL ja välissuhete osakonna nõunik. tähtajaline ametikoht Tööülesanded: Otsime nõunikku, kelle töövaldkond hõlmab ministeeriumi Euroopa Liidu suunalise tegevuse, sh Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise koordineerimist. Just Sina saad anda olulise panuse oma valdkonnas poliitika väljatöötamisse ja osaleda...
 • Erinoorsootöö vanemspetsialist. Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna erivajadustega laste probleemide ennetamine ning konkreetsete probleemide lahendamine ja puuetega laste perede nõustamine.Puuetega lapsed (kõik bioloogilises peres kasvavad kuni 18-aastased, kellele on määratud puudeaste). Erivajadustega lapsed...
 • Riigieelarve osakonna spetsialist. Tööülesanded: Sinu vastutada on Euroopa Liidu ja teiste välistoetuste planeerimine riigieelarvesse, ning nende kasutamise jälgimine ja analüüs.Samuti ootame sinult ettepanekuid ja muudatuste elluviimist, et muuta tänast praktikat tõhusamaks ja paremaks. Omalt poolt pakume: Meie...
 • Laooperaator. Tööülesanded: Kauba saatedokumentide registreerimine ja vormistamine. Andmete kontrollimine ja sisestamine. Omalt poolt pakume: Rõõmsat kollektiivi, püsivat töökohta. Muud nõuded: Kohusetundlik, täpne, hea pingetaluvusega Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Teadus- ja arendusosakonna nõunik. Tööülesanded: - ettepanekute tegemine täiskasvanuhariduse ja teadmussiirde arengu tagamiseks, sh meetodite valiku ja vajalike uuringute/analüüside läbiviimiseks, arengukavade, strateegiate, programmide kaasajastamiseks või väljatöötamiseks;- põllumajandus-, toidu- ja kalandusharidust...
 • IT-spetsialist. Tööülesanded: IT-spetsialist: 1. kaardistab olemasoleva arvutipargi ning kasutatavad tarkvarad ning peab arvestust IT-vahendite üle;2. tegeleb arvutite regulaarse hooldamisega (riistavara, tarkvara);3. korraldab vajalike programmide ja tarkvara kasutuselevõttu ja uuendamist, vastutablitsentside...
 • Sekretär. Tööülesanded: • dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine;• andmebaaside korrashoid ja täiendamine;• büroo korrashoiu tagamine;• jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine;• telefonikõnedele vastamine ja kirjavahetuse haldamine;• klientide ja külaliste vastuvõtu korraldamine;•...
 • Ostu-müügiassistent. sekretär Tööülesanded: • Suhtlemine välistarnijate ja kaubanduskettidega• Müügitellimuste vastuvõtmine telefoni teel või elektrooniliselt, informatsiooni sisestamine raamatupidamisprogrammi ja edaspidine käsitlemine• Klientide jooksvate probleemide lahendamine Omalt poolt...
 • Juhiabi. Tööülesanded: Juhiabi töö eesmärk on juhatuse esinaise tööülesannetega seotud asjaajamise ja kohtumiste korraldamine ning allkirjastatavate dokumentide korrektsuse ja õigekeelsuse tagamine.Peamised tööülesanded- juhi tööülesannetega seotud igapäevase asjaajamise korraldamine-...
 • Eurokoordinatsiooni osakonna nõunik. Tööülesanded: Eurokoordinatsiooni osakonna põhiülesandeks on korraldada ja koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis.Eurokoordinatsiooni osakonna nõunikuna on Sinu põhiülesanneteks koordineerida ministeeriumi Euroopa Liidu otsustusprotsessis...
 • Büroojuht. Tööülesanded: Büroojuhi ülesanded on kombineeritud sekretäri, turundusjuhi ja müügijuhi ülesannetest:• asjaajamise korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine;• uute klientide otsimine;• suhtlemine külaliste ja klientidega (nii otse, kui telefoni ja meili teel);• meeldiva...
 • Assistent. Tööülesanded: Sinu tööülesandeks on:• asjaajamise korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine;• uute klientide otsimine ja müügitöö;• suhtlemine külaliste ja klientidega (nii otse, kui telefoni ja meili teel);• sotsiaalmedia kanalite haldamine. Omalt poolt pakume: Motiveerivat...
Más resultados: << · < · 3 · >>