Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

235 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 3

 • Kasutuslubade peaspetsialist. Kaks ametikohta, üks neist ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: • Kasutusloa taotluste menetlemine ja ehitiste vastuvõtmine; • töö ehitisregistriga; • avaldustele ja kaebustele vastuskirjade koostamine Omalt poolt pakume: • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd;...
 • Korteriühistu haldur. Tööülesanded: Suhtlemine klientidega, asjaajamine, tööde korraldamine, infohange. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja ambitsioonikat töökeskkonda, ametialast koolitust, programmialast koolitust, vabamat tööaega. Töös lähtume tulemustest mitte tööajast! Muud nõuded: Kasuks...
 • Peainspektor. Tööülesanded: Meie eesmärk on Eesti ja seega Euroopa Liidu tollipiiri kaitsmine. Pakume kliendikeskset ja kvaliteetset tolliteenust maksupettuste ja salakaubaveo ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks. Sinu ülesanne on tolliinspektorite töövahetuse töö korraldamine, sh läbi...
 • Raamatupidaja. Täiskohaga raamatupidaja Tööülesanded: Raamatupidaja töö ja lisaks ka erinevate lihtsamate arvestuste pidamine koostöös juhatusega. Mitmete väiksemate ettevõtetega tegelemine täiskohaga ja kontoritööna. Kaugtööna ei sobi. Omalt poolt pakume: Töökoormusele vastavat tasu...
 • Ehitus-remonditööline. Tööülesanded: Ettevõtte kontoriruumides, tootmis ja abihoonetes vajalike ehitus- ja remonttööde teostamine. Ehitus-ja remontööde teostamiseks vajalike materjalide valimisel ja hankimisel osalemine. Kinnisvara hooldustööde teostamine. Vajadusel hooldustööde tellimine ning sellega...
 • Personaliassistent. Tööülesanded: Tegemist on suure tootmisega, kus ülesanneteks on töötajate registreeringud erinevatesse programmidesse, tööriiete tellimine ja haldus. Olmeprobleemide lahendamine ning büroohalduse asendamine/abistamine. Hea, kui on reklaami ja kujunduse peale silma või huvi, et aidata...
 • Telefonimüügi konsultant. Tööülesanded: Klientidega suhtlemine telefoni teel, müügikohtumiste korraldamine müügijuhile. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, palka vastavalt tulemustele. Muud nõuded: Korrektsus, kohusetundlikus, kasuks tuleb müügitöö kogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Konsultant. Ametikoht kuulub täitmisele Tartu kohtumajas määramata ajaks Tööülesanded: Pankrotiasjade menetlemiseks vajalike ettevalmistuste tegemine; menetlusdokumentide projektide koostamine pankrotiasjades; pankrotijärelevalve toimingute tegemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat...
 • Müügisekretär. Tööülesanded: Müügisekretäri peamine tööülesanne on müügi- ja ostuarvete sisestamine Merit raamatupidamisprogrammi. Vajadusel ka kliente teenindava müügisekretäri asendamine (telefonile vastamine, klientidele arvete ja kaupade väljastamine jms). Omalt poolt pakume: Kaasaegset...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: statistika (kuu lõpuaruanded, aasta lõpuaruanded, jooksvad erinevad aruanded) ; erinevate aruannete koostamine; arhiiv (kogu temaatika); sekretäritöö (käskkirjad, lepingud, MTA, protokollid ja protokollimine, kirjad sisse-välja, jooksvad küsimused jne) Muud nõuded:...
 • Peaspetsialist. Tööülesanded: Peaspetsialisti peamiseks tegevusvaldkonnaks on juurdepääsupiiranguga teabe kaitse korraldamine ja kontrollimine. Peamised ülesanded: • planeerib ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas juurdepääsupiiranguga teabe kaitset; • juhendab teenistujaid teabe kaitset...
 • Teabejuhtimise peaspetsialist. asenduskoht Tööülesanded: Teabejuhtimiskeskuse eesmärk on rikkumiste ennetamiseks ja tõhusaks avastamiseks järelevalveliste riskide hindamine, riskiga seotud objektide kindlakstegemine, riskiinfoga seotud analüüside läbiviimine ning vajaliku riskiteabe haldamine. Sinu ülesanne...
 • Lastekaitse juhtivspetsialist. Tööülesanded: Lastekaitse juhtivspetsialisti peamised tööülesanded on: 1. lastekaitsetöö koordineerimine; 2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine; 3. kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine;...
 • Otsetoetuste osakonna põldude registri büroo peaspetsialist (määratud ajaks). Tööülesanded: Peaspetsialisti peamiseks ülesandeks on põllumassiivide registri andmete uuendamine ortofotode, taotlejate avalduste ja kohapealse kontrolli tulemuste alusel, osalemine pindalatoetuste administratiivses kontrollis ning suhtlemine taotlejaga oma tööd puudutavates küsimustes....
 • Müügispetsialist. Tööülesanded: Saksa/Austria/Šveitsi klientidega suhtlemine seda eelkõige helistades, e-kirja teel kui ka kohtumistel. Oskad teha ka tõlketöid Saksa-Eesti-Saksa suunal. Sotsiaalmeedia mõningane haldamine ning toodete esitlus Omalt poolt pakume: paindlik tööaeg, mida võid teha kooli,...
 • Müügiesindaja. Tööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega otsime oma meeskonda aktiivset ja hea suhtlemisoskusega müügiesindajat, kelle esmaseks ülesandeks on aktiivne müük ja turundus. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast, huvitavat ja iseseisvat tööd arenevas ettevõttes. Muud nõuded:...
 • Müügiguru. liikuv töö, mis hõlmab kogu Eestit Tööülesanded: OSKAD? - leida uusi kliente ja nendega efektiivselt koos töötada ühiste eesmärkide nimel - hallata ja juhtida kliendikontakte edukalt, kiirelt ning tulemuslikult mistahes olukorras - päevast päeva suhelda, külastada kliente ning...
 • Vabategevuse koordinaator. Tööülesanded: Kuusalu valla kultuuri-, spordi ja kogukonnatöö planeerimine ja korraldamine ning allasutuse juhtimine. Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • Kõrgharidus,...
 • Jurist-järelevalveametnik-sisekontrolör. Tööülesanded: Teeb järelevalveametniku tööd, vallavalitsuse töötajate ja asutuste juriidilist nõustamist, juhendab lepingute ja hangete menetlemisel, täidab sisekontrolöri ülesandeid, esindab valda kohtus, teostab järelevalvet vallavalitsuse kehtestatud haldusaktide täitmise üle...
 • Haldur. Tööülesanded: Töö hõlmab vallavara (sh teed) halduse ja hooldusega ning transpordilogistikaga tegeleva allasutuse juhtimist. Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • erialane...
 • Riigieelarve osakonna nõunik. (jurist) Tööülesanded: Töötad välja ja uuendad riigieelarve koostamist ja vahendite kasutamise planeerimist ning rakendamist puudutavaid õigusakte. Tagad struktuurivahendeid ja teisi välisvahendeid puudutavate dokumentide ning eelnõude vastavuse Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele....
 • Riigieelarve osakonna nõunik (välisvahendite tiimi juht). Pikaajalises lähetuses oleva teenistuja asendamine Tööülesanded: Sinu juhtida on riigieelarve osakonna välisvahendite meeskond, kes tegeleb Euroopa Liidu eelarveperioodide ja teiste välisvahendite planeerimise, seire ja hindamisega. Tule ja näita koos oma meeskonnaga, et Eesti riik...
 • Müügikonsultant. Põlva Tööülesanded: müüa eraisikutele telefoni teel erinevaid Eestis tuntud tooteid ja teenuseid; klientide meeldiv ja professionaalne nõustamine Omalt poolt pakume: müügi- ja tootekoolitusi ning treenime Sind müügi alal väga heaks; töökoormus vastavalt kokkuleppele; väga...
 • Müügispetsialist. Tööülesanded: Klientide soovide väljaselgitamine ja nõustamine toodete osas. Toodete ja teenuste müük. Reklaami koostamine. Kodulehe haldamine (sh sotsiaalmeedia). Müügipakkumiste tegemine. Omalt poolt pakume: Väljaõpet. Toetavat ja sõbralikku meeskonda. Stabiilset ja huvitavat...
 • GIS spetsialist. Tööülesanded: GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi rakendustega. Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise...
 • Müügikonsultant. Kiirmoe brändi PIAZZA ITALIA esinduspood Tööülesanded: Teenindamine ja müümine. Kassatöö. Müügitöö korraldamine. Kaupade käitlemine ja kaubatundmine. Omalt poolt pakume: Pakume vinget töökohta uues kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn, rõõmsameelseid kolleege, tööajasõbralikku...
 • Sekretär-juhiabi. kohene tööleasumise võimalus Tööülesanded: Dokumentide haldus, juhi abistamine erinevates tööülesannetes, suhtlus ja dokumendihaldus partneritega ja ettevõtte töötajatega, raamatupidaja abistamine eeldokumentatsiooniga. Omalt poolt pakume: Huvitavat, arendavat, pingelist ja...
 • Müügiesindaja. Veterinaar- ja loomakasvatuse konsultandi eesmärgiks on põllumajandusettevõtete nõustamine nende jätkusuutliku arengu jaoks pakkudes lahendusi läbi tooteportfellide müügi ja koos teadmispõhiste nõuannetega. Tööülesanded: Töö põllumajanduslike söötadega; vahetu suhtlus farmidega...
 • Ehituse järelevalvespetsialist. Tööülesanded: Ehitusjärelevalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja Rae valla õigusaktidele; õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine; vallavalitsuse ja volikogu eelnõude ning muude töövaldkonda puudutavate dokumentide väljatöötamisel osalemine....
 • Raamatupidaja abi-andmespetsialist. 0,5 ametikohta Tööülesanded: Müügiarvete koostamine. Andmetabelite pidamine. Kulude arvestus. Laekumiste jälgimine. Lepingute ja kokkulepete koostamine. Rentnikega suhtlemine. Aruandlus. Omalt poolt pakume: Toetavat, töökat ning nooruslikku meeskonda. Huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Reklaami müügiesindaja. Tööülesanded: Suhete loomine ettevõtetega; reklaamipindade müük (ajalehes ja kodulehel). Uute klientide otsimine avatud netikeskkonnas. Töö telefoni ja meili teel, arvete koostamine. Töö ajalehe tellijatega ja muud tegevused. Omalt poolt pakume: Sõbraliku kollektiivi, töövahenditega...
 • Töövahenduskonsultant. Võrumaa Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist. Omalt poolt pakume: Töötukassas...
Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · 6 · 7 · >>