Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de la salud' en Estonia.

  • : kandidaadilt ootame vaimustust valitud eriala suhtes, professionaalsust; meeskonnatööhuvi ja -oskust; lastega töötamise soovi ja rõõmu; avatud ja otsivat meelt; innovaatilisust, ettevõtlikkust; väga head suhtlemisoskust; otsustus- ja vastutusvõimet kaardistab lapse kommunikatsioonivõimet;... Pärnu Vabakooli Selts.
  • : logopeedia alane kõrgharidus; oskus kasutada programme Word, Excel, PowerPoint; kasuks tuleb positiivne hoiak, koostööoskus, vastutustunne, empaatilisustööd saab osalise koormusega logopeed Seljametsa Lasteaiasküsimuste korral julgelt pöörduda telefoni või e-posti teel Seljametsa Lasteaed.
  • : erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse. Ootame, et oleksid rõõmsameelne, positiivse ellusuhtumisega, kohanemisvõimeline ja tahaksid töötada lastega ning lapsevanemate ja kolleegidega.logopeed teeb kindlaks kõnearendust vajavad lapsed nii koolis... Paide Valla Lasteaed-Kool.
  • : soov töötada erivajadustega lastega tasandusrühma tingimustes; head koostööoskused; vastavus kvalifikatsiooninõuetelelogopeed tasandusrühmas. Erivajadustega lastele logopeedilise abi pakkumine, õpetajate ja lastevanemate nõustaminelaste arvu rühmas kuni 12; puhkust suvekuudel 56 kalendripäeva;... Tartu Lasteaed Poku.
  • : kõrgharidus logopeedias (võib olla ka omandamise lõpu faasis); tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/teadmised; täpsus ning kohusetundlikkus; väga hea suhtlemisoskus; positiivne ellusuhtumine ja avatuslogopeediline klientide hindamine; sekkumiste planeerimine; logopeedilise... AARIKA OÜ.