en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

Página: 2

 • : sobivalt kandidaadilt eeldame: • vähemalt keskharidust; • eesti keele oskust kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasemel; • ausust ja laitmatut tausta; • head pingetaluvust ja suhtlemisoskust; • B-kategooria juhilube ning igapäevast sõidukogemust; • arvuti kasutamise oskust ja... Tallinna Vangla.
 • : kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene või inglise keele oskus kesktasemel... Tartu Linnavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal; töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele või inglise keele oskus kesktasemel... Tartu Linnavalitsus.
 • : Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja vähemalt 3-aastane töökogemus rehabilitatsioonimeeskonnas või muude sotsiaalteenuste osutamisel täisealistele puuetega inimestele. Sa suudad oma mõtteid väljendada selgelt... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : soovitavalt võiks olla eelnevalt sotsiaaltöö ja tööotsingualase nõustamise kogemustööturuteenuse osutamine pikaajalistele (vähenenud töövõimega) töötutele, mis sisaldab tööotsingualast juhendamist, kandideerimisdokumentide koostamise abistamist, tööotsingualase motivatsiooni... Novia Grupp OÜ.
 • : eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, STAR-programm); iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : - kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal; - Eesti kodakondsus; - väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega; - eesti ja vene keele oskus C-1 tasemel; - pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; - meeskonnatöö valmidus; - kandidaadi suhtes ei... Narva Linna Sotsiaalabiamet.
 • : tagada laste hoolekande korraldamine Vändra alevis lähtuvalt lastekaitseseadusest ja teistest valdkonda puudutavatest õigusaktidestvaldkonnaalast koolitust lähtuvalt omavalitsuse eelarvest; kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda; huvitavat ja vastutusrikast tööd; sõbralikku ja arengule... Vändra Alevivalitsus.
 • : eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus; suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas; otsustus-, vastutus- ja organiseerimisvõime; võime töötada ka pingeolukordades; täpsus... Kristiine Linnaosa Valitsus.
 • : väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; väga hea teksti- ja tabelarvutusprogrammide kasutamise oskus; väga hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus; kõrge algatusvõime ja motivatsioon; pingetaluvus; elav huvi Tartu linna ja tema elanike hea käekäigu vastu Tartu Linnavalitsuse... Tartu Linnavalitsus.
 • : Kandideerimise eelduseks on: • Võimalus osaleda väljaõppes täismahus; • Kõrgharidus psühholoogia-, tervise-, sotsiaaltöö- või kasvatusteaduste valdkonnas; • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas (vähemalt C1 tase) (kirjeldada CV-s). Kandidaadi puhul hinnatakse järgmist: • Töökogemus... Tervise Arengu Instituut.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on vähemalt rakenduskõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös) ning üheaastane klientide nõustamise kogemus (soovitavalt tööturu või sotsiaaltöö valdkonnas) • tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid • Sa oled väga... Eesti Töötukassa.
 • : *kohuse- ja vastutustundlikkus; *täpsus; *usaldusväärsus; *hea pingetaluvus ja analüüsivõime; *valdkonda puudutavate õigusaktide tundmine; *vastavus avaliku teenistuse nõuetele.perede toimetulekuraskuste ennetamine ja kõrvaldamine; lastekaitsetöö korraldamine; laste ja täiskasvanute... Tabivere Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus; väga hea eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest; sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus; hea arvuti kasutamise oskus; kogemus antud valdkonnas töötamisel; hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime; väga hea koostöö-ja... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • : Oma töövaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine.Lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine. Lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine. Lapsesse puutuvate vanemate... Rae Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus; väga hea eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : omad soovi töötada noortega; omad kõrgharidust (või keskeri haridust) eelistatult noorsootöö või pedagoogika erialal. Oodatud on aga kandideerima ka sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal õppinu. Vastav haridus võib olla ka omandamisel; Sul on valmisolek... Puka Vallavalitsus.
 • : vene keele oskus kesk tasemel ametialase sõnavara valdamisega; tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus; suhtlemise- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas; otsustus-, vastutus- ja organiseerimisvõime; võime töötada ka pingeolukordades; täpsus ja korrektsus; kasuks tuleb... Sindi Linnavalitsus.
 • : kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal; töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; juhtimiskogemus; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea kirjalik eneseväljendusoskus; väga hea koostööoskus, pingetaluvus,... Tartu Linnavalitsus.
 • : erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine; sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine; hea suhtlemise ja probleemilahendamise oskus; projektikirjutamise oskus; hea arvuti kasutamise oskus ja erialaste programmide tundmine. Kasuks tuleb: sotsiaaltöö kogemus omavalitsuses... Väätsa Vallavalitsus.