Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Abogados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Estonia.

 • Jurist-hankespetsialist. Jurist - hankespetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on tagada Lüganuse vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine, valla riigihangete valdkonda kuuluvate... Lüganuse Vallavalitsus.
 • Euroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat. Kõikidelt kandidaatidelt eeldame: • Eesti Vabariigi kodakondsust; • vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses, sellele vastavat kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2 tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni; • suurepäraseid... Välisministeerium.
 • Jurist. Sobival kandidaadil on: õigusalane kõrgharidus; töökogemus õigusvaldkonnas; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.... Luunja Vallavalitsus.
 • Jurist. Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus ja analüüsioskus; kohtus esindamise kogemus, Peamisteks ülesanneteks on klientide nõustamine, esindamine ja dokumentide vormistamine., Häid töötingimusi. Sõbralikku kollektiivi. Huvitavat tööd, arenemisvõimalusi.... DAMIR INVEST OÜ.
 • Jurist. Ootame sind kandideerima, kui: Sul on akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses; valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja üht võõrkeelt (soovituslikult inglise keelt) kesktasemel; Sul on hea arvuti kasutamise oskus; Sul on väga head teadmised haldusmenetluses ning tunned haldus- ja tsiviilkohtumenetluse... Viru Vangla.
 • Jurist. Ettevõtte õigusalane nõustamine, kõik ettevõtte õigussuhetesse puutuv, sh lepingud, pretensioonid jms, ettevõtte äriregistri toimingud., Häid töötingimusi. Sõbralikku kollektiivi. Vaheldusrikast ja huvitavat tööd,arenemisvõimalusi. Iseseisvust. Uusi väljakutseid. Väljakutset... aktsiaselts Bit.
 • Viru Ringkonnaprokuratuuri konsultant. • Kõrgharidus (õigusteaduse valdkonnas); • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus kesktasemel; • arvutikasutamisoskus; • prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; • täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise... Prokuratuur.
 • Järelevalveosakonna konsultant. Sa omad magistrikraadi õigusteaduses (võib olla ka omandamisel); oled hea analüüsioskusega ning kohuse- ja vastutustundlik; oled täpne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning tasakaalukas, - Vastavalt prokuröri juhistele menetlusotsuste ja haldusaktide koostamine - kohtu- ja prokuratuuripraktika... Prokuratuur.
 • Süüdistusosakonna konsultant. Sa omad magistrikraadi õigusteaduses (võib olla ka omandamisel); oled hea analüüsioskusega ning kohuse- ja vastutustundlik; oled täpne, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning tasakaalukas, - Erinevate vastuskirjade ja menetlusdokumentide projektide koostamine; - rahvusvahelistest... Prokuratuur.
 • Viru Ringkonnaprokuratuuri konsultant. • Kõrgharidus (õigusteaduse valdkonnas); • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskus kesktasemel; • arvutikasutamisoskus; • prokuratuuri tegevusvaldkonda ning seda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine; • täpsus, iseseisvus, suhtlemis- ja eneseväljendamise... Prokuratuur.
 • Kohtujurist. Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse § 47 lg 1 p-des 1-3 esitatud nõuetele, Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks. Kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses., Huvitavat ja arendavat tööd; erialaseid koolitusi; palka (pärast kuuekuulist katseaega... Harju Maakohus.
 • Jurist. Kandidaat omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, suhtub kohusetundlikult töösse, on täpne, korrektne, konkreetne ja analüütilise mõtlemisega, omab väga head suhtlemisoskust ja valmidust suhelda erinevate inimestega, omab argumenteerimis- ja koostööoskust, pingetaluvust... Paide Linnavalitsus.
 • Jurist. - juriidiline kõrgharidus - kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine - oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada - avaliku sektori majandustegevuse... Põlva Vallavalitsus.
 • Tööelu arengu osakonna juhataja. Sihikindel ja süstemaatiline eesmärkide saavutamisel; argumenteeritud ja veenev läbirääkija; hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega; innustav eestvedaja; head teadmised tööseadusandlusest ja avaliku sektori toimimisest; inimeste ja/või protsesside juhtimise kogemus, Tööelu arengu... Sotsiaalministeerium.
 • Jurist. Erialane kõrgharidus • võime töötada iseseisvalt • aktiivne ja tulemustele orienteeritud • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendus ja läbirääkimisoskust • korrektsust, täpsust ja kohusetunnet tööülesannete täitmisel • head pingetaluvust ja suhtlemisoskust, •... osaühing Cautor.
 • Jurist. Vajame Sind oma tegusasse meeskonda, kui oled aktiivne, hea analüüsivõimekusega, initsiatiivikas. Kui Sind huvitavad väljakutsed ning Sa tahad panustada valdkonda, mis muudab Eestit, siis see kuulutus on mõeldud just Sulle , Ametikoha põhiülesanded on valdkonna õigusloomes osalemine,... Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.
 • Jurist-sisekontrolör. Juriidiline, finants- või majandusalane kõrgharidus; riigi - ja haldusõigusalaste õigusaktide ning raamatupidamise, eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine; vähemalt 1 aasta riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt 2 aastat töökogemust finants-... Valga Vallavalitsus.
 • Jurist. Ootame sind kandideerima, kui: Sul on akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses; valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja üht võõrkeelt (soovituslikult inglise keelt) kesktasemel; Sul on hea arvuti kasutamise oskus; Sul on väga head teadmised haldusmenetluses ning tunned haldus- ja tsiviilkohtumenetluse... Viru Vangla.
 • Jurist - väärteomenetleja. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigiametis, Vallavalitsuse ametnike juriidiline nõustamine, konsulteerimine lepingute ja hangete menetlemisel ning valla esindamine kohtus, järelevalve teostamine valla poolt kehtestatud haldusaktide täitmise üle ning kohtuvälise... Kuusalu Vallavalitsus.