Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

48 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales' en Estonia.

Página: 2

 • Jurist. õigusosakonna koosseisus Tööülesanded: • Õigusalane töö linnaplaneerimise ja ehituse küsimustes • kirjadele, avaldustele, teabenõuetele vastamine, ameti teenistujate nõustamine • kohtuasjade ettevalmistamine ja linna esindamine kohtus. Omalt poolt pakume: • Mitmekesist...
 • Jurist. riigivara valdkond Tööülesanded: Juristi ülesandeks on riigivaraga seonduvate ministeeriumi õiguste ja kohustuste juriidiline tagamine, sh õigusaktide eelnõude koostamine ja läbivaatamine. Peamised tööülesanded on: • riigivaraga seotud dokumentide ja õigusaktide eelnõude...
 • Lastekaitsespetsialist. Lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine; erivajadustega laste hoolekande korraldamine;...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Individuaalse psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada just Sulle sobivas mahus; konkurentsivõimelist töötasu; vajadusel sõidukompensatsiooni. Muud nõuded: Eelistatud on kandidaadid, kellel on läbitud algtasemel vähemalt...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on hinnata lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid, selgitada välja lapse vajadused, arengutingimused ja toetamise võimalused ning nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. Sa analüüsid hindamistulemusi...
 • Kujundaja. Ajakirjade, ajalehtede ja raamatute küljendaja/kujundaja Tööülesanded: - Trükiste kujundamine, küljendus ja trükiettevalmistus - Reklaammaterjalide kujundamine ja küljendamine- Fototöötlus ja ettevalmistus küljendamiseks- Reklaamide kujundamine ja küljendamine (paber- ja veebiformaatides)...
 • Psühholoog. Valkla Kodusse Tööülesanded: • psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia läbiviimine, psühholoogiliste uuringute teostamine;• riskikäitumise hindamise läbiviimine;• klientide pereliikmete nõustamine tervenemist puudutavates küsimustes;• uuringute, nõustamiste ja psühhoteraapiate...
 • Noorsootöötaja. Otepää Avatud Noortekeskus Tööülesanded: Korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut; noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve tagamine; noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine; noorsootööalaste projektide kirjutamine...
 • Sotsiaaltööspetsialist. Tööülesanded: Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti, kelle ülesandeks on sotsiaaltöö koordineerimine Elva vallas. Täpsemad tööülesanded on sätestatud ametijuhendis. Ametijuhend on kättesaadav: www.elva.ee/toopakkumised. Omalt poolt pakume: Võimalust panustada...
 • Jurist. põhikohaga Tööülesanded: • Järelevalve ja kontrolli teostamine peamiselt tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle;• kaebuste menetlemine, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine, ettevõtjate ja tarbijate nõustamine,...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on hinnata lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid, selgitada välja lapse vajadused, arengutingimused ja toetamise võimalused ning nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. Sa analüüsid hindamistulemusi...
 • Hoolduskoordinaator. Hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks tähtajalisele töökohale Tööülesanded: Peamiseks tööülesandeks on hooldust vajavate täisealiste inimeste hooldusvajaduse väljaselgitamine, esmase toe pakkumine ning vajalikele teenustele suunamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku...
 • Jurist. Tööülesanded: - vallavalitsuse ja -volikogu dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine;- vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine;- vaidluste lahendamine, esindamine kohtus;- riigihanke...
 • Psühholoog. Tööülesanded: Psühholoogi individuaal- ja grupiteenuse osutamine Omalt poolt pakume: meeldivat tööinterjööri ja toredaid töökaaslasi; vaheldusrikast tööd töövõtulepingu alusel Muud nõuded: kõrgharidust psühholoogias; teadmisi nii täiskasvanute kui ka lastega tegelemiseks;...
 • Noortejuht. Tööülesanded: Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagritega. Omalt poolt pakume: • võimalusi eneseteostamiseks• erialaseid koolitusi• rutiinivaba tööd...
 • Hoolduskoordinaator. Tööülesanded: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond võtab tööle hoolduskoordinaatori, kelle ülesandeks on tagada pikaajaliste terviseprobleemide ning neist tuleneva hooldusvajadusega inimestele sujuv üleminek tervishoiuteenuselt sotsiaalteenusele ja vastupidi. Omalt...
Más resultados: << · 2