Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Especialistas en finanzas' en Estonia.

 • : * Teadmised Eesti raamatupidamise ja maksualasest seadusandlusest; * Hea arvutikasutamise oskus, SAF programmi kasutamise kogemus või valmidus selle omandamiseks; * Sõbralikkus ja valmidus meeskonnatööks* Kogu raamatupidamisarvestus algdokumentide sisestamisest kuni aastaaruande koostamiseni;... VAKLAK Osaühing.
 • : ootused kandidaadile: kõrgharidus, head analüüsioskused, teadmised avaliku halduse toimimisest, oskad selgelt väljendada end suuliselt ja kirjalikult eesti keeles C1 ja inglise keeles B2 tasemel ning omad või oled valmis omandama teadmisi sisekontrollisüsteemist ja riskijuhtimisestOotame... Siseministeerium.
 • : Oled oodatud meie meeskonda, kui Sul on: • kõrgharidus, soovitavalt majanduse või haldusjuhtimise valdkonnas; • eelnev töökogemus seonduvas valdkonnas vähemalt 4 aastat, sellest soovitavalt aastane töökogemus EL toetuse, välisabi või kontrolliga seotud valdkonnas; • eesti keele... Rahandusministeerium.
 • : ootused kandidaadile: kõrgharidus, väga head eestvedaja ja meeskonna juhtimise võimed, oskad analüüsida numbreid ja protsesse, suudad ennast selgelt väljendada kirjalikult ja suuliselt, tunned avaliku halduse toimimist, sisekontrollisüsteeme ja riskijuhtimist, oled vilunud arvuti kasutaja,... Siseministeerium.
 • : oskused kasutada SAP, BO aruandlus-, Fitek e-arvete, RTIP, EKIS, e-Stat keskkondiFinantsspetsialist, kes osaleb eelarveprojektide koostamises, personali- ja palgaarvestusega seotud küsimuste lahendamises, eelarveliste kulutuste analüüsis, arvete ülekandmise algatamises, vajaliku aruandluse... Kosejõe Kool.
 • : - eelnev töökogemus raamatupidamise vallas; - teadmised Eesti raamatupidamise ja maksualasest seadusandlusest; - hea arvutikasutamise oskus, raamatupidamisprogrammi SAF kasutamise kogemus või valmidus selle kasutamist õppida; - oled sõbralik ja soovid osaleda meeskonnatöös. - kogu raamatupidamisarvestus... Osaühing Rebruk Farm.
 • : vajalik eelnev töökogemus ja raamatupidamisprogrammide juurutamise ja kasutamise oskusõmblusettevõtte raamatupidamise korraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini; maksuaruannete esitamine; raamatupiamisprogrammi juurutamine; personalitööhäid töötingimusi; eraldi kabineti AKTSIASELTS BALTI UNIFORM.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on varasem töökogemus pearaamatupidajana, soovitavalt HoReCa sektoris, head teadmised raamatupidamise ning maksuseadusandlusest, kõrgharidus finants alal, hea arvutikasutamise oskus ning hea eesti ja vene keele oskus Sinu ülesandeks on kohvikute jooksva... Osaühing MANPOWER.
 • : Lisaks eelnevale on Sinu tugevusteks: • süsteemne mõtlemine ja oskus süsteeme mudelite abil kirjeldada; • (äri)protsesside mõistmine ja oskus näha seoseid protsesside sees ning vahel ja arusaamine nende infotehnoloogilisest peegeldusest; • orienteeritus toimivate lahenduste leidmisele... Rahandusministeerium.
 • : ametikohal edu saavutamiseks peaksid omama siseaudiitori kutset audiitortegevuse seaduse § 5 mõistes või avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetaset audiitortegevuse seaduse § 6 lõike 2 mõistesOotame oma siseauditi meeskonnaga liituma kogenud ja asjatundlikku JUHTIVAUDIITORIT kelle... Siseministeerium.
 • : ametikohal edu saavutamiseks peaksid: • omama kõrgharidust, eelistatult majanduse, õiguse või avaliku halduse alal • omama või olema valmis omandama siseaudiitori kutset audiitortegevuse seaduse § 5 mõistes või avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetaset audiitortegevuse seaduse... Siseministeerium.
 • : 1. Raamatupidamise algdokumentide koostamine ja sisestamine raamatupidamispogrammi 1S:ettevõte 7.7. 2. Palgaarvestus. 3. Maksude arvestus ja deklaratsioonide esitamine. 4. Põhivara ja varude arvestuse teostamine. 5. Riiklike statistikaaruannete täitmine. 6. Majandusaasta aruannete koostamine.... Korteriühistu Loo.
 • : vajalik eelnev töökogemus ja raamatupidamisprogrammide juurutamise ja kasutamise oskusõmblusettevõtte raamatupidamise korraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini; maksuaruannete esitamine; raamatupiamisprogrammi juurutamine; personalitööhäid töötingimusi; eraldi kabineti AKTSIASELTS BALTI UNIFORM.
 • : teadmised riigi- ja halduskorraldusest; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; analüütiline ja süsteemne mõtlemine; valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks; Kasuks tuleb: eelnev töökogemus siseauditeerimise valdkonnas; teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja... Maaeluministeerium.