Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Especialistas en organización de la administración pública y de empresas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Especialistas en organización de la administración pública y de empresas' en Estonia.

 • Sales Representative / Manager. vertikaalsete hoiustamise süsteemid Work tasks: Our ambitious company invites an active worker to work with a knowledge of technology. TO DEPARTMENT OF SALE Duties: Serving existing customers and maintaining customer relations. Search for new customers, active sales of products. Bidding...
 • Meediaspetsialist. Tööülesanded: Pressiteadete ning muude teabekanalites avaldamiseks mõeldud materjalide koostamine eesti ja vene keeles (vajadusel ka inglise keeles); meediakampaaniate ja avalikkuse kaasamise alaste tegevuste korraldamine ja koordineerimine; Maardu linna elu kajastava venekeelse ja eestikeelse...
 • Juhtivaudiitor. Tööülesanded: Sinu ülesanneteks on Euroopa Liidu struktuuritoetuse projektide ja toetust eraldavate asutuste töökorralduse auditeerimine, auditite juhtimine ja auditi aruannete koostamine ning auditi metoodika arendamise töögruppides osalemine. Omalt poolt pakume: Meie motivatsioonipaketti...
 • Peaspetsialist. E-teeninduse peaspetsialist Tööülesanded: Sinu töö tulemusel on tagatud e-töötukassa andmete korrektsus, kasutajamugavus ning visuaalne ja keeleline ühtsus. Põhilisteks tööülesanneteks: * e-töötukassa portaali toimetamine, haldamine ja arendamine * infotekstide, tekstiväljade,...
 • Müügikonsultant. Tööülesanded: 1. Aktiivne müügitöö, uute klientide leidmine. 2. Müügisaalis jaemüügi teostamine, kliendivajaduste väljaselgitamine ja selle alusel müügipakkumiste, müügilepingute koostamine, müügijuhi asendamine. 3. Klientide nõustamine. 4. Kliendisuhete hoidmine, sissetuleva...
 • Nõunik. Tööülesanded: Sinu juhtida on seire ja mõjude hindamise meeskond tegevuspõhisele eelarvele ülemineku põneval ja väljakutseid pakkuval perioodil. Omalt poolt pakume: Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus,...
 • Digiturunduse spetsialist. Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on uute ärivõimaluste avastamine, arendamine ning olemasolevate turunduskanalite ja klientide hoidmine. Eeldame, et sul on loominguline lähenemine saamaks uusi kliente läbi erinevate reklaami- ja digiturunduse kampaaniate, kodulehekülgede...
 • Avalike suhete spetsialist. Tööülesanded: Avalike suhete spetsialisti tööülesanneteks on EGT kommunikatsiooni planeerimine ja analüüsimine, sealhulgas meediaplaani kujundamine ning selle toimimise tagamine. Avalike suhete spetsialist nõustab EGT juhtkonda ja teisi töötajaid kommunikatsioonialastes küsimustes...
 • Pearaamatupidaja. Tööülesanded: Pearaamatupidajana vastutad ettevõtte igapäevase raamatupidamisarvestuse korraldamise ja teostamise eest, osaled lühi– ja pikaajaliste eelarvete planeerimisel, esitad kontsernile aruandeid ning esitad riiklikku statistikat. Vastutad ettevõtte majandusaasta aruande koostamise...
 • Sales Representative / Manager. Modula Work tasks: Our ambitious company invites an active worker to work with a knowledge of technology. TO DEPARTMENT OF SALE Duties: Serving existing customers and maintaining customer relations. Search for new customers, active sales of products. Bidding and orders. Visiting customers....
 • Ostu- ja müügispetsialist. Tööülesanded: Laevavaruosade otsing, sisseost, müük ja transpordi organiseerimine laevadele; töö toimub kontoris. Omalt poolt pakume: Huvitavat, perspektiivikat tööd laevade varustamise valdkonnas; progressiivset töötasu, mis sõltub töötulemustest; karjääri edendamise võimalust....
 • Müügiinsener. Tööülesanded: Teraviljaseadmete müügiinsener. Omalt poolt pakume: Omalt poolt saame Sind toetada tehtud tööle väärilise töötasuga, vaheldusrikka tööga, kaasaegsete töövahenditega, toetavate töökaaslastega, võimalusega ennast proovile panna ja tõestada rahvusvahelises ettevõttes...
 • Otsetoetuste osakonna kontrollibüroo peaspetsialist. (määratud ajaks) Tööülesanded: Nõuetele vastavus seob Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetuste täies mahus maksmise maakasutuse, põllumajandustootmise ja põllumajandusliku tegevusega seotud nõuete (maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisund, keskkond, rahva- looma-...
 • Nõunik. Regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Tööülesanded: Otsime regionaalhalduspoliitika osakonna meeskonda energilist ja teotahtelist NÕUNIKKU kelle peamiseks ülesandeks riigi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse poliitika analüüsimise, kujundamise ja elluviimise koordineerimises...
 • Turundusspetsialist. Tööülesanded: Turundus- ja müügitoetusalaste tegevuste elluviimine ja koordineerimine. Turundus- ja müügitoetusmaterjalide koostamine ja tellimine. Sotsiaalvõrgustikes info paigutamine ja uudiskirjade väljasaatmine. Kliendi online teenindamine (mailid, sotsiaalvõrgustikud, telefon)....
 • Administraator-turundusspetsialist. Tööülesanded: Ettevõtte turundamine; telefonikõnedele ja meilidele vastamine; broneeringute vormistamine; külastajate sisse- ja väljaregistreerimine; vajaliku info jagamine klientidele; jooksvate probleemide lahendamine; statistikaaruandluse koostamine; looduskeskuse administreerimine....
 • Karjääriinfo spetsialist. Järvamaa osakond Tööülesanded: Karjääriinfo spetsialist viib tööotsijatega läbi töötubasid ja -klubisid, vahendab karjääriinfo- ja tööotsingualast teavet, juhendab ja nõustab tööotsingutel nii individuaalselt kui ka grupis, teavitab tööotsijaid töötukassa teenustest....
 • Koolituste ja bürootöö spetsialist. Tööülesanded: - Koolituste koordineerimine - Bürootöö sujuvuse tagamine - Ettevõtte ürituste korraldamine koostöös juhiga - Konverentsi assisteerimine Omalt poolt pakume: - Vaheldusrikast tööd - Täistööajaga tööd - Nooruslikku meeskonda - Tasuta osalust meie koolitustel...
 • Strateegiajuht. Tööülesanded: Strateegiajuhina on Sinu ülesandeks: • ministeeriumi vastutusvaldkondade arengukava ja programmide koostamise korraldamine ja täitmise aruandluse tagamine; • ministeeriumi vastutusvaldkondade seostamine teiste riiklike arengukavadega ning Euroopa Liidu strateegiliste...
 • Pearaamatupidaja. Tööülesanded: - Korraldab AS Tallept Auto raamatupidamise tööd ning tagab raamatupidamise korrektsuse; - juhendab ja suunab raamatupidajat või raamatupidajaid; - korraldab ettevõtte majandustegevuse analüüsi ja esitab regulaarselt selle tulemused juhtorganitele; - koostab aruanded,...
 • Finantsist. Tööülesanded: Finantsist-ökonomisti tööülesannete hulka kuuluvad Kuusalu valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamine, allasutuste juhtide nõustamine, finantsanalüüside ja -ülevaadete koostamine ning kulu- ja tuludokumentide kontroll ja menetlemine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku...
 • Siseaudiitor (ilma kutsetunnistuseta ja sisekontrollifunktsiooniga). Tööülesanded: Siseaudiitori eesmärk nõustada ja kontrollida Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust ning tagada ametiasutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused...
 • Koolitaja. WordPressi koolitaja Tööülesanded: KoduleheKoolitused otsib oma meeskonda avatud ja hoolivat WordPressi koolitajat. * WordPressi koolituse läbiviimine (koolituse kestvus on 3 päeva)* Koolitusel osalenute küsimustele vastamine kuni 3 kuud alates viimasest koolituspäevast Omalt poolt...
 • Müügiesindaja. Tööülesanded: Meie ambitsioonika meeskonnaga on oodatud liituma tehnilise taibu ja aktiivse ellusuhtumisega inimene.Olemasolevate klientide teenindamine ja kliendisuhete hoidmine.Uute klientide otsimine, toodete aktiivne müük.Hinnapakkumiste ja tellimuste koostamine.Klientide külastamine.Osalemine...
 • Müügiesindaja. vertikaalsete hoiustamise süsteemid Tööülesanded: Võtame oma ettevõttesse tööle müügiesindaja vertikaalsete hoiustamise süsteemide projekti jaoks. Olemasolevate klientide teenindamine ja kliendisuhete hoidmine.Uute klientide otsimine, toodete aktiivne müük.Hinnapakkumiste ja...
 • Osakonnajuhataja asetäitja. Seire ja mõjude hindamise alal Tööülesanded: Sinu koordineerida on seire ja mõju hindamise valdkond tegevuspõhisele eelarvele ülemineku põneval ja väljakutseid pakkuval perioodil. Saad võimaluse töötada koos meeskonnaga välja kliendi vajadustel põhineva seirekontseptsiooni,...
 • Pearaamatupidaja. Tööülesanded: Õmblusettevõtte raamatupidamisekorraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini; maksuaruannete esitamine; raamatupidamisprogrammi juurutamine; personalitöö. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Maksuaudiitor. Tööülesanded: Meie eesmärk on toetada ettevõtte tegutsemist ja arengut. Selleks pakume ettevõtetele vajadusest lähtuvat nõustamist, et nende maksuarvestus oleks korras, viime läbi maksumenetlusi ning teeme koostööd ettevõtjatega, et tagada aus konkurents.Sinu ülesanne on vähendada...