Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Estonia.

 • : soovitavalt kõrgharidus hariduskorralduses või pedagoogikas; ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus kesktasemel, sh ametialase sõnavara valdamine; valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; hea arvutioskus; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise... Saue Vallavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kõrgharidus; • haridusvaldkonna hea tundmine; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil; • arvuti... Rapla Vallavalitsus.
 • : Tule meie meeskonda, kui Sul on: • kõrgharidustase - magister või sellega võrdsustatud haridustase, töökogemus hariduse valdkonnas ja/või hariduskorralduses; • eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik), ühe võõrkeele oskus kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega,... Harku Vallavalitsus.
 • : Eeldused kandideerimisel: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt hariduse valdkonnas); • haridusvaldkonda, haldusmenetlust ja järelevalvet reguleerivate õigusaktide tundmine; • töökogemus haridusasutuses või hariduskorralduse valdkonnas, eelistatavalt hariduslike... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : Kandidaadilt eeldame: • vähemalt 3-aastast töökogemus teenistuskoha töövaldkonnas; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada; • head suhtlemis- ja väljendusoskust. • kavandab... Mustvee Linnavalitsus.
 • : erialane kõrgharidus; hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime. Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine.... Märjamaa Vallavalitsus.
 • : eeldused kandideerimisel: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; varasem erialane töökogemus; protsesside juhtimise kogemus; eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; inglise keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : • töökogemus avalikus teenistuses ja/või hariduse alal; • kasuks tuleb juhtimiskogemus; • soovituslikult ühe võõrkeele oskus; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • head teadmised... Võru Vallavalitsus.
 • : kohaliku omavalitsuse korraldust, töö valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine munitsipaalharidusasutuste töö koordineerimine; koordineeritavatele valdkondadele analüüsimine ja arengute planeerimine ning asutustevahelise koostöö koordineerimine; koordineeritavate valdkondlike... Ülenurme Vallavalitsus.
 • : valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; valdkonna töökogemusega; loov ja... Põlva Vallavalitsus.
 • : soovitav on magistrikraad ning eelnev töökogemus antud alalhariduse tugiteenuste (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) ja ühisteenuste keskse osutamise mudeli väljatöötamine ja rakendamine. Hariduslike erivajadustega laste ja õpilastega seonduvate valdkondade korraldamine.... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
 • : - kolmeaastane töökogemus haridusvaldkonnas, kaheaastane juhtimiskogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;... Viru-Nigula Vallavalitsus.