Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Estonia.

  • : kohaliku omavalitsuse korraldust, töö valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine munitsipaalharidusasutuste töö koordineerimine; koordineeritavatele valdkondadele analüüsimine ja arengute planeerimine ning asutustevahelise koostöö koordineerimine; koordineeritavate valdkondlike... Ülenurme Vallavalitsus.
  • : valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; valdkonna töökogemusega; loov ja... Põlva Vallavalitsus.
  • : soovitav on magistrikraad ning eelnev töökogemus antud alalhariduse tugiteenuste (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) ja ühisteenuste keskse osutamise mudeli väljatöötamine ja rakendamine. Hariduslike erivajadustega laste ja õpilastega seonduvate valdkondade korraldamine.... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
  • : - kolmeaastane töökogemus haridusvaldkonnas, kaheaastane juhtimiskogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;... Viru-Nigula Vallavalitsus.
  • : • kõrgharidust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : 1. Maardu linna haridusasutuste töö koordineerimine ning linna ühtse hariduspoliitika kujundamine ja korraldamine; 2. Haridusalaste strateegiadokumentide väljatöötamine, asutuste nõustamine strateegiadokumentide koostamisel; 3. Hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude planeerimine... Maardu Linnavalitsus.
  • : Eeldused kandideerimisel: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • protsesside juhtimise kogemus; • eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; • inglise keele oskus vähemalt C1- või sellele vastaval tasemel... Haridus- ja Teadusministeerium.
  • : * magistrikraad * läbinud ohvitseri sõjaväelise väljaõppe II astme * inglise keele oskus vähemalt tasemel B2 * rahvusvahelise sõjalise operatsiooni kogemus * sobivus Kaitseväe tegevteenistuseks Kasuks tuleb * õppetöö läbiviimise ja uurimistööde juhendamise kogemus kõrgkoolis... Kaitsevägi.