Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Maestros de enseñanza primaria' en Estonia.

  • : Ruila põhikool pakub tööd. Kui Sulle meeldib töö lastega ja otsid sõbralikku, avatud ning paindlikku töökeskkonda, kutsume Sind kandideerima 2. klassi õpetaja ametikohale: • tööle asumise aeg 8. jaanuar 2018; • tähtajaline tööleping (lapsepuhkusel viibiva õpetaja asendaja);... Saue Vallavalitsus.
  • : Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus Hariduskorralduse ja oma töövaldkonda reguleeriva seadusandluse tundmine Valmisolek osaleda kooli arenguprojektides Hea suhtlemis- ja koostööoskus Paindlikkus ja usaldusväärsus Õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine Tundide läbiviimine ning... Tapa Gümnaasium.
  • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid (320-tunnine eripedagoogika kursus).töö klassiõpetajana LÕK õpilastega põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.vaheldusrikast tööd sõbralikus kollektiivis ning erinevaid tööalaseid... Türi Põhikool.
  • : hea suhtlemis- ja koostööoskus, positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb läbitud lapsehoidjakoolitus või eelkoolipedagoogika koolitusedõpetaja abi toetab õpetajad laste arendamisel, õppetegevustes, abistab lapsi igapäevatoimingutes, tagab rühmaruumide puhtuse ning inventari... Tartu Lasteaed Klaabu.
  • : vastavus põhikooli aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, või muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.4. klassi õpilasega üks ühele õppetundide... Peetri Kool.
  • : Tupsiku Eralasteaed on 2-rühmaline lasteaed Mõisavahe tänaval. Otsime oma meeskonda kahele õpetaja abile vabu päevi andvat töötajat (puhkuse asendused, haiguslehe päevad ja vabad päevad vastavalt graafikule). Tööpäeva pikkuseks on 9 või 9,5 tundi vastavalt graafikule. Õpetaja... OÜ Tupsik.
  • : vajalik kehtiv tervisetõend.lasteaed Kelluke ootab enda kollektiivi eesti õppekeelega rühma õpetaja abi; tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel, õues olekul jm. tegevuste juures; igapäevaste... Lasteaed Kelluke.
  • : Haridust tõendavate dokumentide koopiadÜhele õpilasele keskendunud õppetöö 2. klassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetulekuõppe tasemel. Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd. Toredaid ja abivalmis kolleege. Kiigemetsa Kool.
  • : omab pedagoogilist kvalifikatsiooni, kas kogemust või huvi end siduda waldorfpedagoogikaga, valmis ennast täiendama ja panustama kollegiaalsesse töösse esimese klassi õpilastele tundide andmineTäiendav info ja küsimused telefonil 5373 9081 või e-posti kaudu mattiorav#gmail.com Rosma Haridusselts.
  • : töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötaja.ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel.meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused... Tallinna Lasteaed Karikakar.