Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Otros profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la salud' en Estonia.

 • Tegevusjuhendaja. Oled oodatud kandideerima, kui oled inimesena tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja, Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus-... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Oled oodatud kandideerima, kui Sul on eelnev hooldustöötaja või erivajadustega inimestega töö kogemus. Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja, Kogukonnas elamise teenusel psüühilise... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Sul on vähemalt põhiharidus, eelnev hooldustöötaja töökogemus või eriharidus/väljaõpe. Oled inimesena hooliv, usaldusväärne, tasakaalukas, salliv ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument ja kehtiva... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Ootame empaatilist, tasakaalukat ja järjepidevat inimest, kes on ka hea suhtleja ja aktiivne. Tööle asumisel vajame kehtivat tervisetõendit ja haridustaset tõendavat dokumenti, Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine tema igapäevatoimingutes, samuti tema... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja Rakvere. Hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus, loovus. Kasuks tuleb töökogemus puuetega inimestega. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja (hooldaja ülesannetes). Oskus viisakalt suhelda, efektiivselt kasutada aega; hoolivus, empaatiavõime, kohusetunne, vastutustunne, abivalmidus, tähelepanelikkus, korrektsus. Soovitavalt tegevusjuhendaja kutseõppe (260-tunnine koolitus) läbimine, Kliendile tema vajadustest lähtuva hooldusteenuse ja muu abi osutamine,... Sihtasutus Viljandi Haigla.
 • Tegevusjuhendaja. Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus; arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus; Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Sul on keskharidus ja soovituslikult eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus; arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel. Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ , Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Spordi- ja tervisedendusspetsialist. valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt; B-kategooria juhilubade olemasolu. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne;... Põlva Vallavalitsus.
 • Tegevusjuhendaja. Töö tegemiseks on tegevusjuhendajal vajalik füüsilise ja vaimse koormuse talumine; vajalik esitada tervisetõend tervisliku seisundi ja füüsilise ning vaimse sobivuse hindamiseks tegevusjuhendaja tööle , Kliendi igapäevaelu ja töötamise, huvi- ja päevategevuse juhendamine, arendades... Osaühing ZUNT.
 • Tegevusjuhendaja. Vastavus vähemalt ühele järgmistest nõuetest: omandatud on üldkeskharidus; või on läbitud tegevusjuhendaja koolitus; või on sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või sotsiaaltöötaja kutse; või on eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus; või on riiklikult... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • Tegevusjuhendaja. Läbitud tegevusjuhendaja koolitus ja kogemus töötamisel psüühikahäiretega või vaimupuudega inimestega, Töötamine igapäevaelu toetamise teenusel olevate erihoolekande klientidega sh: 1) juhendamine ja abistamine igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel; 2) aktiviseerivatesse... Pärnu Sotsiaalkeskus.
 • Tegevusjuhendaja. Kasuks varasem kogemus ja tegevusjuhendaja kutsetunnistus, Tegevusjuhendaja- hooldaja kogemusega; töö toimub kaunis Viira Kodu hoones erivajadustega noortega., Head töökeskkonda, sõbraliku kollektiivi; paindliku töögraafikut, arenemisvõimalusi ja tohutult palju rõõmu. Eesti Hoolekande Selts.
 • Tegevusjuhendaja. Kasuks varasem kogemus ja tegevusjuhendaja kutsetunnistus, Tegevusjuhendaja- hooldaja kogemusega; töö toimub kaunis Viira Kodu hoones erivajadustega noortega., Head töökeskkonda, sõbraliku kollektiivi; paindliku töögraafikut, arenemisvõimalusi ja tohutult palju rõõmu. Eesti Hoolekande Selts.
 • Spordi- ja tervisedendusspetsialist. valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt; B-kategooria juhilubade olemasolu. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne;... Põlva Vallavalitsus.
 • Tegevusjuhendaja. Tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; omad vähemalt keskharidust, soovitavalt erialast kutse- või kõrgharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest ja tema põhiõigusi; suudad motiveerida... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Oled oodatud kandideerima, kui - Sul on eelnev hooldustöötaja või erivajadustega inimestega töö kogemus; arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus; - Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • Tegevusjuhendaja. Tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; omad vähemalt keskharidust, soovitavalt erialast kutse- või kõrgharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest ja tema põhiõigusi; suudad motiveerida... AS HOOLEKANDETEENUSED.