Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

30 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la salud' en Estonia.

 • : hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb sotsiaalhooldaja või hooldaja eriharidus või koolitus, eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega ning ergonoomiliste töövõtete... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb haridus... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : vähemalt keskharidus; hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus. Tööle asumisel on vajalik... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud tegevusjuhendaja täienduskoolituse või omavad erialast tasemeharidust või töökogemust; suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev; tööks vajalikud isikuomadused: sõbralikkus, suhtlemisvalmidus, järjepidevus ja tasakaalukus, stressitaluvus.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; valdkonna töökogemusega; loov ja... Põlva Vallavalitsus.
 • : vajalik kõrgharidus valdkonnas, mis toetab terviseedenduse ja sporditöö valdkonna eestvedamist; varasem töökogemus terviseedenduse, tervishoiu, sporditöö valdkonnas.terviseedenduse spetsialist korraldab Türi vallas elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse... Türi Vallavalitsus.
 • : kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus, eelnev erialane töökogemus või praktika lastega, hea suhtlemisoskus, valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • : head teadmised eakast, sh dementsusest. Keskharidus ei ole vajalik, kui on läbitud tegevusjuhendaja vms koolitusdementsete eakate päeva sisustamine jõukohaste tegevustega. Eakatele meelelahutuse, huvitegevuse korraldamine, organiseeriminetänapäevaseid töötingimusi looduskaunis kohas,... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : ootame Sind kandideerima, kui Sul on vähemalt bakalaureuse tasemele vastav kõrgharidus psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas, 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet; väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : oskus planeerida oma tööd; austab inimest, tema põhiõigusi ja on eelnevalt töötanud puuetega inimestega või eakatega või omab kogemust inimestega töös sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine, vaba aja sisustamise võimaldamine eakatele, puuetega inimestele... Võhma Päevakeskus.
 • : kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : kasuks varasem kogemus ja tegevusjuhendaja kutsetunnistus tegevusjuhendaja- hooldaja spetsiifikaga; töö toimub kaunis Viira Kodu hoones erivajadustega noortega, meie pere on noor, väike aga tublihead töökeskkonda; kütusekompensatsiooni; head kollektiivi; arenemisvõimalusi ja tohutult... Eesti Hoolekande Selts.
 • : Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma arenevasse meeskonda kogemustega tegevusterapeuti või loovterapeuti, keda huvitaks põnev ja väljakutseid pakkuv töö aidata keeruka taustaga noortel leida õige teeots ning kes oleks toeks kolleegidele ja lapsevanematele lapse arengu... Maarjamaa Hariduskolleegium.
 • : hea suhtlemisoskus, usaldusväärsus, soov töötada laste ja noortega, aktiivne ja optimistlik ellusuhtumine, head organisatoorsed võimed, korrektsus ja ausus päevakeskus on loodud eesmärgiga pakkuda tugiteenust algklasside lastele ja nende peredele. Juhendaja töökohustusteks on: laste... Mittetulundusühing Tartu Koidu Keskus.
 • : psüühilise erivajaduse ja sügava liitpuudega inimeste hooldamine, abistamine ja juhendamine, nendega igapäevatoimingute sooritamine, õues jalutamine ja käeline tegevus vastavalt kliendi vajadustele ja võimeteleerialaseid koolitusvõimalusi, lisatasu vastavalt töötulemustele, tööriided... mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus.
 • : hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus. Kasuks tuleb sotsiaalhooldaja või hooldaja eriharidus või koolitus, eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enese arenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus, motiveerimisoskus, järjepidevus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus; hea arvuti kasutamise... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, avatus õppimiseks ja enesearenguks; järjepidevus ja meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Päevakeskus.
 • : Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, austad inimesi tema põhiõigustes, tunned endas jõudu ja pealehakkamist ja sul on: • väga hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikus, • oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet, • oskus planeerida aega,... Hiiu Valla Sotsiaalkeskus.
 • : vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Linnavalitsus.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : keskharidusega koos on vajalik läbitud/läbimisel tegevusjuhendaja koolitus või sotsiaalvaldkonna/pedagoogikaalane kõrgharidus kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine, kaasamine, abistamine ja juhendamine igapäevaelu tegevustes; kliendi tegevusvõime arendamine ja säilitamine; kliendi... Mittetulundusühing Maarjakodu.