Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Otros profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la salud' en Estonia.

 • : Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus; arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel. Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Meie poolt otsitav tegevusjuhendaja tunneb oma ala, on läbinud tegevusjuhendaja koolituse ja omab eelnevat töökogemust eakate inimestega. Loodame, et tegevusjuhendaja on hea suhtleja ja meeskonnatöötaja, talub pinget, suudab lahendada probleeme ja võtta vastu otsuseid, on empaatiline,... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui Sul on eelnev hooldustöötaja või erivajadustega inimestega töö kogemus. Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja. Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Peaks vastama vähemalt ühele järgmistest tingimustest: läbinud sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lg 7 alusel kehtestatud 260-tunnise tegevusjuhendaja kava kohase koolituse või sellega võrdsustatud, enne 2009.a. 1.jaanuari läbitud täiendkoolituse; omama sotsiaaltööalast kutse- või... Mittetulundusühing AtChron.
 • : Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb haridus... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Vastavus vähemalt ühele järgmistest nõuetest: on läbitud tegevusjuhendaja koolitus; on sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või sotsiaaltöötaja kutse; on eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus; on riiklikult tunnustatud tegevusteraapia-alane kõrgharidus... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • : Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides... Osaühing Koduhooldus.
 • : Võib olla ka psühholoogiline rakenduslik kõrgharidus või pedagoogiline rakenduslik kõrgharidus, Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga., Mitmekesist töökeskkonda. Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS.
 • : Võib olla ka psühholoogiline rakenduslik kõrgharidus või pedagoogiline rakenduslik kõrgharidus, Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga., Mitmekesist töökeskkonda. Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS.
 • : Erialane riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, Töötamine klientidega rehabilitatsioonivaldkonnas., Kaasaegset ja kaunist töökeskkonda arenevas organisatsioonis, lisasoodustusi töötajatele, koolitus-ja täiendõppevõimalusi, spetsialistile sobivat palka.... aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM.
 • : Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi; kui tunned endas jõudu, pealehakkamist ja tahtmist panustada sellessse, et luua hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele! Austad inimest, tema põhiõigusi; omad vähemalt keskharidust, oskad töötada... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; hea suhtlemise oskus ja meeskonnas töötamise oskus; sõbralikkus, tasakaalukus, motiveerimisoskus. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine, Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet; väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Omandatud või omandamisel kunstialane kõrgharidus; omandatud või omandamisel pedagoogiline haridus; kasuks tuleb varasem lastega töötamise kogemus, Võimalikult iseseisev huviringide ettevalmistamine ja läbiviimine, õppekava arendamine, näituste korraldamine, õppegruppide moodustamine,... Omanäoline OÜ.
 • : Koostööaldis, sõbralik, kohusetundlik, aus, vastutustundlik. Sotsiaaltöötaja haridus, sotsiaalpedagoogi või psühholoogi eriala, Erihoolekandeteenuse klientide juhendamine ja nõustamine igal tööpäeval., Häid töötingimusi, sõbralikku kollektiivi Kehra Sotsiaalkeskus.
 • : Vajalik tegevusjuhendaja koolituse läbimine või sotsiaalalane/ psühholoogia/ eripedagoogika/ tegevusteraapia alane kõrgharidus. Vajalik varasem kogemus töötamisel erivajadustega inimestega. Soovituslik B-kategooria juhiluba. Nõudmiste ja juhendite järgimise oskus, motiveerimise oskus,... Haapsalu Sotsiaalmaja.
 • : Tegevusjuhendaja kutsetunnistuse puudumisel võib olla pooleli hariduse omandamine antud erialal, Hoolekandeosakonnas tegevusjuhendaja tööülesannete täitmine: 1. Tegevusplaanide koostamine ja täitmine vastavalt klientide vajadustele ja võimetele ning õigeaegne esitamine osakonna juhatajale.... aktsiaselts Valga Haigla.
 • : Tegevusjuhendaja peab oskama toime tulla pingelistes olukordades, suutma säilitada rahu ka ärevates situatsioonides. Oluline on iseenda tundmine ja hea eneseregulatsioon. Oskus teha tööd individuaalselt ja meeskonnana. Kasuks tuleb hea huumorisoon, Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • : Vajame kuldsete kätega kõike oskavat töötajat. Soovitatav juhilubade olemasolu. Valmisolek füüsiliseks tööks, aiatööks, valmisolek erinevate koolituste läbimiseks, Organisatsioonile kuuluvas kahes majas ja 10-20 korteris remondi ja pisiremondi tegemine, haldamine, vajalike vahendite... Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui oled empaatiline ning austad erinevate inimeste põhiõigusi; Sul on vähemalt keskharidus, tunned huvi sotsiaaltöö vastu ning oled valmis juurde õppima; valdad eesti keelt ja oskad töötada arvutiga; oled järjepidev, tasakaalukas, kohusetundlik, initsiatiivikas;... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Sinu peamised ülesanded on MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema, perekonna, perevälise dimensiooniga; aktiivne osalemine koolitusel sh programmis vajaliku aruandluse koostamine, osalemine telefonikonsultatsioonidel Hollandi koolitajatega, nõustamissessioonide... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime pingeolukorras; isikliku auto kasutamise võimalus, MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema,... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Teadmised Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlusest; seadusandluse lugemis- ja tõlgendamisoskus; analüüsi-,organiseerimis- ja algatusvõime; hea suhtlemisoskus, kohuse- ja vastutustunne, usaldusväärsus, Töökeskkonna spetsialisti ülesandeks on töötervishoiu ja tööohutuse... Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ , Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Töötamiseks on vaja olla hea inimene – hooliv, meeskondlik, tasakaalukas, sõbralik​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus , Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​huvi- ja töötegevuste juhendamine;​... AS HOOLEKANDETEENUSED.