Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la salud' en Estonia.

 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, avatus õppimiseks ja enesearenguks; järjepidevus ja meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Päevakeskus.
 • : Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, austad inimesi tema põhiõigustes, tunned endas jõudu ja pealehakkamist ja sul on: • väga hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikus, • oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet, • oskus planeerida aega,... Hiiu Valla Sotsiaalkeskus.
 • : vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Linnavalitsus.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : keskharidusega koos on vajalik läbitud/läbimisel tegevusjuhendaja koolitus või sotsiaalvaldkonna/pedagoogikaalane kõrgharidus kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine, kaasamine, abistamine ja juhendamine igapäevaelu tegevustes; kliendi tegevusvõime arendamine ja säilitamine; kliendi... Mittetulundusühing Maarjakodu.
 • : · soov seista ohutu töökeskkonna eest · tunned hästi tootmis- ja tööstusettevõtete tegevusvaldkonda · kõrg- või kutseharidus · enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus · positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töösse suhtumine · B-kategooria juhiluba ja sõiduki... Tööinspektsioon.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus; hea arvuti kasutamise... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet; väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : Vajalik tegevusjuhendaja koolituse läbimine või sotsiaalalane/ eripedagoogika/ tegevusteraapia alane kõrgharidus. Nõudmiste ja juhendite järgimise oskus, motiveerimise oskus, meeskonnatööle orienteeritus, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks ja avatus õppimiseks ning... Haapsalu Sotsiaalmaja.
 • : edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus, eelnev erialane töökogemus või praktika lastega, hea suhtlemisoskus, valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • : Tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; omad vähemalt keskharidust, soovitavalt erialast kutse- või kõrgharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest ja tema põhiõigusi; suudad motiveerida... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • : kasuks tuleb sotsiaaltöölane keskeri- või kõrgharidus, eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia alane kõrgahridus, tegevusjuhendamise alane kutsekeskharidus või vaimse tervise õenduse alane haridus. nõudmiste ja juhendite järgimise oskus; motiveerimise oskus; aja planeerimise... Sihtasutus Haraka Kodu.
 • : kasuks tuleb sotsiaaltöölane keskeri- või kõrgharidus, eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia alane kõrgahridus, tegevusjuhendamise alane kutsekeskharidus või vaimse tervise õenduse alane haridus; nõudmiste ja juhendite järgimise oskus; motiveerimise oskus; aja planeerimise... Sihtasutus Haraka Kodu.
 • : tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud tegevusjuhendaja täienduskoolituse; omad vähemalt keskharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest... AS HOOLEKANDETEENUSED.