Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud' en Estonia.

Página: 2

 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Psüühikahäirega ja vaimupuudega inimeste juhendamine ja abistamine igapäevaeluga toimetulekul. Omalt poolt pakume: Koolitusvõimalusi, head töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi, kokkuleppel transpordivõimalust tööle ja töölt koju. Muud nõuded: Tervisetõend...
 • Õde. Kärdla hemodialüüsiikliinikusse Tööülesanded: • kvaliteetse ja professionaalse patsiendikeskse õendusabi osutamine• hemodialüüsi protseduuri teostamine• nõuetekohase dokumentatsiooni täitmine Omalt poolt pakume: • stabiilset töötasu• vajadusel transpordi kompensatsiooni•...
 • Füsioterapeut. Tööülesanded: Iseseisva statsionaarse õendusabi- või rehabilitatsiooniteenusel viibivate klientide liikumis- ja tegevusvõime säilitamine või taastamine füsioteraapia tegevuste abil.Hooldekeskuse klientide liikumis- ja tegevusvõime toetavate abivahendite vajaduse väljaselgitamine...
 • Arst. arst-konsultant Tööülesanded: Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse patsientidele arstliku kompetentsi vajava ravi määramine ja selle korraldamine. Teenuse kvaliteedi tagamine lähtudes kliendikeskse teenindamise printsiipidest ning Eesti Haigekassa nõuetest. Omalt poolt pakume:...
 • Meditsiinirühma rühmavanem. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Esmaabi osutamine, meditsiiniväljaõppe läbiviimine ning meditsiinirühma väljaõppe varade ja varustuse haldamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut.Põhipuhkust 35 päeva aastas. Toetavat ja sõbralikku meeskonda.Arenguvõimalusi...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Tegevusjuhendaja tööks on abi osutamine klientide igapäevaelu korraldamisel, nende juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaste toimingute juures (sh hügieenitoimingud). Ta suhtleb kliendi lähedastega, aitab korraldada huvi- ja töötegevusi, tagab kliendile turvalise...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Tegevusjuhendaja- hooldaja spetsiifikaga; töö toimub kaunis Viira Kodu hoones erivajadustega noortega, meie pere on noor, väike aga tubli. Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda; kütusekompensatsiooni; head kollektiivi; arenemisvõimalusi ja tohutult palju rõõmu;...
 • Töökeskkonnakonsultant. Tööülesanded: Pakume tähtajalist tööd (kuni asendatava ametisse naasmiseni) TÖÖKESKKONNAKONSULTANDILEOtsime ennetus- ja õigusosakonna nõustamistalitusse ajutist asendajat* töökeskkonnakonsultandi töökohale alates 13. augustist 2018.a.Töökeskkonna konsultant:• Teeb tööandjatele...
 • Tegevusterapeut. Tööülesanded: Ootame kollektiivi tegevusterapeuti, kelle töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku (lapsed, täiskasvanud) tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusterapeudi ülesanded sisaldavad endas• info hankimist isiku tervisliku seisundi kohta; • inimese tegevusvõime...
 • Tegevusjuhendaja (hooldaja ülesannetes). Tööülesanded: Kliendile tema vajadustest lähtuva hooldusteenuse ja muu abi osutamine, arvestades võimalusel kliendi soove ja nõusolekut. Kliendi aktiviseerimise ja aktiviseeriva tegevuse korraldamine, arvestades kliendi soove ja toimetuleku võimet. Protseduuride tegemisel õe abistamine...
 • Vastutav õde sisehaiguste kliinikus. Tööülesanded: Patsiendikeskse õendus-hooldustöö korraldamine kliinikus. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi. Muud nõuded: Erialane haridus, registreeritud õena tervishoiutöötajate...
 • Veterinaararst-seemendaja. Tööülesanded: Loomade ravimine ja seemendamine. Omalt poolt pakume: Heas korras mugavustega 4-toaline korter ridaelamus (keskküttega). Ettevõtte omandis olevad elamispinnad asuvad Eidapere alevikus, kus on olemas põhikool, interneti kasutamise võimalusega raamatukogu, kultuurimaja,...
 • Logopeed. Tööülesanded: Lapse kõne taseme hindamine ja arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei ...
 • Pereõde. Tööülesanded: Pereõe töö perearstikeskuses: analüüside võtmine, patsientide iseseisev vastuvõtt, tervisetõendite vormistamine, telefonikonsultatsioonid, arsti abistamine ravitöös, erinevate protseduuride (EKG, sidumine, süstimine, vaktsineerimine jms.) tegemine. Omalt poolt...
 • Füsioterapeut. Tööülesanded: Füsioterapeudi teenuse pakkumine, sealhulgas massaaž, elektriravi,laserravi, ultraheliravi, parafiinravi ning teiste passiivsete protseduuride teostamine Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd rõõmsameelses meeskonnas töövõtulepingu alusel. Muud nõuded: Kandidaat...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Autismispektri häirega isiku isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse; tema juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel ning aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;tema lähedaste nõustamine...
 • Tööohutuse insener. Tööülesanded: • Töötervishoiualaste juhendmaterjalide väljatöötamine;• tööohutuse- ja töötervishoiualaste õigusaktide, eeskirjade ja juhendite elluviimise koordineerimine ja kontrollimine;• ohutu töökeskkonna ja töötingimuste kontrollimine ja analüüsimine;• tööohutuse-...
 • Tegevusjuhendaja. Kehra Kodusse Tööülesanded: Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi tegevusi.Peamised ülesanded:kliendi toetamine, juhendamine ja abistamine (riietumisel, söömisel,...
 • Tegevusjuhendaja. Tapa Kodusse Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste...
Más resultados: << · 2