Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

86 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud' en Estonia.

Página: 2

 • Töötervishoiuarst. Tööülesanded: Töötaja tööülesanneteks on töötervishoiu kontrolli pöörduvate klientide tervisekontrolli teostamine, st arst hindab tervise kontrollile suunatud töötaja terviseseisundit; tutvub tervisekontrolli alusdokumentidega; teostab arstliku läbivaatuse; määrab vajalikud...
 • Logopeed. leping määramata ajaks Tööülesanded: Kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, et soodustada isiksuse eakohast arengut. Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu. Muud nõuded: Kandidaadil nõutav erialane magistrikraad Kodus töötamise...
 • Õde. Tööülesanded: Kvaliteetse ja patsiendikeskse õendusabi osutamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; soovi korral osalist või täistööaega; erialast täiendkoolitust; meeldivat töökollektiivi; vahetustega tööd; stabiilset töötasu. Muud nõuded: Õe haridust tõendav...
 • Sisearst. Tööülesanded: Arstiabi osutamine sisehaiguste erialal. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel. Muud nõuded: Registreeritud arstina tervishoiutöötajate riiklikus registris sisehaiguste erialal Kodus töötamise...
 • Gastroenteroloog. Tööülesanded: Arstiabi osutamine gastroenteroloogia erialal. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel. Muud nõuded: Registreeritud arstina tervishoiutöötajate riiklikus registris gastroenteroloogia erialal või...
 • Tegevusjuhendaja. hooldaja ja/või tegevusjuhendaja hooldusosakonda Tööülesanded: Sobiv kandidaadi ülesanneteks on SA Jõhvi Haigla hooldus-ja erihooldusosakonna kliendile/patsiendile füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise elukeskkonna tagamine; kliendi/patsiendi eluaseme korrastamine, puhastustööde...
 • Psühhiaater. töökoormus kokkuleppel Tööülesanded: Psühhiaatri põhiülesanded on kinni peetavatele isikutele ambulatoorse psühhiaatrilise arstiabi andmine (sh haiguste diagnoosimine ja ravi, uimastisõltuvuse määramine). Omalt poolt pakume: • Motiveerivat töötasu • 35 päeva põhipuhkust...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet kaasaegses ja sotsiaalvaldkonna...
 • Meditsiiniõde. Sangaste Kodu Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine. Omalt poolt pakume: Meil on kodune õhkkond, väike ning meeldiv kollektiiv, lisaks oleme...
 • Logopeed. Tööülesanded: Lapse kõne taseme hindamine ja arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei ...
 • Meditsiiniõde. Meditsiiniõde SA Tõstamaa Hooldekodu Tõstamaa ja Pootsi majades Tööülesanded: Ravimite tellimine ja jagamine hoolealustele ning lihtsamate raviprotseduuride teostamine. Koostöö kohaliku perearstiga. Omalt poolt pakume: Väikest ja ühtehoidvat kollektiivi, kütuse kompensatsiooni....
 • Logopeed (vene emakeelega). Tööülesanded: Ootame kollektiivi venekeelset logopeedi, kelle tööülesannete hulka kuulub laste ning täiskasvanute • kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine; • hindamistulemuste analüüsimine ja tõlgendamine; • logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja...
 • Tegevusjuhendaja/tegelusjuht. Põhikoht Tööülesanded: dementsete eakate päeva sisustamine jõukohaste tegevustega. Eakatele meelelahutuse, huvitegevuse korraldamine, organiseerimine. Omalt poolt pakume: Tänapäevaseid töötingimusi looduskaunis kohas, arenemis- ja enesetäiendamisvõimalusi, 35 päeva puhkust...
 • Tegevusjuhendaja. Vändra Kodu Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste...
 • Tegevusjuhendaja. Uuemõisa Kodu Tööülesanded: Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet kaasaegses...
 • Pereõde. Tööülesanded: Pereõe töö perearstikeskuses: analüüside võtmine, patsientide iseseisev vastuvõtt, tervisetõendite vormistamine, telefonikonsultatsioonid, arsti abistamine ravitöös, erinevate protseduuride (EKG, sidumine, süstimine, vaktsineerimine jms.) tegemine. Omalt poolt...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Kliendi igapäevaelu ja töötamise, huvi- ja päevategevuse juhendamine, arendades tema oskuseid ja tegevusvõimet eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek. Kliendi hooldamine, lihtsamate protseduuride teostamine, vererõhku ja kehatemperatuuri mõõtmine, järelevalve...
 • Terapeut. Tööülesanded: Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine teraapia ennast ja teisi ohustava riskikäitumisega laste ja noorte ning nende perede abistamiseks. Loe lähemalt http://mdft.org/; http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/MDFT . Sinu peamine ülesanne on MDFT meetodil...
 • Tugiisik. Korrapidaja Tööülesanded: Korrapidaja / tugiisik vähenenud töövõimega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevatele inimestele. Omalt poolt pakume: Rutiinivaba tööd arenevas sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem töökogemus või sihtrühma...
 • Terapeut. Tööülesanded: Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine teraapia ennast ja teisi ohustava riskikäitumisega laste ja noorte ning nende perede abistamiseks. Loe lähemalt http://mdft.org/; http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/MDFT Sinu peamiseks ülesandeks on MDFT meetodil...
 • Medõde-hooldusjuht. täistööajaga Tööülesanded: hoolealuste terviseseisundi jälgimine ja pansionaadi hooldustöö korraldamine Omalt poolt pakume: huvitavat ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; koolitusi Muud nõuded: erialane haridus; hea suhtlemisoskus; kohusetundlikkus ja pingetaluvus;...
 • Logopeed. 0,5 põhikoht üldlogopeed Tööülesanded: Lastele logopeedilise abi pakkumine, õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Puhkust suvekuudel 56 kalendripäeva; meeldivat ja sõbralikku töökollektiivi ning ajakohaseid õppe- ja töövahendeid. Vajadusel ja võimalusel...
 • Õde. (võimalik töötada ka abiõena) Tööülesanded: Soovime leida statsionaarsesse raviosakonda osalise või täiskoormusega õde. Tööülesandeks on kvaliteetne ja patsiendikeskne õendusalane töö. Omalt poolt pakume: Häid ja tänapäevaseid töötingimusi; • enesearendamise...
 • Tegevusjuhendaja. Ööpäevaringse erihoolekande Tartu teenuskodude tegevusjuhendajad Tööülesanded: Tegevusjuhendaja: kujundab inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta arendavatesse tegevustesse, arvestades terviseseisundit; juhendab sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;...
 • Hambaarst. Tööülesanded: Ootame kollektiivi arenemissooviga hambaarsti, kelle tööülesannete hulka kuulub laste ning täiskasvanute • hambahaiguste profülaktika ja hambaravi; • raviplaanide koostamine; • suuhügieenialane nõustamine. Omalt poolt pakume: • Paindlikku tööaega (sh osalist...
 • Tegevusterapeut. osaline tööaeg Tööülesanded: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine; kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine; kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine; tagasiside...
 • Füsioterapeut. osaline tööaeg Tööülesanded: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine; kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine; kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine; tagasiside...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: - Kliendi igapäevaelu arendamine, toetamine ja juhendamine - Kliendi hooldamine ja järelvalve - Klienditöö dokumenteerimine - Ruumide korrashoid - Töö on 24h vahetustes Omalt poolt pakume: - Stabiilset tööd - Toetavat meeskonda - Kaasaegset töökeskkonda - Kütusekompensatsiooni...
 • Tööharjutuse juhendaja. tööharjutuse perioodiks Tööülesanded: Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks. Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi, palju huvitavaid ülesandeid ja väljakutseid. Muud nõuded:...
 • Meditsiiniõde. Tööülesanded: Igapäevane ravimite jagamine vastavalt perearsti ettekirjutusele. Perearsti teavitamine hooldatava tervislikust seisundist. Haavade ja haavandite sidumine. Hooldatavate vererõhu ja veresuhkru kontrollimine. Töö iseloomust või selle üldisest käigust tulenevate muude ülesannete...
 • Tegevusjuhendaja. Mustamäe Kodusse Tööülesanded: - Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); - huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete...
 • Tegevusjuhendaja. Vääna-Viti üksusesse Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt toiduvalmistamine, koristamine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes; huvitegevuste ning töötegevuste korraldamine ja õpetamine; sõbraliku ja...
Más resultados: << · 2 · >>