Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores' en Estonia.

  • : Projekteerimistarkvara kasutamisoskus; algatusvõime ja loovus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri-... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • : Kutsetunnistuse puudumine ei ole probleemiks, kui on valmisoleks diplomeeritud või volitatud arhitekti kutsetunnistuse taotlemiseks, Hoonete arhitektuursete projektide koostamine. , Tööd edukas ja stabiilses firmas; kaasaegset töökeskkonda; konkurentsivõimelist töötasu (põhitasu+ tulemustasu);... Aktsiaselts KEK Invest.
  • : • erialast kõrgharidust • erialase töö kogemust • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust • meeskonnatööoskust • algatusvõimet, loovust, esinemis- ja suhtlemisoskust, • arhitektuurialase töö tegemine ja ehitusalase tegevuse suunamine Saaremaa vallas... Saaremaa Vallavalitsus.
  • : Projekteerimistarkvara kasutamisoskus; algatusvõime ja loovus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime , Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri-... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • : Kandidaadilt eeldame loovust ja visiooni Tartu valla arendamisest; isikuomadusi, mis lubavad juhtida projekte ja lahendada probleeme; koostööoskust ja head suhtlemisoskus; suutlikkus võtta vastu otsuseid; kõrgharidust arhitektuuri, linnaplaneerimise või maastikuarhitektuuri erialal; oskust... Tartu Vallavalitsus.
  • : • vähemalt keskharidus, edukal kandidaadil on erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal; • projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus; • planeerimisseaduse ja ehitusseadustik jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine;... Põlva Vallavalitsus.
  • : Valdkondlik kõrgharidus; valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus; kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;... Põltsamaa Vallavalitsus.