Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores' en Estonia.

  • : hea füüsiline vorm; kiire õppimisvõime ja hea loogiline mõtlemine; iseseisev tegutsemisvõime ja töötahetee ehitusobjektil liikluskorraldusvahentite ülesseadmine ja eemaldamine; objekti kontrollimine ja korrashoidtööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, tööriided) Osaühing Roadservice.
  • : · erialast kõrgharidust · erialase töö kogemust · ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist · detailplaneeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimustega vormistamisega seotud dokumentatsiooni koostamise oskust · meeskonnatöö oskust · algatusvõimet,... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : kõrgharidus ja praktilise töö kogemus kas linna- või keskkonna planeerimise, maakorralduse või avaliku halduse valdkonnas; planeerimis-, projekteerimis- ja ehistusalast tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil... Tallinna Kesklinna Valitsus.
  • : teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest ning soovitatav kogemus; hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime; väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus linnaosa puudutavate planeeringute eskiislahenduste ja detailplaneeringute kohta arvamuse andmine; detailplaneeringute... Mustamäe Linnaosa Valitsus.