Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores' en Estonia.

  • : Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; omama erialast kõrgharidust või erialane kõrgharidus on omandamisel; omama vene keele ja inglise keele oskust ametialase... Loksa Linnavalitsus.
  • : linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
  • : • projekteerimistarkvara kasutamisoskus; • algatusvõime ja loovus; • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • : linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
  • : - ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus - kaheaastane ehitusvaldkonnas töötamise kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike... Viru-Nigula Vallavalitsus.
  • : • erialast kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada. Vallaarhitekti põhiülesandeks... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : Meil oleks vaja: - Sinu kõrgemat erialast haridust ja reaalset valdkondlikku kogemust; - Sinu kirge kaartide ja leppemärkide suhtes; - Sinu teadmisi ehitusest ja planeerimisest ja igast maailma seadusepügalast, mis seda kaht reguleerib. Meil oleks ekstra heameel: - kui Sa oskad luua kontakte... Saue Vallavalitsus.