Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores' en Estonia.

  • : linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
  • : • erialast kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada. Vallaarhitekti põhiülesandeks... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : - ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus - kaheaastane ehitusvaldkonnas töötamise kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike... Viru-Nigula Vallavalitsus.
  • : Meil oleks vaja: - Sinu kõrgemat erialast haridust ja reaalset valdkondlikku kogemust; - Sinu kirge kaartide ja leppemärkide suhtes; - Sinu teadmisi ehitusest ja planeerimisest ja igast maailma seadusepügalast, mis seda kaht reguleerib. Meil oleks ekstra heameel: - kui Sa oskad luua kontakte... Saue Vallavalitsus.
  • : • kõrgharidust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : • projekteerimistarkvara kasutamisoskus • algatusvõime ja loovus • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime Haabersti ja Kesklinna piirkonna (vajadusel ka teiste linnaosade) • projekteerimistingimuste menetlemine... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • : sobival kandidaadil on: • Arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus (sh arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus omandamisel); • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • tööks vajalike õigusaktide rakendamise... Tallinna Linnavaraamet.
  • : hea füüsiline vorm; kiire õppimisvõime ja hea loogiline mõtlemine; iseseisev tegutsemisvõime ja töötahetee ehitusobjektil liikluskorraldusvahentite ülesseadmine ja eemaldamine; objekti kontrollimine ja korrashoidtööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, tööriided) Osaühing Roadservice.
  • : kõrgharidus ja praktilise töö kogemus kas linna- või keskkonna planeerimise, maakorralduse või avaliku halduse valdkonnas; planeerimis-, projekteerimis- ja ehistusalast tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil... Tallinna Kesklinna Valitsus.
  • : · erialast kõrgharidust · erialase töö kogemust · ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist · detailplaneeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimustega vormistamisega seotud dokumentatsiooni koostamise oskust · meeskonnatöö oskust · algatusvõimet,... Kuressaare Linnavalitsus.