Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Ingenieros mecánicos' en Estonia.

  • : Tulevaselt kolleegilt ootame otsustus- ja vastutusvõimet, analüüsi- ja üldistusvõimet, väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, kõrget pingetaluvust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele,... Maanteeamet.
  • : vajalik Autocad oskus, täpsus, korrektsus ja kohusetundlikkus. Kasuks tuleb töökogemus ja inglise keele oskustööjooniste töötlemine ja komplekteerimine; toorikute, detailide jooniste tegemine Autocad -is; tööks vajalike materjalide arvestus; nimekirjade koostamine vajamineva lehtmetalli... Osaühing STAKO DILER.
  • : Sobival kandidaadil on: • lennundustehniline või tehniline haridus; • vähemalt 5-aastane töökogemus lennundusinseneri või -mehaanikuna; • lennundust ja osakonna töövaldkonna reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; • inspekteerimise/auditeerimise põhialuste tundmine; •... Lennuamet.