Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de las ciencias y de la ingeniería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Profesionales de las ciencias y de la ingeniería' en Estonia.

 • Klienditeenindaja. Tööülesanded: Köökide projekteerimine; klientide tellimuste vastuvõtmine; tellimuste vormistamine. Omalt poolt pakume: Kaupluse lahtioleku ajad E-R kell 10.00-18.00, L kell 10.00-15.00, nädalas 2 vaba päeva. Muud nõuded: Töö sobib nii naistele ja meestele Kodus töötamise...
 • Ehitusinsener/projekteerija. Tööülesanded: liimpuitkarkasshoonete projekteerimine; ristkihtpuitkonstuktsioonide projekteerimine; konstruktiivsete projektide/jooniste koostamine(EP-/PP-/TP – staad. +tootmisjoonised); üldise nimetusega puitkonstruktsioonide arvutamine. Suhtlemine potentsiaalsete Tellijatega ja neilt...
 • Heakorra peaspetsialist. Tööülesanded: • Korraldab linnaosas heakorra-ja haljastustöid ning kontrollib planeeritud tööde teostamist; • kontrollib heakorra-ja haljastustööde vastuvõtuaktid; • jälgib ja analüüsib heakorrakulude eelarve täitmist; • vaatab läbi ja kooskõlastab haljastusprojekte;...
 • Maakorraldaja. Tööülesanded: • Maade erastamise eeltoimingute tegemine; • teenindusmaade määramise korraldamine; • maamaksu arvestuse pidamine ja andmete edastamine; • oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine, nende vastavus õigusaktidele; •...
 • Hooldusinsener. Tööülesanded: Hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus ja remonttööd. Omalt poolt pakume: Motiveerivat tasu vastavalt töötulemustele koos boonussüsteemiga. Stabiilset ja püsivat töökohta 25 aastat tegutsenud Eesti ettevõttes. Väljaõpet kohapeal ja koolitusi...
 • Maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi põhiülesanneteks on: • riigiteede ehitusprojektide koostamise aluseks olevate projekteerimistingimuste menetluse korraldamine; • riigiteede ehitusprojektide koostamise korraldamine, sh koostamise administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine; • osalemine...
 • Spetsialist. Tööülesanded: Elektritööde hinnakalkulatsioonide koostamine; hilisem materjalide tellimine; klientidega suhtlemine; teostusjooniste ja dokumentide koostamine; jooksvate küsimustega tegelemine. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid; konkurentsivõimelist palka; ametialaseid...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine. Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; tegusat...
 • Insener-konstruktor. Tööülesanded: Tehniliste arvestuste tegemine; uutele toodetele tehniliste tingimuste loomine; raudbetoonkonstruktsioonide tehniliste skeemide ja projektide väljatöötamine Omalt poolt pakume: tööd vähemalt aastaks Muud nõuded: Tehniline kõrg- või keskharidus; töökogemus...
 • Tehnoloog-programmeerija. CNC plasmalõikepingile Tööülesanded: Arvjuhtimisega CNC plasmalõikepingi töö organiseeerimine; Igapäevase ja nädalase tootmisplaani koostamine detailide lõikamiseks pingil; käivitus- ja seadistustööde organiseerimine, ettevalmistamine ja juhendamine; plasmalõikepingile juhtimisprogrammide...
 • Insener-konstruktor. Tööülesanded: Tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine; toodangu joonistega varustamine; toodete eelarvestus; vastavalt tellija nõutele ning seadmete tehnilise ekspluatatsiooni tingimustele ja standarditele konstrueerimisdokumentatsioonide koostamine Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist...
 • Keskkonna peaspetsialist. Tööülesanded: • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine • Keskkonnaalase seire läbiviimine ja seadusandluse täitmise kontroll • Planeeringute ja arengukavade keskkonnaga seotud osade koostamises osalemine • Keskkonnalubade menetlemine • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade...
 • Insener-konstruktor. Metsamasinate ja hüdraulikasüsteemide ehitaja Tööülesanded: Inseneritöö, sh jooniste tegemine AutoCad ja SolidWorks või Solid Edge. Omalt poolt pakume: Põnevat ja intellektuaalset tööd. Kodus töötamise võimalus: Jah
 • Ehitisregistrispetsialist. kohaliku omavalitsuse ametnik Tööülesanded: * Riiklikus ehitisregistris toimingute tegemine Alutaguse valla territooriumi osas; * kodanike abistamine taotluste esitamisel ja ehitisregistri toimingute tegemisel; * valla ehitustega seotud dokumentide kontrollimine ja taotluste ettevalmistamine...
 • Järelevalveametnik. 2 kohta / mõlemad tähtajalised ametikohad Tööülesanded: Tööks on riikliku järelevalve teostamine jaekaubanduses (s.h. toitlustamisest) eesmärgiga tagada valdkonna nõuetekohane toimimine Tallinnas ja Harjumaal. Järelevalveametniku ülesannete hulka kuulub: - järelevalve planeerimine...
 • Keemik. Tööülesanded: Analüüside teostamine. Analüüsimetoodika väljatöötamine, kohandamine, täiustamine, valideerimine. Kvaliteedialase dokumentatsiooni koostamises osalemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja pingelist tööd peamiselt ekspordile suunatud ettevõttes. Töövaldkonda hästi...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine. Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; tegusat...
 • Automaatikainsener. Tööülesanded: Loodavate, olemasolevate või arendatavate tehnoloogiliste protsesside automatiseerimine ja automaatikasüsteemide tööshoid. Omalt poolt pakume: • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; • Motiveerivat töötasu; • Häid töötingimusi; • Täiendkoolitusi; • Sõbralikku...
 • Elektriinsener. Tööülesanded: Elektriliste süsteemide komponentide ja seadmetega töötamine, nende ehituse ja töö kavandamine ja juhtimine ning talitluse, hoolduse ja remondi korraldamine. Töö toimub iseseisvalt ja koos meeskonnaga keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates...
 • Elektriinsener. Tööülesanded: Hinnakalkulatsioonide koostamine, teostusjooniste koostamine, projekteerimine, jooksvate küsimustega tegelemine Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid, konkurentsivõimelist palka Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Arhitekt. Tööülesanded: 1) Arhitektuursete projektide koostamine kõikides projektistaadiumites; 2) projektidokumentatsiooni kvaliteetne ettevalmistamine ehitusloa taotluseks; 3) koostöö projektimeeskonnaga. Omalt poolt pakume: 1) Töökohta inspireerivas kontoris, häid töövahendeid; 2) paindlikku...
 • Tehnoloog. Veinitööstuse tehnoloog Tööülesanded: Tehnoloogiliste protsesside juhtimine, uute toodete välja töötamine. Toodete kvaliteedi jälgimine ja tööprotsesside õigsuse kontrollimine. Tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine. Omalt poolt pakume: Transpordi võimalust Rakverest....
 • Maapõuebüroo maapõuespetsialist. tööpiirkond Ida-Virumaa Tööülesanded: Ametikoha peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine maapõue valdkonnas. Spetsialist menetleb põhiülesandena põlevkivi maavara geoloogilise uuringu ja maavara kaevandamise loa taotlusi ning valmistab ette lubade...
 • Ehitusarhitekt. Tööülesanded: Ehitusprojektide läbivaatamine,projekteerimistingimuste väljastamine ja seeläbi jätkusuutliku elukeskkonna kujundamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd ja konkurentsivõimelist palka, puhkust 35 kalendripäeva aastas,sotsiaalseid garantiisid ja ühisüritusi....
 • Vaneminsener. Tööülesanded: Töötajate juhtimine Omalt poolt pakume: Tööd 5 päeva nädalas, vajadusel väljaõpet. Muud nõuded: Kõrgem tehniline haridus. Halbade harjumusteta Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Insener-keemik. Tööülesanded: Pulbervärvide retseptide väljatöötamine Omalt poolt pakume: Tööd 5 päeva nädalas, vajadusel väljaõpet. Muud nõuded: Kõrgem keemiline haridus. Halbade harjumusteta Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Insener-konstruktor. Tööülesanded: Tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine;toodangu joonistega varustamine;toodete eelarvestus;vastavalt tellija nõutele ning seadmete tehnilise ekspluatatsiooni tingimustele ja standarditele konstrueerimisdokumentatsioonide koostamine Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist...
 • Tehnoloog-programmeerija. CNC plasmalõikepingile Tööülesanded: Arvjuhtimisega CNC plasmalõikepingi töö organiseeerimine;Igapäevase ja nädalase tootmisplaani koostamine detailide lõikamiseks pingil;käivitus- ja seadistustööde organiseerimine, ettevalmistamine ja juhendamine;plasmalõikepingile juhtimisprogrammide...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Arhitekti töö eesmärgiks on välja töötada ruumiline terviklahendus, ühendades tehnoloogilised, tehnilised, kunstilised ja ökonoomilised lahendused. Ruumiline terviklahendus hõlmab hoonete arhitektuuri, hoonete siseruumi ja hoonetevahelise ruumi lahendusi. Oma töös...
 • Projektiinsener. projektide ettevalmistamine tootmisele Tööülesanded: - projektide ettevalmistamine tootmiseks (töömahtude arvestus, tarnijate hinnapäringud, materjalide arvestus, ostutellimuste koostamine ja jälgimine) - jooniste ettevalmistus tootmisele - projektide eelarvete ja hinnapakkumiste...
 • Klienditeenindaja. Tööülesanded: Köökide projekteerimine; klientide tellimuste vastuvõtmine; tellimuste vormistamine; tehastega suhtlemine. Omalt poolt pakume: Kaupluse lahtioleku ajad E-R kell 10.00-18.00, L kell 10.00-15.00. Muud nõuded: Töö sobib nii naistele ja meestele; kasuks juhiload ...