Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de las ciencias y de la ingeniería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Profesionales de las ciencias y de la ingeniería' en Estonia.

 • Peaspetsialist. Tööülesanded: Sinu ülesandeks on töötada suure hulga andmetega ning analüüsida isikute maksukäitumist iseloomustavaid näitajaid nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Osaleda riigieelarve maksulaekumise analüüsimise protsessis. Olla kaasatud maksuaugu arvutamises ja prognoosimises....
 • Õmblusliini töökorraldaja. Tööülesanded: Õmblusliini töötajate töö juhtimine, kvaliteedinõuetest ja tootmisplaanidest kinnipidamise tagamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd. Muud nõuded: Eelnev töökogemus tehnoloogina (soovitavalt päevasärke tootvas) õmblusettevõttes; põhjalikkus,...
 • Analüütik. riigirahanduse ja finantssektori alal Tööülesanded: Analüütiku ülesandeks on teha ja arendada riigirahanduse ja finantssektori statistikat. Omalt poolt pakume: Võimalust teha huvitavat ja vaheldusrikast tööd, panustada usaldusväärse ja tarbijasõbraliku riikliku statistika...
 • Keskkonnahariduse spetsialist. Tööülesanded: Kelle peamine tööülesanne on korraldada teavitustööd siht- ja huvirühmadele, mis aitab kaasa elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõusule. Spetsialist koostab ja juhendab keskkonnahariduslikke õppeprogramme üldhariduskoolide õpilastele, korraldab keskkonnaalaseid teavitusüritusi...
 • Keskkonnaspetsialist. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: • Ettevõtte tegevusalade kohta infomaterjalide koostamine; • ettevõtte tootmisprotsesside analüüsimine; • jäätmete töötlemise uute tehnoloogiliste viiside juurutamine; • jäätmekäitlusalase aruandluse koostamisel osalemine;...
 • Juhtivmetoodik. Metaandmete tiimi Tööülesanded: Juhtivmetoodik tegeleb andmekirjelduste koostamise, haldamise ja ühtlustamisega, osaleb metaandmete haldussüsteemi arendamises, ühtlustab metaandmetega seotud terminoloogiat ning nõustab kasutajaid metaandmete kasutamisel ja muutmisel. Omalt poolt...
 • Konstruktor. Tööülesanded: Osalemine tehniliste projektide väljatöötamises. Tehnilise dokumentatsiooni koostamine. Materjalide kulu arvestamine. Osalemine tootmisprotsessis. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd arenevas rahvusvahelises ettevõttes. Muud nõuded: Valmisolek lühiajalisteks...
 • Tehnoloog. Tööülesanded: Tööjooniste koostamine ja tehnoloogiate kavandamine; materjalide väljavõtete tegemine; kasutusel tarkvara AutoCad, SolidEdge, SolidWorks. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd; arenemisvõimalusi; sõbralikku meeskonda; sportimise võimalusi, sõidukompensatsiooni....
 • Tehnoloog. Tööülesanded: Tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine; toodete omahinna arvestus; toodete koostise sisestamine tootmisprogrammi. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; tööd perspektiivses, arenevas tootmisettevõttes. Muud nõuded: Kõrgem tehniline erialane...
 • JUHT andmehalduse ja arenduse valdkonda. Tööülesanded: Valdkonna eesmärk on tagada analüüsiks kasutatavate andmete õigsus ja kättesaadavus ning andmeanalüüsiks kasutatavate tehniliste lahenduste jätkusuutlik arendamine. Sinu ülesandeks on meeskonna edukas juhtimine, valdkonna arenguvisiooni loomine ja elluviimine. ...
 • Õmblustsehhi meister. Tööülesanded: Õmblustsehhi meister peab suutma iseseisvalt organiseerida 10 töötaja töö õmblusprotsessis; välja töötama tehnoloogia iga konkreetse mudeli tootmiseks lähtuvalt töötajate arvust ja nende võimetest. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd. Muud...
 • Arhitekt. Tööülesanded: • Linnaplaneerimise ja linnaruumi valdkonna analüüside, strateegiate ja visioonide koostamine ja koostamises osalemine • üld- ja teemaplaneeringute koostamine ja koostamisel osalemine • lähtetingimuste andmine oluliste ühiskondlike hoonete ja olulise ruumimõjuga...
 • Ehitusinsener/projekteerija. Tööülesanded: liimpuitkarkasshoonete projekteerimine; ristkihtpuitkonstuktsioonide projekteerimine; konstruktiivsete projektide/jooniste koostamine(EP-/PP-/TP – staad. +tootmisjoonised); üldise nimetusega puitkonstruktsioonide arvutamine. Suhtlemine potentsiaalsete Tellijatega ja neilt...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine. Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; tegusat...
 • Maaspetsialist. Tori valla territooriumi geoinfosüsteemide haldamine ning maakorralduslike küsimuste lahendamine. Tööülesanded: Geoinfosüsteemide haldamine (MicroStation programm); topo-geodeetiliste tööde kavandamine, koordineerimine ja tellimine ja õigsuse kontrollimine; tiheasustusalade digitaalse...
 • Projektiinsener. Tööülesanded: Projektide ettevalmistamine tootmiseks (töömahtude arvestus, tarnijate hinnapäringud, materjalide arvestus, ostutellimuste koostamine ja jälgimine) Jooniste ettevalmistus tootmisele Projektide eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine Omalt poolt pakume: Mitmekülgset...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Rae valla ruumilise keskkonna kujundamine läbi detailplaneeringute menetlemise ja kodanike nõustamise oma töö valdkonnas. Töö kirjeldus: detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine ja detailplaneeringute menetlemine; detailplaneeringute avalikustamine geoinfosüsteemis;...
 • Metsanduse spetsialist. Tööülesanded: Metsanduse valdkonna tegevuste elluviimine, täitmise jälgimine ning metsandusalaste küsimuste lahendamine. Vaata ametijuhendit siit: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/mo_metsanduse_sp_2016.doc Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle just Keskkonnaametisse?...
 • Elektriinsener. Tööülesanded: Mootoritehase toodangu kvaliteedi tagamine, uude toodete ja tootmislahenduste juurutamine, vigade põhjuste avastamine, analüüs ja kõrvaldamine. Omalt poolt pakume: Sinu töös on rahvusvahelisust, saad suhelda erinavate maailmapaikadega olles ise Eestimaa südames. Pakume...
 • Agronoom-haljastusjuht. Tööülesanded: Otsime meie kollektiivi inimest, kelle ülesandeks oleks puukooli korrashoiu eest vastutamine ning haljastusprojektide juhtimine. Need ülesanded hõlmavad endas tööde organiseerimist puukoolis, taimmaterjali ja muude vahendite tellimist, taimede heaolu eest vastutamist ning...
 • Arhitekt. Tööülesanded: Detailplaneeringute menetlemine ja koostamise korraldamine. Valla detailplaneeringute exceli tabeli pidamine ja kaustade haldamine/süstematiseerimine. Osalemine projekteerimistingimuste eelnõude koostamises. Ehitusprojektide läbivaatamine, nõuetele ja detailplaneeringule...
 • Juhtivanalüütik. registripõhise rahvaloenduse alal Tööülesanded: Juhtivanalüütiku ülesandeks on registripõhise rahvaloenduse (REGREL) metoodika arendamine, rahvaloenduse ettevalmistamise koordineerimine ja prooviloenduse tulemuste analüüsimine: - lähtebaaside kirjelduste loomine - registriandmete...
 • Juhtivanalüütik. kultuuri- ja haridusstatistika alal Tööülesanded: Juhtivanalüütiku ülesandeks on kultuuri- ja haridusstatistika tegemine ja arendamine: - metoodiline ettevalmistus siseriiklikest ja rahvusvahelistest vajadustest lähtuvalt - rahvusvaheline koostöö Eurostati, liikmesriikide ja rahvusvaheliste...
 • Maaparanduse peaspetsialist. Tööülesanded: Töö sisuks on riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiu korraldamine. Valmistad ette riigihankeid ja taotlused hoiutööde teostamiseks, hoiad korras kaasneva dokumentatsiooni, pead arvestust teostatud tööde üle ja tagad vajaliku aruandluse. Sinu töö hulka kuulub...
 • Keskkonna vanemspetsialist. Tööülesanded: • Loomakaitseseaduse, loomatauditõrjeseaduse ning vastavate seadustega seotud õigusaktide nõuete täitmine • Jäätmevaldajate registri pidamine • Strateegiate ja arengukavadega määratud oma valdkonna eesmärke korraldamine ja elluviimine • Keskkonnaalal teavitustööde...
 • IKT vanemtehnik. Tööülesanded: Kaitseväe andmekeskuse töö korraldamine. Andmekeskuse meeskonnatöö planeerimine ja korraldamine. Infrastruktuuri haldamine ja hooldamise korraldamine. Inventari remondi ja hoolduse korraldamine. Omalt poolt pakume: 35-päevast puhkust. Stabiilset ja kindlat sissetulekut....
 • Metsaülem-metsameister. Tööülesanded: 5000 ha metsamajandamine; ostetavate kinnistute ja lankide hindamine; töö metsanduslike andmebaaside ja kaardimaterjalidega. Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda. Muud nõuded: Nõutav metsanduslik haridus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Insener-konstruktor. Tööülesanded: Tehniliste arvestuste tegemine; uutele toodetele tehniliste tingimuste loomine; raudbetoonkonstruktsioonide tehniliste skeemide ja projektide väljatöötamine Omalt poolt pakume: tööd vähemalt aastaks Muud nõuded: Tehniline kõrg- või keskharidus; töökogemus...
 • Muudatuste haldur. Küberväejuhatus Tööülesanded: Muudatuste halduse protsessi korraldamine. Muudatustaotluste kooskõlastamiseks edastamine. CAB koosolekute läbiviimine. Perioodiliste ülevaadete esitamine. Omalt poolt pakume: 35-päevast puhkust. Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Arenguvõimalusi...
 • Metallitööstuse tehnoloog. Tööülesanded: Tööjooniste töötlemine ja komplekteerimine; toorikute, detailide jooniste tegemine AutoCad -is; tööks vajalike materjalide arvestus; nimekirjade koostamine vajamineva lehtmetalli kohta. Omalt poolt pakume: Stabiilset pikaajalist töösuhet, häid töötingimusi ja...
 • Analüütik. põllumajanduse alal Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on põllumajandusstatistika tegemine, eelkõige taimekasvatusstatistika ning põllumajandussaaduste ressursi ja kasutamise arvepidamise alal. Omalt poolt pakume: Võimalust teha huvitavat ja vaheldusrikast tööd, panustada...
 • Geoinfosüsteemi spetsialist. Tööülesanded: Rae valla geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine; Rae valla digitaaljooniste arhiivi arendamine ja haldamine; digitaaljooniste arhiivi esitatud geodeetiliste aluspaanide ja teostusjooniste kontrollimine ning registreerimine arhiivis; valdkonna tööd reguleerivate eeskirjade,...
Más resultados: 1 · >>