en Español in English auf Deutsch en Français ...

65 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

Página: 2

 • : Sobitud meie meeskonnaga, kui Sul on: • bakalaureuse kraad (soovitavalt majandus-, rahandus või reaalteadused); • eelnev töökogemus vähemalt 1 aasta; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2); Lisaks eelnevale on Sinu tugevusteks: •... Rahandusministeerium.
 • : Sa oled sobiv kandidaat kui Sul on majandus- või finantsalane kõrgharidus ning varasem erialane töökogemus (rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus tuleb kasuks). Oled oma töös kokku puutunud mõne majandustarkvaraga (kogemus tarkvaraga SAP tuleb kasuks) ning Sul on ladus eesti... Osaühing MANPOWER.
 • : Healt kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust (magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, doktorikraad annab eelise); • töökogemust vähemalt ühes ametikoha töövaldkonnas, kasuks tuleb rahvusvahelise suhtlemise ning inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, soovituslikult... Riigikantselei.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui sul on magistritasemele vastav haridus ning vähemalt 3-aastane töökogemus antud valdkonnas. Sa julged võtta vastutust ning otsid loovaid lahendusi koostöös meeskonna ja huvigruppidega. Mõjud veenva eestkõnelejana ning suudad viia oma mõtted ja sõnumid... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : Oled sobiv kandidaat, kui: • väärtustad sportlikku eluviisi; • omad või oled omandamas kõrgharidust; • omad töökogemust spordivaldkonnas; • tunned hästi spordivaldkonda, -inimesi ja institutsioone; • valdad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt kesktasemel; •... Kultuuriministeerium.
 • : Oled oodatud kandideerima kui: • sul on kõrgharidus (soovitavalt rahvusvaheliste suhete, ärikorralduse, filoloogia või kommunikatsioonialane); • sul on eelnev rahvusvaheliste suhete alase töö kogemus vähemalt 3 aastat; • sul on suurepärane organiseerimisoskus; • sul on eesti... Maanteeamet.
 • : • bakalaureuse kraad; • finantsanalüütiku profiil ja oskused; • oskus analüüsi põhjal ettepanekuid teha ja neid ellu viia; • eelnev töökogemus vähemalt 1 aasta; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2); • positiivne ellusuhtumine... Rahandusministeerium.
 • : Sobiva kandidaadi eelduseks on: • kõrgharidus (soovitavalt majanduse erialal); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt aasta;... Kohtla-Järve Linnavalitsus.
 • : •kõrgharidus; •hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint); •eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt inglise keel); •üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist. Töö eeldab: •head suhtlemisoskust;... Kohila Vallavalitsus.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on kõrgharidus, soovitavalt sotsiaalteadustes ning kaheaastane noortega töötamise kogemus • valdad suurepäraselt eesti ning vene keelt • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning omad kogemusi ettekannete koostamisel, grupitööde (sh... Eesti Töötukassa.
 • : sobival kandidaadil on: majandusalane kõrgharidus; vähemalt 2-aastane töökogemus finantsalal; eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel; hea arvuti kasutamise oskus (sh tabelarvutustarkvara kasutamise oskus); analüüsi- ja sünteesivõime; korrektsus ja professionaalne... Justiitsministeerium.
 • : kandidaadilt ootame: * kõrgharidust, soovitavalt kommunikatsiooni, ajakirjanduse või suhtekorralduse erialal, * töökogemust kommunikatsiooni, suhtekorralduse või turunduse valdkonnas, soovitavalt rahvusvahelistes projektides või rahvusvaheliste brändidega, * kaasaegsete turundus- ja... Sihtasutus Archimedes.
 • : Nõuded kandidaadile: - kesk- või kõrgharidus - väga hea eesti, vene ja inglise keele oskus - kasuks tuleb muu võõrkeelte oskus - arvuti kasutamise oskus - hea suhtlemis- ja klienditeenindamise oskus - valmisolek töötada nädalavahetustel ja riiklikel pühadel - eelnev töökogemus turismivaldkonnas... Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
 • : eeldused kandideerimiseks: • kõrgharidus, soovitavalt finants- või majandusalane; • vähemalt 2 aastat töökogemust eelarve planeerimise või järelevalve valdkonnas; • Kaitseministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide tundmine; • väga head teadmised... Kaitseministeerium.
 • : • doktorikraad; • töökogemus kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina või kõrgkooli õppejõuna vähemalt 5 aastat või muus avalikus teenistuses vähemalt 5 aastat; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, õiguskantsleri pädevust ning avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide, samuti... Õiguskantsleri Kantselei.
 • : Sul on kõrgharidus või oled seda omandamas, eelistatult turunduse või majanduse erialal; omad turundusalast kogemust ja armastad mõelda „kastist välja“; oled vilunud arvutikasutaja (Word, Excel, kasuks tuleb kujundusprogrammide kasutamise oskus); oled ambitsioonikas, iseseisev ja korrektne... Tervise ja Spordi Edendamise Selts.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus finantsalal, avaliku teenistuse õigusaktide ja riigieelarve koostamise põhimõtete tundmine ning majandustarkvara SAP kasutusoskus• eelarve eelnõude, finantseerimistaotluste ja aruannete koostamine; • eelarvevahendite jaotuspõhimõtete haldamine; •... Politsei- ja Piirivalveamet.
 • : • kõrgharidus ja juhtimisoskused; • projektijuhtimise ja –kirjutamise alased teadmised ja kogemused; • head teadmised avaliku ja erasektori toimimise põhimõtetest; • vähemalt ühe võõrkeele oskus C1 tasemel; • orienteeritus kliendile ja tulemustele; • hea analüüsivõime... Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
 • : arvuti algtase; tööl vajalik erialase programmi kasutamine, mis õpetatakse kohapealtöö muutuva graafiku alusel statsionaarses psühhiaatria osakonnas. Väike kollektiiv, paindlik graafik, võimalik teha pikki vahetusi, võimalik töötada osalise tööajaga. Palk sõltub töötatud ajast.... Wismari Haigla AS.
 • : suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; kohuse- ja vastutustunne; analüüsi- ja probleemilahendamise oskus; kõrge pingetaluvus; ausus ja eetilisus.õendusjuht on osakonna õendus- ja rehabilitatsioonipersonali töö organiseerija, meeskonnatöö eestvedaja ning kompetentside arendaja. erialast... aktsiaselts "Põlva Haigla".
 • : ootame sind oma meeskonda, kui: sul on müügitöökogemus ja kirg teha müügitööd; sul on väga hea argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus; oled oma töös korrektne ja iseseisev ning suudad tööd oskuslikult planeerida; oled aktiivne, positiivse ellusuhtumisega ja tuled toime ka pingelistes... AS Eesti Meedia.
 • : Oled oodatud kandideerima kui: • Sul on huvi liikluskorralduse vastu ja soov panustada ohutu ja sujuva liikluskeskkonna arendamisse; • oled valmis töötama tööaja graafiku alusel ka öötundidel ja nädalavahetuseti; • oled kiire kohanemisvõimega ja julged iseseisvalt vastu võtta... Maanteeamet.
 • : kasuks tuleb kooltuste korraldamise ning koolitamise kogemust ning koolitaja kutsetunnistuse olemasolupeamiseks tööülesandeks on täisaksvanud õppiajtele suunatud koolituste sisuline ja tehniline korraldamine ning suhtlemine koolituste tellijate, koolitajate ning õppijatega. Koolituste... osaühing Reiting PR.
 • : • varasem töökogemus koolitus või personalitöö valdkonnas • koolitusturu ja erinevate koolitus- ja arendusmeetodite tundmine • kasuks tulevad teadmised personalivaldkonnast laiemalt (või huvi valdkonna vastu) ja tööseadusandluse tundmine Tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame väga... Põllumajandusamet.
 • : * Ühe võõrkeele (NATO töökeel) oskus kesktasemel koos erialase sõnavara valdamisega * Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmekogudega töötamise oskus * Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu või eeldused selle taotlemiseks * Valmis läbima sõjaväelise... Kaitsevägi.
 • : otsime oma meeskonda meditsiiniõde, kelle peamisteks tööülesanneteks on patsiendi/ kliendi nõustamine, arsti poolt määratud ravi tagamine, tervisliku seisundi hindamine ja jälgimine, hooldustegevuse jälgimine, dokumentsatsiooni nõuetekohane täitminevastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.
 • : HireRight is a leading global provider of due diligence services providing background screening of employees and job applicants. We are dedicated to ensuring our clients get the top talent, striving to create an excellent candidate experience to help people get hired. To maintain our position...
 • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on vähemalt kutseharidus keskhariduse baasil ja kaheaastane noortega töötamise kogemus • valdad lisaks eesti keelele väga hästi vene ja inglise keelt • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning omad kogemusi ettekannete koostamisel, grupitööde... Eesti Töötukassa.
 • : tulevaselt meeskonnaliikmelt ootame: akadeemilist kõrgharidust, soovitavalt rahandus- (finantsjuhtimine, raamatupidamine) või majandusalast; eelnevat kogemust EL territoriaalse koostöö ja sellega seotud programmide järelevalve alal vähemalt 3 aastat ning juhtimisalast (nii inimeste kui... Rahandusministeerium.
 • : * Erialane kõrgharidus (ajakirjanduse, meedia ja kommunikatsiooni, suhtekorralduse või muu sotsiaal- või humanitaarteaduste valdkonnas) * Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta * Asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra hea tundmine * Riigisaladusele juurdepääsuloa... Kaitsevägi.
 • : allohvitseri sõjaväelise väljaõppe aste II; erialane haridus (õendus) ja vastava diplomi või tunnistuse olemasolu; soovituslik eelnev töökogemus õenduse alal vähemalt 1 aasta; nõudmised isikuomadustele: hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, koostöövõimelisus... Kaitsevägi.
 • : * Kõrgharidus õe erialal * Erialaohvitseri sõjameditsiiniline väljaõpe (KVÜÕA sõjameditsiini kursused) * Arvuti kasutamise oskus (Word; Excel) * Algatusvõime ja kohusetundlikkus * Vähemalt ühe võõrkeele oskus 1.jalaväebrigaadi tagalapataljoni Tapa meditsiinikeskuse teeninduspiirkonnas... Kaitsevägi.