Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales científicos e intelectuales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

42 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

Página: 2

  • : • huvi ja teadmisi nutika spetsialiseerumise, targa majanduse ja innovatsiooni valdkonnas; kõrgharidust (majandus- või tehnoloogiavaldkonnas või sarnasel alal); majandusanalüüsi metoodikate tundmist; iseseisvat projektijuhtimise oskust ja kogemust; avatust, algatusvõimet ja eestvedamisoskust;... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
  • : • kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3-aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas; • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; •... Rõuge Vallavalitsus.
  • : • keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; • kohaliku... Rõuge Vallavalitsus.
  • : teadmised kultuurikorraldusest, kohaliku omavalitsuse ja sihtasutuste ning MTÜ-de töökorraldusest, oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.valla kultuurialase tegevuse korraldamine.kaasaegset töökeskkonda, toetavaid kolleege, erialast täiendkoolitust.isikliku sõiduauto olemasolu. Väike-Maarja Vallavalitsus.
  • : • pedagoogiline kõrgharidus, kultuuritöö spetsiifika tundmine ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat; • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide... Vändra Alevivalitsus.
  • : kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus; eelistatud varasem töökogemus haridusvaldkonnas; haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;... Koonga Vallavalitsus.
  • : -valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus -koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus -algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine keskkonnaalase tegevuse ja valla tehnovõrkude alast tegevuse (ühisveevärk ja kanalisatsioon) korraldamine,... Vinni Vallavalitsus.
  • : valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning soov töötada meeskonnas; hea algatusvõime ja loovus, kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime,... Are Vallavalitsus.
  • : Oleme gIobaalne ettevõte ning seetõttu tuleb Sinu töös ette ka palju suhtlemist inglise keeles. Lisaks eesti ja inglise keele väga heale oskusele (kõnes ja kirjas) tuleb kasuks ka vene keele oskus. Kuna töömaailm meie ümber muutub pidevalt, siis igav ei hakka ja töö on põnev. Seetõttu... Osaühing MANPOWER.
  • : • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste), õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine; • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine; • töökogemus mõnes nimetatud õigusvaldkonnas;... Õiguskantsleri Kantselei.