Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

 • : Projektide planeerimine ja juhtimine; projekti ajakava koostamine; vastutamine objekti eelarvelise ja tähtajalise valmimise eest; lähteülesande andmine hangete (materjalid, seadmed, allhanked) läbiviimiseks; lepingute ettevalmistamine ja suhtlemine tellijate, alltöövõtjate ning objektijuhiga;... OÜ Dianekta.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on eelnev vähemalt 3-aastane kogemus klienditeeninduse meeskonna juhtimisel ning Sa tead, milline on klientide ootus suurepärasele klienditeenindusele. Sul on teadmised ja oskused klienditoe teenuse efektiivsemaks muutmiseks ja arendamiseks ning oskad neid... Itella Estonia OÜ.
 • : Nõudmised kandidaadile: kõrgharidus või erialane kutseharidus; varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas; tööks vajalike õigusaktide tundmine; oskus kasutada teenistuskohal vajalikke; arvutiprogramme ja andmekogusid; juhiluba B-kategooria. Kasuks tuleb hea pingetaluvus; ühe võõrkeele... Elva Vallavalitsus.
 • : Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, Äriühingu juhtimine, majandustegevuse korraldamine. Töö sisuks on majutusettevõtte (ühiselamutüüpi hostel) majandustegevuse taaskäivitamine, toitlustuse korraldamine. Kehtna, Pargi 3 hoone haldamine., Võimalus saada perele samas hoones eluase. KÜLALISTEMAJA VARJULA OSAÜHING.
 • : Kui Te olete vastutustundlik, efektiivne, tulemustele orienteeritud, oskate oma tööd planeerida ja olete tähtaegadest täpne ega karda konstruktiivset kriitikat, siis see töökoht on loodud Teile. Oluline on vene ja inglise keele oskus, SA Tallinna Erateeninduskool võtab tööle projektijuhti.... Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool.
 • : Keskkonna- ja heakorraspetsialisti ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja järelevalve teostamine Saarde vallas. Peamised tööülesanded: keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise tagamine ja nendest kinnipidamise... Saarde Vallavalitsus.
 • : Eeldame ehitusalast kõrg- või keskeriharidust ja/või restaureerimisalast töökogemust; aupaklikku suhtumist ehitismälestistesse ja kultuuripärandisse. Kasuks tuleb: Muinsuskaitseameti poolt väljastatud vastutava spetsialisti tegevusluba; õpetamise või juhendamise väljaõpe/töökogemus,... Hiiumaa Ametikool.
 • : Eelnev kogemus hoonete ja tehnovõrkude haldamises; orienteerumine ehituses ja sidetehnikas; teadmised lepinguõigusest ja riigihangete läbiviimisest; teadmised elektriohutuse-, jäätmekorralduse- ja keskkonnaalasest seadusandlusest; teadmised tuleohutuse nõuetest; algteadmised töötervishoiu... Tallinna Keskraamatukogu.
 • : Tehniline haridus (võib olla ka viimase kursuse üliõpilane). Eeliseks on erialane töökogemus ja inglise keele oskus. Hea arvutioskus (MS Office). Tulemustele orienteeritus ja initsiatiivikus., Mehaanika valdkonna hinnapakkumiste ettevalmistamine . Klientidega tehniliste küsimuste täpsustamine.... Aktsiaselts REMEKSI KESKUS.
 • : Kasuks tuleb: • väliskoostöö kogemus ning kõrge stressitaluvus, • E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks vajalike tööprotsesside arendamine, sealhulgas vajalike IKT arenduste planeerimine ja korraldamine; • valdkonda puudutavate õigusaktide analüüsimine, õiguslike... Politsei- ja Piirivalveamet.
 • : IT-alane pädevus ja teadmised IT-lahendustest ning -süsteemidest; teadmised kino ja laiemalt kultuuri vallas; inglise ja vene keele oskust suhtlustasandil; aktiivsus. suhtlemisoskus ja tulemustele orienteeritus. Kasuks tuleb autojuhtimisoskus (B-kategooria) , Haapsalu Kultuurikeskuse turundamise... Haapsalu Kultuurikeskus.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui Sul on: • tulemuslik töökogemus ülesannetega seonduvas töövaldkonnas; • hea analüüsi-, planeerimis- ja organiseerimisoskus; • hea läbirääkimis- ja argumenteerimisoskus; • heal tasemel arvutioskus (MS Office); • B-kategooria juhiload. Töö... Põllumajandusamet.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui sinu pädevuses on: majanduslik mõtlemine ja targalt majandamine; finantsintelligentsus; vallale kuuluva vara haldamine; valla vara hoolduse korraldamine; keskkonna –, ehituse - ja planeerimisalase tegevusega seonduv. Kui Sind kõnetavad märksõnad: märkamine,... Haljala Vallavalitsus.
 • : Kasuks tuleb kehtiv elektrialane A pädevustunnistus või eeldused selle omandamiseks, Tööd väliselektripaigaldistes, õhuliinid ja alajaamad; ehitusobjektide igapäevane tööde planeerimine ja juhtimine; ehituseelarve järgimine; ehitustööde kvaliteedi regulaarne kontroll ning ehitusdokumentatsiooni... OÜ Clougrupp.
 • : Omad sotsiaalvaldkonnas töötamise kogemust (soovitav). Oled hea suhtleja ja organiseerija, lisaks kohusetundlik ning täpne. Ei kaota pead ka pingelistes olukordades. Oskad vormistada dokumente, tunned tööks vajalikke seadusi, Majandus- ja haldus (asutuse tehniliste kommunikatsioonide töökorras... Haapsalu Sotsiaalmaja.
 • : Kandidaatidelt eeldame: • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni (soovitavalt sotsiaaltöö valdkonnas), kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus; • juhtimiskompetentsi; • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; • koostööle orienteeritust; • väga head arvuti kasutamise... Kuressaare Ametikool.
 • : Kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimine oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete töötades multitasking töö režiimis, -projektide planeerimine ja juhtimine; -projekti ajakava koostamine; -vastutamine eelarvelise... Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund.
 • : Vajalik kehtiv tervisetõend ja toiduhügieenikoolituse läbimine. Kasuks tuleb ausus, korrektsus nii töö kui inimsuhetes, usaldusväärsus, sõbralikkus, Ootame Kullateradega liituma inimest, kes tahab ja oskab olla Perenaine 9 rühmalises lasteaias, kus on hallata kaks hoonet ja suured... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine. piirkondlikus teeninduskeskuses elanikele oluliste teenuste (sotsiaalvaldkod, majandusvaldkond) kättesaadavuse... Vinni Vallavalitsus.
 • : projektide planeerimine ja juhtimine; projekti ajakava koostamine; vastutamine objekti eelarvelise ja tähtajalise valmimise eest; lähteülesande andmine hangete (materjalid, seadmed, allhanked) läbiviimiseks; lepingute ettevalmistamine ja suhtlemine tellijate, alltöövõtjate ning objektijuhiga;... OÜ Dianekta.
 • : • kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses; • kasuks tuleb kohalike olude tundmine; • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide tundmine; • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus,... Vändra Alevivalitsus.
 • : • kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline ning ametialaselt vajalikud teadmised; • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus; • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada... Vändra Alevivalitsus.
 • : • Euroopa Komisjoni poolt rahastatud keskkonnaprojekti(de) juhtimise kogemust projekti põhitäitja või välise seirerühma tasandil; • kogemust Euroopa Komisjoni poolt rahastatud keskkonnaprojekti(de) sisuliste ja finantsaruannete koostamisel või menetlemisel; • kõrgharidust keskkonnaga... Keskkonnaamet.