Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

 • : • varasem edukas kogemus inimeste ja protsesside juhtimisel; • strateegilise planeerimise ja eesmärkide püstitamise oskus; • oskus teha kvaliteetseid otsuseid ning tahe vastutada nende eest; • suurepärane suhtlemis- ja koostööoskus Politsei- ja Piirivalveamet otsib oma meeskonda... Politsei- ja Piirivalveamet.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 3-aastast organisatsiooni juhtimise kogemust; • head suhtlemis- ja koostööoskust; • head pingetaluvust, organiseerimis- ja algatusvõimet; • head arvuti kasutamise oskust. Kasuks tuleb kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus. Juhataja põhiülesanneteks... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : korrektsus, täpsus, jäätmekäitluse protsesside arusaamine, tootmisjuhtimise kogemus, stressitaluvusPenojäätmete kogumise korraldamine, s.h. logistika. Uute klientide ja koostööpartnerite otsimine. Ekstrudeerimisprotsessi koordineerimine. Penoplasti graanuli müük.Hea kollektiiv, arenemisvõimalused,... Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ.
 • : oled sobiv kandidaat, kui: omad tehnilist eriharidust või varasemat juhikogemust; - Sul on väga hea suhtlemis-, planeerimis- ja organiseerimisoskus; - oled aus, korrektne, kohusetundlik, talud hästi pinget ning väärtustad meeskonnatööd; - tunned ja oskad käsitleda enamlevinud tarkvara;... Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ.
 • : Vallale kuuluva kinnisvara tehnosüsteemide hoolduse ja remondi korraldamine (elekter, piksekaitsesüsteemid, nõrkvoolusüsteemid, ühisveevärk-ja kanalisatsioon, sadeveesüsteemid, küttesüsteemid, ventilatsioon, köögiseadmed, tulekustutid jne). Köökide tegevuse korraldamine, toiduainete... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
 • : Ootame Sind kandideerima kui: • Sul on kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus (soovitavalt tööturu-, sotsiaal- või majandusvaldkonnas) • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ja julgus esineda • Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel ning Sa valdad... Eesti Töötukassa.
 • : projektijuhi kogemus ja projektijuhtimise metoodikate tundmineAmetikoha eesmärk. Riigiasutustega suhtlemisel bürokraatia ja halduskoormuse vähendamise ühisprojekti juhtimine ja projektis osalevate asutuste tegevuse koordineerimine eesmärgiga luua riigi toimimiseks olulise väärtusega... Statistikaamet.
 • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada.... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : head tehnilist taipu ja arvutikasutamise oskust; kasuks tuleb tõstukijuhiluba; iseseisev mõtlemis- ja otsustusvõime; hea suhtlemis-, planeerimis- ja organiseerimisoskus Ettevõtte kinnis- ja vallasvara haldamise korraldamine. Ettevõtte sidesüsteemide ning tarkvarasüsteemide haldamise... TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS.
 • : - kõrgharidus; - kaheaastane spordi-ja liikumisharrastuse valdkonna kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • : eeldame eelnevat töökogemust; seadusandluse tundmine või kiire õpivõime; eesti keele oskus kõrgtasemel; väga hea arvuti kasutamise oskus vastutab hoonete, ruumide ja inventari säilitamise ning heaperemeheliku kasutamise ja alatise korrasoleku eest; organiseerib inventari ja ruumide... Valga Kaugõppegümnaasium.
 • : planeerimis- ja suhtlemisoskus, tehniline taipPerekodu hoonete, rajatiste, territooriumide, tehnika ning tehno- ja elektrisüsteemide korrashoiu tagamine ning majanduskavade ja -eelarve koostaminestabiilset töötasu, kaasaegset taristut, mitmekesist töökeskkonda ja toetavat meeskonda Sihtasutus Perekodu.
 • : eeldame eesti ja inglise keele väga head valdamist, vene keelt suhtlustasandilTöö sisuks on raadio- ja teleklippide järeltootmine, produtseerimine ja tootmisprotsessi koordineerimine ning kontorikorraldus. Töö hõlmab klientide ja alltöövõtjatega suhtlemist, hinnapakkumiste koostamist.-... Ajar Stuudiod OÜ.
 • : linnale kuuluva vara haldamine ja hoolduse korraldamine. vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda; eneseteostamise ja koolitusvõimalusi; toetavat meeskonda. Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele... Rakvere Linnavalitsus.
 • : kesk-eri või kõrgharidus; eelnev juhtimiskogemus, tahe olla eestvedaja; hea analüüsi- ja planeerimisvõime, tehniline taip, kõrge kohuse- ja vastutustunne, hea pingetaluvuslinna avalike üldkasutatavate territooriumide hooldus- ja heakorratööde korraldamine ja teostamine, linnavara ja... Viljandi Linnavalitsus.
 • : erialane haridus või töökogemus põllumajanduse, tehnika-, spordikorraldus-, majandus- või ehitusvaldkonnas; spordiväljakute hooldamis ja ekspluateerimis alaste teadmiste (ja kogemuste) olemasolu, sh. agrotehnilised (nt. kastmine, niitmine, väetamine jms.); inventari kasutamise kontroll... Pärnu Spordikool.
 • : haldusalane töökogemus vähemalt 50-liikmelises organisatsioonis; kasuks tuleb töökogemus avaliku sektori asutuses, ehitusalased teadmised ja vene keele oskus; riigihangete läbiviimise kogemus; projektijuhtimise oskus; hea arvutikasutamise oskus (MS Office); kohusetunne ja tulemuslikku... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : soovitavalt töökogemus majanduse või toitlustuse valdkonnas. vastutab hoone ja kinnistu haldamise eest; vastutab hoolealuste õige toitumise eest; vastutab köögibloki enesekontrolliplaani täitmise eest; koostab menüüd ja organiseerib toitlustamise (sh ANC programmi haldamine); tagab... Uhtna Hooldekodu.
 • : Tule meie meeskonda, kui Sul on: • kõrgharidus; • teadmised kohaliku omavalitsuse tööst ja heakorda reguleerivatest õigusaktidest; • vene keele oskus suhtlustasandil; • ehitusprojektide lugemise oskus; • kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas täidad kohustusi... Harku Vallavalitsus.
 • : eelnev projektide koordineerimise, koostöö arendamise kogemus, valmisolek kasutada erinevaid infosüsteeme ja veebihaldust. Hea koostöö- ja suhtlemisoskus, organiseerimisvõime, algatusvõime, väga hea vastutusvõime, korrektsus asjaajamises, valmidus välislähetusteks.Euroopa põllumajanduse... Põllumajandusuuringute Keskus.
 • : projektid ekspordi suunal. Töö on väljakutseid pakkuv ning eeldab väga head suhtlemisoskust. Vajalik on inglise keele oskus, kasuks tuleb mõne muu võõrkeele valdamine. Töösisuks on aktiivne uute klientide otsimine ja olemasolevatega tegelemine. head teenimisvõimalust; kodukontoris... OÜ Printfield.
 • : laialdasem geomaatika valdkonna tundmine; hea suhtlemis- ja juhtimisoskus, sealhulgas oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; riigihangete korraldamise, projektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus; GIS valdkonnas kasutatavate... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
 • : - klienditeenindusuuringute käivitamine ja juhtimine - uuringutulemuste analüüs ja aruannete koostamine ning presenteerimine klientidele - projektide koordinaatorite ja kvaliteedikontrollijate juhendamine - suhtlemine klientide ning koostööpartneritega Ootame Sind kandideerima, kui: -... Dive Eesti OÜ.
 • : projektijuhi peamised igapäevased tegevused: – hinnapäringutele vastamine; – kliendiga kontakteerumine ja pakkumise tagasiside küsimine; – tehingute fikseerimine Directos; – kaupade tellimine; – lisa ja järelmüügi tegemine; – kliendisuhete hoidmine.ootame oma kollektiiviga... Nordic Consult OÜ.