Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Directores de políticas y planificación' en Estonia.

 • : Tulemusele orienteeritus ja arengusoov; kohusetundlikus, distsiplineeritus ja meeskonnatöö oskus; täpsus ja tähelepanelikus. Kasuks tuleb jooniste lugemise oskus, Sise- ja väliskaebuste sisestamine andmesüsteemi; info laiali saatmine; inspektsiooni eeltäidetud protokollide vormistamine;... HANZA Mechanics Narva AS.
 • : Jooniste lugemise oskus; täpsus; kriitiline mõtlemine; tulemusele orienteeritus; kohusetundlikus; meeskonnatöö oskus. Kasuks tuleb töökogemus metallkonstruktsioonidega ja VT2 sertifikaadi olemasolu, Toodangu kontroll erinevatel tootmisetapidel; kaebuste käsitlemine; protokollide täitmise... HANZA Mechanics Narva AS.
 • : Mõõtevahendite tundmine ja kasutamise oskus. Kasuks tuleb töökogemus metallitööstuses, tõstukijuhi load, Materjalide, komponentide, pooltoodete ja valmistoodangu ettenähtud nõuetele vastavuse kontrollimine, mõõtmisprotokollide koostamine ja mõõtmisinstrumentide korrashoid., Võimalust... LAIG Estonia OÜ.
 • : Projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine • haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus. Töö eeldab väga head analüüsioskust, suhtlemis-... Keila Linnavalitsus.
 • : Süsteemne mõtlemine, analüüsi- ja üldistusvõime, iseseisvus töö planeerimisel ja organiseerimisel, väga head koostöö- ja koordineerimisoskused, Otsime peaspetsialisti, kes täidaks Statistikaameti põhiprotsessis kasutatavate metaandmete halduse rakenduste peakasutaja ülesandeid,... Statistikaamet.
 • : • kõrgharidus • kogemused ja teadmised avaliku halduse süsteemist • töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas • kogemus arengukavade koostamise osas • tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine • koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus • hea... Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
 • : Sa saad aru kvaliteedi mõistest ja oled oma töös kvaliteedile suunatud; omad iseseisvat otsustusvõimet, oled aus, täpne ja kohusetundlik; oskad käsitleda hästi MS Office programme. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus tootmisettevõttes, eeliseks on kogemus mööblitööstuses; oskus planeerida... SCANDINAVIAN FURNITURE OSAÜHING.
 • : • kõrgharidus; • eelnev töökogemus sarnases valdkonnas või kohalikus omavalitsuses; • eesti keele oskus C1 tasemel; • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil; • väga hea arvuti kasutamise oskus; Kasuks tuleb • Projektitaotluste koostamise kogemus; • Rahastusprogrammide... Lääne-Harju Vallavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kõrgharidus (eelistatud arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või geograafia erialal); • tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • varasem erialane töökogemus;... Rapla Vallavalitsus.
 • : Edukal kandidaadil on: Kutsekesk- või kõrgharidus; Väga hea eesti ja vene keele oskus; Inglise keel keskmisel tasemel; Suurepärane arvuti kasutamine; Hea analüüsivõime, enesekindlus; Võimalus käia lähetustel Balti riikides , Peamisteks tööülesanneteks on: • ettevõtte sisekontrolli... AS Kesko Senukai Estonia.
 • : Arendusnõuniku ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava ja teiste arengustrateegiliste dokumentide väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks igakülgse... Lüganuse Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus; • eelnev kogemus töökoha tegevusvaldkonnas või avalikus sektoris; • projektitöö kogemus; • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea inglise keele oskus; • oskus planeerida tööprotsesse, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; • loovus,... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • : kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus. Kandidaadile tuleb kasuks: varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus teenistuses; teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst,... Räpina Vallavalitsus.
 • : - valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus - väga hea arvuti kasutamise oskus - väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - B-kategooria juhilubade olemasolu Edukas kandidaat on: - vastutustundlik, korrektne ja täpne - väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega... Põlva Vallavalitsus.
 • : vähemalt kaheaastase töökogemusega sarnasel ametikohal tööstusettevõttes; kasuks tuleb eelnev protsesside kirjeldamise töökogemus; analüütilise mõtlemisega; meeskonnatöö oskusega; tulemusele orienteeritud, Äriprotsesside kirjeldamine, integreeritud juhtimissüsteemi dokumentide... BLRT Grupp Aktsiaselts.
 • : Kandidaadilt eeldame: • vähemalt 3-aastast töökogemus teenistuskoha valdkonnas; • projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi; • teadmisi strateegilisest planeerimisest ja arengukavade koostamisest; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; •... Mustvee Linnavalitsus.
 • : • kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3 aastane töökoge-mus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas; • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; •... Rõuge Vallavalitsus.
 • : kõrgharidus, soovitavalt arhitektuur või maastikuarhitektuur ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris, s.h projektide koostamise kogemus valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus,... Vändra Alevivalitsus.
 • : koostöövalmidus ja väga hea suhtlemisoskus. Kasuks tuleb töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas; arengukavade koostamise kogemus; tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine maakonna arengu kavandamine ja suunamine (arengustrateegia ja –kavade koostamine koostöös... Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus.
 • : soovitatavalt teadmised eelkoolipedagoogikast, teadmised organisatsiooniteooriast ja strateegilisest juhtimisest, teadmised riigi ja Tallinna õigusaktidest; head teadmised õppekava arendamisest, õppekeskkonna kujundamisest, avalikkusega suhtlemisest ja kommunikatsioonistArendusjuhi ametikoha... Tallinna Virmalise Lasteaed.