Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores administradores y comerciales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Directores administradores y comerciales' en Estonia.

 • Metallitööstuse müügijuht. Tööülesanded: - Klientidega suhete loomine ja hoidmine - Müügipakkumiste koostamine ja lepingute sõlmimine - Müügitellimuste vastuvõtt ja läbitöötamine - Tööde planeerimine, organiseerimine ja kontroll - Tööstrateegia ja protsessi arendamine - Ettevõttesisene suhtlus ja infovahetus...
 • Ekspordi müügijuht. Tööülesanded: Klientidega suhete loomine ja hoidmine; Müügitellimuste vastuvõtt ja läbitöötamine; Kliendi rahulolu tagamine; Müügiprotsessiga seonduv analüüs ning aruandlus; Turundustöö planeerimine ja korraldamine; Müügi kasumlikkuse tagamine; Kliendikohaste tootelahenduste...
 • Meediasuhete nõunik. saab ise valida, millise linna Sotsiaalkindlustusameti kontoris tööd teha Tööülesanded: Tegeleb sotsiaalkindlustusameti väliskommunikatsiooniga, meediasuhtluse planeerimise ja korraldamisega, proaktiivse kommunikatsiooni ja päringutele vastamisega; haldab ameti sotsiaalmeediakanaleid...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Huvitava ja uue toitlustusvaldkonna projekti juhtimine ja arendamine. Klientide nõustamine. Töötajate aja planeerimine ja juhtimine. Projekti idee arendamine ja edendamine. Omalt poolt pakume: Toetavat ja noort kollektiivi. Valdkonna koolitusi ja arenguvõimalusi. Toitlustusvaldkonna...
 • Vallakantselei juht. Tööülesanded: Vallakantselei juhi tööülesandeks on Viru-Nigula vallavalitsuse vallakantselei juhtimine ja infovahetuse korraldamine. Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste personaliarvestuse pidamine, personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine. Omalt poolt pakume: ...
 • Turismiarendusjuht. Tööülesanded: Peamised tööülesanded • Jõgevamaa turismi- ja turundustegevuste strateegiline planeerimine, rakendamine ja tulemuste analüüs; • Koostöös teiste turismiasjalistega Jõgevamaa turismi- ja turundusprojektide väljatöötamine, finantsallikate leidmine, projektide kirjutamine...
 • Projektijuht / müügijuht. Tööülesanded: • Ürituste korraldamine (üritused, koolitused, konverentsid) • reklaamimüük • ürituste müük • uute toodete väljatöötamine ja olemasolevate toodete arendus Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; sõbralikku ja toetavat meeskonda; häid töötingimusi....
 • Ostu-müügijuht. Tööülesanded: Kliendisuhete hoidmine ja uute leidmine. Ostu-müügijuht teeb igapäevaselt pakkumisi ja hinnakalkulatsioone. Loob sidemeid edasimüüjate ja äriklentidega, peab läbirääkimisi ning sõlmib ostu-müügilepinguid. Ostab ettevõtte tegevuseks vajalikke materjale, kaupu ja...
 • PROJECT MANAGER (TRANSLATION AND LOCALIZATION). GEACOM is a growing international translation company. At GEACOM we have multiple opportunities for you to help you achieve success in your career and personal development. Work tasks: Job description, tasks Management of translation, localization and DTP project schedules and requirements...
 • Müügijuht. Tööülesanded: • Teenuste müük, klientide otsing ja suhtlemine • hinnapakkumise koostamine ja kooskõlastamine • projektide juhtimine ja realiseerimine • tööaruande koostamine • ettevõtte edendamine rahvusvahelisel turul. Omalt poolt pakume: • stabiilset töösuhet kiiresti...
 • Müügijuht. Tarkvara edasimüüja Tööülesanded: Töö sisu on tarkvara tutvustamine inimestele, kes võivad sellest huvitatud olla. Täpsem info tarkvara kohta meie kodulehel: https://fxekspert.ee/ Omalt poolt pakume: Kodus töötamise võimalust Kodus töötamise võimalus: Jah
 • Müügijuht. Tööülesanded: Müügistrateegia koostamine ja rakendamine nii Eestis kui välisturgudel; hinnapakkumiste koostamine, tellimuste haldamine ja müügitellimuste vormistamine; logistika organiseerimine partneritega; uute kliendisuhete loomine, olemasolevate kliendisuhete arendamine; edasimüügi...
 • Müügijuht. eksport Tööülesanded: Ekspordi müügistrateegia väljatöötamine, sh sihtturgude määratlemine, võimaluste analüüsimine ja hinnakujunduse juhtimine. Suhete hoidmine ja arendamine võtmeklientide ning edasimüüjatega, osalemine tooteportfelli ja turunduskommunikatsiooni arendamises,...
 • Sisekommunikatsiooni peaspetsialist. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Sisekommunikatsiooni peaspetsialistilt ootame, et ta seisab hea Keskkonnaameti sisekommunikatsiooni toimimise eest ning aitab luua sõbraliku ja toetava õhustikuga organisatsioonikultuuri. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud...
 • Koolitustegevuse koordinaator. Tallinnas Tööülesanded: Õppekeskuse Tallinna büroos • organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus; • teavituse ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine; • kliendisuhte loomine ja hoidmine; • dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine; • andmebaaside korrashoid ja täiendamine;...
 • Maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht (asenduskoht). Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Projektijuhi põhiülesanneteks on: • riigiteede ehitusprojektide koostamise aluseks olevate projekteerimistingimuste menetluse korraldamine; • riigiteede ehitusprojektide koostamise korraldamine, sh koostamise administratiivne, rahaline...
 • Põhja regiooni projektijuht. Tööülesanded: Ametikoha põhiülesandeks on rahvusvahelise projekti „Restoring the Baltic coastal habitat networks“ (edaspidi LIFE) juhtimine: tegevuste läbiviimise korraldamine vastavalt projektis ette nähtud ajakavale, mahule ja eelarvele ning projekti tegevusi käsitlevate tegevus-...
 • Põhja regiooni projektijuht. Tööülesanded: Ametikoha põhiülesandeks on rahvusvahelise projekti „Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe“ juhtimine: tegevuste läbiviimise korraldamine vastavalt projektis ette nähtud ajakavale, mahule ja eelarvele ning projekti tegevusi käsitlevate...
 • Toitlustusettevõtte juht. Tööülesanded: Spetsiaalürituste kavandamine ja korraldamine Ladina-Ameerika stiilis. Töötajate valiku, väljaõppe juhendamine ja kontrollimine. Suhtlemine koostööpartneritega. Oskused sotsiaalmeedia alal. Algatada ja läbi viia erinevaid projekte. Vajadusel valmisolek teenindada ise...
 • Personalijuht. Tööülesanded: • Ettevõtte juhtkonna nõustamine personalivaldkonna küsimustes; • uute töötajate sisseelamise toetamine; • personaliarvestuse sh tööajaarvestuse pidamine; • töötajate arendamine ja koolituste planeerimine ning korraldamine; • on kontaktisikuks erinevatele...
 • Projektijuht. Tähtajaline ametikoht Tööülesanded: Muinsuskaitseameti projektijuht osaleb ameti ümberkujundamise protsessis strateegiate loomisel ja töökorralduse ajakohastamisel, ümberkujundatud asutuse juhtimissüsteemi komponentide väljatöötamises ning muutuste juhtimise alases nõustamises....
 • Müügijuht, turundusjuht. Turundaja/marketingi inimene Tööülesanded: Google´i ja facebooki`i reklaami haldamine, loosimismängude läbiviimine, interneti reklaamide ja kampaaniate koostamine ning haldamine, koostööpartnerite otsimine ja haldamine; turismi, info ja muudes portaalides info sisestamine ja haldamine,...
 • Kommunikatsioonispetsialist. Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärk Kommunikatsioonispetsialisti töökoha eesmärk on Saarde Vallavalitsuse avalike suhete korraldamine ja valla maine loomine, mis toetab asutuse motiveerivat tööõhkkonda ning vallavalitsuse poolt hallatavates veebikanalites süstemaatilise, aja- ja...
 • Ehituse projektijuht. Tööülesanded: * Võtta objekt töösse;* tagada sujuv töö objektil;* vormistada täitedokumentatsioon;* anda objekt tellijale üle;* materjalide tellimine;* suhtlemine tellijaga. Omalt poolt pakume: * Huvitavat ja mitmekülgset tööd;* kaasaegseid töötingimusi;* sõbralikku kollektiivi....
 • Projektijuht. Tööülesanded: Projektide kirjutamine jalgpalliklubile. Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaks, head kollektiivi. Muud nõuded: Projektide kirjutamise kogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Müügijuht. turundusjuht Tööülesanded: Rahvusvaheliste koolituse ja seminaride korraldamine, aktiivne müük.Sotsiaalmeedia haldamine, turundus.Klientidega suhtlus, broneeringute haldamine. Omalt poolt pakume: Vastavat väljaõpet; häid töötingimusi; toetavat kollektiivi; motiveerivat töötasu....
 • Laomaailma projektijuht. soome keele oskusega Tööülesanded: Laomaailma projektijuht tegeleb laosisustuse, tööstusmööbli ja lihtsama laotehnika aktiivse müügitööga ning mahukamate projektide eduka juhtimisega. Omalt poolt pakume: Laomaailm pakub projektijuhile mõnusat seltskonda ja valdkonna keskmisest...
 • Müügijuht, turundusjuht. Tööülesanded: Ettevõtte toodete aktiivne müük Skandinaavia, Balti, Euroopa turul; olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja arendamine, uute klientide leidmine; pakkumiste tegemine, läbirääkimiste pidamine; tellimuste koostamine; müügiplaanide täitmine; turuanalüüsi läbiviimine;...
 • Ostu- ja müügijuht. Tööülesanded: Materjalide, instrumentide majapidamistarvete jne vajaduse väljaselgitamine ja soetamine;tootmise pidev kindlustamine vajaminevate materjalidega;aktiivne potentsiaalsete klientide otsimine;kliendisuhete hoidmine ja kindlustamine pikaajaliseks koostööks;hankijate registri...