Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores administradores y comerciales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Directores administradores y comerciales' en Estonia.

 • Müügispetsialist. Tööülesanded: • Aktiivne müügitöö Eestis, Euroopas ja Baltimaades ja uute klientide otsimine • Kliendibaasi suurendamine ja haldamine • kliendisuhete arendamine • tugiteenuste osutamine klientidele • pakkumiste ja hinnakalkulatsioonide koostamine • müügidokumentatsiooni...
 • Müügispetsialist. Ekspordi osakonnas Tööülesanded: - Ekspordi strateegia väljatöötamine - Kauba esitlus - Klientide otsing Euroopa piirides - Müük ja komandeeringud Omalt poolt pakume: - Huvitavat tööd noores kollektiivis - Väljaõpet - Auto kasutamise võimalust - Kui on olemas enda auto, siis...
 • Finantsjuht. Trükikoda Reusner Tööülesanded: Finantsjuhi vastutusvaldkonda saab kuuluma: • igapäevase raamatupidamise teostamise korraldamine; • finantsplaneerimine ja finantskontrolli teostamine; • finantsaruandlus ning selle esitlemine juhatusele; • suhtlemine finants- ja kindlustusasutustega;...
 • Koolitusjuht. Seoses töömahtude suurenemisega Tööülesanded: Koolitusteenuste aktiivne müük; Kliendi koolitusvajaduste väljaselgitamine ja lahenduste pakkumine; Koolituste müügikonseptsiooni ettevalmistus. Koolituste korraldamine; Kliendibaasi laiendamine ja säilitamine; Koolitusprogrammide...
 • Müügijuht. Põlva Maksimarket Tööülesanded: kaupade tellimine,vastuvõtmine, müügiloleku tagamine ja väljapanek; suhtlemine hankijatega; klienditeeninduse korraldamine ja müüjate juhendamine; jne Omalt poolt pakume: unikaalset võimalust töötada uues ja moodsas töökeskkonnas; pikaajalist...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Projektide kirjutamine jalgpalliklubile. Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaks, head kollektiivi. Muud nõuded: Projektide kirjutamise kogemus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Vallavara spetsialist. Tööülesanded: Vallavara spetsialisti ametikoha eesmärk on tagada vallavara sihipärane ja efektiivne kasutamine. Vallavara spetsialisti ametijuhendiga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www. johvi.ee. Omalt poolt pakume: *Motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist...
 • Kvaliteedispetsialist. Tööülesanded: Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimiseks vajalike dokumentide vormistamine. Valideerimise ja kvalifitseerimise protsessides osalemine ning vastava dokumentatsiooni vormistamine. Siseaudititel osalemine, tulemuste protokollimine ning vastava aruandluse haldamine. Kvaliteediriskianalüüsi...
 • Koolitusjuht. Tööülesanded: Eelkõige avatud koolituse korraldamine. Koolitajate leidmine ning kokkulepete sõlmimine Õppekavade koostamine. Koolituste müük, õppijate nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume võimalust kaasa aidata kvaliteetsele elukestvale õppele. Motiveerivat töökeskkonda....
 • Strateegilise planeerimise teemajuht (nõunik). ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks Tööülesanded: • Toetab ministeeriumi valitsemisala tegevuspõhisele eelarvele üleminekut; • koordineerib ministeeriumi vastutusvaldkonnas 2020+ strateegiate ja programmide koostamist ja aruandlust; • nõustab strateegilise planeerimise...
 • Arendusnõunik. Tööülesanded: • Arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamine ja koostamise korraldamine; • Projektitaotluste koostamise koordineerimine, projektide tutvustamine; • Valla osalusega siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimine (sh koostöö...
 • Projektijuht. Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas Tööülesanded: Projektijuhi eesmärgiks on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ tegevuse „Juhtumikorralduse mudeli testimine“ elluviimine perioodil 2018. a kuni 31. mai 2020. a. Saaremaa vallas. Omalt...
 • Projektijuht. Kütteseadmed Tööülesanded: Kütteseadmete müügi ja paigaldustööde organiseerimine. Omalt poolt pakume: Spetsiifilist väljaõpet kohapeal; tööks vajalikke vahendeid. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Müügijuht. Tööülesanded: Uute klientide järjepidev otsimine (telefonimüük); kliendisuhete hoidmine; kliendikülastused; pakkumiste tegemine ja tellimuste vormistamine; müügiprojektide juhtimine; kliendiaruandlus. Omalt poolt pakume: Motiveerivat töökeskkonda; head võimalust ettevõtte siseselt...
 • Projektide spetsialist. Tööülesanded: Projekti spetsialisti töö põhieesmärk on teadus- ja arendusprojekte puudutavates küsimustes ülikooli töötajate nõustamine ja tehniline toetamine ning seotud tugisüsteemi arendus. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd avalik-õiguslikus ülikoolis,...
 • Projektijuht. Metallitootmise projektijuht Tööülesanded: Projektide ettevalmistamine tootmiseks (töömahtude arvestus, tarnijate hinnapäringud, materjalide arvestus, ostutellimuste koostamine ja jälgimine). Jooniste ettevalmistus tootmisele. Projektide eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine. ...
 • Haldusspetsialist. Tööülesanded: Haldusspetsialisti tööülesanneteks on EGT tehniliste seadmete, süsteemide, hoonete jms korrashoiu tagamine, läbirääkimiste pidamine teenus- ja hankelepingute sõlmimiseks ning nende lepingute ettevalmistamine ja puursüdamikuhoidla(te) ehituse korraldamine. Omalt...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi tööülesandeks on juhtida klientide poolt tellitud moodulmajaprojektide elluviimist. Töö hõlmab järgmiseid etappe: • projekteerimine • tootmine • tehniline kvaliteedi kontroll • transport • paigaldus. Töö ülesanneteks on projektide töökorralduste...
 • Koolitusjuht. Tööülesanded: • Koolituste väljatöötamine vastavalt sihtrühma vajadustele ja eesmärkidele • Koolituste korralduslik ettevalmistus ja läbiviimise eest vastutamine • Suhtlemine koolitajate, tellijate ja õppijatega • Õppekavade koostamine ja täiustamine • Koolituspakkumiste...
 • PROJECT MANAGER. TRANSLATION AND LOCALIZATION Work tasks: Job description, tasks Management of translation, localization and DTP project schedules and requirements across internal and external resources. Planning and monitoring of project financials, including revenue recognition, revenue forecasting and...
 • Müügijuht, turundusjuht. Tööülesanded: Otsime inimest, kes turundaks tarkvara ülemaailmsel turul. Tööülesanded: partnerite leidmine ning koostöö loomine. Omalt poolt pakume: Kodus töötamise võimalus. Kodus töötamise võimalus: Jah
 • KYC kvaliteedispetsialist. Tööülesanded: Swedbank Eesti Klienditeenuste Divisjoni kuuluv KYC (Know Your Customer) üksus aitab äriüksustel igapäevaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmiseks hoolsusmeetmeid rakendada. Oled võtmeisik EDD riskimaandamise meetmete rakendamise kvaliteedi...
 • Projektijuht. Tööülesanded: OTSIME OMA ERIHOOLEKANDE TALITUSSE PROJEKTIJUHTI kes viib koos oma meeskonnaga ellu projektide „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ ja „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ seotud tegevusi. SINU...
 • Assistent - müügijuht. Tööülesanded: Ettevõtte kontoritööga seotud asjaajamised; ettevõtte raamatupidamise andmete haldus, suhtlemine raamatupidamisfirmaga sh. raamatupidamise andmete korrastamine, edastamine raamatupidamisfirmale, müügi-ja ostuarvete haldamine jms.; laokaupade andmebaasi haldamine; kaupade...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Sinu töö sisuks on mööbli sisustusprojektide efektiivne juhtimine, koordineerimine, kliendisuhete hoidmine ning projektide õigeaegse ja kvaliteetse teostuse tagamine. Omalt poolt pakume: Toimivaid koostöösuhteid, meeskonnatööd, pidevat enesearengut ja ühisüritusi....
 • Müügijuht. eksport Tööülesanded: Ekspordi müügistrateegia väljatöötamine, sh sihtturgude määratlemine, võimaluste analüüsimine ja hinnakujunduse juhtimine. Suhete hoidmine ja arendamine võtmeklientide ning edasimüüjatega, osalemine tooteportfelli ja turunduskommunikatsiooni arendamises,...
 • Müügijuht. Tööülesanded: Kitsepiima toodete müük ja turu-uuringud. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja huvitavat tööd, võimalust areneda koos ettevõttega. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, loov mõtlemine, ausus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Koolitusjuht. Seoses töömahtude suurenemisega Tööülesanded: Koolitusteenuste aktiivne müük; Kliendi koolitusvajaduste väljaselgitamine ja lahenduste pakkumine; Koolituste müügikonseptsiooni ettevalmistus. Koolituste korraldamine; Kliendibaasi laiendamine ja säilitamine; Koolitusprogrammide...
 • Teenuskeskuse majandusspetsialist. Sangaste Tööülesanded: Piirkonna vallateede hooldus (sh hööveldamine, talihooldus jne) ning nende remonttööde korraldamine; vallale kuuluva hooldustehnika korrasoleku tagamine; haljasalade ja teiste tööandja poolt näidatud paikade hooldus- ja heakorratööd ning selle korraldamine;...
 • Projektijuht. Koolitustegevuse koordinaator Tööülesanded: Õppekeskuse Tallinna büroos • koolituste vajaduse analüüs, teema valimine ja lektori otsimine; • teavituse ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine; • kliendisuhte loomine ja hoidmine; • jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine;...
 • Metallitööstuse müügijuht. Tööülesanded: - Klientidega suhete loomine ja hoidmine - Müügipakkumiste koostamine ja lepingute sõlmimine - Müügitellimuste vastuvõtt ja läbitöötamine - Tööde planeerimine, organiseerimine ja kontroll - Tööstrateegia ja protsessi arendamine - Ettevõttesisene suhtlus ja infovahetus...
 • Ekspordi müügijuht. Tööülesanded: Klientidega suhete loomine ja hoidmine; Müügitellimuste vastuvõtt ja läbitöötamine; Kliendi rahulolu tagamine; Müügiprotsessiga seonduv analüüs ning aruandlus; Turundustöö planeerimine ja korraldamine; Müügi kasumlikkuse tagamine; Kliendikohaste tootelahenduste...
Más resultados: 1 · >>