Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores generales y gerentes generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Estonia.

 • : Ootused kandidaadile: hea algatus- ja organiseerimisvõime; varasem kogemus taimekasvatuse/agronoomia alal; kohusetundlikkus; korrektsus, Osakonna tööde planeerimine ja igapäevane korraldamine; seemnekasvatuse mahtude ning seemnemüügi planeerimine; põllutööde korraldamine; seemnekasvatuseks... Eesti Taimekasvatuse Instituut.
 • : Tabivere Sotsiaalkeskus on Tabivere alevikus paiknev valla allasutus, mille koosseisus on üldhooldekodu eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskus psüühiliste erivajadustega inimestele ning avatud päevakeskus, kus on võimalused käsitööks, puidutööks ja pakutakse erinevaid tasulisi... Tartu Vallavalitsus.
 • : Nõuded isiksuseomadustele: On hea suhtleja, sõbralik, taktitundeline, koostööaldis, energiline, loominguline, iseseisev, ettevõtlik ja vastutustundlik. On tasakaalukas ning valdab korrektse enesekehtestamise võtteid. Oskab korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega... Sillamäe Linnavalitsus.
 • : Kõrgharidus; hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime; loomingulisus; teadmised turundus- ja arendustegevuses; väga hea suhtlemisoskus, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus; usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus. Juhtimisalane töökogemus; avaliku sektori toimimismehhanismide tundmine;... Pärnu Linnavalitsus.
 • : juhtimiskogemus; uuendusmeelsus; erialane ettevalmistus, õppemajandi töö juhtimine ja õpilaste praktika korraldamine. Õppemajandi hallata on tootmisaed, puukool ja kasvuhooned ning kollektsioonaiad, park ja haljasalad. Juhataja planeerib ja korraldab koostöös aednike ja õpetajatega... Räpina Aianduskool.
 • : Kõrgharidus (soovitavalt äri- või haldusjuhtimisalane); varasem tulemuslik juhtimiskogemus ja töökogemus avalikus sektoris; hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine; teadmised kohaliku omavalitsuse – ja halduskorraldusest; väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja enesekehtestamise... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Pinnaaluse lasergraveerimisega tegeleva ettevõte käivitamine. Klientide leidmine, firma raamatupidamise eest vastutamine, meenete tootmine (pärast koolitust)., Arenguvõimelist positsiooni heade ideede ja tulevikuperspektiiviga, Paluks uurida pinnaaluse lasergraveerimise (subsurface laser... Crystal Media OÜ.
 • : Juhtimiskompetentsus ja -kogemus; väga head teadmised haridus- ja spordivaldkonnas. , ametikoha põhieesmärk on käivitada Tapa valla spordikool ning asuda direktori ametikohale 01.08.2018. Kandidaadilt ootame: Tapa valla spordikooli põhimääruse ja õppekava ettevalmistamine; Tapa valla... Tapa Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus või selle omandamine (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas); • vähemalt 2-aastane töökogemus noorsootöö, sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas ja/või juhtimiskogemus; • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil ning... Lääne-Harju Vallavalitsus.
 • : kohusetunne, täpsus, lahendustele orienteeritus, pingetaluvus; hea väljendus- ja kuulamisoskus; töötahe, meeskonnatööoskus ja usaldusväärsus. Üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine,... Räpina Vallavalitsus.
 • : Põhiülesandeks on ettevõtte juhtimine, koordineerimine ja järelevalve. Koostöös teiste gruppi kuuluvate farmijuhtidega tagab informatsiooni, tehnika ja teenuste jagamise. Viib läbi erinevaid ostu- ja müügihankeid. Otsib ning võimalusel rakendab tootmises uuendusi. Koostab eelarve... VAKLAK Osaühing.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri või hariduse valdkonnas • vähemalt 2-aastane noortega töötamise kogemus • väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel • hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada • huvi... Jõgeva Vallavalitsus.
 • : kõrgharidus; eelnev juhtimisalane töökogemus; väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kõrge stressitaluvus ja usaldusväärsus; võõrkeelte oskus; B-kategooria juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb: projektitaotluste koostamise ja erinevate projektide juhtimise kogemus;... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.