Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores generales y gerentes generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Estonia.

  • Teabe- ja uurimisosakonna juhataja. • Sul on erialane kõrgharidus • oled olnud teenistuses II klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal, vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohal või Sul on organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus • Sul... Viru Vangla.
  • Noortekeskuse juhataja. Noorsootööalane või pedagoogiline/sotsiaaltööalane haridus, selle omandamine või tulemuslik töökogemus antud valdkonnas Juhtimiskogemus. Meeskonnatöö valmidus, otsustus- ja algatusvõime. Hea suhtlemisoskus laste ja noortega, Noortekeskuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise... Muhu Vallavalitsus.
  • Juhataja. Sobiv kandidaat on vähemalt 3-aastase töökogemusega ametikoha ülesannetega seonduvas valdkonnas ( sotsiaaltöö, meditsiin, haridus); on hea kirjaliku väljendusoskusega; oskab kasutada arvutiprogramme ja tööks vajalikke infosüsteeme; , Hooldekeskuse töö organiseerimine, planeerimine... mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus.
  • Järvakandi Kultuurihalli juhataja. Suur huvi valdkonna vastu; töökogemus kultuuri alal; hea suhtlemis- ja väljendusoskus; suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia; loomingulisus; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine. Kasuks tuleb: juhtimiskogemuse olemasolu;... Kehtna Vallavalitsus.
  • Tegevjuht. juhtimise kogemus; projektide juhtimise ja elluviimise kogemus; hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas; juhiload ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; valmisolek töölähetustel käimiseks; kõrgharidus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljenduse oskus; hea enesedistsipliin,... Mittetulundusühing PIIRIVEERE LIIDER.
  • Juhataja. Vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus. Hea suhtlemisoskus, organiseerimisvõime, algatusvõime, koostöövalmidus, oskus töötada iseseisvalt, täpsus, korrektsus, hea pingetaluvus ja orienteeritus lahendustele. , Talituse vastutuspiirkonnas (Lääne-Eesti) üldkasutatava navigatsioonimärgistuse... Veeteede Amet.
  • Juhataja. Juhtimisoskus ja noorsootöö valdkonda puudutavate õigusaktide tundmine; teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest; eelarve koostamise oskus; projektikirjutamise ja projektide elluviimise korraldamise oskus. Nõutavad isikuomadused: algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus,... Paide Linnavalitsus.