Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Estonia.

 • : 1. Vähemalt 3aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal; 2. praktiline töökogemus valdkonnas;... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. eelnev töökogemus kõrghariduse, teaduse või keelepoliitika valdkonnas;... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on väga head õigus- ja finantsalased teadmised sh teadmised isikuandmete kaitse... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on väga head õigus- ja finantsalased teadmised sh teadmised isikuandmete kaitse... Riigikantselei.
 • : 1. Vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. väga head õigusalased teadmised; 2. strateegilise juhtimise ja poliitika... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistame kandidaati, kellel on: 1. magistrikraad hariduse valdkonnas; 2. haridusasutuse juhtimise kogemus; 3.... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on suure struktuuriüksuse ja hajusmeeskondade eduka juhtimise kogemus , Regionaalvaldkonna... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. head teadmised majandusest, avaliku sektori toimimisest ja tööõigusest;... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Eelistatud on kandidaat, kellel on: 1. väga hea ülevaade energeetika valdkonnast ning selle suundumustest nii... Riigikantselei.
 • : 1. vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus; 2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) , Finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri põhiülesandeks on riigi finantspoliitika kujundamine ning riigi... Riigikantselei.
 • : abivallavanema töö teeb sujuvaks õige mõtteviis, tugev akadeemiline vundament (soovitavalt haridus – või kasvatusteadustes), varasem töökogemus samal või lähedasel erialal ning vähemalt kahe keele kõrgel tasemel valdamine. Sinu üheks oluliseks väljakutseks saab Haljala valla... Haljala Vallavalitsus.
 • : alus-, alg-, põhi-, ja gümnaasiumiharidusega seonduvate küsimuste korraldamine; lastekaitsealase töö koordineerimine; sotsiaalhoolekande alase töö koordineerimine; kultuurialase tegevuse ja raamatukogude töö suunamine ja koordineerimine; huviharidusalase tegevuse koordineerimine; haldusala... Tahkuranna Vallavalitsus.
 • : vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamine ning vallavara haldamise korraldamine; ehitus-, maa-, keskkonna- ja vallavaraga seonduvate küsimuste koordineerimine; vallavaraga seotud ehitusprojektide juhtimine; haldusala juhtimiseks vajaliku aruandluse koostamine; haldusalavaldkondade... Tahkuranna Vallavalitsus.
 • : Sobival kandidaadil on: • kõrgharidus või see omandamisel; • eesti keele oskus (C1) tasemel, ühe võõrkeele oskus (B1) tasemel ametialase sõnavara valdamisega; • varasem töökogemus Tallinna linna ametiasutustes; • ametikohal vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine; •... Kristiine Linnaosa Valitsus.
 • : • kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud teadmised; • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; • väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega; • väga hea arvuti kasutamise oskus; * autojuhi lubade olemasolu; *... Kehtna Vallavalitsus.
 • : •kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud teadmised; •valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; •väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega; •väga hea arvuti kasutamise oskus; •autojuhilubade olemasolu; •isikliku... Kehtna Vallavalitsus.
 • : Linnaosa haldusterritooriumil kommunaal-, elamumajanduse- ja ettevõtlustegevuse korraldamine ning sellega seonduvate ülesannete täitmine ning infotehnoloogiaalase töö koordineerimineEsitada palume ka haridust tõendava dokumendi koopia ja oma visioon linnaosa kommunaal-, elamumajanduse-... Mustamäe Linnaosa Valitsus.
 • : • teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes... Tapa Vallavalitsus.
 • : • teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes... Tapa Vallavalitsus.
 • : Linnaosa haridus-, kultuuri- ja noorsootöö tegevuse juhtimine ja koordineerimine, suhted meediaettevõtetega ja linnaosa ajalehe väljaandmise ja sotsiaalmeedia toimimise korraldamineEsitada palume ka haridust tõendava dokumendi koopia ja oma visioon linnaosa haridus-, kultuuri- ja noorsootöö... Mustamäe Linnaosa Valitsus.
 • : vajalik kõrgharidus ning eelnev juhtimiskogemus vähemalt 4 aastat, investeeringuprojektide juhtimise ning kavandamise kogemus, teadmised riigihangete korraldamisest, kohaliku omavalitsuse toimimisest ning asjaajamise alustest.vallavanema abi koordineerib ja juhib valla investeeringuprojektide... Türi Vallavalitsus.
 • : • vastavust “Avaliku teenistuse seaduses“ sätestatud tingimustele; • kõrgharidust sotsiaalteaduste valdkonnas; • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; • korrektsust ja täpsust asjaajamises; • oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; • head suhtlemisoskust... Rapla Vallavalitsus.
 • : 1. kõrgharidus; 2. eelistame kandidaati, kellel on vähemalt 5-aastane eduka juhtimise kogemus keskmise suurusega organisatsiooni juhina; 3. eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel; 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile... Riigi Tugiteenuste Keskus.
 • : vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus avalikus teenistuses; soovituslikult ühe võõrkeele oskus; kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine; teadmised valdkonna õigusaktidest ja oskus neid rakendada.abivallavanema põhiülesanneteks on Võru valla majandus- ja haldusalase töö... Võru Vallavalitsus.