Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Estonia.

  • : Linnaosa haldusterritooriumil kommunaal-, elamumajanduse- ja ettevõtlustegevuse korraldamine ning sellega seonduvate ülesannete täitmine ning infotehnoloogiaalase töö koordineerimineEsitada palume ka haridust tõendava dokumendi koopia ja oma visioon linnaosa kommunaal-, elamumajanduse-... Mustamäe Linnaosa Valitsus.
  • : • teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes... Tapa Vallavalitsus.
  • : • teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu probleemsetes... Tapa Vallavalitsus.
  • : Linnaosa haridus-, kultuuri- ja noorsootöö tegevuse juhtimine ja koordineerimine, suhted meediaettevõtetega ja linnaosa ajalehe väljaandmise ja sotsiaalmeedia toimimise korraldamineEsitada palume ka haridust tõendava dokumendi koopia ja oma visioon linnaosa haridus-, kultuuri- ja noorsootöö... Mustamäe Linnaosa Valitsus.
  • : vajalik kõrgharidus ning eelnev juhtimiskogemus vähemalt 4 aastat, investeeringuprojektide juhtimise ning kavandamise kogemus, teadmised riigihangete korraldamisest, kohaliku omavalitsuse toimimisest ning asjaajamise alustest.vallavanema abi koordineerib ja juhib valla investeeringuprojektide... Türi Vallavalitsus.
  • : 1. kõrgharidus; 2. eelistame kandidaati, kellel on vähemalt 5-aastane eduka juhtimise kogemus keskmise suurusega organisatsiooni juhina; 3. eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel; 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile... Riigi Tugiteenuste Keskus.
  • : • vastavust “Avaliku teenistuse seaduses“ sätestatud tingimustele; • kõrgharidust sotsiaalteaduste valdkonnas; • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust; • korrektsust ja täpsust asjaajamises; • oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; • head suhtlemisoskust... Rapla Vallavalitsus.
  • : vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus avalikus teenistuses; soovituslikult ühe võõrkeele oskus; kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine; teadmised valdkonna õigusaktidest ja oskus neid rakendada.abivallavanema põhiülesanneteks on Võru valla majandus- ja haldusalase töö... Võru Vallavalitsus.