Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

 • : kõrgharidust (soovitavalt tehnika- või majandusalane); juhtimiskogemust eelarvelises asutuses; vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha valdkonnas; riigihangete korraldamise kogemus; eesti keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Tõrva Linnavalitsus.
 • : kõrgharidust (soovitavalt majandusalane); vähemalt 2-aastast töökogemust ametikoha valdkonnas; eesti ja inglise keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada; B-kategooria... Tõrva Linnavalitsus.
 • : vastavus haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; väga hea suhtlemisoskus ja arvuti kasutamise oskusTallinna Loitsu Lasteaed kuulutab välja konkursi õppealajuhataja (lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja) ametikoha täitmiseks, koormusega 1,0. Töö... Tallinna Loitsu Lasteaed.
 • : Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsus ja -kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnas. Läänemaa Ühisgümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : eelistatult sotsiaaltööalane kõrgharidus või kõrgharidus sotsiaalvaldkonnale lähedasel erialal; soovitavalt teadmised eelarvelise asutuse majanduspõhimõtetest; hea arvutikasutamise oskus; oskus teha meeskonnatööd; head pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime; juhiloa olemasolu.Nöörimaa... Võru Linnavalitsus.
 • : • Väga head teadmised avalikust haldusest, strateegilisest planeerimisest, finantsarvestusest ning oma pädevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; • Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, avaliku esinemise oskus, tahe ja pühendumus oma vastutusvaldkonda arendada ning oskus inimesi... Maa-amet.
 • : objektijuhtimise kogemus lammutustöödel ning oskus meeskonda motiveerida; lisaks vajalik projektide lugemise oskus ja ehituslik mõtleminetööde organiseerimine, töötajate tööaja arvestuse pidamine; töö erinevatel objektidel.heade tulemuste eest head palka, stabiilset töösuhet pidevalt... Lammutusmehed OÜ.
 • : kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid ja –kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnast ja sotsiaalvaldkonnas ning erivajadustega lastega töötamise kogemus. Kandidaadilt ootame: valmidust võtta vastu väljakutse ainulaadse... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas; väga head teadmised haridusvaldkonnast; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostööoskus... Tõrva Linnavalitsus.
 • : tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida ja koordineerida tööprotsesse; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemused; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas vallamajandusosakonna juhataja ülesandeks on ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-,... Elva Linnavalitsus.
 • : tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas sotsiaal-... Elva Linnavalitsus.
 • : head strateegilise planeerimise alased teadmised ja kogemus; tööks vajalike õigusaktide tundmine; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus; oskus planeerida ja juhtida tööprotsesse; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas arengu- ja planeeringuosakonna juhataja... Elva Linnavalitsus.
 • : tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ülesandeks on haridus-,... Elva Linnavalitsus.
 • : ootame tööle ÕPPEJUHTI, kes: • tahab olla uue kooli õppekorralduse looja; • on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele; • rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid; • väärtustab õpetaja ametit ja usub iga õpilase edusse; • õpib ise ja toetab iga õpetaja... Paide Riigigümnaasium.
 • : kasuks tuleks BE, C kategooria juhiload; kasuks tuleks vene keele oskus suhtlemise tasandilmänguväljakute ehitamise ja tänavakivide paigaldustööde juhtimine ning korraldamine; töö toimub üle Eesti mitmes piirkonnastöökat ja sõbralikku kollektiivi; töötasu vastavalt oskustele ja... SKM Haljastus OÜ.
 • : • vähemalt keskharidust; • vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; •... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : Sa oled tugev kandidaat, kui: Sind käivitab areng ja soov muuta asju paremaks; Sul on visioon vastutusala arendamiseks, oskad seada eesmärke ja leida kohaseid võimalusi nende saavutamiseks; Sul on võime kaasa haarata ja motiveerida, meeskonda käivitada ja töös hoida; Sa oled usaldusväärne... Riigikohus.
 • : teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest; analüüsi- ja planeerimisvõime huvikooli juhtimine vastavalt asutuse põhimääruseleViljandi Huvikool on süstseemset huviharidust pakkuv kool, mis on avatud maailmale ja uutele elutervetele suundumustele haridus- ja kultuurivallas. Seda... Viljandi Linnavalitsus.
 • : Oled inimene õigel kohal, kui sul on: • magistrikraad või sellele võrdsustatud haridus õigusteaduses (võib olla omandamisel); • head teadmised võlaõigusseadusest ning tarbijakaitse tegevusvaldkonda (sh turismivaldkonda) reguleerivatest õigusaktidest Eesti ja EL kontekstis; • varasem... Tarbijakaitseamet.
 • : magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat; väga head teadmised Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas; eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel; inglise keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel;... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : - väga häid teadmisi kõrgharidusest ning selle korraldusest, maksu- ja tollinduse valdkonnast ning selle arengusuundadest; - valmisolekut osaleda õppetöös ning soovi panustada valdkonna arendustegevustesse; - tahet ja võimekust arendada kolledži rahvusvahelist koostööd; - suurepärast... Sisekaitseakadeemia.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. maakonna regionaalhalduse,... Rahandusministeerium.
 • : eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad talitusejuhi ülesandeks... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : •eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; •regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; •väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. talitusejuhi ülesandeks... Rahandusministeerium.
 • : eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. maakonna regionaalhalduse,... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. talitusejuhi... Rahandusministeerium.