Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores y gerentes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktor. - magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; - juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus); - haridusvaldkonnas töötamise kogemus; - põhjalikud teadmised haridusvaldkonna õigusaktidest; - koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;... Jõgeva Vallavalitsus.
 • Pärsama Lasteaia direktor. Ootused kandidaadile:  erialane kõrgharidus ning pedagoogilised- ja juhtimiskompetentsid;  vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž;  teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;  analüüsi- ja planeerimisoskus;  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;... Saaremaa Vallavalitsus.
 • Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja. Kasuks tuleb: • meeskonnas töötamise kogemus ja töökogemus keskkonnaalal; • Nõmme linnaosa piirkonna tundmine; • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine; • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. , • heakorra ja keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, sh parkide,... Nõmme Linnaosa Valitsus.
 • IT-osakonna peadirektor. Eeldame: • kõrgharidust; • juhtimiskogemust vähemalt 5 aastat; • infosüsteemide ja IT arengusuundade väga head tundmist; • süsteemset lähenemist, analüütilist mõtlemist ja head pingetaluvust; • väga head koostöö- ja suhtlemisoskust; • valmisolekut riigisaladusele juurdepääsu... Välisministeerium.
 • Teedeehituse objektijuht. Teede ehituse alane kõrgem haridus; erialane töökogemus; oskus lugeda ja aru saada projektdokumentatsioonist , Tööde korraldamine ja juhtimine teedeehitusobjektidel., Tänapäeva nõuetele vastavat töökeskkonda ja töötulemustele vastavat töötasu. Osaühing KOHTLA EHITUSTEENUS.
 • Padise Rahvamaja juhataja. • kõrgharidus või selle omandamine; • vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuritöö valdkonnas või juhtimiskogemus; • kultuuritöö valdkonna tundmine; • asutuse juhtimiseks vajalik arvutioskus ja võime orienteeruda juriidilistes küsimustes; • hea pingetaluvus; • loovus, avatus,... Lääne-Harju Vallavalitsus.
 • Hinnaregulatsiooni osakonna juhataja. - magistrikraad või sellele vastav haridus, - ettevõtjate majandusnäitajate analüüsimise oskus, - vähemalt aastane meeskonna juhtimise oskus, - väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, - algatus- ja otsustusvõime, hea koostöö- ja suhtlusoskus, kohusetundlikkus. Kasuks tulevad:... Konkurentsiamet.
 • Viru Vangla direktor. EDUKALT KANDIDAADILT EELDAME: • kõrgharidust (eelistatavalt sisekaitse, õiguse, majanduse või haldusjuhtimise alal) • teenistusülesannete täitmiseks piisavat juhtimiskogemust • orienteerumist sisejulgeoleku ja laiapindse riigikaitse valdkonnas • laitmatut tausta ja kõrget juhtimisvõimekust... Justiitsministeerium.
 • Õppealajuhataja. Soovitavalt eelnev töökogemus, õppe- ja kasvatusprotsessi tundmine; valmisolek meeskonnatööks, emotsionaalne stabiilsus; empaatiavõime ja tolerantsus., Lasteaia õppe-ja kasvatustöö planeerimine, suunamine ja hindamine. pedagoogide töö koordineerimine ja selle kohta tagasiside andmine.... Lusti Lasteaed.
 • Objektijuht - asjaajaja. Ehitusalane kõrgharidus, hea organiseerimis- ja otsustusvõime; projektdokumentatsiooni täiemahuline tundmine; hea läbirääkimisoskus; hea pingetaluvust, korrektsust, täpsust, initsiatiiv ja kohusetunne tööülesannete täitmisel, Ehitusprojektide organiseerimine ja juhtimine; objektil... Tehnovõrkude Ehituse OÜ.
 • Kuultuuri – ja infokeskuse direktor. Maardu linna kultuuritöö koordineerimine ja korraldamine. Rahvamaja, Vaba Aja Keskuse ja infokeskuse töö juhtimine. Tingimuste tagamine harrastuskollektiivide loominguliseks tegevuseks. Ülelinnaliste kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine. , Võimalusi eneseteostamiseks; loomingulist... Maardu Linnavalitsus.
 • Juhataja - peadirektori asetäitja. Vähemalt kolmeaastane erialane juhtimiskogemus. Hea analüüsi-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime. Oskus töötada iseseisvalt ja hea stressitaluvus Initsiatiivikus ja tulemustele orienteeritus , Ametikoha eesmärk on tingimuste loomine ohutuks veeliikluseks üldkasutatavatel veeteedel... Veeteede Amet.
 • Direktor. Lasteaed-põhikooli juhtimine ja igapäevase töö korraldamine, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine, Võimalusi eneseteostamiseks; vastutusrikast tööd; häid töötingimusi., Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:... Türi Vallavalitsus.
 • Ehituse objektijuht. Stressitaluvus, hea suhtlemis- ja organiseerimisvõime, iseseisvus tööülesannete täitmisel, projektide lugemisoskus, arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, AutoCad), valmisolek töölähetusteks., Suhtlemine klientidega, alltöövõtjatega, projekteerijate ja tarnijatega, ehitustööde planeerimine... Osaühing Agorek.
 • Ehituse objektijuht. Oskus töötada projektdokumentatsiooniga; väga hea eesti keele oskus, kõnes ja kirjas; projektide ja jooniste lugemiseoskus; korrektsus, kohusetundlikus ja lojaalsus; hea suhtlemisoskus; hea meeskonnatöö ja läbirääkimiste oskus; iseseisev mõtlemine, otsuste tegemise julgus; süsteemne... APH Ehitus OÜ.
 • Õppealajuhataja. Väga hea suhtlemisoskus, koostööoskus, planeerimis- ja analüüsivõime, Õppe- ja kasvatustegevuse eestvedamine ja juhtimine. Pedagoogide tööalane nõustamine, juhendamine õppekava rakendamisel. Lasteasutuse sisehindamise läbiviimine., Motiveeriv töökeskkond, koostöövalmis meeskond.,... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja. Lääne-Nigula valla sotsiaalhoolekande osakonna juhtimine; Sotsiaalhoolekande alase arendustegevuse korraldamine Lääne-Nigula vallas; Ühinenud valla sotsiaalteenuste süsteemi, kättesaadavuse ja kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine., Meeldiv töökeskkonda ja võimalust ühinenud... Lääne-Nigula Vallavalitsus.
 • Maakasutuspoliitika osakonna juhataja. Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • Sa vähemalt ühte võõrkeelt (soovitatavalt inglise keel) B2 tasemel; • Sa omad vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust, tunned hästi juhtimispõhimõtteid ja oskad neid praktikas kasutada; •... Maaeluministeerium.
 • Õppekohtade juht. Vajalik pedagoogiline ettevalmistus, eripedagoogilised kompetentsid, hea meeskonnatööoskus, positiivne ja avatud suhtumine, hea pingetaluvus, Õppekohtade juht on kooli juhtkonnaliige, kelle tööks on Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa õppekohtade sujuva toimimise tagamine, töökorralduse... Suure-Jaani Kool.
 • Objektijuht. Projektide lugemise oskus; tehnilise kutse- või kõrghariduse olemasolu või omandamine; hea suhtleja, Teedehituse objektil tööde juhtimine ja koordineerimine; dokumentatsiooni ja aruandluse vormistamine; suhtlemine tellijaga., Kaasaegsed töötingimused; heade töötulemuste eest konkurentsivõimelist... Sakala Teed OÜ.
 • Üksuse juht. Sobilikul kandidaadil on lisaks nõutud haridustasemele ja varasemale töökogemusele sotsiaalvaldkonnas: - soov aidata abivajajat - positiivne ellusuhtumine - oskus leida lahendusi ka keerukates olukordades - julgus vastu võtta otsuseid, Otsime oma kollektiivi juhti Kauge üksusesse, kus... Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
 • Andmete ja tehisintellekti nõunik. Sobivalt kandidaadilt ootame: • magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset info- ja kommunikatsioonitehnoloogias • vähemalt 2-aastast töökogemust IT juhtimise või arenduse alal, sh andmeanalüütika või masinõppe projektides • põhjalikke andmete ja tehisintellekti alaseid... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Keskuse juhataja. Keskuse juhatajalt ootame tugevaid juhiomadusi ning varasemat inimeste ja projektide juhtimise kogemust, administratiivvõimekust. Kindlasti ootame kandidaadilt kõrgeid kõlbelisi omadusi. Kasuks tuleb eelnev sotsiaaltöö kogemus ning haridus sotsiaaltöö, psühholoogia või sarnases valdkonnas,... Päästearmee Eestis.
 • Objektijuht. Kasuks tuleks BE, C kategooria juhiload; vene keele oskus suhtlemise tasandil, Mänguväljakute ehitamise ja tänavakivide paigaldustööde juhtimine ning korraldamine; töö toimub üle Eesti mitmes piirkonnas., Töökat ja sõbralikku kollektiivi; töötasu vastavalt oskustele ja teadmistele;... SKM Haljastus OÜ.