en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes' en Estonia.

Página: 2

 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad talitusejuhi ülesandeks... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. maakonna regionaalhalduse,... Rahandusministeerium.
 • : • eelnev töökogemus inimeste juhtimise ja osakonna tööga seonduvas valdkonnas vähemalt 3 aastat; • regionaalhalduse ja regionaalpoliitika ning avaliku sektori hea tundmine; • väga hea koostöö- ja juhtimisoskus, proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad. Talitusejuhi... Rahandusministeerium.
 • : ootused: ▪ ehitusalane kutse- või kõrgharidus; ▪ vähemalt 3.a töökogemus töödejuhatajana (montaaži- ja betoonitööde valdkonnas); ▪ hea arvutikasutamise oskus (Excel, Outlook, Word, MS Projects); ▪ kasuks tuleb 3D programmide kasutamise oskus ja töökogemus Skandinaavias;... HR & Training Services OÜ.
 • : Ootused: ▪ ehitusalane kutse- või kõrgharidus; ▪ vähemalt 3.a töökogemus ehituse valdkonnas; ▪ hea arvutikasutamise oskus (Excel, Outlook, Word, MS Project); ▪ kasuks tuleb 3D programmide kasutamise oskus ja töökogemus Skandinaavias; ▪ eesti, inglise ja vene keele oskus; ▪... HR & Training Services OÜ.
 • : väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; hea ülevaade neuroloogilise taastusravi ja rehabilitatsiooni alase töö korraldusest Eestis ja Euroopas. Kasuks tuleb eelnev juhtimiskogemus ning hea vene ja inglise keele oskuspatsientide ravitöö ja rehabilitatsiooniga tegeleva osakonna töö... Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
 • : Kandidaadile esitatavad nõuded: • Riigi poolt tunnustatud magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus kõrgharidust nõudval tööl ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat; • eesti keele oskus vastavalt kehtivatele... Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
 • : kasuks tuleb vene, soome ja/või vene keele oskus ja varasem töökogemus; hea suhtleja, loominguline, energiline, hea pingetaluvusega. giiditeenuse pakkumine; näituste, programmide ja ürituste väljatöötamine ja läbiviimine; külastajate hea teenindus. stabiilset sissetulekut; vaheldusrikast... Sihtasutus Virumaa Muuseumid.
 • : arvutioskused: AutoCAD, Excelobjektidel kohalolek, tööde juhtimine ja koordineerimine, tööprotsesside lahendamine kiiresti arenev ettevõte, mis pakub püsivat töökohta nii Eestis ja Skandinaavias; objektid asuvad Tartus, Tallinnas ja Helsingis; välisriigis töötamisel tagame elukoha.... OÜ Eurorate Group.
 • : kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid ja –kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnast ja sotsiaalvaldkonnas ning erivajadustega lastega töötamise kogemus. Kandideerijatel esitada: motiveeritud avaldus; elulookirjeldus,... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : kandideerimise eelduseks on: kõrgharidus; juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas. Edukas kandidaat on:vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; kultuurialase... Põlva Vallavalitsus.
 • : ootame Sind kandideerima kui sul on ette näidata arvestatav inimeste ja protsesside juhtimise kogemus keskmises või suures organisatsioonis. Sul on laialdased teadmised põllumajandusest ja maaelust, kasuks tulevad ka kogemused ehituse, riigivara halduse, põllu-, laboritehnika ja transpordivahendite... Põllumajandusuuringute Keskus.
 • : kandidaadile esitatavad nõuded: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • juhtimiskompetentsus ja -kogemus; • väga head teadmised haridusvaldkonnas. Kandidaadilt ootame: • valmisolekut luua uus ja uuenduslik õppeasutus; • riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : kõrg- või keskharidus; väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus, viisakus, algatus- ja organiseerimisvõime, võimeline töötama ka pingeolukorras. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus; majandusalased teadmised. piirkondliku töö korraldamine ning kultuurielu tähtsündmuste ja traditsioonide... Kehtna Vallavalitsus.
 • : objektijuhtimise kogemus lammutustöödel ning oskus meeskonda motiveerida; lisaks vajalik projektide lugemise oskus ja ehituslik mõtlemine.tööde organiseerimine, töötajate tööaja arvestuse pidamine; töö erinevatel objektidel.heade tulemuste eest head palka, stabiilset töösuhet pidevalt... Lammutusmehed OÜ.
 • : kõrgharidus, pedagoogilised ja juhtimiskompententsid (organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas); vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö kogemus lasteasutuses; hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;... Antsla Vallavalitsus.
 • : kandidaadil peab olema varasem või praegune ehitusalane kogemus sisetööde valdkonnas (plaatimine, maalritööd, uste- ja parketi paigaldus, kipsseinte ehitus)Kindlustusjuhtumite (tulekahjud, veeavariid jne.) alla minevate korterite remondieelne ülevaatus; kahjude fikseerimine - pildistamine... Ehitiste viimistlus OÜ.
 • : • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • juhtimiskompetentsus ja -kogemus; • väga head teadmised haridusvaldkonnast (sh muusikavaldkonnast).kandidaadilt ootame: • valmisolekut võtta vastu väljakutse omanäolise kooli juhtimiseks; • oskust kasutada oma töös tulemuspõhise... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • : kutsealane ettevalmistus või valmisolek koolituseks. sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadused (abivalmidus, suhtlemisoskus, empaatiavõime, usaldatavus, tolerantsus, koostöövõime, vastutusvõime). Puuduvad kehtivad kriminaalkaristused.päevakeskuse töö korraldamine.... Nõva Vallavalitsus.