Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Suboficiales de las fuerzas armadas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Suboficiales de las fuerzas armadas' en Estonia.

 • Transpordirühma instruktor. Tööülesanded: Transpordialane väljaõppe läbiviimine, transpordirühma koormate koostamine ning vastavasisulise dokumentatsiooni täitmine. Vedude ja sõitude teostamine vastavalt saadud korraldustele. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Planeerimisjaoskonna nooremstaabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse keskpika ja pikaajalise plaani koostamine põhitegevuse ning ressursikasutuse kohta. Aastaplaani koostamine, täitmise jälgimine, kontroll ning vastavasisuliste ettekannete esitamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut; huvitavat...
 • Julgeolekujaoskonna staabiallohvitser. Tööülesanded: Isikkoosseisu nõustamine julgeoleku ja riigisaladuse kaitse alastes küsimustes. Teostab struktuuriüksuses julgeoleku alaseid tegevusi, vastavalt määratud rollile. Teostab läbipääsukaartide kasutajaõiguste määramise korraldamist, läbipääsukaartide programmeerimist...
 • Nooremstaabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse julgeoleku korraldusliku alase toimimise tagamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, põhipuhkust 35 päeva aastas, arenguvõimalusi ja täiendusõpet. Toetavat ja sõbralikku meeskonda. Sportimisvõimalusi. Teisi tegevväelastele...
 • Julgeolekuspetsialist. Tööülesanded: KVÜÕA isikkoosseisu ohutuse ja varade terviklikkuse tagamine; KVÜÕA objektide häire- ja valveseadmete, elektroonilise läbipääsusüsteemi ja automaatse tulekahju häiresüsteemi regulaarne kontrollimine ja seadmete korrasoleku tagamine. Julgeolekueeskirjade ja -juhendite...
 • Transpordigrupi ülem-instruktor. Tööülesanded: Transpordigrupi töö planeerimine, korraldamine ja meeskonnatöö juhtimine. Struktuuriüksuse rendi- ja rivisõidukitega toimunud liiklusõnnetuste menetluste läbiviimine. Transpordialase väljaõppe läbiviimine. Allüksuse ajateenijate (autojuhid) tegevuse planeerimine...
 • Operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem. Tööülesanded: Maleva staabi operatiiv- ja väljaõppesektsiooni juhtimine. Operatiiv- ja väljaõppealase tegevuse korraldamine ja kontrollimine. Väljaõppealase dokumentatsiooni koostamise organiseerimine. Tegevväelaste täiendõppe planeerimine. Allüksuste vahelise koostöö koordineerimine....
 • Staabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse valmidusplaanide ja -kavade koostamine ning uuendamine koostöös teiste Kaitseväe struktuuriüksuste ja väejuhatuse allüksustega. Toetuse väejuhatuse aastase, keskpika ja pikaajalise põhitegevuse ning ressursikasutuse planeerimine ja koordineerimine....
 • Transpordirühma instruktor. Tööülesanded: Transpordialane väljaõppe läbiviimine, transpordirühma koormate koostamine ning vastavasisulise dokumentatsiooni täitmine. Vedude ja sõitude teostamine vastavalt saadud korraldustele. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Kütuseteenistuse laohoidja. Tööülesanded: Tellib, ladustab ja väljastab vajaliku kütuse, õlid ja määrdeained. Kontrollib kütuste, õlide ja määrdeainetekäitlemisel kehtestatud nõuete täitmist. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut Rahvusvahelist töökeskkonda esimesel võimalusel Põhipuhkust...
 • Staabikaitsejao ülem. Tööülesanded: Staabikaitsejao juhtimine ja erialase väljaõppe läbiviimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekutHuvitavat ja vaheldusrikast töödArenguvõimalusi ja täiendõpetHäid sportimisvõimalusiTegevväelastele ettenähtud soodustusiPõhipuhkust 35 päeva...
 • Tugiteenuste sektsiooni staabiallohvitser. Tööülesanded: Kaitseväe struktuuriüksuste, Kaitseliidu ja teiste asutuste kasutuses oleva Kaitseväe pioneerimaterjalide (seadmed, materjalid, varuosad, lõhkeaine) elutsükli planeerimine, käitlemise juhtimine ja kontroll, nende kasutusele võtmisest kuni kasutusest kõrvaldamiseni vastavalt...
 • Sidemeeskonna ülem. Tööülesanded: Logistikapataljonis põhijuhtimispunkti ja sidemeeskonna alase arendustöö teostamine ning väljaõppe läbiviimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut.Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Põhipuhkust 35 päeva aastas.Häid sportimisvõimalusi.Arenguvõimalusi...
 • Julgestusrühma instruktor. Tööülesanded: Väljaõppe läbiviimine ja julgestusrühma arendamine vastavalt vahetu otsese ülema suunistele. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut.Huvitavat ja vaheldusrikast tööd.Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Häid sportimisvõimalusi.Tegevväelastele ettenähtud...
 • Tagalajaoskonna ülem. Tööülesanded: Tagalajaoskonna juhtimine ja väejuhatuse tegevuse tagamiseks vajaliku logistika ja teenindustoetuse planeerimine ning arendus. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, toetavat ja sõbralikku meeskonda. Põhipuhkust 35...
 • Sideoperaator. Tööülesanded: Tagad sidevahendite korrasoleku.Pead sidet teiste laevadega vastavalt saadud korraldustele.Osaled sadamas ja merel laeva vahiteenistuses ning vajadusel teistes laevas tehtavates töödes. Omalt poolt pakume: Vastava sidealase väljaõppe (sh seadmed, protseduurid jms). 35...
 • Relvastusmaat. Tööülesanded: Käsitleb kõiki mereväe laeva relvatüüpe ja erinevaid sensoreid, eeskätt miinijahtimiseks mõeldud sonarit. Osaleb sadamas ja merel laeva vahiteenistuses ning vajadusel teistes laevas tehtavates töödes. Omalt poolt pakume: 35 päeva põhipuhkust aastas, mida on võimalus...
 • Nooremallohvitser. Tööülesanded: Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud).Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides.Õppustel...