Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Suboficiales de las fuerzas armadas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Suboficiales de las fuerzas armadas' en Estonia.

 • Nooremallohvitser. Tööülesanded: Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud). Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust. Õppuseid välisriikides....
 • Ladude ülema abi. Tööülesanded: Materjaliteenistuse relvastuse ja lahingumoona toetusgrupi Lintsi ja Ämari relvastuse ja lahingumoona laotöö teostamine vastavalt ettenähtud regulatsioonidele ja hoidlate grupi ülema toetamine ning asendamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut....
 • Staabiallohvitser. Tööülesanded: Infosüsteemi LOGFAS rakendamise koordineerimine ja sektsiooni ülema tahte elluviimine administreerimisküsimustes. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust. Põhipuhkust 35 päeva aastas. Häid sportimisvõimalusi....
 • Formeerimiskeskuse ülem. Tööülesanded: Formeerimiskeskuse juhtimine; reservväelaste väljaõppe planeerimine ja läbiviimine; üksuse lahinguvalmiduse tagamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut; huvitavat ja vaheldusrikast tööd; toetavat ja sõbralikku meeskonda; põhipuhkust 35 päeva...
 • Soomustehnika töökoja tehnik. Tegevväelane Tööülesanded: Kaitseväe soomustehnika remondi ja hoolduse teostamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut; huvitavat ja vaheldusrikast teenistust; põhipuhkust 35 päeva aastas; häid sportimisvõimalusi; arenguvõimalusi ja täiendõpet; muid tegevväelastele...
 • Staabikaitsejao ülem. Tööülesanded: Staabikaitsejao juhtimine ja erialase väljaõppe läbiviimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut Huvitavat ja vaheldusrikast tööd Arenguvõimalusi ja täiendõpet Häid sportimisvõimalusi Tegevväelastele ettenähtud soodustusi Põhipuhkust 35 päeva...
 • Julgestusrühma instruktor. Tööülesanded: Väljaõppe läbiviimine ja julgestusrühma arendamine vastavalt vahetu otsese ülema suunistele. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast tööd. Arenguvõimalusi ja täiendõpet. Häid sportimisvõimalusi. Tegevväelastele ettenähtud...
 • Nooremstaabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse julgeoleku korraldusliku alase toimimise tagamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, põhipuhkust 35 päeva aastas, arenguvõimalusi ja täiendõpet. Toetavat ja sõbralikku meeskonda. Sportimisvõimalusi. Teisi tegevväelastele...
 • Tervisekeskuse nooreminstruktor. Tööülesanded: Väljaõppe teostamine vastavalt väljaõppeplaanidele, -kavadele ning tunniplaanidele Õppematerjalide väljatöötamine, õppevara korrashoid, väljastamine ja vastuvõtt Osalemine tervishoiuteenuse osutamise ülesannetes Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut...
 • Transpordirühma instruktor. Tööülesanded: Transpordialane väljaõppe läbiviimine, transpordirühma koormate koostamine ning vastavasisulise dokumentatsiooni täitmine. Vedude ja sõitude teostamine vastavalt saadud korraldustele. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Nooremstaabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse julgeoleku korraldusliku alase toimimise tagamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, põhipuhkust 35 päeva aastas, arenguvõimalusi ja täiendusõpet. Toetavat ja sõbralikku meeskonda. Sportimisvõimalusi. Teisi tegevväelastele...
 • Julgeolekujaoskonna staabiallohvitser. Tööülesanded: Isikkoosseisu nõustamine julgeoleku ja riigisaladuse kaitse alastes küsimustes. Teostab struktuuriüksuses julgeoleku alaseid tegevusi, vastavalt määratud rollile. Teostab läbipääsukaartide kasutajaõiguste määramise korraldamist, läbipääsukaartide programmeerimist...
 • Planeerimisjaoskonna nooremstaabiohvitser. Tööülesanded: Toetuse väejuhatuse keskpika ja pikaajalise plaani koostamine põhitegevuse ning ressursikasutuse kohta. Aastaplaani koostamine, täitmise jälgimine, kontroll ning vastavasisuliste ettekannete esitamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut; huvitavat...
 • Julgeolekuspetsialist. Tööülesanded: KVÜÕA isikkoosseisu ohutuse ja varade terviklikkuse tagamine; KVÜÕA objektide häire- ja valveseadmete, elektroonilise läbipääsusüsteemi ja automaatse tulekahju häiresüsteemi regulaarne kontrollimine ja seadmete korrasoleku tagamine. Julgeolekueeskirjade ja -juhendite...
 • Transpordigrupi ülem-instruktor. Tööülesanded: Transpordigrupi töö planeerimine, korraldamine ja meeskonnatöö juhtimine. Struktuuriüksuse rendi- ja rivisõidukitega toimunud liiklusõnnetuste menetluste läbiviimine. Transpordialase väljaõppe läbiviimine. Allüksuse ajateenijate (autojuhid) tegevuse planeerimine...