Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

168 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Eslovenia.

Página: 2

 • STREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPODBUJANJE IN LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENA IN UREJANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM),...
 • ČISTILEC PROSTOROV - MENTOR - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 28.2.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE REDNEGA DELA, IZVAJANJE NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE PRI GENERALNIH ČIŠČENJIH, DELO Z INVALIDNIMI OSEBAMI, DAJANJE OPERATIVNIH NAVODIL IN PRAKTIČNO UVAJANJE V DELO INVALIDOV, KI...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE GOTOVIH PROIZVODOV PODJETJA - MODULARNIH BIVALNIH ENOT PRED ODPREMO KUPCU, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV TER SANITARIJ IN GARDEROBNIH PROSTOROV PODJETJA. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI...
 • STREŽNIK II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE PRIPRAVE IN VZDRŽEVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA, STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV, - ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH IN DRUGIH PROSTOROV, SPECIALNA ČIŠČENJA STEKEL IN TALNIH OBLOG, DELO NA VIŠINI, DELO S ČISTILNIMI STROJI,...
 • ČISTILEC - SPECIALIST - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOV NAPRAV (ZBIRALNIKOV, ZABOJNIKOV, PEČI IN SUŠILCEV, AGREGATOV, MOTORJEV, ČRPALK, DVIGAL), ČIŠČENJE...
 • SOBAR II - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V ŠOLSKEM HOTELU ASTORIA BLED. DELA IN NALOGE: -ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB, -PRIPRAVA IN SKRB ZA UPOŠTEVANJE HOTELSKIH STANDARDOV ČISTOČE IN HIGIENE, -OPRAVLJA PREGLEDE SOB IN OSTALIH PROSTOROV HOTELA,...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, VSA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., do vrnitve delavke z bolniškega staleža; Delo je v popoldanskem času. Prošnji priložite...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE. DELA PO NAVODILU RAVNATELJICE., Pričetek dela po dogovoru. Prijavi na prosto delovno mesto je potrebno predložiti potrdilo o nekaznovanosti....
 • STREŽNICA II J032024 - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI STANOVALCA, ČIŠČENJE SOB IN OKOLICE STANOVALCA, RAZDELJEVANJE OBROKOV IN NAPITKOV, PRIPRAVA STANOVALCA NA OBROKE, Zdravstvena sposobnost, sposobnost samostojnega in timskega...
 • STREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z NAVODILI, POSTILJANJE IN PREOBLAČENJE POSTELJ, TRANSPORT HRANE IN PERILA STANOVALCEV,...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN HIGIENE POSLOVNIH IN SANITARNIH PROSTOROV (POMETANJE IN SESANJE PROSTOROV, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL,...
 • SOBAR, ČISTILEC, PRALEC, LIKAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, - POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE BIVALNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV TER OKOLICE V SKLADU S STANDARDOM IN NAVODILI - SHRANJEVANJE ZALOG PERILA, DRUGEGA INVENTARJA IN ČISTIL - PREVZEMANJE IN ODDAJANJE HOTELSKEGA PERILA IN PERILA...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, OPREME, OKEN, STEKLENIH POVRŠIN, NEPOSREDNE OKOLICE IN SPREMLJAJOČIH TERAS IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPOMOČKOV, potrdilo o nekaznovanosti....
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ŠPORTNIH POVRŠIN, GARDEROB, SANITARIJ, PISARN, OKOLICE OBJEKTA, IZKUŠNJE S ČIŠČENJEM POSLOVNIH OBJEKTOV, ČUT ZA ČISTOČO IN ODGOVORNOST PRI DELU, TELESNO VZDRŽLJIVOST,...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE,SESANJE BRISANJE TAL BRISANJE PRAHU PRAZNJENJE KOŠEV ČIŠČENJE TOALETNIH PROSTOROV OSTALA DELA PO NALOGU DELODAJALCA, NOČNO DELO OBVEZNO VOZNIŠKO DOVOLJENJE,
 • ČISTILEC III. - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 7, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Čistijo se poslovni prostori ZPIZ Celje, Trg celjskih knezov 6. Urnik dela: vsak dan od ponedeljka do petka od 17.00-18.30 ure in vsak petek od 14.-15.30 ure., popoldan
 • SOBARICA V HOTELU KRIM NA BLEDU- M/Ž - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB IN ODGOVORNOST ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V HOTELSKIH PROSTORIH. ČIŠČENJE OKOLICE HOTELA, SKRB ZA RACIONALNO PORABO POTROŠNEGA MATERIALA, SKRB ZA VARSTVO PRI DELU IN UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV, BELEŽENJE...
 • ČISTILEC III. - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 23, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Čistijo se poslovni prostori ZPIZ Celje na Opekarniški cesti 15 c, Celje. Urnik: vsak ponedeljek, sreda in petek 15.00-21.30, vsak torek in četrtek od 17.-19....
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV V ZGRADBI IN ZUNAJ (OKOLICA); ČIŠČENJE POHIŠTVA, REKVIZITOV IN ODRA TUDI MED PREDSTAVO,...
 • OSKRBOVALEC V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO, DNEVNA...
 • SOBARICA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB, ČIŠČENJE HOTELA IN OSTALIH HOTELSKIH PROSTOROV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA,...
 • J032001 ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VRHNJIH IN TALNIH POVRŠIN BOLNIŠNIČNIH PROSTOROV. OSKRBA ODDELKOV S PAPIRNATO PVC GALANTERIJO. POMIVANJE STEKLOVINE IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO. ODSTRANJEVANJE IN NAMEŠČANJE...
 • STREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V...
 • STREŽNICA II J032024 - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI STANOVALCA, ČIŠČENJE SOB IN OKOLICE STANOVALCA, RAZDELJEVANJE OBROKOV IN NAPITKOV, PRIPRAVA STANOVALCA NA OBROKE, Zdravstvena sposobnost, sposobnost samostojnega in timskega...
 • GOSPODINJA - OSKRBOVALKA V DNEVNEM CENTRU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TER SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSKRBNIH IN NEGOVALNIH STORITVAH, VZDRŽEVANJE BIVALNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ZAGOTAVLJANJE PRESKRBE Z OPREMO, SREDSTVI IN MATERIALOV, SPREMLJANJE...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV NA RAVNAH NA KOROŠKEM. ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE. VODENJE EVIDENCE ČISTIL IN ZALOGE., POTRDILO...
 • STREŽNICA II (III) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME (STROJNO ALI ROČNO), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, VZDRŽEVANJE...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 36, ČIŠČENJE PISARN, SANITARIJ, STOPNIŠČ, HODNIKA, INFO-OBMOČJA, TOALETNIH PROSTOROV, DVIGAL, GARAŽ, PARKIRNIH MEST, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV,POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA,...
 • OSKRBOVALKA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO , IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL...
 • STREŽNICA II(I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE NOČNIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH,..., Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravočasne...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE TRGOVSKEGA CENTRA (ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV, POMETANJE IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE KOŠEV ZA SMETI, ČIŠČENJE TOALETNIH PROSTOROV,...), , dvoizmensko
Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · >>