Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Electricistas de obras y afines' en Eslovenia.

 • : ELEKTROINŠTALATERJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NADZOROVANJE ELEKTRIČNIH STROJEV, OPREME IN KOMPONENT PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI, NAPAK IN POTREBE PO NASTAVITVI ALI POPRAVILU, srbski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, delo na terenu, dopoldan EKOPLESKAR, fasaderska in pleskarska dela, d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAD ELEKTRONSKO OPREMO, STROJI IN SISTEMI. DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI IN TUJINI-NEMČIJA, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dopoldan INT TEŽAK, družba za proizvodnjo in mehansko obdelavo kovin, d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREKLOP TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV, VEZAVA GLAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH CENTRAL, OBČASNO TUDI INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN CENTRALNIH INŠTALACIJ. DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI., nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje... COMIK KOVINSKA OBDELAVA, MONTAŽA IN KONSTRUKCIJE D.O.O.
 • : ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVEDBA ELEKTROINŠTALATERSKIH DEL., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... ELEKTROMONT, podjetje za dvigalne naprave in električne inštalacije, d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREGLEDOVANJE IN ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR NA NAPRAVAH TER PREPREČEVANJE NASTANKA HUJŠIH OKVAR,VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH STROJEV, ELEKTROMEHANSKIH NAPRAV IN INSTALACIJ, SODELOVANJE PRI VSEH DELIH, KI SO NUJNA ZA NEMOTEN POTEK... OMCO FENIKS SLOVENIJA LIVARSTVO, MODELARSTVO, OBDELAVA IN TRGOVINA D.O.O.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILO, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV, POSTAVITEV STROJEV, OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno American & Efird (A&E Europe), sukanci d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI SESTAVI IN MONTAŽI NN IN SN NAPRAV. SERVISNA IN MONTAŽNA DELA NA TERENU., Zahtevana izobrazba je elektrotehnik energetik ali elektrikar (vabljeni tudi kandidati, ki še niso imeli... BR proizvodne storitve d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE INŠTALACIJSKIH IN MONTAŽNIH ELEKTRO DEL, MONTAŽA RAZDELILNIH OMARIC IN MERITVE, GROBA IN FINOMONTAŽA ELEKTRO NAPRAV. DELO POTEKA V SLO IN TUJINI (EU)., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,... LUNTA INŽENIRING DRUŽBA ZA STORITVE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO, PROMET IN SVETOVANJE D.O.O.
 • : ELEKTROINŠTALATER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAD ELEKTRONSKO OPREMO, STROJI IN SISTEMI. DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI IN TUJINI-NEMČIJA., nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dopoldan INT TEŽAK, družba za proizvodnjo in mehansko obdelavo kovin, d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI PRIPRAVLJANJU LETNIH/ MESEČNIH PLANOV PREVENTIVNEGA IN PREDIKTIVNEGA VZDRŽEVANJA TER REMONTOV. IZVAJA VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV STROJEV, NAPRAV TER TEHNOLOŠKIH LINIJ SKLADNO... TPV d.o.o.; TPV D.O.O., PE SUHOR.
 • : ELEKTRIČAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREKOP TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOV, VEZAVA GLAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH CENTRAL, OBČASNO TUDI INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN CENTRALNIH INŠTALACIJ., nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, IZOBRAZBA. SREDNJA ŠOLA... COMIK KOVINSKA OBDELAVA, MONTAŽA IN KONSTRUKCIJE D.O.O.
 • : ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, I.VODSTVENO DELO: PO POTREBI VODENJE MANJŠE SKUPINE DELAVCEV, II.STROKOVNO DELO: IZVAJANJE VSEH ELEKTROINSTALATERSKIH DEL (NOVOGRADNJE, VZDRŽEVANJE), TEKOČE VZDRŽEVANJE ELEKTROINSTALACIJ V POSLOVNI... Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATER, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNIH IN IZREDNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL, SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI IZVAJANJE ELEKTRO DEŽURNE SLUŽBE ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR V EL. OPREMI POMAGA TEHNOLOŠKEMU OSEBJU OB POJAVU POSEBNOSTI MENJAVA AKOMULATORSKIH... LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA SE IZVAJAJO V EU DRŽAVAH (NEMČIJA, AVSTRIJA), IZVEN SLO, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... ESVA SISTEMI STORITVE, INŽENIRING IN TRGOVINA D.O.O.
 • : ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI ZA PROIZVODNJO ASFALTA IN KAMENIH AGREGATOV - ELEKTRO VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM SISTEMA - VODENJE VSEH PREDPISANIH EVIDENC -SODELOVANJE PRI REMONTIH -KONTROLA... KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.
 • : ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POLAGANJE KABLOV IN KABELSKIH TRAS, VEZAVA VTIČNIC, STIKAL, EL.OMAR, MONTAŽA SVETIL, SKRATKA OD ZAČETKA GRADBIŠČA DO KONČNE FINE MONTAŽE., hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje... VELDRI elektroinštalacije d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V INDUSTRIJI., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Branje in razumevanje elektro načrtov, vezava... TAJA EMS, družba za turizem in storitve d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UREDITI ELEKTRIČNO NAPELJAVO V NOTRANJIH PROSTORIH TAKO ZA POTREBE RAZSVETLJAVE KOT ZA POTREBE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA, INTERNETNE POVEZAVE, TELEFONSKE NAPELJAVE, KLIMATSKE NAPRAVE ALI ZA NAPELJAVO ALARMNEGA SISTEMA... SANDŽAK INVESTICIJE družba za investicije in gradbeništvo d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ELEKTRO MONTAŽNA DELA NA OBJEKTIH PO SLOVENIJI. IZVEDBA JAVNIH RAZSVETLJAV, NN PRIKLJUČKOV, TK NAPELJAV, ELEKTRO MONTAŽNA DELA POSLOVNIH OBJEKTOV, MONTAŽE ELEKTRO STROJNE OPREME PREDOROV,....., Za... TEGAR STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
 • : ELEKTRIČAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - NADZOR IN VZDRŽEVANJE ELEKTRO SISTEMOV NA OBJEKTIH OSKRBE S PITNO VODO - NADZOR IN VZDRŽEVANJE ELEKTRO INSTALACIJ V POSLOVNIH IN PROIZVODNIH OBJEKTIH PODJETJA - OPTIMIRANJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SISTEMIH... Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UREDITEV ELEKTRIČNE NAPELJAVE V NOTRANJIH PROSTORIH, RAZSVETLJAVE KOT ZA POTREBE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA, INTERNETNE POVEZAVE, TELEFONSKE NAPELJAVE, KLIMATSKE NAPRAVE ALI ZA NAPELJAVO ALARMNEGA SISTEMA IN POSTAVITEV... SANDŽAK INVESTICIJE družba za investicije in gradbeništvo d.o.o.
 • : ELEKTRIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC ZAČETNIK-IV.ST.STR. (29104), USPOSOBITEV ZA DELOVNO MESTO ELEKTRIKAR (11947), Zahtevana usmeritev in poklic: KV-ELEKTRIKARJI, KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-METALURGI, KV-KEMIKI, KV-ADMINISTRATORJI... TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO.
 • : ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja za nedoločeni čas, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA ELEKTROINŠTALACIJ V OGREVALNIH SISTEMIH TER POMOČ PRI IZDELOVANJU STROJNIH INŠTALACIJ., dopoldan LONTECH ogrevalna tehnika d.o.o.
 • : ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje... ELEKTROMONTAŽA-PUHAN, MONTAŽNO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.
 • : ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELA IN NALOGE S PODROČJA MONTAŽE IN VZDRŽEVANJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME TER UPRAVLJANJA, OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA ENERGETSKIH NAPRAV, slovenski jezik razumevanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.