Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

  • : POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNI NADZOR PLAČEVANJA PARKIRNINE NA PLAČLJIVIH PARKIRIŠČIH NA JAVNIH PARKIRNIH POVRŠINAH NA IN OB VOZIŠČU OBČINSKIH CEST, V ČASU OBRATOVANJA PARKIRIŠČ, UPRAVLJANJE Z EVIDENCO... Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
  • : REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOPALCE OPOZARJA NA SPOŠTOVANJE REDA IN KOPALIŠKIH PREDPISOV IN PREPREČUJE KRŠITVE LE-TEH, OPOZARJA KOPALCE NA TUŠIRANJE PRED VSTOPOM V BAZEN IN IZSTOPOM IZ NJEGA, OPOZARJA KOPALCE NA PRAVILNO... TERME ČATEŽ d.d.; HOTELI KOPER.
  • : NADZORNIK SMUČIŠČA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece oz. konca zimske sezone, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z ZAKONOM O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC, D.D.
  • : REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA SPOŠTOVANJE KOPALIŠKEGA REDA IN UKREPANJE V PRIMERU NESPOŠTOVANJA, SKRB ZA NADZOR KOPALCEV, UKREPANJE V PRIMERU POŠKODB, SODELOVANJE PRI JEMANJU VZORCEV ZA OPRAVLJANJE ANALIZ V BAZENIH..,... Sava Turizem d.d.
  • : OBČINSKI REDAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL SKLADNO Z DOLOČILI ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PRIORITETAMI, KI SE DOLOČAJO Z VARNOSTNO OCENO V OBČINSKEM PROGRAMU VARNOSTI MESTNE OBČINE... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
  • : NADZORNIK SMUČIŠČA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. do 30.4.2018, polni delovni čas, 40 ur, NADZIRA DOGAJANJE NA SMUČIŠČU IN OBNAŠANJE OBISKOVALCEV IN UPORABNIKOV VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC, REŠUJE LJUDI IN PREMOŽENJE NA SMUČIŠČU. PRIPRAVLJA POROČILA O... JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN, upravljanje smučišča Kanin.