Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

70 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en instituciones' en Eslovenia.

Página: 2

 • GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 28.02.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NE GE IN OSKRBE, POMOČ PRI KOPANJU, HRANJENJU, OSKRBI UMRLIH, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, OPAZOVANJE IN POROČANJE,...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI IN NEZDRAVSTVENI NEGI, K vlogi je potrebno priložiti zaključno spričevalo, prav tako je potrebno znanje slovenskega jezika in državljanstvo članic Europske unije.,...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma 15 mesecev - nadomeščanje daljše odsotnosti, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NE GE IN OSKRBE, POMOČ PRI KOPANJU, HRANJENJU, OSKRBI UMRLIH, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV; TRANSFER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV; POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV;...
 • BOLNIČAR – NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJAMO NEGO IN POMOČ STAREJŠIM IN INVALIDNIM OSEBAM NA NJIHOVEM DOMU. ZAGOTAVLJAMO JIM POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, UMIVANJU, HRANJENJU IN POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSTALIH...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA., , dvoizmensko
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, - IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, - HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI HRANJENJU IN OBLAČENJU, POMOČ PRI TRANSFERJU, IZVAJANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV,...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE, OBLAČENJE, UMIVANJE, KOPANJE, HRANJENJE STANOVALCEV., empatija do starejših, komunikativnost, fleksibilnost, strpnost,
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II-PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU ZA POKLIC BOLNIČAR NEGOVALEC, RAZPIS JE NAMENJEN IZKLJUČNO KANDIDATOM S KONČANO POKLICNO ZDRAVSTVENO ŠOLO BOLNIČAR NEGOVALEC ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA,
 • BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • BOLNIČAR – NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV, POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBITNIH...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II-PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE.,...
 • BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PRELAGANJE, PRENAŠANJE IN PREVOZ NEGOVALNO NEZAHTEVNIH BOLNIKOV PRI NEZAHTEVNI MEDODDELČNI OBRAVNAVI; ČIŠČENJE IN PRIPRAVA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA DELO PO DELOVNIH NAVODILIH...
 • BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH UPROABNIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV, ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POROČANJE,...
 • BOLNIČAR/KA NEGOVALEC/KA I-NEGA III IN IV - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE IN POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, DELITEV OBROKOV IN HRANJENJE STANOVALCEV,..., Poklic bolničar...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC I- NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NAJBOLJ ZAHTEVNO NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV,..., Afiniteta do dela s starejšimi, invalidnimi osebami, empatija, tolerantnost,...prijavi obvezno priložiti...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN STANOVALCEV, TRANSFERZDRAVSTVENEGA NATERIALA IN STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, OPAZOVANJE NJIHVEGA STANJA IN POROČANJE, ,
 • BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER,...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV, DELITEV HRANE, HRANJENJE IN POBIRANJE POSODE, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, POMOČ PRI OSKRBI...
 • BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, bolničar, bolničarka kandidati naj k vlogi priložijo dokazila,
 • BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STNOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV, DELITEV HRANE, HRANJENJE, POBIRANJE POSODE, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH,...
 • BOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠČENI V ENO IZMED NEG I, II, III ALI IV OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROČANJE...
Más resultados: << · 2 · >>