Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Secretarios (general)' en Eslovenia.

 • : SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA STRANKE, IZPOLNJUJE DELOVNE NALOGE IN JIH KOMPLETIRA, USKLAJUJE KOLIČINO DELA Z DELOVNIMI KAPACITETAMI, NADZIRA OPRAVLJENO DELO, SPREJEMA IN REŠUJE REKLAMACIJSKE ZAHTEVKE, IZVAJA... AVTOPLUS trgovina in servisi d.o.o. Koper.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, KNJIŽENJE , SPREMLJAVA BLAGOVNEGA TOKA S SPREMLJAJOČIMI DOKUMENTI, DNEVNI DELOVNI NALOGI, OBRAČUNI PROIZVODNJE, IZDELAVA POROČIL, PREGLEDOV. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s... KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, OPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas oz. čas nadomeščanja odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA IN VODI PISARNIŠKO IN TEHNIČNO DELO ZA POTREBE ODDELKA ALI SLUŽBE. NAVEZUJE STIKE Z DRUGIMI OSEBAMI, TELEFONSKI RAZGOVORI, ELEKTRONSKA POŠTA, SPREJEMA STRANKE. VODI IN VZDRŽUJE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE, PREGLEDOVANJE IN VZDRŽEVANJE OGLASNIH SPOROČIL-DELOVNO MESTO V LJUBLJANI, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, MOŽNOST REDNE ZAPOSLITVE MEDIA BUS PODJETJE ZA EKONOMSKO PROPAGANDO D.O.O.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH ADMINISTRATIVNIH IN KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH KONTROL IN EVIDENC, DELO S POSLOVNIMI PARTNERJI IN SODELAVCI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -... RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM, RAZDELITEV IN ARHIVIRANJE POŠTE, ORGANIZACIJA VRAČIL BLAGA IN PISANJE ZAPISNIKOV, VODENJE EVIDENC IN DELOVODNIKA, PREJETE IN POSLANE POŠTE, KLICANJE ZNANIH STRANK IN SPREJEMANJE NAROČIL, DRUGA... BARONE, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG ZA DELOVANJE MESTNIH ČETRTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI V SKLADU Z ODLOKOM O MESTNIH ČETRTIH IN KRAJEVNIH SKUPNOSTIH (PREDVSEM PRIPRAVA GRADIV, PISANJE ZAPISNIKOV),... MESTNA OBČINA MARIBOR.
 • : TAJNIK, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, Prijava kandidata mora vsebovati: izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V PISARNI, KNJIGOVODSTVO, UREJANJE DOKUMENTACIJE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... HVAC MONTAŽA, instalacije, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, gostinstvo in inženiring, d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: OPRAVLJA RAZNOVRSTNA ADMINISTRATIVNA DELA V SERVISU, OPRAVLJA RAZLIČNA RAČUNOVODSKA DELA (NPR. PRIPRAVA DOBAVNIC IN FAKTUR ITD.), SODELUJE PRI IZVAJANJU NALOG NA PODROČJU ZUNANJETRGOVINSKEGA... EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O.
 • : TAJNIK, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, TAJNIŠKA IN KADROVSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško... GIMNAZIJA LEDINA.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUN VODARINE IN KANALŠČINE, UGOTAVLJANJE NELOGIČNIH PODATKOV IN ODSTOPANJ, SODELOVANJE Z ODČITOVALCI IN DELAVCI NA TERENU, USKLAJEVANJE PODATKOV V RAČ.EVIDENCAH Z PODATKI NA TERENU, REŠEVANJE... VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, IZDAJA LISTIN IN POTRDIL ZAPOSLENIM, SPREJEM STRANK, IZPOLNJEVANJE NAROČILNIC, UREJANJE PODATKOV ZA ZPIZ,... Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja.
 • : TAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, TAJNIKI/TAJNICE UPORABLJAJO PISALNE STROJE, OSEBNE RAČUNALNIKE ALI DRUGO OPREMO ZA OBLIKOVANJE BESEDIL ZA PREPISOVANJE DOPISOV IN DRUGIH DOKUMENTOV, PREVERJANJE IN UREJANJE DOKUMENTOV, KI SO JIH PRIPRAVILI... AD-BAU PLUS, trgovina in storitve, d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE.
 • : TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KONTAKTI S STRANKAMI, ORGANIZIRANJE SESTANKOV, SPREJEMANJE STRANK, VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV, SPREMLJANJE ROKOV IN VODENJE KOLEDARJA ZA ODVETNIKE, PRIDOBIVANJE IN POSREDOVANJE IZ ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV,... Odvetniška pisarna Toš in partnerji, d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA IN KNJIGOVODSKA DELA S POUDARKOM NA DELU, KI SE NAVEZUJE NA PLAČE SKLADNO Z OPISOM DEL IN NALOG V AKTU O SISTEMIZACIJI ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNIH ZADEVAH, POMOČ PRI PRIPRAVI POTREBNE DOKUMENTACIJE (RAČUNOV, DOBAVNIC, NAROČILNIC), SPREMLJANJE NAROČIL KUPCEV IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE NABAVNIH POTREB... WVTERM PODJETJE ZA PROIZVODNJO TOPLOVODNIH KOTLOV IN JEKLENIH KONSTRUKCIJ D.O.O.
 • : TAJNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE NALOGE, ORGANIZIRANJE DELA SODELAVCEV, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ, SPREJEMANJE IN STREŽENJE GOSTOM, SPREJEMANJE IN PREUSMERJANJE TELEFONSKIH KLICEV, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE... JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • : TAJNIK, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, DELO PO SISTEMATIZACIJI DELOVNEGA MESTA TAJNIKA VIZ VI V ŠOLI IN VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA FRAM.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca - predvidoma do 10.7.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE STROJEPISNIH IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH NALOG, VODENJE EVIDENC IN UPORABA PEČATOV IN ŽIGOV, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA IN KNJIGOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... OSNOVNA ŠOLA SOSTRO.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, OPRAVLJANJE DEL... OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRACIJA V PODJETJU, VODENJE EVIDENC ZAPOSLENIH, FAKTURIRANJE, POSLOVNA KORESPODENCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... PREVOZNIŠTVO JOCO, urejanje okolja, trgovina in servis, d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DO ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA V KADROVSKI ADMINISTRACIJI, KOT SO OBJAVA IN PREGLED OGLASOV, VZDRŽEVANJE EVIDENC, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA,... Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE PODATKOVNIH BAZ, OPTIMIZACIJA DELOVNEGA PROCESA, KREIRANJE POSLOVNIH DOPISOV, SKRB ZA PISARNIŠKE ZALOGE, LAŽJA KNJIGOVODSKA DELA IN OBRAČUNI, UREJANJE EXCELOVIH RAZPREDELNIC, urejevalniki... RAW, produkcija in organiziranje lokacij, d.o.o.
 • : ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAČUNOVODJE IN RAVNATELJA: POMAGA PRI REDNEM LETNEM... VRTEC NOVA GORICA.
 • : ADMINISTRATOR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBDELAVA PREJETE POŠTE, VNOS PREJETIH/IZDANIH RAČUNOV, PLAČEVANJE, PISANJE DOPISOV, UREJANJE DOKUMENTACIJE, PLAČILNI PROMET., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... MFIN, RAČUNOVODSTVO, FINANCE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.