Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Secretarios (general)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

37 ofertas de trabajo de 'Secretarios (general)' en Eslovenia.

 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, UREJANJE KORESPONDENCE IN EVIDENC, POMOČ PRI OGLAŠEVANJU, PROMOCIJI, PREVAJANJE BESEDIL IZ NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO, VSA OSTALA DELA ZA NEMOTENO...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 8, DELA IN NA TAJNIKA ZA POTREBE IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI ZAVODA., Pričetek dela je 1.9.2018. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja madžarskega jezika. Priložiti obe potrdili...
 • ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OPRAVLJA ADMINISTRATIVNA DELA ZA ZAVOD, Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: končana srednja strokovna izobrazba ekonomsko-poslovne smeri, aktivno...
 • TAJNIK - ADMINISTRATIVNA IN CELOVITA POMOČ V PODJETJU - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V PISARNI, KOORDINIRANJE DELA MED SODELAVCI RAZLIČNIH PODROČIJ, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL, SKRB ZA INFORMACIJSKI SISTEM (OBJAVE NOVIČK TER UREJANJE SPLETNIH STRANI), VODENJE PREJETE...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG REDNEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA (PREVZEM IN ODDAJA POŠTE, USMERJANJE OBISKOVALCEV IN KLICEV, KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI USTANOVAMI, PISANJE DOPISOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, PRIPRAVA GRADIV...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE DOPISOV, PRIPRAVA DELOVNIH NALOGOV, PRIPRAVA TIPSKIH POGODB, PRIPRAVA TIPSKIH PONUDB, PRIPRAVA RAČUNOV ZA STRANKE, POMOČ NADREJENEMU IN OSTALIM ZAPOSLENIM., , dopoldan
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • TAJNIK VIZ VI. - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. določen čas do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN VODENJE EVIDENCE, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, DRUGEGA DELA PO ZUP-U, PO PRAVILNIKU O PISARNIŠKEM POSLOVANJU, OPRAVLJANJE...
 • ASISTENT ZA ADMINISTRACIJO IN KNJIGOVODSTVO - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE FAKTUR, POMOČ PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA OBDELAVO FINANČNO – RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ, VNOS PODATKOV V BAZO, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, ORGANIZACIJSKO-ADMINISTRATIVNA POMOČ...
 • REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO 14. 11. 2018, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IZ VSEH POSAMEZNIH DEJAVNOSTI OZIROMA PODROČIJ DRUŽBE: OPERATIVNA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA POSLOVNIM PROCESOM; IZVAJANJE ADMINISTRATIVNE IN OPERATIVNE PODPORE PROCESU SPREJEMANJA...
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPLOŠNO IN CELOVITO PREVERJANJE DOKUMENTOV, KONTROLA IN AŽURIRANJE PODATKOV, PRIDOBIVANJE DOKUMENTOV PREKO RAZLIČNIH KANALOV, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ IZ PRIDOBLJENIH PODATKOV, KOMUNIKACIJA S SODELAVCI IN...
 • TAJNICA - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREJEM IN PREGLED PREJETE POŠTE TER ODDAJA LE-TE, SPREJEMANJE KLICEV, ORGANIZIRANJE SESTANKOV, PRIPRAVA DOPISOV, OPOMINOV TER RAZNIH POGODB, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ZAPOSLOVANJE DELAVCEV TER DELOVNIH DOVOLJENJ, RAZNA...
 • TAJNIK VIZ IV - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, TAJNIŠKIH, BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN VODENJE EVIDENCE, ADMINISTRATIVNIH DEL, DRUGEGA DELA PO ZUP-U, PRAVILNIKU O PISARNIŠKEM POSLOVANJU, KLASIFIKACIJSKEM NAČRTU, ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU,...
 • ADMINISTRATOR IV-II - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ENOSTAVNIH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL -VODENJE EVIDENC -SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ TER KLICEV -OPRAVLJANJE DRUGIH ENOSTAVNIH NALOG IZ PRISTOJNOSTI...
 • ADMINISTRATOR (M/Ž) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KONTAKTIRANJE IN KORESPONDENCA S POSLOVNIMI STRANKAMI, IZDAJANJE DOPISOV, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, IZDAJANJE FAKTUR, UREJANJE UPRAVNIH ZADEV, PISANJE PONUDB, OBDELAVA POŠTE IN TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA...
 • ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE NA BLAGAJNI, PRENOS GOTOVINE IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV...
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III - POMOŽNA DELA NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE M/Ž - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, POMOČ PACIENTU MED IZVAJANJEM TERAPEVTSKEGA PROGRAMA, FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, POMOČ PACIENTU PRI NAVAJANJU NA RACIONALNO UPORABO LASTNIH PSIHOFIZIČNIH POTENCIALOV, POMOČ V PROGRAMIH, KI JIH IZVAJAJO...
 • TAJNIK VIZ VI. - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE KADROVSKIH, ADMINISTRATIVNIH DEL, VODENJE EVIDENC., Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju več kot 6 mesecev, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem...
 • ADMINISTRATOR VI (DM 332) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje odsotne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/.,...
 • ADMINISTRATOR/KA - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL NA PODROČJU PRODAJNE ADMINISTRACIJE, VNAŠANJE PODATKOV IN OBVLADANJE DELA V VSEH INFORMACIJSKIH SISTEMIH, IZDELAVA CENIKOV, PONUDB, OBRAČUNI STORITEV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA JAVNE RAZPISE,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNA ADMINISTRAVNA DELA, SODELOVANJE Z ZUNANJIM RAČUNOVODSTVOM, POMOČ NABAVNEMU ODDELKU, delovno mesto je prosto takoj, redno plačilo, možnost zaposlitve za daljše obdobje,
 • ADMINISTRATOR V (SODELAVEC V SPREJEMNI PISARNI) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, VODENJE EVIDENC...
 • SERVISNI SVETOVALEC - VOZIL VOLKSWAGEN IN ŠKODA - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SERVISNI SVETOVALEC - SPREJEM IN DELO S STRANKAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, POZNAVANJE VOZIL... AVTOHIŠA JURIČ, DARKO JURIČ S.P.
 • TAJNIK - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE STRANK, PISANJE DOPISOV, UREJANJE SESTANKOV, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV,..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje... Z-LINE Automotive, avtomobilske rešitve d.o.o.
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, ADMINISTRATIVNA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH RAVNATELJA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • PODROČNI REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH OPRAVIL ZA POTREBE ZAVODA, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE EVIDENC, KADROVSKO FINANČNE NALOGE, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE... JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC.
 • ADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SPREJEM, RAZDELJEVANJE IN ARHIVIRANJE POŠTE - VODENJE EVIDENC IN DELOVODNIK SPREJETE IN ODPOSLANE POŠTE -PISANJE IN OBLIKOVANJE PISNIH GRADIV -PREPROSTA OBDELAVA DOKUMENTACIJE -PRIPRAVA DOKUMENTACIJE... G4S, družba za varovanje d.o.o.
 • ADMINISTRACIJSKI REFERENT - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, ORGANIZACIJA LOGISTIKE, KNJIŽENJE, SPREJEM NAROČIL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... Poslovne storitve, Sonja Jamnik s.p.
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNIH DELIH NA PROJEKTIH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
 • TAJNICA V. - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE ZAVODA; KNJIŽENJE VHODNE IN IZHODNE POŠTE; VODENJE EVIDENCE ZASEDENOSTI OBJEKTOV; VODENJE KOLEDARJA OBVEZNOSTI DIREKTORICE; OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA., urejevalniki besedil -... ZAVOD ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI.
Más resultados: 1 · >>