Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Secretarios (general)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Secretarios (general)' en Eslovenia.

 • REFERENT ZA DELO Z IZPITNIM GRADIVOM (I015068) V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE PRI SPLOŠNIH ADMINISTRATIVNIH ZADEVAH, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU AGENCIJE, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, IZDELOVANJE POROČIL, VODENJE STATISTIČNIH PODATKOV,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, Delo z računalnikom, delo s strankami, administrativno delo, delo s pošto, pisanje zapisnikov, osnovno računovodsko delo, plačilni promet, arhiviranje, priprava podatkov za plače, potne in materialne...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, UREJANJE KORESPONDENCE IN EVIDENC, POMOČ PRI OGLAŠEVANJU, PROMOCIJI, PREVAJANJE BESEDIL IZ NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO, VSA OSTALA DELA ZA NEMOTENO...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PISARNIŠKA DELA, Prednost imajo kandidati z znanjem tujega jezika in izkušnjami. Pričakovane lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti,...
 • ADMINISTRATOR V - SODELAVEC V SPREJEMNI PISARNI PRAVOSODNEGA ORGANA - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 3.12.2018, polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC TER PRIPRAVA INFORMACIJ STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVESTIL. SPREMLJANJE, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN UREJANJE TER ODPRAVLJANJE DOKUMENTOV,...
 • ADMINISTRATOR V (DM 199) - KRAJŠI DELOVNI ČAS - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/ DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/....
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA, OBDELAVA NAROČIL KUPCEV, STIK S KUPCI IN STRANKAMI, IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA., KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SAMOSTOJNOST, FLEKSIBILNOST. ZAŽELJENO ZNANJE ITALIJANSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA....
 • ADMINISTRACIJA - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA PRIPRAVO VSEH PAPIRJEV ZA RAČUNOVODSTVO. PREVZEM DOMAČIH IN TUJIH DOBAVITELJEV, OPREMA ARTIKLOV S POLIČNO ETIKETO, IZDAJA RAČUNOV, DOBAVNIC, PREVZEM POŠILJK, SKRB ZA UREJENOST TRGOVINE IN ČISTOČO....
 • KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV - ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 1 (PROJEKTNO DELO) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTA NA KATEREM JE OSEBA ZAPOSLENA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKOV IN PROGRAMOV ZA MLADE (NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROGRAMOV...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, ADMINISTRACIJA, TAJNIŠKA DELA IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Izobrazba: Upravna, ekonomska, poslovni sekretar, organizator dela. Organizacijske sposobnosti,...
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019 , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V OSNOVNI ŠOLI., Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora...
 • ADMINISTRATOR V ZALEDNI PISARNI - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE DOKUMENTOV (RAČUNI, PREDRAČUNI, DOBAVNICE, DOBROPISI, POTNI NALOGI, KOMPENZACIJE, POGODBE), KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV V PROGRAMU OPPIS, KOMUNICIRANJE Z RAČUNOVODSTVOM (PRIPRAVA LISTIN,...
 • KOMERCIALIST-SPREJEMNIK VOZIL - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM VOZIL ZA SERVIS IN KLEPARSKO LIČARSKO DELAVNICO, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, KOMUNIKACIJA Z DELAVNICO, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST,VESTNOST, NATANČNOST, IZNAJDLJIVOST,...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SKLADNO S PREDPISI IN PRAVILNIKI, KI VELJAJO ZA PODROČJE VIZ, INTERNIMI PRAVILI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU Z ODREDBAMI VODSTVA ZAVODA (UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA DELA - TAJNIK VIZ).,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA, PRIPRAVA DOPISOV IN POGODB, NAROČANJE SUROVIN IN MATERIALA, SPREJEM IN OBDELAVA POŠTE, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, zaželeno poznavanje programa...
 • TAJNIK VIZ - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. vrnitve delavke z bolniške oz. delavke s porodniške odsotnosti nastop zaposl, skrajšan delovni čas, 30, ADMINISTRATIVNA TAJNIŠKA IN KADROVSKA DELA., Zaželjeno poznavanje predpisov na področju delovne zakonodaje, kopija...
 • ADMINISTRATOR V (M/Ž) (ŠIFRA DM 1240), V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA PREVENTIVO, USPOSABLJANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, – SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, – VODENJE EVIDENC, – IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG, – PRIPRAVLJENOST ZA LOGISTIČNO PODPORO...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta in sicer do 14.04.2019, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA IN OSTALA DELA IN NALOGE PO AKTU O SISTEMIZACIJI ZAVODA, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti,...
 • POSLOVNI TAJNIK IN SPREJEMALEC V AVTOCENTRU - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Pisarniška in knjigovodska dela, priprava dokumentacije za računovodstvo. Sprejem strank in vozil, dela povezana z dokumentacijo v zvezi z zavarovanjem, cenilstvom, garancijami, popravilom vozila,...
 • STROKOVNI DELAVEC V NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROBNEJŠJI OPIS: OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNEGA DELA ZA ZDRAVSTVO ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE NA USMERJENEM ODDELKU, VODENJE KARTOTEK IN ARHIVIRANJE LASTNEGA DELA,...
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE DOPISOV, PRIPRAVA TIPSKIH POGODB, PRIPRAVA TIPSKIH PONUDB, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, POMOČ STRANKAM, POMOČ NADREJENEMU IN OSTALIM ZAPOSLENIM., ŽELENA ZNANJA IZ PODROČJA ZAVAROVALNIŠTVA, PRIČETEK...
 • FAKTURIST- ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL, VNAŠANJE NAROČIL V PROGRAM, IZPIS DOKUMENTOV, TELEFONSKA IN PISNA KORESPONDENCA, REŠEVANJE REKLAMACIJ, POŠTNA KNJIGA, DELO S STRANKAMI, BLAGAJNA, SKRB ZA UREJENOST IN ORGANIZIRANOST.,...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, UREJANJE KORESPONDENCE IN EVIDENC, POMOČ PRI OGLAŠEVANJU, PROMOCIJI, PREVAJANJE BESEDIL IZ NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO, VSA OSTALA DELA ZA NEMOTENO...
 • ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OPRAVLJA ADMINISTRATIVNA DELA ZA ZAVOD, Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: končana srednja strokovna izobrazba ekonomsko-poslovne smeri, aktivno...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 8, DELA IN NA TAJNIKA ZA POTREBE IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI ZAVODA., Pričetek dela je 1.9.2018. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja madžarskega jezika. Priložiti obe potrdili...
 • TAJNIK - ADMINISTRATIVNA IN CELOVITA POMOČ V PODJETJU - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V PISARNI, KOORDINIRANJE DELA MED SODELAVCI RAZLIČNIH PODROČIJ, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL, SKRB ZA INFORMACIJSKI SISTEM (OBJAVE NOVIČK TER UREJANJE SPLETNIH STRANI), VODENJE PREJETE...
 • TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG REDNEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA (PREVZEM IN ODDAJA POŠTE, USMERJANJE OBISKOVALCEV IN KLICEV, KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI USTANOVAMI, PISANJE DOPISOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, PRIPRAVA GRADIV...
 • ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE DOPISOV, PRIPRAVA DELOVNIH NALOGOV, PRIPRAVA TIPSKIH POGODB, PRIPRAVA TIPSKIH PONUDB, PRIPRAVA RAČUNOV ZA STRANKE, POMOČ NADREJENEMU IN OSTALIM ZAPOSLENIM., , dopoldan
 • Rekruter-uredski poslovi(Sales Support) (m/w) trazimo! (Bürokaufmann/-frau). Stellenangebotsbeschreibung: Die WBD Welding Service GmbH ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Seit mehr als 20 Jahren bedienen wir unsere Kunden im Schienenfahrzeugbau, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Brückenbau, Stahlbrückenbau, Stahlwasserbau, Schiffbau, Kraftwerksbau,...
 • TAJNIK VIZ VI. - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Določen čas oz. določen čas do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN VODENJE EVIDENCE, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, DRUGEGA DELA PO ZUP-U, PO PRAVILNIKU O PISARNIŠKEM POSLOVANJU, OPRAVLJANJE...
Más resultados: 1 · >>