Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Oficinistas generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Oficinistas generales' en Eslovenia.

 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V KIRURŠKI PISARNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA IN CELOVITA ADMINISTRATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA -OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA -OPRAVLJANJE VSEH NALOG  Z VSEH...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA IN CELOVITA ADMINISTRATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA - UREJANJE HOSPITALNE DOKUMENTACIJE -OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA TER Z VSEH PODROČIJ (DELOVNIH MEST) V SKLOPU PEDIATRIČNE...
 • J025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV V URGENTNEM CENTRU IZOLA. VRŠI ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI IN AMBULANTNI OBRAVNAVI PACIENTA (ZAKLJUČEVANJE AMBULANTNIH IN HOSPITALNIH OBRAVNAV),...
 • SVETOVALEC - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH...
 • »KOORDINATOR V« V URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELAVA ENOSTAVNIH POROČIL. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI. , Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis, kjer...
 • STROKOVNI DELAVEC I V CENTRALNI GLAVNI PISARNI V ODDELKU ZA EVIDENTIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2019, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJE...
 • PRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI ORGANA. VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR ENOTE ZA SPREJEM PACIENTOV - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA IN CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA -BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, IZDAJA RAČUNOV -OPRAVLJANJE VSEH NALOG V SKLOPU DELOVNEGA MESTA -UVAJANJE ZA OSTALA DELOVNA MESTA ZNOTRAJ ORGANIZACIJSKE ENOTE -OPRAVLJANJE...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 27.5.2019, polni delovni čas, 40, -SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA, -PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, -OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I), M/Ž ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III), SEKTOR RADIOTERAPIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VNOS USTREZNIH PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, VODENJE EVIDENCE PREJETE IN/ALI IZDANE POŠTE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA MATERIALA IN SPREMNE DOKUMENTACIJE ZA RAZLIČNE NAMENE PO USTREZNIH...
 • REFERENT NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL, IZDAJANJE REGISTRSKIH TABLIC, SKLEPANJE ZAVAROVANJ , VODENJE EVIDENC IN STATISTIKE TER DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z REGISTRACIJAMI VOZIL, OPRAVLJEN IZPIT...
 • ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 15.09.2019, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI...
 • PRAVOSODNI SODELAVEC (VODJA VPISNIKA), V NAZIVU PRAVOSODNI SODELAVEC I IN II - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI SODIŠČA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH...
 • PRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma do 7.7.2019 (nadomeščanje javne uslužbenke na materisnkem in starševs, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA.,...
 • VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ, NADOMEŠČANJE JAVNE USLUŽBENKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU - ZA DOLOČEN ČAS - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja materinskega in starševskega dopusta oz. vrnitve javne uslužbenk, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z...