Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Oficinistas generales' en Eslovenia.

 • : VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV, SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE SODIŠČA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZBIRANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI OBRAVNAVI BOLNIKA IN OBRAVNAVI BOLNIKA V AMBULANTNI OBRAVNAVI, VODENJE KARTOTEK IN EVIDENC PO DELOVNIH POSTOPKIH, VODENJE ADMINISTRATIVNE IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE,...,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, Določen čas oz. 24.1.2018, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEČIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, SPREJEM IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH KLICEV, DELO S POŠTO, POMOČ PRI UREJANJU SPLETNE STRANI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve javne uslužbenke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN ODDAJA POŠILJK, VODENJE EVIDENC, LIKVIDACIJA RAČUNOV, ODBIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA... UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE:NAROČANJE, SPREJEM IN VODENJE NAŠIH GOSTOV, OPTIMIZACIJA IN USKLAJEVANJE URNIKOV, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA, NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA IN OPREME, ORGANIZACIJA... Ustna medicina d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE TER USMERJANJE STRANK , POMOČ SODELAVCEM, PREVZEM, ODPIRANJE, PREGLED POŠTE (TAKO KLASIČNE KOT ELEKTRONSKE), ODGOVARJANJE NA NJENO VSEBINO, RAZVRŠČANJE PO NASLOVNIKIH ALI RAZDELJEVANJE... BK DENTAL, zobozdravstveni, implantološki, rentgenski in izobraževalni center d.o.o.
 • : VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 2.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA OB SPREJEMU, ODPUSTU ALI PREMESTITVI BOLNIKA; IZDELAVA STATISTIČNIH POROČIL; ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE; IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN POTRDIL; VNOS PODATKOV ZA OBRAČUNAVANJE OPRAVLJENIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.