Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

  • STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ORGANIZIRANJE, GRADNJE, ADAPTACIJE IN REKONSTRUKCIJE...
  • H027001 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE,PRIDOBIVANJE IN IZVAJANJE PODROČNE RAZISKOVALNE-RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE VEČJIH NACIONALNIH TER EU PROJEKTOV,SODELOVANJE PRI...
  • H027003 STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PODROČNE RAZISKOVALNE-RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE NACIONALNIH TER EU PROJEKTOV, ORGANIZIRANJE USMERJANJE IN SODELOVANJE PRI VODENJU...
  • SVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI , ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
  • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -POVEZOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI IN KULTURNIM TER TURISTIČNIM TRGOM; -PRIPRAVA IN IZVAJANJE NAČRTA PROMOCIJE PROJEKTA TER SKRB ZA NJENO IZVEDBO; -ORGANIZACIJA IN PROMOCIJA DOGODKOV,...
  • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - ZA PROSTORSKE EVIDENCE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KLJUČNO PODROČJE DELA SO EVIDENCE: VODENJE IN AŽURIRANJE EVIDENCE V FINANČNIH PROGRAMIH, AŽURIRANJE EVIDENCE OSNOVNA SREDSTVA, AŽURIRANJE RAZVOJNIH STOPENJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VNOS UPRAVNIH DOVOLJENJ... OBČINA KRŠKO.
  • REFERENT (V SPREJEMNI PISARNI) V ODDELKU ZA OBČO UPRAVO, GLAVNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, opravljanje enostavnih upravnih nalog...., zaposlitev je do vrnitve JU na delo (junij 2019), javna objava... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ.
  • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM J017135) V OBČINSKI UPRAVI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG JE NAVEDEN V OBJAVI JAVNEGA RAZPISA NA SPLETNI STRANI: HTTP://WWW.MOKRONOG-TREBELNO.SI , urejevalniki besedil - zahtevno,... OBČINA MOKRONOG - TREBELNO.
  • STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
  • STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1- - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA POSTOPKE JAVNIH RAZPISOV, VODI, KOORDINIRA, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA PROJEKTE DOMA, -NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE VSEH KADROVSKIH DEL, -PRIPRAVI... DOM PETRA UZARJA.