Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Secretarios administrativos y ejecutivos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

30 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, VODENJE TEKOČIH ZBIRK DOKUMENTARNEGA GRADIVA, SPREJEM, RAZVRŠČANJE IN UVRŠČANJE POŠTE V DOKUMENTARNI SISTEM, ORGANIZACIJA SLUŽBENIH POTI, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE...
 • POSLOVNI ASISTENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE DELA IN DNEVNIH OPRAVIL DIREKTORJA, SPREJEMANJE IN USMERJANJE STRANK IN POSLOVNIH PARTNERJEV, PODAJANJE INFORMACIJ, POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTACIJE SPREJEMANJE...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, SKRB ZA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE IN VARNOST PRI DELU, STATISTIČNO POROČANJE, KONTROLA IZTEKOV DOKUMENTACIJE DELAVCEV TUJCEV, SKRB ZA KADROVSKO...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. Nadomeščanje delavke zaradi porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, SPREJEMA, PREDAJA TER NAROČA TELEFONSKE POGOVORE; VODI IN UREJA ELEKTRONSKO KNJIGO POŠTE, TER RAZPOREJA POŠTO TER ARHIV DRUŽBE; SPREJEMA...
 • KOORDINATOR PROJEKTOV - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo , Določen čas oz. Za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO DELO NA PROJEKTU, KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PROJEKTU, ORGANIZIRANJE...
 • POMOČNIK V ADMINISTRACIJI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI PREJETIH RAČUNOV, PLAČILIH IN IZDAJI RAČUNOV, POMOČ PRI POSLOVNI KORESPONDENCI S STRANKAMI (KUPCI, IZVAJALCI, NAJEMNIKI, ...), POMOČ PRI ISKANJU IZVAJALCEV, PONUDNIKOV STORITEV,...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE IN RAZDELJEVANJE POŠTE, IZDAJANJE POTNIH NALOGOV IN ORGANIZACIJO TRANSPORTOV ZA PODROČJE, KI GA ODOBRI DIREKTOR, POSREDOVANJE KLICEV IN STREŽBO GOSTOV, VODENJE ENOSTAVNIH DELOVNO-PRAVNIH POSTOPKOV,...
 • POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA RAZLIČNE OE, VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, SKRB ZA USTREZNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA ARHIVIRANJE, SKRB ZA RED IN HIGIENO,...
 • STROKOVNI DELAVEC V ZA ADMINISTRACIJO (ŠTEVILKA RAZPISA: 32-10/2018) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. določen čas trajanja projekta DARS, to je do 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH OPRAVIL PISARNIŠKEGA POSLOVANJA PO NALOGU NADREJENEGA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH, ORGANIZACIJSKIH IN TEHNIČNIH NALOG,...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMUNIKACIJA Z GOSTI, POSLOVNIMI PARTNERJI, ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PARTNERJEV, PRIPRAVA POGODB, DOPISOV, ZAPISNIKOV, VODENJE EVIDENC, VNOS NALOGOV NABAVE IN PRODAJE, PREVZEM BLAGA, VODENJE ZALOGE,...
 • I017111, PODROČNI SVETOVALEC I, 1000-6/2018-32 - DOLOČEN ČAS, POGUM - KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH, 1 IZVAJALEC - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Določen čas oz. od november 2018 do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROČIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV, KOORDINACIJA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA UREJANJA GRADIV...
 • POSLOVNI SEKRETAR, ORGANIZATOR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA UPRAVLJANJE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI IN NALAGANJE VSEBIN NA SPLETNO STRAN UPRAVLJANJE Z BAZO PODATKOV ORGANIZACIJA SEMINARJEV IN DOGODKOV REDAKCIJA TISKANIH PUBLIKACIJ, Dobre...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje dela v glavni pisarni ter izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, upravljanje z dokumentanim gradivom, vodenje evidenc in priprava poročil, posredovanje splošnih...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NADOMEŠČANJE SODELAVKE V ČASU BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE ODSOTNOSTI. V ČASU UVAJANJA BO POTEKALO DELO V SKRAJŠANEM DELOVNEM ČASU, NATO OD NOVEMBRA 2018 PA POLNI DELOVNI ČAS. VODI IN IZVAJA...
 • POSLOVNI SEKRETAR VI (DIREKCIJA, ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU GLAVNE PISARNE, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S SPREJEMOM TER UREJANJEM POŠTNIH POŠILJK, VODENJE ROKOVNIKA IN ARHIVA, PRIPRAVA PODLAG ZA JAVNA NAROČILA S PODROČJA...
 • POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU SO: IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG IN NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE EVIDENC IN VLOŽIŠČA, SPREJEM, EVIDENTIRANJE IN ODPREMA POŠTE, PRIPRAVA IN ORGANIZIRANJE...
 • STROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA DELA TER SPREJEMANJE, POSREDOVANJE IN USKLAJEVANJE PREDLOGOV, VLOG IN POBUD TER NJIHOVO POSREDOVANJE PRISTOJNIM ORGANOM IN SLUŽBAM. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, IZVAJANJE,...
 • KOORDINATOR VII/2 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG DOKUMENTARNEGA IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, POROČIL, ARHIVIRANJE, KOORDINIRANJE...
 • VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI. - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMA, KLASIFICIRA, ODDAJA POŠTO IN PRIPRAVLJA POROČILA, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE, TER IZVAJA DELA V ZVEZI S PISARNIŠKIM POSLOVANJEM PO UREDBI O UPRAVNEM POSLOVANJU. FOTOKOPIRA IN ARHIVIRA GRADIVO,...
 • SAMOSTOJNI PROJEKTNI SODELAVEC - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, - STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU RAZVOJA PODEŽELJA; - SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE; - VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, VODENJE SESTANKOV,...
 • SAMOSTOJNI REFERENT ZA VODENJE PROJEKTOV - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROMOCIJA PROGRAMA POSLOVANJA, DEFINIRANJE ZAHTEV PROJEKTOV, IZDELAVA IN VODENJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN EVIDENTIRANJE PODATKOV, Natančnost, komunikativnost, organiziranost. Lahko drug ustrezen...
 • POSLOVNI SEKRETAR V (II) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU POSLOVANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, OPRAVLJANJE NALOGE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA (PREGLEDUJE, RAZVRŠČA, SIGNIRA, KLASIFICIRA, EVIDENTIRA DOKUMENTARNO GRADIVO,...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, SKRB ZA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE IN VARNOST PRI DELU, STATISTIČNO POROČANJE, KONTROLA IZTEKOV DELOVNIH DOVOLJENJ, DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE, POTRDIL O NEKAZNOVANJU, EU KARTIC IN ZAVAROVANJ,...
 • J026004.20 POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE PODPORE PROCESOM, UREJANJE DOKUMENTACIJSKEGA GRADIVA, UPRAVLJANJE BOLJ ZAHTEVNIH ENOT RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI,...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI -KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI S POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V ZAVODU - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO TAJNIŠKIH DEL - PRIPRAVA...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE SAMOSTOJNIH ADMINISTRATIVNIH NALOG S PODROČJA SREDNJEGA IN VIŠJEGA ŠOLSTVA., Opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, izpit iz upravnega poslovanja, ,
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, vodenje kadrovskih evidenc, vodenje potnih nalogov, izdaja napotnic za zaposlene, urejanje nastanitev za zaposlene, pomoč pri izbiri zaposlenih...., zaželena je iznajdljivost, možnost zaposlitve za...
 • POSLOVNI ASISTENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ASISTENCA VODSTVU PODJETJA (TERMINI, DOPISI, ANALIZE,...), POMOČ NA PODROČJU KADROVSKE EVIDENCE, RAČUNOVODSTVA, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV, OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA, OPRAVLJENJE DRUGIH DEL PO...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (PROJEKTNI KOORDINATOR) (ŠIFRA DM J017137) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE VSEH OPRAVIL PRI REALIZACIJI POSAMEZNIH PROJEKTOV ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA UKC, VODENJE IN ORGANIZIRANJE, AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV, SESTAVLJANJE STROKOVNIH...
 • TAJNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE PROGRAMA IN MATERIALNO FINANČNEGA POSLOVANJA; USKLAJEVANJE IN KOORDINIRANJE DELA MED ZDSSS IN MDSS; VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA STROKOVNE SLUŽBE...