Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ORGANIZIRANJE POSLOVNIH SESTANKOV, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH NALOG., urejevalniki... INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNI PODPORI POSLOVANJA, PRI ORGANIZACIJI INTERNIH IN ZUNANJIH SESTANKOV, SPREJEMOV GOSTOV IN OBISKOVALCEV, SKRB ZA IZDAJANJE IN SPREJEMANJE DOKUMENTOV, VODENJE RAZLIČNIH... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca in predaja dela, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV PO NAVODILIH, SODELOVANJE S SKUPNIMI SLUŽBAMI IN ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI V OKVIRU DEL IN NALOG... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE RAZLIČNIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL, - VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, - PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV, - ORGANIZACIJA... RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROJEKTU ZAJEMA: IDENTIFIKACIJO IN RAZVOJ LASTNE PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVO NA ODPRTJE PODJETJA, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, SAMOSTOJNO DELO ALI DELO V SKUPINAH, UDELEŽBO... RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA DELA V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Priložiti: - kopijo dokazila o izobrazbi, 2 potrdili... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE IN VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE V DIREKCIJI,KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH NALOG, VODENJE EVIDENC, ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV, PRIPRAVA IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VNOS PODATKOV V PISARNIŠKI PROGRAM, KI JE TRENUTNO ŠE V IZDELAVI. ZAHTEVANO JE OBVEZNO ZNANJE RUSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA TER DELO Z RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO OFFICE V OKOLJU WINDOWS... MARIKOM družba za nepremičnine, inženiring in svetovanje, trgovino, proizvodnjo in druge storitve d.o.o.
 • : TAJNIK ORGANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z ORGANIZACIJO IN POSLOVANJEM ZAVODA, PISARNIŠKO POSLOVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, slovenski jezik razumevanje... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE SLUŽNOSTNIH IN PRODAJNIH POGODB, DOBRO POZNAVANJE GURS PORTALA IN ZEMLJIŠKE KNJIGE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN UDELEŽBA NA KOORDINACIJAH Z NAROČNIKOM, VODENJE EVIDENC IN PISANJE... TERRA IN, STORITVE, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE TER STROKOVNO IZVAJANJE PROJEKTOV; KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE DELA S PODROČJA SOCIALE, RAZISKOVANJA, IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN TURIZMA,... RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SKRBNIŠTVO NAD EU IN DRUGIMI RAZISKOVALNO-RAZVOJNIMI PROJEKTI, - IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN PREDSTAVITVENIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETI, - SAMOSTOJNO VODENJE IN OPRAVLJANJE NALOG V OBDOBJU PRED, MED IN PO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OSNUTKOV INFORMACIJ IN GRADIV O VPRAŠANJIH Z OŽJEGA PODROČJA DELA, ORGANIZIRANJE SESTANKOV. , slovenski... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas projekta Future Arhitecture, polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV, NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVAJANJA POSAMEZNIH PODPROJEKTOV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, DELO Z RAČUNALNIKOM, PISARNIŠKA OPRAVILA, KURIRSKA OPRAVILA, TEHNIČNE NALOGE., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... ZAČETEK storitve in trgovina d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU, SO: KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE EVIDENC, SEZNAMOV IN PREGLEDOV, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA... MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, TAJNIŠKA OPRAVILA, PRIJAVA IN ODJAVA DELAVCEV, SESTAVLJANJE IN PISANJE POGODB, SESTAVLJANJE IN PISANJE POROČIL, ZAPISNIKOV, DOPISOV, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, DELOVNEGA ČASA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE... VELO TRGOVINA NA VELIKO IN MALO D.D., LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, KADROVSKO ADMINISTRATIVNA DELA, PREDPISI S PODROČJI VIZ, DELOVNIH RAZMERIJ, PLAČ, JAVNIH NAROČIL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV IN INFORMACIJ Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, DRUGE NALOGE PO ODREDBI ŽUPANA ALI DIREKTORJA... OBČINA DUPLEK.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSLOVNA KORESPONDENCA S POSLOVNIMI PARTNERJI V TUJINI, SKRB ZA AŽURNO OBDELAVO DOKUMENTOV V PREDPISANIH ROKIH, VODENJE IN OBDELAVA VHODNE IN IZHODNE POŠTE, IZDAJA IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV,... MIH WORK, varjenje, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA IN IZVEDBA EVROPSKIH IN DRUGIH PROJEKTOV (ADMINISTRATIVNO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN VSEBINSKO), OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA IN IZVEDBA EVROPSKIH IN DRUGIH PROJEKTOV (ADMINISTRATIVNO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN VSEBINSKO), OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.