Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Pomoč pri promociji, organizaciji, izvajanju in poročanju v projektu Vzorčna mesta, vodenje administracije, vodenje blagajne, sprejemanje in naročanje strank Vzorčnega mesta, priprava prostora... ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZIRANJE OPRAVLJANJA DELA GLAVNE PISARNE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, POMOČ PRI PRIPRAVI... FURS; FINANČNI URAD NOVO MESTO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, sprejemanje strank in njihovo usmerjanje, komunikacija s strankami (tel. in osebno), delo z računalnikom (word, excel), kadrovska evidenca (prijave, odjave, spremembe), priprava pogodb, urejevalniki besedil... KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA D.D.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE DOPISOV, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, PISANJE RAČUNOV, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE IN PRISOTNOST NA DELU, UREJANJE DOKUMENTACIJE, DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA... EKOSAN PODJETJE ZA EKOLOŠKO SANACIJO D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE; ODGOVARJANJE NA E-SPOROČILA, PRIPRAVA PONUDB, UREJANJE DOKUMENTACIJE, ODGOVARJANJE NA TELEFONE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... ZUP PREVOZI, MEDKRAJEVNI IN POTNIŠKI PROMET d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 10 ur, POMOČ VODSTVU PRI VSEH OBLIKAH POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA V SLOVENSKEM, ITALIJANSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA TEKOČE PROJEKTE FINANČNEGA SVETOVANJA ZA SLOVENIJO IN TUJINO.,... BELLAGIO A.C., poslovno svetovanje, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - ČASOVNO RAZPOREJA DELOVNE OBVEZNOSTI VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV, - SKRB ZA URESNIČEVANJE SPREJETIH ODLOČITEV SVOJIH NADREJENIH, - PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVNIH RAZGOVOROV, SEJ, SESTANKOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE,ORGANIZIRA,USKLAJUJE TER IZVAJA DELA V GLAVNI PISARNI,IZVAJA ADMINISTRATIVNA DELA IN SKRBI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE,PIŠE ZAPISNIKE,UREJA EVIDENCE IN ARHIVIRA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naročite ga lahko tudi po elektronski pošti... Šolski center Kranj.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, UREJANJE POSLOVNIH ZADEV, ADMINISTRACIJA, DELO NA RECEPCIJI. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... BUTINAR, VETERINARSKE STORITVE, D.O.O.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO VODENJE PROJEKTOV, SAMOSTOJNO SVETOVANJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKOVANJE POROČIL, SKLEPOV IN STALIŠČ Z DELOVNEGA PODROČJA,... UP; UP FAMNIT.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU EVROPSKIH PROJEKTOV, PRIPRAVA VSEBINSKIH POROČIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S PARTNERJI, IZVAJALCI IN DELEŽNIKI PROJEKTOV, ADMINISTRATIVNA DELA V MUZEJU, PROMOCIJSKE... POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PISARNIŠKIH DEL ZAVODA, POMOČ PRI JAVNIH NAROČILIH, POMOČ PRI JAVNIH OBJAVAH DELOVNIH MEST, SPREJEM STRANK, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, STIKI Z JAVNOSTMI, SPREJEM IN EVIDENTIRANJE... GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOMUNIKACIJA Z STRANKAMI PO SVETU - OBVEZNO DOBRO ZNANJE ŠVEDSKEGA, RUSKEGA IN SRBSKEGA JEZIKA, ruski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... Poslovne storitve, Jakob Vrečko s.p.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA OPERATIVNE NAČRTE DELA SLUŽBE, KI JO VODI IN ORGANIZIRA DELO ZNOTRAJ SLUŽBE, SODELUJE PRI DOLGOROČNEM NAČRTOVANJU PROCESOV, KATERIH NOSILEC JE, URESNIČUJE STRATEŠKE CILJE UNIVERZE NA SVOJEM... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT., Zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave in obrazec... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ORGANIZIRANJE POSLOVNIH SESTANKOV, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH NALOG., urejevalniki... INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNI PODPORI POSLOVANJA, PRI ORGANIZACIJI INTERNIH IN ZUNANJIH SESTANKOV, SPREJEMOV GOSTOV IN OBISKOVALCEV, SKRB ZA IZDAJANJE IN SPREJEMANJE DOKUMENTOV, VODENJE RAZLIČNIH... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca in predaja dela, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV PO NAVODILIH, SODELOVANJE S SKUPNIMI SLUŽBAMI IN ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI V OKVIRU DEL IN NALOG... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE RAZLIČNIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL, - VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, - PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV, - ORGANIZACIJA... RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROJEKTU ZAJEMA: IDENTIFIKACIJO IN RAZVOJ LASTNE PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVO NA ODPRTJE PODJETJA, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, SAMOSTOJNO DELO ALI DELO V SKUPINAH, UDELEŽBO... RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA DELA V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Priložiti: - kopijo dokazila o izobrazbi, 2 potrdili... II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE IN VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE V DIREKCIJI,KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH NALOG, VODENJE EVIDENC, ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV, PRIPRAVA IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VNOS PODATKOV V PISARNIŠKI PROGRAM, KI JE TRENUTNO ŠE V IZDELAVI. ZAHTEVANO JE OBVEZNO ZNANJE RUSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA TER DELO Z RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO OFFICE V OKOLJU WINDOWS... MARIKOM družba za nepremičnine, inženiring in svetovanje, trgovino, proizvodnjo in druge storitve d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE TER STROKOVNO IZVAJANJE PROJEKTOV; KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE DELA S PODROČJA SOCIALE, RAZISKOVANJA, IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN TURIZMA,... RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE SLUŽNOSTNIH IN PRODAJNIH POGODB, DOBRO POZNAVANJE GURS PORTALA IN ZEMLJIŠKE KNJIGE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN UDELEŽBA NA KOORDINACIJAH Z NAROČNIKOM, VODENJE EVIDENC IN PISANJE... TERRA IN, STORITVE, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.
 • : TAJNIK ORGANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z ORGANIZACIJO IN POSLOVANJEM ZAVODA, PISARNIŠKO POSLOVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, slovenski jezik razumevanje... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SKRBNIŠTVO NAD EU IN DRUGIMI RAZISKOVALNO-RAZVOJNIMI PROJEKTI, - IZVAJANJE PROMOCIJSKIH IN PREDSTAVITVENIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETI, - SAMOSTOJNO VODENJE IN OPRAVLJANJE NALOG V OBDOBJU PRED, MED IN PO... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OSNUTKOV INFORMACIJ IN GRADIV O VPRAŠANJIH Z OŽJEGA PODROČJA DELA, ORGANIZIRANJE SESTANKOV. , slovenski... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas projekta Future Arhitecture, polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROJEKTNIH NALOG ZA IZVEDBO PROJEKTOV ALI PRIREDITEV, NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVAJANJA POSAMEZNIH PODPROJEKTOV,... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, DELO Z RAČUNALNIKOM, PISARNIŠKA OPRAVILA, KURIRSKA OPRAVILA, TEHNIČNE NALOGE., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... ZAČETEK storitve in trgovina d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, TAJNIŠKA OPRAVILA, PRIJAVA IN ODJAVA DELAVCEV, SESTAVLJANJE IN PISANJE POGODB, SESTAVLJANJE IN PISANJE POROČIL, ZAPISNIKOV, DOPISOV, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, DELOVNEGA ČASA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE... VELO TRGOVINA NA VELIKO IN MALO D.D., LJUBLJANA.