Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Secretarios administrativos y ejecutivos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE PROJEKTNIH NALOG, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO, PRIPRAVA ANALIZ, POROČIL IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV, KOORDINACIJA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA UREJANJA GRADIV IN PUBLIKACIJ, OPRAVLJA DRUGE... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE EVIDENC, POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU IN ORGANIZIRANJU SESTANKOV, SPREJEMANJE, SORTIRANJE IN ODPREMA POŠTE, RAZPOŠILJANJE GRADIV, SESTAVLJANJE PREGLEDNIC, DOPISOV... OBČINA LJUBNO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA S PODROČJA KMETIJSTVA, NEPREMIČNIN, GRADBENIŠTVA, PISANJE POROČIL, DOPISOV, POGODB, KOMUNIKACIJA S PARTNERJI, RAZNIMI INSTITUCIJAMI, KADROVSKA ADMINISTRACIJA, POMOČ PRI... GALOP poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas oz. določen čas trajanja projekta DARS, to je do 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV, KOORDINIRANJE NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV S SKUPNIMI SLUŽBAMI IN ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI,... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREGLED DNEVNIH, TEDENSKIH IN MESEČNIH REALIZACIJ, IZDAJA FAKTUR, VPIS POŠTE, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE Z RAČUNOVODSTVOM TER POMOČ PRI VODENJU PODJETJA. KOMUNIKACIJA Z TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI.,... BIOENERGETIKA, proizvodnja, trgovina in distribucija, električne in toplotne energije, d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas oz. do 31.8.2021, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, KOORDINIRANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE PROJEKTOV ESS, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Vodenje poslovnih listin, in druge dokumentacije, administrativna korespondenca, arhiviranje, razporejanje in organiziranje sestankov, priprava poročil in drugih strokovnih nalog, samostojno opravljanje... PB & CO TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ARHIVIRANJE, SHRANJEVANJE IN OBLIKOVANJE DOKUMENTOV, VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC IN ARHIVA, SESTAVA DOPISOV IN POSLOVNIH PISEM IN ODGOVOROV NA NJE TER DRUGA PODOBNA KORESPODENCA, DRUGA PODPORNA ADMINISTRACIJSKA... AlpInvest poslovno upravljanje investicij d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VODJI PROJEKTOV PRI PRIPRAVI, KOORDINACIJI IN IZVAJANJU PROJEKTA ZBIRANJE INFORMACIJ ZA PRIPRAVO PROJEKTA PO NALOGU VODJE PROJEKTA PISANJE ENOSTAVNEJŠIH BESEDIL PROJEKTA SKRB ZA VARNO... BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O., KRANJ.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, HRANJENJE IN ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, KONTAKT IN KORESPONDENCA S STRANKAMI, PODPORA PRI ORGANIZIRANJU SESTANKOV, SPREJEM STRANK, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV,... FLERA, računovodske storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSLOVNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN POSLOVNIMI PARTNERJI, POŠILJANJE PONUDB, NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, PREJEM POŠTE, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, ,..., urejevalniki besedil -... GLOBAL FORNITURE, trgovina s pohištvom, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE KADROVSKO - ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČNIH, ORGANIZACIJSKIH IN DRUGIH STROKOVNIH DEL ZA POTREBE POSLOVNIH PROCESOV DEKANATA FAKULTETE ; ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA OZIROMA SKRB ZA IZVEDBO... FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, AŽURNO VODENJE VSE POTREBNE ADMINISTRACIJE, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA IN ORGANIZACIJSKA DELA, OPERATIVNA SKRB ZA KLJUČNE NAROČNIKE, SKRB ZA USTREZNO IN PRAVOČASNO REALIZACIJO POSLOV, KORESPONDENCA... ACROR WSM, montaža in varjenje, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V TAJNIŠTVU LZS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, AKTIVNO ZNANJE ENEGA TUJEGA JEZIKA (ANGLEŠKO, NEMŠKO, ITALIJANSKO ALI FRANCOSKO). PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI KANDIDATI... LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE STRANK, VODENJE EVIDENC IN SPISOV, UREJNAJE POŠTE, PISANJE ENOSTAVNIH DOPISOV, urejevalniki besedil - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo,... PREININGER ROBERT - ODVETNIK.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ADMINISTRACIJE Z OBČASNO POMOČJO V PROIZVODNEM PROCESU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... WANDER PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE, D.O.O., LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČASOVNO RAZPOREJA DELOVNE OBVEZNOSTI VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV,- SKRB ZA URESNIČEVANJE SPREJETIH ODLOČITEV SVOJIH NADREJENIH, PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVNIH RAZGOVOROV, SEJ, SESTANKOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE OPERATIVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE, SODELOVANJE V PROJEKTIH, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, administrativno, upravna, poslovna dela v tajništvu osnovne šole, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Zahtevana višješolska izobrazba upravne ali poslovne ali ekonomske smeri ali organizacije... OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA, VODENJE PISARNE, POMOČ PRI KADROVSKIH ZADEVAH, VODENJE EVIDENC, OBRAČUNI, POROČILA..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... ARANŽMAJI KADRI, posredovanje, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 10/2019, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA POMOČ MANAGERJEM PRI IZVAJANJU NJIHOVIH NALOG. OPIS DEL IN NALOG: OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL ZA NADREJENE IN ORGANIZACIJSKO ENOTO, SODELOVANJE... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO TEHNIČNA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA TER KOORDINIRANJE NALOG ZA POTREBE ORGANOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG UPRAVNEGA POSLOVANJA IN POSLOVANJA S STRANKAMI TER SPREMLJANJE RAZNIH EVIDENC, SPREMLJANJE,... OBČINA IZOLA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KADROVSKO ORGANIZACIJSKA DELA, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA RAČUNOVODSTVO, ..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... PRO ANEA, gradbeništvo, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških... OBČINA LOŠKA DOLINA.