Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Secretarios administrativos y ejecutivos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, SKRB ZA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE IN VARNOST PRI DELU, STATISTIČNO POROČANJE, KONTROLA IZTEKOV DELOVNIH DOVOLJENJ, DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE, POTRDIL O NEKAZNOVANJU, EU KARTIC IN ZAVAROVANJ,...
 • J026004.20 POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE PODPORE PROCESOM, UREJANJE DOKUMENTACIJSKEGA GRADIVA, UPRAVLJANJE BOLJ ZAHTEVNIH ENOT RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, KOMUNICIRANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI,...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI -KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI S POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V ZAVODU - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO TAJNIŠKIH DEL - PRIPRAVA...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE SAMOSTOJNIH ADMINISTRATIVNIH NALOG S PODROČJA SREDNJEGA IN VIŠJEGA ŠOLSTVA., Opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, izpit iz upravnega poslovanja, ,
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, vodenje kadrovskih evidenc, vodenje potnih nalogov, izdaja napotnic za zaposlene, urejanje nastanitev za zaposlene, pomoč pri izbiri zaposlenih...., zaželena je iznajdljivost, možnost zaposlitve za...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (PROJEKTNI KOORDINATOR) (ŠIFRA DM J017137) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE VSEH OPRAVIL PRI REALIZACIJI POSAMEZNIH PROJEKTOV ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA UKC, VODENJE IN ORGANIZIRANJE, AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV, SESTAVLJANJE STROKOVNIH...
 • TAJNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE PROGRAMA IN MATERIALNO FINANČNEGA POSLOVANJA; USKLAJEVANJE IN KOORDINIRANJE DELA MED ZDSSS IN MDSS; VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA STROKOVNE SLUŽBE...
 • POSLOVNI ASISTENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ASISTENCA VODSTVU PODJETJA (TERMINI, DOPISI, ANALIZE,...), POMOČ NA PODROČJU KADROVSKE EVIDENCE, RAČUNOVODSTVA, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV, OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA, OPRAVLJENJE DRUGIH DEL PO...
 • J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Določen čas oz. do 30.9.2018, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH OPRAVIL, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, NEPOSREDNA POMOČ PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, IZVAJANJE...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZNA ADMINISTRACIJA, NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, PREJEM IN RAZPOREDITEV POŠTE, IZDAJA RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, TERJATVE KUPCEV, POŠILJANJE OPOMINOV, TOŽBE , PLAČILA DOBAVITELJEM,...
 • POSLOVNI SEKRETAR 5.2. - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA IN TAJNIŠKA DELA, VODENJE KNJIGOVODSTVA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA TER PRIPRAVA PODLAGE ZA IZVEDBO INVENTURE, OBRAČUNAVANJE POTNIH STROŠKOV, IZDAJA RAČUNOV, NJIHOVO KNJIŽENJE,...
 • PROJEKTNA SODELAVKA/SODELAVEC ASISTENT PROJEKTA US4F - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, PLANIRANJE AKTIVNOSTI, KOORDINACIJA IN NADZOR NAD DELOM V SKLOPU PROJEKTA US4F, PISANJE POROČIL DELA NA SVOJEM PODROČJU, KOMUNICIRANJE S PARTNERJI PROJEKTA IN IZVAJANJE DEL NA TERENU, SAMOSTOJNO...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POSLOVNEGA SEKRETARJA, VODENJE UR ZAPOSLENIH, VNOS NALOG V UPRAVLJALSKI PROGRAM, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, ODLOGA DOKUMENTACIJE STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, DRUGA OPRAVILA PO NAVODILIH VODJE.,...
 • DELOVODJA V OE PODJETNIŠKI INKUBATOR PERSPEKTIVA - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019 oz. za čas trajanja projekta SIO 2018-2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN ZADOLŽITEV IZ NASLOVA PRIDOBITVE JAVNEGA RAZPISA ZA IZVEDBO PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI...
 • DELOVODJA V (M/Ž) V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.12.2020 oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE DELA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, NUDI CELOVITO PODPORO PRI IZVAJANJU PROJEKTOV PODOBNE ZAHTEVNOSTI V OBČINI, SODELUJE Z URADI IN SLUŽBAMI PRI IZVAJANJU...
 • TAJNIK PLANINSKEGA DRUŠTVA - M/Ž. TAJNIK DRUŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, KOMUNICIRANJE S ČLANI IN STRANKAMI, OBLIKOVANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA TEKSTOV IN DOKUMENTACIJE, VODENJE ZAPISNIKOV SEJ UO IN VODENJE SKLEPOV IN OBVEŠČANJE, VODENJE...
 • POSLOVNI SEKRETAR V - II - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG PISARNIŠKEGA IN UPRAVNEGA POSLOVANJA, TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNA PODPORA TER KOORDINIRANJE NALOG ZA POTREBE URADOV IN SLUŽB, SPREMLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PREDLOGOV TER POBUD... OBČINA IZOLA.
 • STROKOVNI SODELAVEC/STROKOVNA SODELAVKA ZA JAVNO ZDRAVJE IN KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBVEZNI POGOJI SO: DOKONČANA VISOKA STROKOVNA ŠOLA ALI UNIVERZA (VII. STOPNJA IZOBRAZBE; IZKUŠNJE NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA, PREDVSEM NA PODROČJU ALKOHOLA IN ALKOHOLNE POLITIKE, DODATNO... MLADINSKA ZVEZA ZA ALKOHOLNO POLITIKO - ALCOHOL POLICY YOUTH NETWORK.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN IZVAJANJU PRORAČUNA, IZVAJANJE NALOG... OBČINA ŠENTILJ.
 • VIŠJI SVETOVALEC - M/Ž. PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV ,-PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (PIZ, DIIP, IP), PRIJAVA NA RAZPISE, -VODENJE PROJEKTOV IN SODELOVANJE V PROJEKTIH SKUPINAH, -ADMINISTRATIVNO SPREMLJANJE PROJEKTOV PO... SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU.
 • SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNIH PISARNIŠKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA: VODENJE IN NADZOR EVIDENC, IZSTAVLJANJE FAKTUR, UREJANJE POŠTE, VPISOVANJE DOKUMENTOV V SISTEM, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI., urejevalniki... MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ.
 • STROKOVNI SODELAVEC V (PRIPRAVNIK) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV IN INFORMACIJ IZ DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIO TEHNIČNIH NALOG IZ DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA PROMETNE VARNOSTI, ORGANIZACIJA SKLADIŠČ.-POSLOVNEGA SODELOVANJA... OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG.
 • POSLOVNI ASISTENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODPORA TEHNIČNEM IN PRODAJNEM ODDELKU TER ZA KOMUNIKACIJO S POSLOVALNICAMI V TUJINI. DELO OBSEGA SPREMLJANJE, POSREDOVANJE IN OBDELAVO NAROČIL KUPCEV IN DOBAVITELJEV, USKLAJEVANJE TERMINOV ZA SERVISNI... CARL ZEISS TRGOVINA OPTIČNIH IZDELKOV IN PRIPOMOČKOV D.O.O.
 • SODELAVEC PRI PROJEKTIH - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 1.10.19, polni delovni čas, 40 ur, raziskovanje v okviru različnih projektov, vodenje projektov, koordinacija, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... Fakulteta za komercialne in poslovne vede.
 • ADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA - UREJANJE DOKUMENTACIJE, ODDAJANJE NAROČIL PO INTERNIH NAROČILNICAH, SPREMLJANJE NAROČIL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... METREL MEHANIKA, SESTAVNI DELI IN NAPRAVE D.O.O.