Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

51 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y ejecutivos' en Eslovenia.

 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VSA ADMINISTRARTIVNA DELA, VODENJE EVIDENC, POMOČ PRI KADROVANJU IN RAČUNOVODSTVU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... APEN AS RAČUNOVODSKE IN POSLOVNE STORITVE D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREGLED IN NADZOR ZAVAROVANJA TERJATEV, SODELOVANJE PRI IZTERJAVI TERJATEV, TIMSKO DELO IN SODELOVANJE S SESTRSKIMI PODJETJI, PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN DOPISOV, VODENJE EVIDENCE DELOVNEGA ČASA,... MELTAL IS, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO OZ. TAJNIŠKO, KADROVSKO OZ. DELOVNO ZAKONODAJNO DELO, UPRAVNO POSLOVANJE IN DOLOČENO PRAVNO DELO, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 9 mesecev oz. 01.3.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI V MLADINSKEM KULTURNEM CENTRU(MKC) -PRIPRAVA IN IZVAJANJE MLADINSKIH PROGRAMOV, -IZVAJANJE POUČNIH DELAVNIC, -UREJANJE IN PRIPRAVA... JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROJEKTU ZAJEMA: IDENTIFIKACIJO IN RAZVOJ LASTNE PODJETNIŠKE IDEJE, IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVO NA ODPRTJE PODJETJA, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, SAMOSTOJNO DELO ALI DELO V SKUPINAH, UDELEŽBO... RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE EVIDENC SKLADIŠČ, DELOVNE PRISOTNOSTI, VODENJE FINANC, IZDAJANJE PONUDB, PREDRAČUNOV IN RAČUNOV, OBRAČUNI PLAČ IN POTNIH NALOGOV., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... BIOENERGETIKA, proizvodnja, trgovina in distribucija, električne in toplotne energije, d.o.o.
 • : TAJNIK ORGANIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31.03.2020, polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA STROKOVNO SLUŽBO RKS-OZ V OKVIRU PRISTOJNOSTI, ZAGOTAVLJA IN ODGOVARJA ZA PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO NALOG STROKOVNE SLUŽBE V SKLADU Z AKTI IN SKLEPI, PRIPRAVO... RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER - Croce rossa della Slovenia - associazione territoriale di Capodistria.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNE IN KADROVSKE EVIDENCE, STATISTIKE,POSLOVANJE GLAVNE KNJIGE,PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH POROČIL, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Z možnostjo podaljšanja oz. zaposlitve za nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJO IN VODENJE DELOVNIH PROCESOV V TAJNIŠTVU DELAVEC VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI... ALPOS ALU, PROIZVODNJA ALUMINJASTIH IZDELKOV IN LESTEV, D.O.O.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas oz. DO 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO DELO NA PROJEKTU; IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL ZA POTREBE PROJEKTA; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V POVEZAVI Z DELOVNIM PODROČJEM IN PO NAROČILU... RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. do 30. 11. 2018, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINATOR PODPORE ULIČNEMU DELU: KOORDINIRANJE ULIČNE EKIPE, SKRB ZA PROMOCIJO AKTIVNOSTI. DEL. NALOGE: SKRB ZA NABAVO MATERIALOV POTREBNIH ZA NEMOTENO DELOVANJE EKIPE, SKRB... Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE PODROČNE ZAKONODAJE, PRIPRAVA PROJEKTOV NA PODROČJU DELA ZAVODA IN SKRB ZA POPULARIZACIJO, SPREMLJANJE AKTIVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU OBČINE, REGIJE, DRŽAV, OBLIKOVANJE... KOSOVELOV DOM SEŽANA - KULTURNI CENTER KRASA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA RAČUNOVODSKA DELA ZAHTEVNA DRUGA DELA IZ DEJAVNOSTI DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENE OSEBE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... CPV INŽENIRING, celovit požarno varnostni inženiring, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 2 meseca oz. z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, -SPREJEM STRANK IN KOMUNIKACIJA S STRANKAMI OSEBNO TER PO TELEFONU -ORGANIZACIJA SESTANKOV -RAZVRŠČANJE IN EVIDENCA DOKUMENTACIJE -SPREJEM, RAZVRŠČANJE, EVIDENTIRANJE... Vezovišek & Partnerji, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA - NADOMEŠČANJE ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, - NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V GLAVNI PISARNI - VODENJE KADROVSKE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ - OPRAVLJANJE OSTALIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLOVNI SEKRETAR ZA PRIPRAVO IN ARHIV FINANČNIH LISTIN, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, angleški... Zavod za turizem Maribor - Pohorje, javni zavod.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE POTREBNIH ADMINISTRATIVNIH IN FINANČNIH OPRAVILA, SODELOVANJE PRI TRŽENJU STORITEV IN PROGRAMOV NORDIJSKEGA CENTRA, FAKTURIRANJE, NAROČANJE IN VODENJE EVIDENCE NABAVE IN PRODAJE BLAGA, MATERIALA... Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, ORGANIZACIJA SLUŽBENIH POTI, OBRAČUN STROŠKOV SLUŽBENIH POTI , SPREJEM IN ODPRAVA PISEMSKIH POŠILJK , DOPOLNJEVANJE IN VODENJE KADROVSKIH IN DRUGIH EVIDENC IN SEZNAMOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA DELAVCE... A.M Montaža, montaža industrijske opreme d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO OZ. TAJNIŠKO, KADROVSKO OZ. DELOVNO ZAKONODAJNO DELO, UPRAVNO POSLOVANJE IN DOLOČENO PRAVNO DELO., Potrdilo o nekaznovanosti po 107.a členu ZOFVI-ja., dopoldan OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE KORESPONDENCE IN ZAPISNIKOV; PRIDOBIVANJE, PREDLAGANJE IN NADZOR ROKOV ODDAJE IN NADALJNJIH ROKOV; PREGLED ZAHTEVKOV ZA SREČANJA, RAZPOREJANJE... INŠTITUT ZA NAPREDNO UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJ, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, TOČNA, PRAVOČASNA IN NATANČNA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI IN TUJINI, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE BESEDIL, SPREMLJANJE OBJAV JAVNIH NAROČIL V SLOVENIJI IN TUJINI, VODENJE, UREJANJE IN ARHIVIRANJE... GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, zahtevna administrativna dela v komerciali, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, HRANJENJE IN ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, KONTAKT IN KORESPONDENCA S STRANKAMI, PODPORA PRI ORGANIZIRANJU SESTANKOV, SPREJEM STRANK, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV,... FLERA, računovodske storitve, d.o.o.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE EVIDENC, IZDAJANJE FAKTUR, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, DRUGE NALOGE PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... Javni gospodarski zavod Rinka.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, administrativna dela, opravljanje kadrovskih zadev, vodenje različnih evidenc, sodelovanje in izvajanje določenih nalog iz računovodskega področja, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... STANOVANJSKO PODJETJE ZAGORJE OB SAVI D.O.O., ZAGORJE OB SAVI.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI OBČINE (ŠOLSTVO, ZDRAVSTVO, KULTURA, ŠPORT), strokovni izpit iz upravnega postopka OBČINA MUTA.
 • : POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE DELOVNE NALOGE MLADINSKEGA DELAVCA: KOORDINIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA O, PRIPRAVA IN VODENJE REDNIH SESTANKOV SODELAVCEV IN PROSTOVOLJCEV ZAVODA O, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU PROGRAMOV ZAVODA O,... ZAVOD O, ZAVOD ŠKOFJELOŠKE MLADINE.
 • : PROJEKTNI TAJNIK, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.12.2018, skrajšan delovni čas, 25 ur, PRGANIZIRA IN STROKOVNO VODI PROGRAM VGC, PRIPRAVLJA, ORGANIZIRA TER NEPOSREDNO IZVAJA INDIVIDUALNE TER SKUPNE PROGRAME, AKTIVNOSTI, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV, PODPROGRAMOV, AKTIVNOSTI, USMERJA... CENTER ZA SOCIALNO DELO IL.BISTRICA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, Določen čas oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delo, skrajšan delovni čas, 20 ur, -ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV S POSLOVNIMI PARTNERJI IN TUJINO, -SAMOSTOJNO INTERNO USKLAJEVANJE ORGANIZACIJSKIH ENOT IN ZUNANJIH INSTITUCIJ, -KOORDINIRANJE... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA DELA V VODSTVU KOT POMOČ GENERALNEMU SEKRETARJU IN NAMESTNIKU GENERALNEGA SEKRETARJA; KOORDINACIJA SODELOVANJA MED GEN. SEKRETARJEM IN NJEGOVIM NAMESTNIKOM TER STROKOVNIMI SLUŽBAMI RKS IN... RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNI PROCESI V TAJNIŠTVU IN KADROVSKI., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve.
 • : POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do31.8.2018., skrajšan delovni čas, 10 ur, IZDAJA RAČUNOV, PLAČILNI PROMET, UREJANJE DOKUMENTACIJE, FINANČNO NAČRTOVANJE, DRUGA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA DELA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, Bilje 30, 5292 Renče.