Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de nivel medio de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

126 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 3

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UVAJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA,, Kandidat mora biti državljan RS ali državljan članic EU. Kandidat mora imeti opravljeno maturo...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA,IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA,IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKU, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, , večizmensko
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.6.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, PROJEKT FINANCIRA...
 • PRIPRAVNIK-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE TER VARSTVA UPORABNIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE,IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, ZAHTEVANA IZOBRAZBA:ZDRAVSTVENI TEHNIK,SRDNJA MEDICINSKA SESTRA,TEHNIK...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.6.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENIKA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI,...
 • E035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH V AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA-NOTRANJI DISPEČER - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, TRIAŽIRANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKA, TER IZVAJANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZN - POMOČ ZDRAVNIKOM PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV - PRIPRAVA BOLNIKA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZASEBNEM DOMU UPOKOJENCEV: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA...
 • E035013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SRED. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE) EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO –TEHNIČNIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO POOBLASTILU ZDRAVNIKA, VODENJE...
 • E035019-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI / E035030-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO BOLNIKOV IN SODELUJE V NEGOVALNEM IN ZDRAVSTVENEM TIMU NA ODDELKU., Delovne izkušnje so zaželene, ne obvezne. Kandidat/ka mora poleg navedenega...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI, POMOČ PRI MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGIH, NEGOVANJE POKRETNIH IN NEPOKRETNIH STANOVALCEV..., K vlogi za zaposlitev je nujno priložiti zaključno spričevalo,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK (E035017) ZA POTREBE UNIVERZITETNO KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK (E035017) ZA POTREBE UNIVERZITETNO KLINIČNEGA CENTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN...
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROJEKTU INTEGRIRANA OSKRBA V OBČINI KRŠKO - MOST. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev oz. oziroma do zaključka projekta MOST, polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O VRSTAH IN MOŽNIH NAČINIH UVELJAVLJANJA PRAVIC PO OBSTOJEČIH PREDPISIH NA PODROČJU DO V SODELOVANJU S PRIJAVITELJEM...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKU, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, , večizmensko
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II-PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, -ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, -DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, -VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. UKREPANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (ŠIFRA DM:E035023), KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. predvidoma do 22.9.2019, polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OSKRBO IN ZDRAVSTVENO NEGO TER DRUGE POTREBNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, - ORGANIZIRANJE TER NADZOR DELA...
Más resultados: << · < · 3 · >>