Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de nivel medio de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

97 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 3

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in kasneje možnost podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO NA TERENU, IZVAJANJE DEL... DOM UPOKOJENCEV SEŽANA.
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. določen čas - do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TERENU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI STAREJŠIM NA DOMU. DELO JE TERENSKO V DVEH IZMENAH., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... BLAGINJA, zdravstvena nega in pomoč na domu, Gašper Novak s.p.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA.
 • SREDNJA MED. SESTRA- ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, KI JE ZARADI BIOLOŠKIH LASTNOSTI ALI ZARADI DOLOČENIH OBOLENJ DOVZETNEJŠA ZA ŠKODLJIVE VPLIVE IZ OKOLJA... ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER.
 • MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... DENTIKO, zobozdravstvene in druge zdravstvene dejavnosti, d.o.o.
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SESTRA PSIHIATRIJI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROČANJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI NAROČENIH DIAGNOSTIČNIH... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI, KOT PRIPRAVNIKA, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DOKAZILO O IZOBRAZBI... ZDRAVSTVENI DOM LENART.
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanja bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROČANJE,... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROČANJE,... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV, SODELOVANJE IN SPREMLJANJE REHABILITACIJE UPORABNIKOV TER DRUGA DELA NA PODROČJU... VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA,... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NAČRTOVANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE TER SVETOVANJE Z ZAKONITIM ZASTOPNIKOM V OKVIRU KOMPETENC NUDENJE MEDICINSKE POMOČI,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • SR.MEDICINSKA SESTRA /ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE NA BOLNIŠKI ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI,PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE... DOM NINE POKORN GRMOVJE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOTIČNIH TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki besedil -... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NAČRTOVANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE TER SVETOVANJE Z ZAKONITIM ZASTOPNIKOM V OKVIRU KOMPETENC, NUDENJE MEDICINSKE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK - VARUH S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA IN VSAKODNEVNA POMOČ UPORABNIKOM PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SKRB ZA NJIHOVO ZDRAVJE IN VARNOST, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH,... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca/delavke, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z DUŠEVNO MOTNJO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, F025010 NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE POD MENTORSTVOM V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJANJE PRVE... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO.
 • PRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI... Dom na Krasu.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E035017 M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. Nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, OSKRBA BOLNIKA, PRIPRAVA IN TRANSPORT NA PREISKAVE, OPAZOVANJE, MERJENJE IN REGISTRACIJA VITALNIH FUNKCIJ, ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA, DRUGA DELA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • SRED. MED. SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • ZOBNI ASISTENT - MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ASISTIRANJE, ORGANIZACIJA DELA, VODENJE ČAKALNIH VRST, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... DEJAN STOJANOV, dr.dent.med. zasebni zobozdravnik.
 • VOZNIK REŠEVALEC I - M/Ž. VOZNIK REŠEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV, PO POTREBI NUDENJE NUJNE POMOČI, PREVOZ BOLNIKOV, SKRB ZA VZDRŽEVANJE VOZILA, ...., urejevalniki besedil - osnovno, Kandidat bo moral na svoje stroške najkasneje v roku 2. let... ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU S PO VNAPREJ PRIPRAVLJENEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., urejevalniki besedil... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 29.07.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA.
Más resultados: << · < · 3 · >>