en Español in English auf Deutsch en Français ...

62 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, DELITEV TERAPIJE, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE,... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA PRIPRAVNIKA V CENTRU STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA, Veselje do dela s starejšimi, timsko delo, poštenost, prilagodljivost. Prijavijo naj se kandidati, ki izpolnjujejo... ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, DELO V AMBULANTAH, SPLOŠNE MEDICINE IN SPECIALISTIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJENO... ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE-PRIPRAVNIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI (ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO). IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 27.08.2018 NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRI INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNO - TERAPEVTSKIH POSEGIH (NUKLEARNA MEDICINA, KARDIOLOŠKA IN INTERVENCIJSKA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBRAVNAVA IN OSKRBA PACIENTOV V NMP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomščanja 12m, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NAČRTOVANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE TER SVETOVANJE Z ZAKONITIM ZASTOPNIKOM V OKVIRU KOMPETENC,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V URGENTNI SLUŽBI (SNMP), -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI , slovenski... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DOKAZILO... ZDRAVSTVENI DOM LENART.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER VARSTVA UPORABNIKOV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE, - IZVAJANJE DEL IN NALOG... DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVALNIH POSTOPKOV V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PO NAROČILU VODJE SLUŽBE, IZVAJANJE MANJ... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SA IN NMP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA... VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI... BOLNIŠNICA SEŽANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH V AMBULANTI PRIPRAVA PACIENTA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA / SREDNJE MEDICINSKE SESTRE M/Ž, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM LENART.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH ČRNUČE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI. IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.7.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE... COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU... COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU... DOM UPOKOJENCEV SEŽANA.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev oz. za čas pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV; NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV; IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV;... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV , IZVAJANJE DEL... DOM PETRA UZARJA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I.PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.