en Español in English auf Deutsch en Français ...

92 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH V AMBULANTI PRIPRAVA PACIENTA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA DELOVNI PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, DELA IN NALOGE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE V DELOKROGU MEDICINSKE SESTRE NA VSEH PODROČJIH OPERATIVNE DEJAVNOSTI, V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V . STOPNJE. SODELOVANJE PRI... KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ZDRAVJE UPORABNIKOV, SKRB ZA VODENJE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SLUŽBAMI, POMOČ UPORABNIKOV PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE... VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V REFERENČNI AMBULANTI, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA PACIENTOV V PREVENTIVNI IN KURATIVNI DEJAVNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NADZOR NAD DIETAMI, - DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL, - UREJANJE PRIROČNE LEKARNE, - VODENJE DOKUMENTACIJE... MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA, socialno varstvo, d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC IN POOBLASTIL, IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IMPLEMENTACIJE... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI STAREJŠIM NA DOMU. DELO JE TERENSKO S FLEKSIBILNIM URNIKOM., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... BLAGINJA, zdravstvena nega in pomoč na domu, Gašper Novak s.p.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO –TEHNIČNIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE... SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev oz. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40 ur, OSNOVNA NEGA IN POMOČ PRI SPECIALNI NEGI STANOVALCA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN RAZDELJEVANJU THP, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, PREVEZE, SPREMLJANJE UMIRAJOČEGA IN OSKRBA... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ... Dom na Krasu.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 19.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do 11.3.2018, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško... ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE, -... MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA, socialno varstvo, d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI., italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče ZDRAVSTVENI DOM IZOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, PREDVIDOMA 6 MESECEV, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI (ODDELEK ZA PEDIATRIJO). IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V STOPNJE, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV... KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, - ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, - VODENJE DOKUMENTACIJE, - IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, - STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO DELO... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, izvajanje zdr. nege in varstvo uporabnikov, nudenje med. pomoči, priprava in delitev terapij, vodenje dokumentacije, druga opravila po nalogu vodje in direktorja, urejevalniki besedil - osnovno, delo... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... BOLNIŠNICA SEŽANA.
 • : SPREMLJEVALEC V REŠEVALNEM VOZILU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOZI REŠEVALNO VOZILO V SKLADU S POGOJI, SKRBI ZA PRIPRAVO, VZDRŽEVANJE IN UPORABO MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN OPREME V REŠEVALNEM VOZILU, SKRBI ZA HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH HORJUL.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL PO PREDPISANEM PROGRAMU ZA PRIPRAVNIKA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, PRIJAZNOST,... ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ZAPOSLITEV ZA 1... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • : STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA,POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI,PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO... BOLNIŠNICA TOPOLŠICA.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V AMBULANTI V OKVIRU PRIMARNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OZG; OZG, OE ZD Kranj.
 • : ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA REŠEVALNI POSTAJI IN V NUJNI MEDICINSKI POMOČI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELENE... OZG; OZG, OE ZD Kranj.
 • : VOZNIK REŠEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA NA DELO, PREVOZ PACIENTA, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI, DOKUMENTIRANJE PREVOZA ALI DOGODKA IN OSTALO PO NAVODILIH, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... Zdravstveno reševalni center Koroške.