Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de nivel medio de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

125 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOM BOLNIČARJEV NEGOVALCEV IN BOLNIŠKIH STREŽNIC, PREDAJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN ZDRAVSTVENE NEGE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU ZA OSTARELE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V NEMČIJI. Skrb in nega varovancev, načrtovanje aktivnosti., Znanje tujega jezika ni pogoj, možnost vključitve v tečaj ob nastopu dela. Vozniški izpit je zaželjen. Za...
 • E035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEG ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE...
 • BOLNIČAR-NEGOVALEC PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSEBNE NEGE PRI UPORABNIKIH; POMOČ PRI OBUVANJU, OBLAČENJU, GIBANJU OZ. HOJI;VARSTVO IN SPREMSTVO UPORABNIKOV PRI PREVOZIH; SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN NUDENJE POMOČI...
 • PRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V...
 • E037032 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU (Ž) / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE DEFIBRILACIJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA; IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI -PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. čas pripravništva do opravljenega strokovnega izpita, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MED. SESTRE V AMBULANTI IN PO POTREBI NA TERENU (SPREMSTVO) POD VODSTVOM MENTORJA, , dopoldan
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTA - E037010 M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, INŠTRUMENTIRANJE PRI PROGRAMSKIH IN URGENTNIH OPERACIJAH ZA KIRURŠKI IN GINEKOLOŠKI ODDELEK, IZVAJANJE MEDOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE, DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDR. NEGE, KLINIČNIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA REŠEVALNIH PREVOZOV V DE REŠEVALNA POSTAJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZASEBNEM DOMU UPOKOJENCEV: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, OPAZOVANJE IN NADZIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, TER SPREMLJANJE IN POROČANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU, IZVAJANJE PRVE POMOČI,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE ZA DELO NA INFORMACIJAH, ZA ČAS NADOMEŠČANJA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, k vlogi je potrebno...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE IN SE VKLJUČUJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU STROK. IZOBRAZBE, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,...
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE STANOVALCEV IN POROČANJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI...
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM, PRIPRAVA PACIENTA ZA SPECIALISTIČNI PREGLED IN ASISTENCA PRI POSEGIH, ADMINISTRATIVNA OBDELAVA, NUJNA PRIPRAVLJENOST ZA NADALJNE IZOBRAŽEVANJE TUDI V TUJINI., dvoizmensko
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI(ŠIFRA DM:E035012), M/Ž, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA OZ. TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POKLICNIH AKTIVNOSTI V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCA, PRIPRAVA STANOVALCA NA DIAGNOSTIČNE IN...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE V ZD JESENICE IN DISLOCIRANIH ENOTAH IZVAJANJE POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE., opravljen strokovni izpit...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I/ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - ENOTA NAKLO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI V ZDRAVSTVENO-VZGOJNEM CENTRU KRŠKO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŽIVLJENJSKI SLOG, ALI SEM FIT?, DEJAVNIKI TVEGANJA, TEHNIKE SPROŠČANJA*, ZDRAVA PREHRANA, ZDRAVO HUJŠANJE, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO*, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO*,...
 • PRIPRAVNIK-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, RAZDELJEVANJE IN NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, IDR., VLOGE PO E-POŠTI NE BODO OBRAVNAVANE, dvoizmensko
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I-PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA F025010 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNA IN SPECIALNA NEGA STANOVALCA, PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE THP, POMOČ PRI HRANJENJU PER OS, NGS, GS, PREVEZE, NADZOR NA JEMANJEM THP., ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST, KOMUNIKATIVNOST,...
 • E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I/ ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DISPANZERJU ZA ŽENE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRIAŽA, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV IN NAROČANJE PACIENTOV, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN NAROČANJE MATERIALA TER PRIPOMOČKOV ZA DELO V AMBULANTI/DISPANZERJU, IZVAJANJE UKREPOV IN HIGIENSKIH...
Más resultados: << · 2 · > · >>