Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de nivel medio de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

98 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

Página: 2

 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE TER STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, licenca za samostojno...
 • SMS V AMBULANTI M/Ž - NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN NAROČANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA),...
 • SREDNJ MEDICINSKA SESTRA II-M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMETACIJE, IZVAJANJE DEL...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNIČNI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev., dvoizmensko
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELUJE IN SE VKLJUČUJE V PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU STROK. IZOBRAZBE, - IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH AKTIVNOSTIH, POZNAVANJE OSNOV GERONTOLOGIJE,
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • E035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI /SREDNJI ZDRAVSTVENIK V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke., polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012), INTERNA KLINIKA, CENTER ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO BOLNIKOV IN SODELUJE V NEGOVALNEM IN ZDRAVSTVENEM TIMU NA ODDELKU., Kandidat/ka mora poleg navedenega izpolnjevati še naslednje pogoje: opravljen...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU, E035021 ZA POTREBE REŠEVALNE POSTAJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TRANSPORTA PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE MED PREVOZOM Z REŠEVALNIM VOZILOM, NUDENJE PRVE POMOČI NA TERENU IN SODELOVANJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NUDENJE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, zahtevana izobrazba: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, srednja medicinska...
 • E035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSTOPKOV PRI URGETNIH PACIENTIH/POŠKODOVANCIH TER SODELOVANJE PRI ZDR. OBRAVNAVI V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. SPREMLJANJE...
 • TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE TER OPAZOVANJE IN NADZIRANJE BOLNIKA, IZVAJANJE DOLOČENIH TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA ZA PREISKAVE...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • E035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI /SREDNJI ZDRAVSTVENIK V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke., polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO NAVODILU, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, USMERJANJE DELA BOLNIČARJEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE...
 • DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELJENE IZKUŠNJE V ZDRAVSTVENI NEGI NA...
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ZAPOSLITEV ZA 1... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 16.08.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNICA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV V SKLADU S KOMPETENCAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM NAČRTOM USTANOVE,... ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS.
 • ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE STANOVALCEV IN POROČANJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, REŠEVANJE URGENITNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH,... DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKU, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil... Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
Más resultados: << · 2 · > · >>