Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • SODELAVEC ZA MARKETING - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PONUDB STORITEV IN IZDELKOV NAMENJENIH TRGU, PRODAJA, ISKANJE IN DOGOVORI S POTENCIALNIMI KUPCI IN DONATORJI. ISKANJE USTREZNIH RAZPISOV, SODELOVANJE PRI PRIJAVI. VODENJE PROJEKTA, KOORDINACIJA,...
 • SVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TELEFONSKO VZPOSTAVLJANJE PRVIH POSLOVNIH STIKOV S STRANKAMI, SPREJEMANJE VHODNIH KLICEV IN PREUSMERJANJE LE-TEH TER VSA NAROČILA STRANK, TELEFONSKO TRŽENJE VSEH BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV TER IZVAJANJE KLICNIH...
 • SVETOVALEC ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE IN VSEBINA DELA: PRIPRAVA PODLAG ZA PRIPRAVO PRORAČUNA NA PODROČJU INVESTICIJ, STROKOVNA OPRAVILA ZA ODBORE IN KOMISIJE ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA, STROKOVNA OPRAVILA IN SODELOVANJE PRI INVESTICIJAH...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA: LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA LJUBLJANA. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • SAMOSTOJNI KOMERCIALIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KOMERCIALIST, PREDNOST BOMO DALI KANDIDATU, KI: GA ODLIKUJEJO KOMUNIKATIVNOST, DINAMIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA DELA, PRILAGODLJIVOST, ODGOVORNOST IN NATANČNOST, IMA DOBRO ZNANJE...
 • RAZVIJALEC TRGOV - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EKONOMIST, FINANČI ANALITIK, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, do sveta na splošno, zanimanje za poklicni...
 • UPRAVLJALEC KREDITNIH TVEGANJ ZA DELO V KREDITNIH ANALIZAH MALIH KOMITENTOV IN FIZIČNIH OSEB. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRESOJA KREDITNIH TVEGANJ, ANALIZA FINANČNIH IZKAZOV IN DRUGIH KAZALNIKOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE BONITETE KOMITENTA, PREGLED IN ANALIZA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA NALOŽBENEGA MNENJA, SOODLOČANJE O NALOŽBENIH...
 • ANALITIK CRM - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ANALIZIRA VELIKE BAZE PODATKOV ZA POTREBE POZNAVANJA STRANK, - SPREMLJA, ANALIZIRA TER OBDELUJE FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA/ANALIZE IN PREDLOGE ZA ODLOČANJE, - APLICIRA STANDARDNE ANALITIČNE...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA NAČRTOVANJE, ANALIZE IN NADZOR - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI, ANALIZA FINANČNIH PODATKOV IN PRIPRAVA PREDLOGOV TER UKREPOV ZA DOSEGANJE FINANČNIH CILJEV, PRIPRAVA POSLOVNIH POROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN RAZVOJU POSLOVNIH...
 • STROKOVNI DELAVEC FINANC IN KNJIGOVODSTVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: VODI DAVČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA DAVČNE OBRAČUNE (OBRAČUN DDV IN OBRAČUN DPZP), OBRAČUNAVA OSEBNE PREJEMKE, ZAGOTAVLJA STROKOVNO POMOČ IN PODPORO...
 • ANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA OPRAVLJANJE DELA V RAZVOJU CENTRALNIH BANČNIH SISTEMOV - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIFIKACIJA FUNKCIONALNOSTNIH ZAHTEV POSLOVNO INFORMACIJSKIH REŠITEV, ANALIZA IN NAČRTOVANJE NADGRADENJ OBSTOJEČIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ANALIZA FUNKCIONALNIH SKLADNOSTI IN NAPAK V DELOVANJU INFORMACIJSKIH...
 • SAMOSTOJNI UPRAVLJALEC PONUDBE ZA DELO V ODDELKU UPRAVLJANJE PONUDBE PREBIVALSTVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, RAZVIJANJE IN SKRBNIŠTVO PODROČJA PONUDBE, IZDELOVANJE STRATEGIJ IN TAKTIK SPREMEMB, KOORDINACIJA IN UVAJANJE IZVAJALCEV ZA NJIHOVO REALIZACIJO,...
 • OSEBNI BANČNIK - PE GORENJSKA (POSLOVALNICA ŠKOFJA LOKA) - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE...
 • PROFIL ANALITIK V ODDELKU FINANČNA STABILNOST IN MAKROBONITETNA POLITIKA - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IDENTIFICIRANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE RAZVOJA SISTEMSKIH TVEGANJ V FINANČNEM SISTEMU, RAZVIJANJE IN SODELOVANJE PRI IMPLEMENTACIJI TER EVALVACIJI MAKROBONITETNIH INSTRUMENTOV, SODELOVANJE V PRIPRAVI...
 • DIREKTOR ODDELKA SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA, VODENJE ODDELKA S POUDARKOM NA NASLEDNJIH POSLOVNIH PROCESIH: IZDAJANJE...
 • SAMOSTOJNI SKRBNIKA ZA SKLADNOST POSLOVANJA ZA DELO V ORGANIZACIJSKI ENOTI SKLADNOST POSLOVANJA IN KREPITEV INTEGRITETE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZADOLŽENI BOSTE ZA: SPREMLJANJE REGULATORNEGA IN PRAVNEGA OKOLJA BANKE, SPREMLJANJE IN PODPIRANJE AKTIVNOSTI REGULATORJEV, KO IZVAJAJO AKTIVNOSTI V ZVEZI Z BANKO TER USKAJEVANJE ORGANIZACIJSKIH...
 • SVETOVALEC V REFERATU ZA RAČUNOVODSKO POROČANJE I – LJUBLJANA, UPRAVA ZA RAČUNOVODSTVO IN IZVRŠBO - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
 • NABAVNIK TRANSPORTA IN PRODAJNI ASISTENT - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NABAVNEGA ODDELKA V SLOVENIJI, VPELJEVANJE NABAVNE STRATEGIJE GRUPE, POGAJANJE IN KOMUNIKACIJE Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA POGODB, ANALIZA CEN, PREGLED IN KONTROLA OPRAVLJENIH PREVOZOV, IZDELAVA PREFAKTUR, PRIPRAVA...
 • SAMOSTOJNI UPRAVLJALEC KREDITNIH TVEGANJ ZA DELO V KREDITNIH ANALIZAH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRESOJA KREDITNIH TVEGANJ, ANALIZA FINANČNIH IZKAZOV IN DRUGIH KAZALNIKOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE BONITETE KOMITENTA, PREGLED IN ANALIZA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA NALOŽBENEGA...
 • ANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O RAZLIČNIH VIDIKIH DELOVANJA TRGOV, STRANK IN BANK (USPEŠNOST, EKONOMIČNOST, DONOS, TVEGANJE, POTROŠNIŠKO OBNAŠANJE…) IN IZDELAVA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE. OPIS DEL...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC II ZA DELO V SLUŽBI ZA NADZOR IN FINANČNO EVIDENCO NAKAZOVANJA POKOJNIN - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40, NADZOROVANJE PRAVILNOSTI OBRAČUNA IN PRAVOČASNOSTI ZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH ZAHTEVKOV, VODENJE MESEČNE EVIDENCE O ŠTEVILU IN VRSTI NAPAK V POSTOPKU REALIZACIJE ZAHTEVKOV...
 • POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V PISARNI, UREJANJE KADROVSKE DOKUMENTACIJE (ZAPOSLOVANJE TUJCEV, PRIDOBIVANJE ENOTNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA)., Prednost imajo kandidati/ke s poznavanjem dela v računovodstvu., dopoldan
 • SODELAVEC ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN IZVAJANJE STROKOVNIH IN OPERATIVNIH OPRAVIL S PODROČJA OBRAČUNA PLAČ., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba dipl. ekonomist oz. drugi ustrezni poklici...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO,...
 • SAMOSTOJNI KOMERCIALIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU PRODAJNE POLITIKE NA OBMOČNIH TRGIH, OBISKUJE RAZVOJNE CENTRE TER PRIDOBIVA INFORMACIJE NOVOSTI IZ PODROČJA KABELSKE/AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE, RAZISKUJE MOŽNOSTI...
 • SAMOSTOJNI POSLOVNI ANALITIK, UPRAVLJANJE INOVACIJ IN POSLOVNA ANALIZA - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPREDELITEV METODOLOŠKIH PODLAG ZA PODROČJE RAZVOJNEGA PROCESA V NLB SKUPINI TER PRENOS ZNANJ IN DOBRIH PRAKS, UPRAVLJANJE SOODVISNOSTI PROJEKTOV IN RAZVOJNIH NALOG, VSEBINSKO ANALIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (PROJEKTNI KOORDINATOR) (ŠIFRA DM J017136) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE STROKOVNEMU DIREKTORJU UKC NA PODROČJU EKONOMSKE DEJAVNOSTI, FINANČNE POLITIKE IN STRUKTURE FINANCIRANJA V SKLADU S POSLOVNIMI IN STRATEŠKIMI CILJI UKC, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE VSEH...
 • SAMOSTOJNI EKONOMIST ZA FINANCE V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI EKONOMIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z BANKAMI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI POSTOPKIH NAJEMANJA KRATKOROČNIH IN DOLGOROČNIH KREDITOV; IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ IN PREDLOGOV PRI IZBORU PONUDB BANK; KONTROLA IN LIKVIDACIJA DOKUMENTOV...
 • VIŠJI REFERENT ZA UPORABNIKE IN OBRAČUN - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV, -KONTROLIRANJE PODATKOV TER IZDELOVANJE IN KONTROLIRANJE OBRAČUNOV, -SODELOVANJE V PROCESU IZTERJAVE, -DELO Z ODJEMALCI IN UPORABNIKI OMREŽJA, -REŠEVANJE REKLAMACIJ IN...
 • POOBLAŠČENEC POSLOVODSTVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU, OPTIMIZIRANJU IN NADZIRANJU DELA NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA, Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba univerzitetni diplomirani...
 • RAČUNOVODJA (PRIČETEK DELA 01.09.2018) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU,ZAGOTAVLJA AŽURNO KNJIGOVODSTVO, SKRBI ZA PRAVILEN IN PRAVOČASEN OBRAČUN DAJATEV IN PRISPEVKOV,SODELUJE PRI SESTAVI LETNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PERIODIČNIH...
Más resultados: 1 · >>