Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, SNOVANJE IN PRIPRAVLJANJE VSEBIN DOKUMENTOV VEZANIH NA KAPITALSKE NALOŽBE, UPRAVLJANJE DRUŽB V SKUPINI, RAZVOJ PROGRAMOV, FINANČNIH INSTRUMENTOV OZ. PRODUKTOV, UPRAVLJANJA SKLADOV; IZVAJANJE NALOG... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE VSEBIN DOKUMENTOV IN IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU RAZVOJA IN UVAJANJA FINANČNIH INSTRUMENTOV OZ. PRODUKTOV, KAPITALSKIH NALOŽB, SKLADOV, UPRAVLJANJA SKLADOV, UPRAVLJANJA DRUŽB V SKUPINI, POVEZOVANJEM... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. določen čas trajanja projekta DARS, to je do 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, DELA V ZVEZI S PLAČILNIM PROMETOM, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, EVIDENTIRANJE... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRESOJA KREDITNIH TVEGANJ, ANALIZA FINANČNIH IZKAZOV IN DRUGIH KAZALNIKOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE BONITETE KOMITENTA, PREGLED IN ANALIZA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA NALOŽBENEGA... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNO-ADMINISTRATIVNEGA DELA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, IZVAJANJE POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA, VODENJE RAZNIH EVIDENC, KARTOTEK, ZAPISOV, PRIPRAVA,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO ISKANJE IN AKTIVIRANJE NOVIH KOMITENTOV, AKTIVNO TRŽENJE IN SKLEPANJE POGODB BANČNIH IN NEBANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, IZVAJANJE FINANČNIH IN NEFINANČNIH TRANSAKCIJ, IZVAJANJE IN VODENJE... DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
 • : EKONOMISTI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRISTOJNOSTI IN OPIS DELA: IZVAJANJE VSEH AKTIVNOSTI, KI SO POVEZANE S KREDITNIMI POGODBAMI, KOMUNICIRANJE Z STRANKAMI, DOBAVITELJI IN BANKAMI, UREDITEV, HRAMBA IN SKRB ZA ORIGINALNO POGODBENO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVA SPECIFIKACIJ... SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, VODENJE SPREJEMNE PISARNE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... PROMETNI CENTER BLISK izobraževanje d.o.o.
 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SODELOVANJE IN INTERNO SVETOVANJE PRI EKONOMSKIH ZADEVAH DRUŽBE., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. diplomirani ekonomist oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraževanje druge stopnje... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 • : EKONOMIST ANALITIK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ANALIZA RELATIVNIH KAZALCEV VREDNOSTI NALOŽBENIH RAZREDOV, SEKTORJEV, SPLOŠNIH GOSPODARSKIH RAZMER, GEOPOLITIČNIH RAZMER, VALUTNIH PAROV IN VREDNOSTNIH PAPIRJEV, PRIPRAVA IN POSODABLJANJE BAZ PODATKOV, PRIPRAVA POROČIL... TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI TER SVETOVANJE NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. dipl. ekonomist oz. drugi ustrezni... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUNAVANJE ZDRAVSTVENIH IN NEZDRAVSTVENIH STORITEV TER ZAMUDNIH OBRESTI; VODENJE KNJIGE IZDANIH RAČUNOV IN OBRAČUNOV OBRESTI; PREVERJANJE PREJETIH OBRAČUNOV OBRESTI; IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA; VODENJE... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. za čas nodomeščanja začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, -ANALIZIRANJE IN OCENJEVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI PODJETIJ/SKUPIN PODJETIJ/PANOG/DRŽAV, -ODOBRAVANJE IN MONITORING ZAVAROVALNIH KRITIJ/IZPOSTAVLJENOSTI/... SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID - FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZISKAVA IN ANALIZA TRŽIŠČA. VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH STIKOV S PARTNERJI. PRIPRAVA PREDLOGOV TRŽENJA. SPREJEMANJE PREDPRODAJNIH IN POPRODAJNIH AKTIVNOSTI. SPREJEM IN OBDELAVA POVPRAŠEVANJ.... LIVARNA TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o.
 • : EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZNANJE EKONOMIJE, PRODAJA – IZDELAVA ANALIZ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, angleški... BEVOG, družba za turizem in gostinstvo, d.o.o.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE RAZISKOVALNIH METODOLOGIJ ZA OCENO TVEGANJ IN ZAVAROVANJE PRED NJIMI, OBLIKOVANJE MODELOV ZA OCENO POSAMEZNIH SKLOPOV TVEGANJ (BONITETA, VAR), SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJA IN MENTORIRA SVETOVALCE V PRODAJI, SKRBI ZA STROKOVNO ZNANJE IN RAZVOJ SVETOVALCEV, PRIPRAVLJA IN IZVAJA IZOBRAŽEVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, 1. PREJEM IN OBDELAVA PREJETIH RAČUNOV 2. KNJIŽENJE 3. PRIPRAVA IN VODENJE POROČIL O OBVEZNOSTIH, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL 4. OBDELAVA PODATKOV IN ODPIS ZALOG 5. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSKIH PROCESOV,... SICOM INVEST SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLANSTVO DELA: ISKANJE OPTIMALNIH REŠITEV, NA PODLAGI KATERIH BO INTERES BANKE ZAŠČITEN NA NAČIN, KI JI BO OMOGOČIL ČIM VEČJO POPLAČILO DOLGA. OPIS DEL IN NALOG: ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE DOPISOV IN KORESPONDENCA V NEMŠKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU; SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ ZAPOSLENIH; PLANIRANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV S PODROČJA... RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBDELAVA LETNIH POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV IN STATISTIČNIH RAZISKOVANJ, DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM V ZVEZI S PODROČJEM DELA, SPREJEMANJE, PREVERJANJE, VNAŠANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE,... AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, SVETOVANJE IN PREDLAGANJE IZBOLJŠAV ZA POSLOVNO PODROČJE, PRIPRAVLJANJE SMERNIC, METODOLOGIJ IN POLITIK RAZVOJA... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: SPREMLJANJE NORMATIVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE NADZORA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV, PRIPRAVA ZA IZVRŠITEV PREGLEDA IN NEPOSREDNI PREGLED POSLOVANJA BANK IN HRANILNIC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... BANKA SLOVENIJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - OPERATIVNO VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN SPREMLJANJE TRGOVINSKEGA POSLOVANJA V ENOTI, - SAMOSTOJNO KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI PRI PRODAJI IN NABAVI NA PODROČJU, KI GA POKRIVA PE, - POSPEŠEVANJE... MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.