Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE SKUPINE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA NLB SKUPINE, SODELOVANJE PRI OPREDELITVI POLITIKE IN OSTALIH PODLAG ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR NLB SKUPINE, IZVAJANJE KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA...
 • VODJA ODDELKA - VODENJE STRATEGIJE IN UPRAVLJANJA SPREMEMB - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ ZAPOSLENIH, ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA IN UVAJANJE SPREMEMB, IZDELOVANJE STRATEGIJE OZ. POLITIKE RAZVOJA V SKLADU S STRATEGIJO RAZVOJA PODROČJA, SVETOVANJE IN SKLEPANJE SPECIFIČNIH...
 • ANALITIK VII/2 - II V SEKTORJU ZA PROCESE IN KOMUNICIRANJE, V ODDELKU ZA SPLOŠNO METODOLOGIJO - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV,...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II) (J017140), SUPAS, PODROČJE ZA EKONOMSKO IN FINANČNO DEJAVNOST, RAČUNOVODSKA SLUŽBA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG NA POSAMEZNIH RAČUNOVODSKIH PODROČIJ, VODENJE IN USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC, KONTROLA IN USKLADITEV PROMETA DDV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN DRUGIH...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FINANČNIH AKTIVNOSTI. PLANIRANJE IN SPREMLJANJE DENARNIH TOKOV. IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA. IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, IZDELAVI LETNEGA GOSPODARSKEGA NAČRTA,  PRI...
 • FINANČNIK VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA - OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - VODENJE GLAVNE KNJIGE, - VODENJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, - VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, - VODENJE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA, - OPRAVLJANJE DEL KNJIGOVODJE IN FINANČNIKA...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZLAGANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, - PISANJE IZDANIH RAČUNOV, BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV, VNAŠANJE V RAČUNOVODSKE EVIDENCE KONTROLA KNJIŽENJA, PRIPRAVA DDV OBRAČUNOV, OBRAČUNI PLAČ, VODENJE BLAGAJNIŠKIH...
 • VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA...
 • FINANČNIK VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA - OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO...
 • STROKOVNI SODELAVEC – ZA DELO V KONTROLINGU - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO V ŠTABNI SLUŽBI KONTROLING, SŽ D.O.O., Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami/znanji/sposobnostmi na naslednjih področjih: - poznavanje sistema zajema in obračuna stroškov ter sistema...
 • REFERENT - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, KRATEK OPIS DEL IN NALOG : TRŽENJE TEHNIČNIH STORITEV, PRIPRAVA PONUDB, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, ISKANJE NOVIH KUPCEV, ADMINISTRATIVNO VODENJE PROJEKTOV, ISKANJE IN PRIJAVA NA JAVNE RAZPISE, NABAVA STORITEV...
 • SVETOVALEC (ANALITIK) V ODDELKU SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA, ODSEK LICENCIRANJE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKA ZA IZDAJO/ZAVRNITEV DOVOLJENJA, IZVAJANJE POSTOPKA V ZVEZI S PRENEHANJEM DOVOLJENJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI REGULATIVE NA PODROČJU IZDAJANJA DOVOLJENJ, SVETOVANJE NADZOROVANIM SUBJEKTOM IN DRUGIM...
 • VODJA PRODAJNEGA TIMA - M/Ž. EKONOMIST, ANALITIK PLANER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA NA TERENU Z ZADOLŽENIMI ZASTOPNIKI.SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA OPERATIVNEGA NAČRTA IN PRODAJNIH AKTIVNOSTI TER IZVEDBA PRODAJNIH AKCIJ .KONTROLA FINANČNEGA, OPERATIVNEGA...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU (V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI) – (ŠIFRA DM: J017104) - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje, skrajšan delovni čas, 20, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKEGA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI...
 • VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAGI VERODOSTOJNIH...
 • VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN,...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO POSLOVNI SLUŽBI - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO IN IZVAJA DRUGA RAČUNOVODSKA OPRAVILA, PO POTREBI VODI REGISTER OPREDMETENIH IN NE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, PRESOJA GLEDE RAZVRŠČANJA ZARAČUNANEGA BLAGA NA OSNOVNO SREDSTVO, NA...
 • SAMOSTOJNI ANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV (M/Ž) – PROSTI 2 DELOVNI MESTI ZA OPRAVLJANJE DELA V RAZVOJU CENTRALNIH BANČNIH SISTEMOV - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIFIKACIJA FUNKCIONALNOSTNIH ZAHTEV POSLOVNO INFORMACIJSKIH REŠITEV, ANALIZA IN NAČRTOVANJE NADGRADENJ OBSTOJEČIH TER NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ANALIZA FUNKCIONALNIH SKLADNOSTI IN NAPAK V DELOVANJU...
 • SVETOVALEC "EKONOMIST - ANALITIK" - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, poznavanje in analiza kazalnikov na področju trga dela (obračun plač, vpliv zakonodajnih sprememb na obseg mase plač...), zdravstvenega in pokojninskega sistema (prispevki, dajatve, oblike zavarovanja...)...
 • STROKOVNI KOORDINATOR - SPECIALIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI TER SVETOVANJE NA PODROČJU DELOVANJA POSLOVNE ENOTE KOPER: SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV NA PODROČJU DELOVANJA POSLOVNE ENOTE IN SODELOVANJE PRI STRATEŠKEM RAZVOJU...
 • STROKOVNI SODELAVEC, V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, ODDELEK ZA RAČUNOVODSTVO. LOKACIJA DELA: LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA,...
 • SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE BILANCE BANKE ZA OPRAVLJANJE DELA V FINANČNIH TRGIH - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, PRIPRAVLJANJE SMERNIC, METODOLOGIJ IN POLITIK RAZVOJA POSLOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE FINANČNIH TRGOV, SPREMLJANJE...
 • SODELAVEC ZA MARKETING - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PONUDB STORITEV IN IZDELKOV NAMENJENIH TRGU, PRODAJA, ISKANJE IN DOGOVORI S POTENCIALNIMI KUPCI IN DONATORJI. ISKANJE USTREZNIH RAZPISOV, SODELOVANJE PRI PRIJAVI. VODENJE PROJEKTA, KOORDINACIJA,...
 • SVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TELEFONSKO VZPOSTAVLJANJE PRVIH POSLOVNIH STIKOV S STRANKAMI, SPREJEMANJE VHODNIH KLICEV IN PREUSMERJANJE LE-TEH TER VSA NAROČILA STRANK, TELEFONSKO TRŽENJE VSEH BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV TER IZVAJANJE KLICNIH...
 • SVETOVALEC ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE IN VSEBINA DELA: PRIPRAVA PODLAG ZA PRIPRAVO PRORAČUNA NA PODROČJU INVESTICIJ, STROKOVNA OPRAVILA ZA ODBORE IN KOMISIJE ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA, STROKOVNA OPRAVILA IN SODELOVANJE PRI INVESTICIJAH...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA: LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA LJUBLJANA. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • SAMOSTOJNI KOMERCIALIST - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KOMERCIALIST, PREDNOST BOMO DALI KANDIDATU, KI: GA ODLIKUJEJO KOMUNIKATIVNOST, DINAMIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA DELA, PRILAGODLJIVOST, ODGOVORNOST IN NATANČNOST, IMA DOBRO ZNANJE...
 • RAZVIJALEC TRGOV - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EKONOMIST, FINANČI ANALITIK, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, do sveta na splošno, zanimanje za poklicni...
 • UPRAVLJALEC KREDITNIH TVEGANJ ZA DELO V KREDITNIH ANALIZAH MALIH KOMITENTOV IN FIZIČNIH OSEB. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRESOJA KREDITNIH TVEGANJ, ANALIZA FINANČNIH IZKAZOV IN DRUGIH KAZALNIKOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE BONITETE KOMITENTA, PREGLED IN ANALIZA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA NALOŽBENEGA MNENJA, SOODLOČANJE O NALOŽBENIH...
 • ANALITIK CRM - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ANALIZIRA VELIKE BAZE PODATKOV ZA POTREBE POZNAVANJA STRANK, - SPREMLJA, ANALIZIRA TER OBDELUJE FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA/ANALIZE IN PREDLOGE ZA ODLOČANJE, - APLICIRA STANDARDNE ANALITIČNE...
Más resultados: 1 · >>