Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • POOBLAŠČENEC POSLOVODSTVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU, OPTIMIZIRANJU IN NADZIRANJU DELA NA RAZLIČNIH PODROČJIH DELOVANJA, Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba univerzitetni diplomirani...
 • RAČUNOVODJA (PRIČETEK DELA 01.09.2018) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODI, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO V RAČUNOVODSTVU,ZAGOTAVLJA AŽURNO KNJIGOVODSTVO, SKRBI ZA PRAVILEN IN PRAVOČASEN OBRAČUN DAJATEV IN PRISPEVKOV,SODELUJE PRI SESTAVI LETNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, PERIODIČNIH...
 • VODJA ODDELKA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ ZAPOSLENIH, ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA IN UVAJANJE SPREMEMB, IZDELOVANJE STRATEGIJE OZ. POLITIKE RAZVOJA V SKLADU S STRATEGIJO RAZVOJA PODROČJA, SVETOVANJE IN SKLEPANJE SPECIFIČNIH...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 NA O2 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PODPORA PRI PRIJAVI NACIONALNIH, EU IN OSTALIH MEDNARODNIH PROJEKTOV, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE TER POROČANJE NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, TEHNIČNA PODPORA PRI ORGANIZACIJI...
 • POSLOVNA SEKRETARKA / VODJA ZALEDNE PISARNE (BACK OFFICE MANAGER) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZACIJA TRANSPORTA -ORGANIZACIJA UVOZNIH IN IZVOZNIH POSTOPKOV -DELO NA KADROVSKEM PODROČJU -PRIPRAVA POGODB O POSLOVNEM SODELOVANJU -IZVAJANJE POSTOPKOV PRIJAV DELAVCEV V TUJINI -ORGANIZACIJA POSLOVNIH... CST, razvoj, inženiring in svetovanje, d.o.o.
 • FINANČNI REFERENT VI - J016046 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, SESTAVLJANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV, EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI.
 • MARKETINŠKI SPECIALIST - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA: - OBLIKUJE IN IZVAJA USTREZNO STRATEGIJO PRODUKTOV/STORITEV, NJIHOVO POSLOVNO POLITIKO IN PONUDBO ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI, - USTREZNO UMEŠČA, OPREDELJUJE IN DIFERENCIRA... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSEBINSKA PODPORA IN USMERITVE PRI IZVAJANJU NALOG TER ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVAJANJA PROCESA, TOLMAČENJE IN SKRB ZA IZVAJANJE DELA NA PODLAGI ZAKONSKIH DOLOČIL, IZDELAVA POROČIL ZA POSLOVODSTVO, STROKOVNA... SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
 • ANALITIK ZA FINANČNE TRGE – SVETOVALEC ZA OPRAVLJANJE DELA V FINANČNIH TRGIH - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ANALIZ DENARNIH IN KAPITALSKIH TRGOV, VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN IZVEDENIH INSTRUMENTOV TER VREDNOTENJE FINANČNIH INSTRUMENTOV, SODELOVANJE PRI DOLOČITVI STRATEGIJE NALOŽB... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • PRODUKTNI VODJA KOZMETIKE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOMUNIKACIJA Z DOMAČIMI KUPCI, IN TUJIMI DOBAVITELJI, ORGANIZACIJA ŠOLANJ ZA PRODAJALCE, OBISK SEJMOV DOMA IN V TUJINI, KOMUNIKACIJA S POTNIKOM IN PROMOTORKAMI, POZNAVANJE SAOP PROGRAMA, IZDELAVA POROČIL ZA... OBLAK GROUP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
 • REFERENT NA PODROČJU POZAVAROVALNE PODPORE - M/Ž. EKONOMISTI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ANALITIČNO DELO S ŠTEVILKAMI, PRIPRAVE POROČIL IN STATISTIK, KOMUNIKACIJA V MEDNARODNEM OKOLJU. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje... POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE D.D.
 • SAMOSTOJNI REGULATOR (M/Ž) V ODDELKU SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA, ODSEK BONITETNA BANČNA REGULATIVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA REGULATIVNEGA OKVIRA ZA IZVAJANJE BONITETNEGA NADZORA BANK IN HRANILNIC (PRIMARNO ZA PODROČJE TRŽNEGA IN OPERATIVNEGA TVEGANJA), SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI IZVAJANJU REGULATIVNIH ZAHTEV V PRAKSI;... BANKA SLOVENIJE.
 • REFERENT ZA TURIZEM II - M/Ž. EKONOMIST ZA TURIZEM, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA POSLOVNE IN RAZVOJNE POLITIKE NA PODROČJU TURIZMA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN USKLAJEVANJU RAZVOJNIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV ZA PODROČJE... ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSTOPKOV ZAPOSLITVE, IN VODENJE POSTOPKOV SPREMEMB POGODBE O ZAPOSLITVI. ZAGOTAVLJANJE PRENOSA INFORMACIJ ZA PRENOS PODATKOV ZA IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM. VODENJE EVIDENC O KADRIH, VSEH VRST ODSOTNOSTIH,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, CELOVITA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, VKLJUČNO S COST-BENEFIT IN SWOT ANALIZAMI. PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE. SPREMLJANJE SISTEMA FINANCIRANJA IN DOGOVARJANJ... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • VODJA SKUPINE I - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE DELA SKUPINE, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG V SKUPINI, REŠEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH REKLAMACIJ, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE IN NADZOR DELOVNIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • ANALITIK SVETOVALEC - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE SMERNIC, METODOLOGIJ IN OSTALIH PODLAG PLANIRANJA NA NIVOJU NLB SKUPINE IN NA OSTALIH PODROČJIH DELA POSAMEZNIH OE, KOORDINIRANJE IN IZDELOVANJE LETNEGA PLANA ZA NLB SKUPINO,... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • NADZORNIK ALI SAMOSTOJNI NADZORNIK V ODDELKU PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI, ODSEK PLAČILNI SISTEMI IN STORITVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV IN IZVAJANJE POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV, STORITEV IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA ALI OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV,... BANKA SLOVENIJE.
 • CENILEC - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLANSTVO DELA: IZDELAVA CENITVENIH POROČIL ZA NEPREMIČNINE V SKLADU Z VSAKOKRAT VELJAVNIMI MEDNARODNIMI STANDARDI OCENJEVANJA VREDNOSTI (MSOV) IN KONTROLIRANJE CENITVENIH POROČIL S STRANI ZUNANJIH CENILCEV.... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ PODROČJA KREATIVNIH TEHNOLOGIJ IN NOVIH POSLOVNIH MODELOV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 20 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE, KI JIH BO OPRAVLJAL NOVI ČLAN EKIPE: UDEJANJAL STRATEŠKE NAČRTE DRUŽBE SKOZI PODPORO DELEŽNIKOM IN PODJETJEM ČLANOM TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA, TER JIH POVEZOVAL S POSLOVNIMI... TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.
 • PODROČNI SVETOVALEC III - PRIPRAVNIK - M/Ž. EKONOMISTI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV , OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE... JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V RAČUNOVODSKEM SERVISU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Najmanj V. stopnja in 3 leta delovnih izkušenj. Možnost podaljšanja pogodbe.,... INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
 • SKRBNIK PODJETNIKOV 1 - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV; AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - SVETOVALEC ZA KOORDINACIJO POSLOVNIH PROCESOV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE VSEH POSLOVNIH PROCESOV SKLADA IN KOORDINIRANJE INTERNIH INFORMACIJSKIH TOKOV, KOORDINIRANJE LETNIH TERMINSKIH PLANOV NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI, SKLIC IN KOORDINIRANJE SESTANKOV, PRIPRAVA... JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO.