Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Economistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENIH NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/, urejevalniki besedil - zahtevno,... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN STROKOVNO OBVLADOVANJE NABAVE., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. dipl. ekonomist za komercialno dejavnost, univ. dipl. ekonomist, univ.... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROCIL ZA POSAMEZNA ČASOVNA OBDOBJA IN RAZLIČNE NAMENE, ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI,... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA AKTIVNO PRODAJO BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ZA OBČANE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLIRANJU DELA PODROČJA, SAMOSTOJNO GENERIRANJE, NALOŽBENIH POSLOV, IZVAJANJE SKRBNIH PREGLEDOV, FINANČNO STRUKTURIRANJE TER PRIPRAVA EKSPERTNIH... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE NOVEGA SODELAVCA BODO AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DEL IN NALOG: PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV; AKTIVNA PRODAJA... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV TER PRIDOBIVANJE KOMITENTOV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA PO TRŽNIH POTEH, USMERJANJE STRANK NA USTREZNE NASLOVE V BANKI, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM,... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBČINE VODICE: WWW.VODICE.SI V ZAVIHKU URADNE OBJAVE IN IJZ/JAVNI RAZPISI, NATEČAJI IN NEPREMIČNINE., Vsi pogoji so navedeni na spletni strani Občine... OBČINA VODICE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH POGODB Z IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI TER SPREMLJANJE NJIHOVE REALIZACIJE V ODDELKU ZA PLAN IN ANALIZE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, POROČIL IN OCEN V OKVIRU PODROČJA DELA OE, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL IN ANALIZ ZA RAZLIČNE UPORABNIKE IN RAVNI ODLOČANJA, PRIPRAVLJANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 12 MESECEV OZ DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PRODUKTNIH IN KORPORATIVNIH ODNOSOV Z MEDIJI ZA NLB, IZVAJANJE INTERNE KOMUNIKACIJE V NLB, UPRAVLJANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROMOCIJA PROGRAMA POSLOVANJA, DEFINIRANJE ZAHTEV PROJEKTOV, IZDELAVA IN VODENJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN EVIDENTIRANJE PODATKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški... SKRIVNOSTNI NAKUP, POSLOVNE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UDEJANJANJE STRATEŠKIH NAČRTOV DRUŽBE SKOZI PODPORO START-UP PODJETJEM ČLANOM TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA, START UP PODJETJEM V SLOVENIJI IN TUJINI, TER POVEZOVANJE S PRIMERLJIVIMI EKOSISTEMI NA... TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 9 mesecev oz. oziroma do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU METODOLOGIJE ZA ANALIZIRANJE PODJETIJ IN OCENJEVANJE INVESTICIJ, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL,... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE OZ. PRIMARNE NALOGE: IZVAJANJE UPORABNIŠKEGA SKRBNIŠTVA NA PODROČJU PODATKOVNEGA SKLADIŠČA, AKTIVNO SODELOVANJE V PROCESU RAZVOJA S POUDARKOM NA PODROČJU PODATKOVNEGA SKLADIŠČA: ANALIZA ZAHTEV,... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORNIŠKIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU SKLADNOSTI POSLOVANJA BANK, S POSEBNIM POUDARKOM NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA, OCENA TVEGANJ IN... BANKA SLOVENIJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ANALIZ IN POROCIL ZA POSAMEZNA CASOVNA OBDOBJA IN RAZLICNE NAMENE, ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, SODELOVANJE PRI NACRTOVANJU AKTIVNOSTI IN IZVAJANJE LE TEH NA PODROCJU DELA, SODELOVANJE NA PODROCJU... SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ ALI OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH PRAVIC, ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV PODJETIJ, KAPITALSKIH TRGOV, NEPREMIČNINSKEGA TRGA, OCENJEVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV S FINANČNEGA,... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZDELAVA PREDRAČUNOV, - IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN STATISTIČNIH POROČIL, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA IN POSLOVNEGA NAČRTA, - KONTROLIRANJE, REVIDIRANJE, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA, VNOS IN OBDELAVA PODATKOV (EXCEL), UREJANJE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, SPREJEMANJE IN OBDELAVA NAROČIL, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DEL NA PODROČJU NABAVE, PISNA IN USTNA KORESPONDENCA... AGENCIJA M SERVIS d.o.o.; AGENCIJA M SERVIS d.o.o., POSLOVNA ENOTA KADROVSKA AGENCIJA LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZVIJANJE NADZORNIŠKIH TEHNIK IN METODOLOGIJ TER POROČEVALSKIH PODLAG, RAZVIJANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA NADZORNIŠKEGA POROČANJA, VZDRŽEVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKE PODPORE ZA SPREMLJANJE POSLOVANJA... BANKA SLOVENIJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRORAČUNA, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ... OBČINA TRBOVLJE.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE STRATEGIJE OZ. POLITIKE RAZVOJA ORGANIZACIJSKEGA DELA V SKLADU S STRATEGIJO RAZVOJA BANKE, SPREMLJANJE IZVAJANJA, PREVERJANJE IZVRŠEVANJA IN OCENJEVANJA USPEŠNOSTI ORGANIZACIJSKEGA... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE POSLOVNJUIH KNJIG, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODOKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE S STRATEŠKIMI NALOŽBAMI, SVETOVANJE VODSTVU BANKE V ZVEZI Z AKTIVNOSTMI, KI SO USMERJENE K UTRJEVANJU POLOŽAJA BANKE NA TRGU IN V TEJ ZVEZI PRIPRAVA USTREZNIH UKREPOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG... GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE TER IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL., Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba univeritetni diplomirani ekonomist oz.... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE FINANČNIH TRGOV, ANALIZIRANJE STRUKTURE BILANCE BANKE, PRIPRAVA PROJEKCIJ IN SCENARIJEV LIKVIDNOSTI, OBRESTNIH POZICIJ, STRUKTURE BILANCE STANJA ZA POTREBE SPREJEMANJA POSLOVNIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.