Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Economistas' en Eslovenia.

 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE RAZISKOVALNIH METODOLOGIJ ZA OCENO TVEGANJ IN ZAVAROVANJE PRED NJIMI, OBLIKOVANJE MODELOV ZA OCENO POSAMEZNIH SKLOPOV TVEGANJ (BONITETA, VAR), SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJA IN MENTORIRA SVETOVALCE V PRODAJI, SKRBI ZA STROKOVNO ZNANJE IN RAZVOJ SVETOVALCEV, PRIPRAVLJA IN IZVAJA IZOBRAŽEVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško... Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, 1. PREJEM IN OBDELAVA PREJETIH RAČUNOV 2. KNJIŽENJE 3. PRIPRAVA IN VODENJE POROČIL O OBVEZNOSTIH, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL 4. OBDELAVA PODATKOV IN ODPIS ZALOG 5. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSKIH PROCESOV,... SICOM INVEST SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLANSTVO DELA: ISKANJE OPTIMALNIH REŠITEV, NA PODLAGI KATERIH BO INTERES BANKE ZAŠČITEN NA NAČIN, KI JI BO OMOGOČIL ČIM VEČJO POPLAČILO DOLGA. OPIS DEL IN NALOG: ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV PODJETJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE DOPISOV IN KORESPONDENCA V NEMŠKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU; SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ ZAPOSLENIH; PLANIRANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV S PODROČJA... RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBDELAVA LETNIH POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV IN STATISTIČNIH RAZISKOVANJ, DAJANJE POJASNIL POSLOVNIM SUBJEKTOM V ZVEZI S PODROČJEM DELA, SPREJEMANJE, PREVERJANJE, VNAŠANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE,... AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE.
 • : EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, SVETOVANJE IN PREDLAGANJE IZBOLJŠAV ZA POSLOVNO PODROČJE, PRIPRAVLJANJE SMERNIC, METODOLOGIJ IN POLITIK RAZVOJA... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: SPREMLJANJE NORMATIVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE NADZORA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV, PRIPRAVA ZA IZVRŠITEV PREGLEDA IN NEPOSREDNI PREGLED POSLOVANJA BANK IN HRANILNIC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... BANKA SLOVENIJE.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - OPERATIVNO VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN SPREMLJANJE TRGOVINSKEGA POSLOVANJA V ENOTI, - SAMOSTOJNO KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI PRI PRODAJI IN NABAVI NA PODROČJU, KI GA POKRIVA PE, - POSPEŠEVANJE... MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZDELAVI STRATEGIJE IN POLITIKE UPRAVLJANJA S TVEGANJI TER INTEGRACIJA LE-TEH V DNEVNO POSLOVANJE DRUŽBE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI METODOLOGIJE IN PREDLOGIH POSTOPKOV UPRAVLJANJA S TVEGANJI,... PORSCHE LEASING SLO D.O.O. FIRMA ZA LEASING, LJUBLJANA.
 • : EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA V OBČINSKI UPRAVI IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA, OPERATIVNO VODENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV, VODENJE IN ODLOČANJE... OBČINA ROGAŠOVCI.
 • : EKONOMIST, ANALITIK PLANER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE AKTIVNOSTI PRI OSKRBI PROIZVODNJE Z MATERIALI. PREGLED IN AŽURIRANJE POLITIKE ZALOG. PLANIRANJE SUROVIN IN EMBALAŽE. SPREMLJANJE DOBAVITELJEVE UČINKOVISTOSTI/USPEŠNOSTI.,... HENKEL MARIBOR podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in za izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
 • : EKONOMISTI, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, DELO V CATERING PODJETJU, PRIPRAVA RAZLIČNE DOKUMENTACIJE, PREGLED IN VODENJE ZALOGE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, vestnost pri delu, fleksibilnost, komunikativnost,... VIVO, GOSTINSKO TURISTIČNE STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VODSTVENO OPERATIVNIH DEL V POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, KONTAKTIRANJE Z ZUNANJIMI URADNIMI INSTITUCIJAMI, IZDELAVA LETNIH IN OPERATIVNIH PLANOV, ZBIRANJE... PROSEN COM D.O.O., ČIŠČENJE IN TRGOVINA.
 • : EKONOMISTI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN NADZOR NAD DELOM V SEKTORJU ZA EKONOMIKO IN FINANCE, - OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠEGA SVETOVALNEGA DELA ZA PODROČJE EKONOMIKE IN FINANC, - VODENJE IN SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH PRI OBLIKOVANJU STANDARDOV KAKOVOSTI... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA PRIPRAVA POLLETNEGA IN LETNEGA RAČUNOVODSKEGA POROČILA TER POROČIL O REALIZACIJI LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA IZVAJANJE NALOG STROKOVNE PODPORE DIREKTORJU: PRIPRAVLJANJE... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.