Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 18 mesecev oz. konca projekta, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPIS DELOVNIH NALOG NA HTTP://TRANSPARENCY.SI/IMAGES/DOKUMENTI/RAZPIS-PRAVNIK_IP2.PDF, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje... TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA - DRUŠTVO INTEGRITETA.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNE ZADEVE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski... STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN NAČINOV DELA POSREDOVANJE ZNANJ S SEMINARJEV IN DELAVNIC SODELAVCEM PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH... RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH OSNUTKOV SODNIH ODLOČB,... OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT ALI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOČITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOŽITEV... SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA PREDVSEM: SVETOVANJE IN PRIPRAVO PRAVNIH MNENJ ZA ORGANE BANKE SLOVENIJA TER ORGANIZACIJSKE ENOTE BANKE SLOVENIJA, SVETOVANJE, SODELOVANJE IN PRIPRAVO PRAVNIH MNENJ ZA STROKOVNE KOMISIJE IN STROKOVNE... BANKA SLOVENIJE.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE PRI PRAVNIH POSLIH OZIROMA POSLIH DRUŽBE SESTAVA, PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA POGODB, VEZANIH NA DEJAVNOST DRUŽBE PRAVNA PODPORA NA PROJEKTIH SPREMLJANJE IN ANALIZA ZAKONODAJE S PODROČJA... LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.
 • : PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE ,ZASTOPANJE STRANK PO... OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SVETOVANJE UPRAVI S PODROČJA NAJZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH ZADEV, -ZASTOPANJE PODJETJA V PRAVNIH ZADEVAH, -VODENJE POSTOPKOV IN UREJANJE PRAVNIH ZADEV, -VODENJE PROJEKTOV, -PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL S PODROČJA... ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO USKLAJEVANJE DELA NA VEČ DELOVNIH PODROČJIH, PRAVNO SVETOVANJE STRANKAM Z DELOVNIH PODROČIJ, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV IN ZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA DELOVNEM PODROČJU,... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU PRAVNIH POSTOPKOV DRUŽBE, RAZEN TISTIH POVEZANIH Z UPRAVLJANJEM GOZDOV IN ZEMLJIŠČ V LASTI DRŽAVE IN DENACIONALIZACIJSKIH ZAHTEVKOV, VODENJE POSTOPKOV, KI JIH ODREDI VODJA ODDELKA, VODENJE... Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBVLADOVANJE STROKOVNIH PRAVNIH ZADEV S STROKOVNIM IZPITOM., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. dipl. pravnik. Zahteva se najmanj 3 leta delovnih izkušenj... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA IN PRVO ODLOČANJE V ZADEVAH V SKLADU Z ZAKONOM, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE... OKRAJNO SODIŠČE V SEŽANI.
 • : PRAVNIK, Določen čas, 12 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE NEOLASTNINJENEGA PREMOŽENJA, PREGLED DOKUMENTACIJE O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, PRIPRAVA IN PREGLEDOVANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISOV IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE IN EVIDENC GURS-A, PREGLEDOVANJE... D.S.U., DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN UPRAVLJANJE, D.O.O.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE DODELJENIH ZADEV, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, ODLOČITEV, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU, IZVRŠEVANJE ZADEV ORGANA, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV, POROČIL, ANALIZ, DRUGA... OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, -SPREMLJANJE... VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA PODROČJA, SPREMLJANJE IN TOLMAČENJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELOVANJA SKLADA IN PREDLAGANJE UKREPOV, KOORDINIRANJE PRAVNEGA ASPEKTA ODLOČITEV... NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNA PODPORA POSLOVANJU, SESTAVA POGODB, INSOLVENČNI POSTOPKI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, PDI SF KONTO, računovodske storitve d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.04.2019, polni delovni čas, 40 ur, - PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI FUNKCIONAR DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA - PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE... DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE; DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, ZUNANJI ODDELEK V NOVEM MESTU.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNA PODPORA PRI PROJEKTU – SVETOVALNE, USKLAJEVALNE IN ADMINISTRATIVNE PRAVNE NALOGE DRUGE NALOGE PO NAVODILU VODJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... NIZ INŽENIRING, družba za investicijski inženiring, d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK... VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU.
 • : PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH PROGRAMOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE... OBČINA IZOLA.
 • : PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 14 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROK. IN UPRAVNIH NALOG S PODROČJA SPLOŠNIH IN PRAVNIH ZADEV TER NA ŠIRŠEM PODROČJU DR. DEJAVNOSTI; SKRB ZA USPEŠNO IZVAJANJE OBČ. JAVNIH SLUŽB NA ŠIŠEM PODR.... OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NALOG UPRAVE PRAVOSODNEGA ORGANA , PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 28.10.2018(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševske, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, predvidoma 28.10.2018 (nadomeščanje... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OSNUTKOV POGODB IN NOTARSKIH ZAPISOV, VLAGANJE PREDLOGOV NA SODNI REGISTER IN ZEMLJIŠKO KNJIGO, OVERITVE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... TOMŠIČ EVA SIMONA - NOTARKA.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE ZA POSAMEZNA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOTRANJIH AKTOV DRUŽBE TER SKRBNIŠTVO NAD NJIMI, PREGLEDOVANJE IN PRAVNO VERIFICIRANJE POSLOVNIH IN KOMERCIALNIH POGODB, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O.