Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • PRAVOSODNI POLICIST (MOŠKI) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU SODELOVANJ PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMI...
 • SVETOVALEC - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE...
 • PRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • PRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • SVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, Ogled razpisa-objava javnega natečaja na Ministrstvu za javno upravo in obvezno izpolni obrazec -vloga za zaposlitev, zahtevane smeri izobrazbe-Upravna, pravo,
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V NOTARSKI PISARNI - M/Ž. PRAVNIK, Določen čas oz. za čas nadomeščanja porodniške ods, polni delovni čas, 40 ur, strokovno delo v notarski pisarni, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... NOTAR DOMINIK GREŠOVNIK.
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE JAVNE USLUŽBENKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE... DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC (PROJEKTNO DELO) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • SVETOVALEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNE NALOGE PRI PRIDOBIVANJU ZEMLJIŠČ ZA REKONSTRUKCIJO SLOVENSKOGORIŠKE CESTE, PRIPRAVA PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... MESTNA OBČINA PTUJ.
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE. ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SODNI PISARNI - (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, vse ostale informacije v zvezi z razpisom kandidati... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SODNI PISARNI (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNIK, Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, SPREMLJANJE IN PRUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODONEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, VODENJE ENOSTAVNJEŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE PRI ENOSTAVNJEŠIH... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • PODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU SKLADOV (PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA SKLADOV, KI POMENI ZLASTI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV MED NASLEDNJIMI: VODENJE ALI SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ S PODROČJA... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SODNI PISARNI - (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas oz. 31.12.2018(Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, vse ostale informacije v zvezi z razpisom kandidati pridobijo... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (1) - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA UPRAVNO - PRAVNIH ZADEV, POMOČ PRI UREJANJU PRAVNIH DOKUMENTOV IN PRIPRAVLJANJU SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA, VODENJE POSTOPKOV V SKLADU Z ZAKONOM O JAVNEM NAROČANJU,... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • STROKOVNI SODELAVEC V ODVETNIŠKI PISARNI - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVA VSEH VRST PRAVNIH VLOG TER VLOG NASLOVLJENIH NA SODIŠČE, PRAVNO SVETOVANJE STRANKAM, SESTAVLJANJE SODNIH IN IZVENSOD. VLOG TER DRUGA DELA PO NALOGU ODVETNIKA, dopoldan Odvetniška pisarna SEVER d.o.o.
 • PRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA (VPISOVANJE POŠTE, KORESPONDENCA S STRANKAMI, PRIPRAVA DOPISOV, PREGLED SPISOV), PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV TOŽB, ODGOVOROV NA TOŽBE IN PRIPRAVLJALNIH VLOG TER PRITOŽB V SODNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELOVNEGA,... Odvetniška družba Markelj Pečečnik & Jančič o.p., d.o.o.
 • SVETOVALEC POOBLAŠČENCA I - M/Ž. PRAVNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH IN PREISKOVALNIH OPRAVIL, IZDELAVA POROČIL, PREDLOGOV IN MNENJ POOBLAŠČENCA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU POOBLAŠČENCA. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški... INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC.
 • STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, ODŠKODNINSKO SVETOVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC, družba za urejanje odškodninskih zadev ter pravno svetovanje, d.o.o.
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, -SPREMLJANJE... VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, mladi raziskovalec, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KANDIDAT (M/Ž) MORA IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMA NAJMANJ UNIVERZITETNO IZOBRAZBO PRAVNE ALI DRUŽBOSLOVNE SMERI, DOSEŽENO... INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA. USKLAJUJE DELO ZAPOSLENIH NA PRAVNEM PODROČJU. SODELUJE PRI PRIPRAVI RAZPISOV IN OBRAZCEV ZA PRIJAVO. USKLAJUJE PRIPRAVO INTERNIH AKTOV. VODI POSTOPKE SKLADNO Z... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
 • PRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV IN SESTAVLJANJE PREDLOGOV POGODB, SPLOŠNIH AKTOV, STROKOVNIH MNENJ IN DRUGIH AKTOV PRAVNE NARAVE, TOLMAČENJE ZAKONSKIH IN OSTALIH PREDPISOV TER SPLOŠNIH AKTOV TER PRAVNO SVETOVANJE... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • PRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRAVNIK ZA PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE IN SPLOŠNO PRAVNO SVETOVANJE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, dopoldan ZAVOD MLADI PODJETNIK, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.
 • SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVEDBA, KOORDINIRANJE IN NADZOR DELA NA PODROČJU PRAVNIH IN PREMOŽENJSKO PRAVNIH ZADEV, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - PREMOŽENJSKO IN PRAVNO SVETOVANJE... OBČINA RIBNICA.