Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (II) (J017109), ŠDM: 1001334, V ODDELKU ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI, KOORDINIRA IN ORGANIZIRA DELO V SLUŽBI ZA GOSPODARJENJE UNIVERZE IN USKLAJUJE DELO S STROKOVNIMI SLUŽBAMI ČLANIC. ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG SLUŽBE...
 • PRAVNIK - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ IN USTREZNIH VLOG ZA STRANKE IZ PODROČJA GOSPODARSKEGA, DAVČNEGA IN CIVILNEGA PRAVA., , dopoldan
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRAVNO SVETOVANJE, PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, ZASTOPANJE NA SODIŠČIH, DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA ALI NA PODROČJIH, KJER POTEKA AKTIVNO DELO Z LJUDMI...
 • PRAVNIK - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KADROVSKIH ZADEV - POGODBE O ZAPOSLITVI,ANEKSI ,KIDO 5, A1, PRIJAVE , ODJAVE DELAVCEV, VODENJE DOPUSTOV, POSTOPKI ODPOVEDI DELAVCEV. PRAVNIH ZADEV (IZVRŠILNI POSTOPKI, PISANJE ODGOVOROV, SKLEPOV,...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE...
 • PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA FINANČNI SISTEM, SEKTORJU ZA FINANČNI SISTEM, ODDELKU ZA TRG KAPITALA IN IGRE NA SREČO (ŠT. DM: 4139) ŠT. RAZPISA: 1101-32/2018 - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA FINANČNEGA SISTEMA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN NA PODROČJU FINANČNEGA SISTEMA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA VLADNIH GRADIV S PODROČJA...
 • SVETOVALEC V SLUŽBI ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE NEOLASTNINJENEGA PREMOŽENJA, PREGLED DOKUMENTACIJE O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, UGOTAVLJANJE PRAVNO FORMALNEGA STATUSA NEPREMIČNIN V ZEMLJIŠKI KNJIGI, POMOČ PRI VODENJU...
 • SVETOVALEC V PRAVNI SLUŽBI - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNA OSEBA ZA PODROČJE SKLADNOSTI POSLOVANJA, USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH S PODROČJA SKLADNOSTI POSLOVANJA, KORPORATIVNE INTEGRITETE, POSLOVNE ETIKE, SPREMLJANJE SPREMEMB V PRAVNEM OKOLJU POMEMBNEM ZA REGULATORNO...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE IN ODLOČITVE. , Dve prosti delovni mesti...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, ODMERO STROŠKOV SODNIM TOLMAČEM, IZVEDENCEM IN CENILCEM TER SODNE TAKSE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA PODROBEN OPIS DEL GLEJ NA WWW.SODISCE.SI/RAZPISI, Pravniški državni izpit, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (na prosto mesto se lahko prijavi tudi kandidat, ki obveznega usposabljanja nima opravljenega...
 • PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A06-02) – DOLOČEN ČAS - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne uslužbenke., polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV IZ PODROČJA KADROVSKEGA DELA TER SODELOVANJE PRI VODENJU KADROVSKIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TOŽB IN DRUGIH...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC – TP - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE...
 • SVETOVALEC DIREKTORJA STANOVANJSKEGA SKLADA RS V PRAVNEM SEKTORJU - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI IZVEDBE IN UKREPOV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, GRADIV, PREDLOGOV RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL...
 • SVETNIK V PRAVOSODJU V STROKOVNO INFORMACIJSKEM CENTRU, V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO PODPORO, ŠTEVILKA DM 73 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, –VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, –OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM...
 • SAMOSTOJNI PRAVNI SVETOVALEC ZA PODPORO BANČNEMU POSLOVANJU - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNA PODPORA BANČNEMU POSLOVANJU, PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA POGODB, PRIPRAVA IN IZDELAVA AKTOV BANKE IN DRUGE NALOGE POVEZANE S PRAVNIMI VPRAŠANJI INTERNEGA POSLOVANJA BANKE, IZDELAVA PRAVNIH MNENJ...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ZA PRAVNO PODROČJE - PRAVNIK - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREMLJANJE ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV, KI SO POMEMBNI ZA NEMOTENO DELOVANJE ZAVODA , - VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA SKLADNO Z ZAKONOM O JAVNIH NAROČILIH, - ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST IN...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) (STROKOVNI SODELAVEC VS RS); V NAZIVU: VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC III, II, I (PDI) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE SODNE...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA KAZENSKO SODSTVO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA, DRŽAVNI TOŽILEC ALI VODJA TOŽILSTVA, PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNO PODROČJE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE VELJAVNE ZAKONODAJE ZA PODROČJE DELA IN SEZNANJANJE PRISTOJNIH V ZAVODU Z NOVOSTMI POMEMBNIMI ZA ZAVOD, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH, SREDNJEROČNIH IN DOLGOROČNIH PLANOV...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE M/Ž - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRAVNEM PREGLEDU ODLOKOV IN DRUGIH AKTOV, KI JIH SPREJEMA OBČINSKI SVET ALI ŽUPAN OZIROMA DRUGI URADI, PRIPRAVA GRADIV IN PREDLOGOV ZA RAZLASTITVE, TOŽBE, ODGOVORE NA TOŽBE, REVIZIJE IN...
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU (I) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH OBRAVNAVAH, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA POROČIL,...
 • TAJNIK ČLANICE VII/2, V OE: TAJNIŠTVO, ŠIFRA DM: J017908, TR: VII/2. - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE, KONTROLIRANJE DOLOČENIH STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE; PRIPRAVA ODLOČITVE; PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL, PRIPRAVA PRAVNIH POSLOV, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV DRUŽBE, IZDELAVA PRAVNIH MNENJ IN POJASNIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN PRAVNE PRAKSE, DELO ZA DRUŽBO IN...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC(PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma 21.1.2019(nadomeščanje javne uslužbenke na starševskem dopustu), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE...
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU - VODJA URADA PREDSEDNIKA SODIŠČA - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, SODELOVANJE NA SEJAH IN OBRAVNAVAH, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA POROČIL,...
 • VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNO NAROČANJE, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE PRI PRIJAVI SE SKLICUJTE NA ŠT. 1100-14/2018 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 24.10.2018, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE ENO ALI VEČ (CE) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, -IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU IN PREDPISIH EU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV V RS IN EU, - SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA CIVILNO SODSTVO - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC(PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE., univerzitetni diplomirani pravnik,...
Más resultados: 1 · >>