Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 24.10.2018, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE ENO ALI VEČ (CE) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 30, -IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU IN PREDPISIH EU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV V RS IN EU, - SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA CIVILNO SODSTVO - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC(PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE., univerzitetni diplomirani pravnik,...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (PRAVNO PODROČJE) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1. SESTAVLJANJE IN PREGLEDOVANJE POGODB, SPORAZUMOV, DOGOVOROV TER AKTOV DRUŽBE 2. PRAVNO SVETOVANJE PREDSTAVNIKOM DRUŽBE 3. VODENJE POSTOPKOV S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA 4. ZASTOPANJE DRUŽBE PRED SODIŠČI IN DRUGIMI...
 • I017160, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, 1000-6/2018-30 - DOLOČEN ČAS, 1 IZVAJALEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV IN DOKUMENTACIJE ZA PRAVNE POSTOPKE, PRAVNO SVETOVANJE, IZDELAVA POSAMIČNIH IN SPLOŠNIH AKTOV, IZDELAVA PRAVNIH PREDLOGOV, OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN, DRUGE NALOGE...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI)- STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE. ZASTOPANJE...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 fin. VSRS, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče v Trbovljah, opr. št....
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (fin. VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) (STROKOVNI SODELAVEC), V NAZIVU VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC I, II IN III (PDI) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. ENEGA LETA Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV,...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (fin. VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče...
 • VODJA KADROVSKE IN PRAVNE SLUŽBE (M/Ž) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE PRAVNE SKLADNOSTI POSLOVANJA IN RAZVOJ, PREVERJANJE OBSTOJEČIH NOTRANJIH PRAVIL, POSTOPKOV IN NAVODIL TER UVAJANJE NOVIH, Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI POSLOVANJA, SPREMLJANJE...
 • VIŠJI REFERENT - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN ORGANIZACIJSKIH NALOG S PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, KOORDINACIJA PRI IZVAJANJU PROJEKTOV, PRIPRAVLJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV TER POROČIL, SODELOVANJE PRI PRAVNIH, ODŠKODNINSKIH...
 • PRAVNI SVETOVALEC ZA DELO V PRAVNI PISARNI - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNO SVETOVANJE NA RAZLIČNIH PODROČJIH, PRIPRAVLJANJE, PREGLEDOVANJE, VERIFICIRANJE SKLEPOV, POGODB IN AKTOV, SODELOVANJE PRI SKRBNIH PRAVNIH PREGLEDIH PRAVNIH OSEB, ZASTOPANJE BANKE PRED SODIŠČI, DRŽAVNIMI...
 • VIŠJI PRAVOSODNI SVEOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,...
 • J017138 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) - (PRIPRAVNIK PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 16 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELO PRETEŽNO NA PRAVNEM PODROČJU (DELOVNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUŽINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, JAVNA NAROČILA, PREDPISI S PODROČJA ZAVAROVANJA IN VARSTVA IPD.) OPRAVLJANJE...
 • VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC I (ZZZS, DIREKCIJA, SEKTOR ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE V PRAVNIH ZADEVAH IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, ZASTOPANJE ZAVODA PRED UPRAVNIMI, SODNIMI IN DRUGIMI ORGANI, PRIPRAVA MNENJ O SISTEMATSKIH PRAVNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA IZVAJANJA OBVEZNEGA ZAVAROVANJA,...
 • POMOČNIK DIREKTORJA ODDELKA ZA SKLADNOST - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLIRANJU DELA PODROČJA SKLADNOSTI; IZVAJANJE NEODVISNE FUNKCIJE SKLADNOSTI, KI OBSEGA UGOTAVLJANJE, OCENJEVANJE IN SPREMLJANJE TVEGANJA SKLADNOSTI,...
 • PRAVNIK-PRIPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PRAVNIH AKTOV PODJETJA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL S PODROČJA DELA, PREVERJANJE PRAVNE VELJAVNOSTI DOKUMENTOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE...
 • VIŠJI PRAVNI SVETOVALEC I (ZZZS, DIREKCIJA, SEKTOR ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE V PRAVNIH ZADEVAH IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, ZASTOPANJE ZAVODA PRED UPRAVNIMI, SODNIMI IN DRUGIMI ORGANI, PRIPRAVA MNENJ O SISTEMSKIH PRAVNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA IZVAJANJA OBVEZNEGA ZAVAROVANJA, PRAVN PREGLED...
 • STROKOVNI SODELAVEC/1 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. od 1.1.2019 do 31.12.2022., polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI VODENJU POSTOPKOV, PRIPRAVE IZVAJANJA PROJEKTOV OZ. OPRAVLJA DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE NA PODROČJU POSAMEZNIH DEL NA PODROČJU PREMOŽENJSKOPRAVNEGA,...
 • SVETOVALEC – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58886) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA NA OBJAVLJENEM DELOVNEM MESTU SE BODO IZVAJALE NALOGE, KI OBSEGAJO POMOČ PRI VODENJU POSTOPKOV ZA...
 • PRAVOSODNI POLICIST (MOŠKI) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU SODELOVANJ PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMI...
 • SVETOVALEC - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE...
 • PRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • PRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • SVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVALEC, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, Ogled razpisa-objava javnega natečaja na Ministrstvu za javno upravo in obvezno izpolni obrazec -vloga za zaposlitev, zahtevane smeri izobrazbe-Upravna, pravo,
 • SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 (Posebni program VSRS), polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE,...