Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

41 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE ,zASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA... OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU.
 • : PRAVNIK, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PRAVNEM IN KADROVSKEM PODROČJU SODELOVANJE PRI IZDELAVI TER PRIPRAVI LETNIH PLANSKIH DOKUMENTOV, ZLASTI NA PODROČJU PLANIRANJA POTREB PO DELAVCIH, USPOSABLJANJ, IZOBRAŽEVANJ PRIPRAVA PREDLOGOV SPLOŠNIH... JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROCESA LETNIH RAZGOVOROV IN NA TEJ PODLAGI PLANIRANJE KARIER, VKLJUČNO Z NAPREDOVANJI SODELAVCEV, IZDELAVA NAČRTOV ZAPOSLOVANJA ZA RAZVOJNI IN LETNI POSLOVNI NAČRT, TER IZDELAVA LETNIH... Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH PRAVNIH OPRAVIL, IZVAJANJE VSEH PRAVNIH IN OPERATIVNIH ZADEV KADROVSKE EVIDENCE, IZVAJANJE POSLOVNE KORESPONDENCE IN SPLOŠNIH ZADEV, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI DRUŽBE... ELEKTRONIKA BORAK PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA D.O.O.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 1.SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNE PODLAGE, DOKUMENTACIJE IN DELOVNIH AKTOV ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, 2.PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA... UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
 • : PRAVNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SVETOVANJE STRANKAM DELODAJALCA S PODROČJA DELOVNEGA, CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA - PRIPRAVA POGODB, INTERNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV TER OSTALE DOKUMENTACIJE ZA STRANKE - TRŽENJE PRAVNIH STORITEV - SKRB ZA ZADOVOLJSTVO STRANK... DATA, poslovne storitve, d.o.o.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, notarski pripravnik/ca - izbirno usposabljanje za delo v notarski pisarni, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo... NOTAR DOMINIK GREŠOVNIK.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJIH CIVILNEGA, GOSPODARSKEGA, DELOVNEGA IN UPRAVNEGA PRAVA; - IZDELAVA DELOVNOPRAVNIH POGODB, ODLOČB IN OSTALIH SKLEPOV, SKLADNO Z DOLOČBAMI VELJAVNE ZAKONODAJE; - PRAVNO DELO NA POSEBNIH... ONISAC, IGRE NA SREČO IN GOSTINSTVO D.O.O.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZA OPIS DEL IN NALOG GLEJ NA WWW.SODISCE.SI/RAZPISI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen pravniški državni izpit, državljanstvo Republike Slovenije, obvezno... UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO... OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV, -VODENJE ENOSTAVNEJŠIH... VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJANJE POGODB, IZTERJAVA TERJATEV, INSOLVENČNI POSTOPKI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro SF KONTO, računovodske storitve d.o.o.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJANJE POGODB, INSOLVENČNI POSTOPKI, IZTERJAVE TERJATEV, SPREMLJAVA SODNIH POSTOPKOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... SF KONTO, računovodske storitve d.o.o.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE IN REŠEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH OPRAVIL IN POSTOPKOV, VKLJUČNO Z ZASTOPANJEM ZAVODA PRED SODIŠČI IN PODOBNIMI ORGANI, SVETOVANJE, UVAJANJE NOVIH METOD DELA, IZVEDBA ORGANIZACIJSKIH, STATUSNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 26.04.2019, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVLJA ZAHTEVNE IZVEDBENE, UPRAVNE IN POGODBENE AKTE OBČINE TER ZAHTEVNA MNENJA IN STALIŠČA, KI JIH SPREJEMAJO ŽUPAN, OBČINSKI SVET IN DRUGI OBČINSKI ORGANI, - OPRAVLJA STROKOVNA,... OBČINA MORAVČE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMOČ PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPANJE OBČINE V ENOSTAVNIH UPRAVNIH, SODNIH IN DRUGIH POSTOPKIH, PRIPRAVA PREDLOGOV ODLOKOV, GRADIV IN DRUGIH AKTOV OBČINE, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB IN DRUGIH AKTOV, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA... OBČINA DOL PRI LJUBLJANI.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPANJE OBČINE V UPRAVNIH, SODNIH IN DRUGIH POSTOPKIH, PRIPRAVA PREDLOGOV ODLOKOV, GRADIV IN DRUGIH AKTOV OBČINE, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB IN DRUGIH AKTOV, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ ORGANOM... OBČINA DOL PRI LJUBLJANI.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ... VIŠJE SODIŠČE V KOPRU.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 03.09.2018 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO PREDVSEM: - SODELOVANJE IN NUDENJE PRAVNE PODPORE TER SVETOVANJE Z VSEMI DELEŽNIKI ZNOTRAJ ZAVODA, - PRIPRAVA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,ZASTOPANJE... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU PRAVNIH POSTOPKOV DRUŽBE, RAZEN TISTIH POVEZANIH Z UPRAVLJANJEM GOZDOV IN ZEMLJIŠČ V LASTI DRŽAVE IN DENACIONALIZACIJSKIH ZAHTEVKOV, VODENJE POSTOPKOV, KI JIH ODREDI... Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
 • : PRAVNIK, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIKOVEGA USPOSABLJANJA: USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVO SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV LOKALNE SKUPNOSTI, USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA IZVRŠBO IN ODGOVOROV NA TOŽBENE ZAHTEVKE, USPOSABLJANJE ZA... OBČINA KRŠKO.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE , KONTROLIRANJE DOLOČENIH STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KADROVSKO PRAVNE SLUŽBE, PRAVNA STROKOVNA POMOČ IN SVETOVANJE ZA POTREBE RAZLIČNIH SLUŽB IN ODDELKOV DELODAJALCA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI ADMINISTRACIJI IN PRAVNA DELA, PRIPRAVA OSNOVNIH PRAVNIH AKTOV, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... DARJA BOBNAR - ODVETNICA.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU SKRBNIŠTVA, DELOVNO PRAVNO PODROČJE CENTRA IN TEŽJE UPRAVNE IN PRAVNE ZADEVE, KI SPADAJO MED NALOGE NA CENTRU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE.
 • : PRAVNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN PREGLEDOVANJE POGODB, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA UPRAVNO-PRAVNE POSTOPKE, UREJANJE NEPREMIČNINSKIH RAZMERIJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI, D.D.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje za čas materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SLUŽBE ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, PRIPRAVA OSNUTKOV ODLOČB IN SKLEPOV,IZTERJAVA (50 DELOVNEGA ČASA), PROUČEVANJE... DELOVNO SODIŠČE CELJE.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 21.1.2019(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE,... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU.