Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA PODROČJA, SPREMLJANJE IN TOLMAČENJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELOVANJA SKLADA IN PREDLAGANJE UKREPOV, KOORDINIRANJE PRAVNEGA ASPEKTA ODLOČITEV... NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNA PODPORA POSLOVANJU, SESTAVA POGODB, INSOLVENČNI POSTOPKI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, PDI SF KONTO, računovodske storitve d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.04.2019, polni delovni čas, 40 ur, - PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI FUNKCIONAR DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA - PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE... DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE; DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, ZUNANJI ODDELEK V NOVEM MESTU.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNA PODPORA PRI PROJEKTU – SVETOVALNE, USKLAJEVALNE IN ADMINISTRATIVNE PRAVNE NALOGE DRUGE NALOGE PO NAVODILU VODJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... NIZ INŽENIRING, družba za investicijski inženiring, d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK... VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU.
 • : PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH PROGRAMOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE... OBČINA IZOLA.
 • : PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 14 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROK. IN UPRAVNIH NALOG S PODROČJA SPLOŠNIH IN PRAVNIH ZADEV TER NA ŠIRŠEM PODROČJU DR. DEJAVNOSTI; SKRB ZA USPEŠNO IZVAJANJE OBČ. JAVNIH SLUŽB NA ŠIŠEM PODR.... OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NALOG UPRAVE PRAVOSODNEGA ORGANA , PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 28.10.2018(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševske, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SODNI PISARNI, predvidoma 28.10.2018 (nadomeščanje... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OSNUTKOV POGODB IN NOTARSKIH ZAPISOV, VLAGANJE PREDLOGOV NA SODNI REGISTER IN ZEMLJIŠKO KNJIGO, OVERITVE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... TOMŠIČ EVA SIMONA - NOTARKA.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE ZA POSAMEZNA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOTRANJIH AKTOV DRUŽBE TER SKRBNIŠTVO NAD NJIMI, PREGLEDOVANJE IN PRAVNO VERIFICIRANJE POSLOVNIH IN KOMERCIALNIH POGODB, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, D.O.O.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM.
 • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNA, UPRAVNA, KADROVSKA OPRAVILA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, angleški jezik razumevanje... FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE, PRIPRAVA POGODB, PRIPRAVA MNENJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje... R2 - TIM, DRUGE PRAVNE STORITVE IN POSLOVNO SVETOVANJE, TINA OSOJNIK S.P.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZA OPIS DEL IN NALOG GLEJ NA: WWW.SODISCE.SI/RAZPISI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Opravljen pravniški državni izpit, državljanstvo Republike Slovenije,... UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMOČ PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, POMOČ... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO, POOBLASTILU FUNKCIONARJA... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU SKBNIŠTVA, DELOVNO PRAVNO PODROČJE CENTRA IN TEŽJE UPRAVNE IN PRAVNE ZADEVE, KI SPADAJO MED NALOGE NA CENTRU. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s... CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA VPRAŠANJA POVEZANA S POGODBAMI IN PRAVNO ANALIZO; - PRAVNO SVETOVANJE PODJETJU IN STRANKAM; - PRIPRAVA POGODB IN PRAVNIH AKTOV; - PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ;, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... LANIKAI, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZA OPIS DEL IN NALOG GLEJ NA: WWW.SODISCE.SI/RAZPISI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen pravniški državni izpit, državljanstvo... UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE; ODDELEK V CELJU.
 • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., Določen čas oz. 31.12.2017 (poseben program dela VSRS), polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE, - STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE, - OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV,SPREMLJANJE... OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU.
 • : PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. določen čas do prihoda delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN POMOČ PRI POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, ZEMLJIŠKO KNJIŽNIH OPRAVIL IN NUDI PRAVNO POMOČ PRI VODENJU POSTOPKOV V SKLADU Z DOMSKIM... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE ZAPRTIH OSEB IN OBJEKTOV, PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ V ZAVODU, PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z VARNOSTNIMI DOGODKI V ZAVODU, SODELOVANJE PRI RAVNANJU Z ZAPRTIMI OSEBAMI, PREVOZI... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA.