Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

41 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

Página: 2

  • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,ZASTOPANJE... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
  • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU PRAVNIH POSTOPKOV DRUŽBE, RAZEN TISTIH POVEZANIH Z UPRAVLJANJEM GOZDOV IN ZEMLJIŠČ V LASTI DRŽAVE IN DENACIONALIZACIJSKIH ZAHTEVKOV, VODENJE POSTOPKOV, KI JIH ODREDI... Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
  • : PRAVNIK, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIKOVEGA USPOSABLJANJA: USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVO SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV LOKALNE SKUPNOSTI, USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA IZVRŠBO IN ODGOVOROV NA TOŽBENE ZAHTEVKE, USPOSABLJANJE ZA... OBČINA KRŠKO.
  • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE , KONTROLIRANJE DOLOČENIH STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO.
  • : PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KADROVSKO PRAVNE SLUŽBE, PRAVNA STROKOVNA POMOČ IN SVETOVANJE ZA POTREBE RAZLIČNIH SLUŽB IN ODDELKOV DELODAJALCA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ.
  • : PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU SKRBNIŠTVA, DELOVNO PRAVNO PODROČJE CENTRA IN TEŽJE UPRAVNE IN PRAVNE ZADEVE, KI SPADAJO MED NALOGE NA CENTRU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE.
  • : PRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI ADMINISTRACIJI IN PRAVNA DELA, PRIPRAVA OSNOVNIH PRAVNIH AKTOV, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... DARJA BOBNAR - ODVETNICA.
  • : PRAVNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN PREGLEDOVANJE POGODB, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA UPRAVNO-PRAVNE POSTOPKE, UREJANJE NEPREMIČNINSKIH RAZMERIJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI, D.D.
  • : STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje za čas materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SLUŽBE ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, PRIPRAVA OSNUTKOV ODLOČB IN SKLEPOV,IZTERJAVA (50 DELOVNEGA ČASA), PROUČEVANJE... DELOVNO SODIŠČE CELJE.