Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas y servicios de personal y afines' en Eslovenia.

  • : SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, E SVETOVANJE IN EURES SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, SODELOVANJE Z... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
  • : SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2022 OZIROMA DO ZAKLJUČKA PROJEKTA, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSLENI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
  • : SVETOVALEC ZA KADROVANJE, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Podroben opis najdete na spletni strani MZZ: http://www.mzz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/prosta_delovna_mesta_v_mzz/, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
  • : SVETOVALEC ZA KADROVANJE, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - SODELUJE IN SE USPOSABLJA ZA PRIPRAVO PREDPISOV IN ZAHTEVNIH GRADIV - SODELUJE IN SE USPOSABLJA ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA OKOLJA, PROSTORA IN INFRASTRUKTURE... OBČINA TREBNJE.
  • : SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI ,VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI ,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV ,ZBIRANJE,... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB.
  • : SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA KADROVSKEM, IZOBRAŽEVALNEM, ORGANIZACIJSKEM PODROČJU IN PODROČJU KAKOVOSTI, PRIPRAVA ZA IZVEDBO IN OBDELAVA LETNIH RAZGOVOROV, PRIPRAVA ZA IZVEDBO... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
  • : SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE JAVNEGA USLUŽBENCA (30.06.2019), skrajšan delovni čas, 32 ur, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.