Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

83 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 3

 • SVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
 • PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 273) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 40 mesecev oz. 31.12.2021 do zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, CELOTNO BESEDILO OBJAVE SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH GEODETSKE UPRAVE RS: HTTP://WWW.GU.GOV.SI/SI/JAVNE_OBJAVE/JAVNE_OBJAVE_O_PROSTIH_DELOVNIH_MESTIH/,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • PODROČNI PODSEKRETAR V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE, SEKTORJU ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE (PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODENJA) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA IN LETNEGA OBRAČUNA TER PRIPRAVA KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM FINANČNEGA NAČRTA AGENCIJE... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
 • INŠPEKTOR ZA OKOLJE (DM 362) - DOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • SVETOVALEC - PRIPRAVNIK V SEKTORJU ZA URBANI RAZVOJ IN ZEMLJIŠKO POLITIKO (ŠIFRA DM 1747) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • SVETOVALEC – PRIPRAVNIK V SEKTORJU ZA STANOVANJA (ŠIFRA DM: 1768) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • PODSEKRETAR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN VODENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV NA DRŽAVNIH CESTAH NA OBMOČJU CELOTNE SLOVENIJE IN PROJEKTNIH SKUPIN NA PODROČJU PRIPRAVE, IZVEDBE IN ZAKLJUČEVANJA... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO.
 • SVETOVALEC ZA GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE... OBČINA LOGATEC.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) ZA SPLOŠNE ZADEVE (ŠTEVILKA RAZPISA: 18-10/2018) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV, KOORDINIRANJE NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV S SKUPNIMI... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • PODSEKRETAR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. do 30.3.2019, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, NEPOSREDNA POMOČ PRI... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE.
 • SVETOVALEC – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58873) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, SEKTORJU ZA PODPORO DELOVANJU KOMISIJE ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA PRI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE IN URADNIŠKEGA SVETA, ZA DOLOČEN ČAS, IN SICER ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC – PRIPRAVNIK SO: IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Zahtevane... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • SVETOVALEC V SPLOŠNI SLUŽBI (ŠT. DM: 6007) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU PROJEKTOV TEHNIČNIH POMOČI IN POROČANJE O PORABI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA.
 • STROKOVNI VODJA V PROJEKTU SOCIALNA AKTIVACIJA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje delavke zaradi porodniškega dopusta (do 30.6.2019), polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN NADZOR PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, - SKRB ZA IZVEDBO S POGODBO DOGOVORJENIH OBVEZNOSTI, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAHTEVKOV, - PISANJE... ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.
 • »VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE« (M/Ž) (1183) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE KOPER« - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V CENTRU, -POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA (IZDELAVA NAČRTOV... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 131) V SEKTORJU ZA NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, PREDLOGOV... MINISTRSTVO ZA KULTURO.
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC, V OKVIRU PODROČJA UPRAVLJANJE, V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, V ODDELKU ZA CESTNE NAPRAVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • VODJA PROJEKTOV I V ENOTI ZA PROJEKTE,(PODSEKRETAR, ŠIFRA DM I017054)-M/Ž - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. nadomeščanje do vrnitve sodelavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA PODROČJA,... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.
 • VODJA PROJEKTOV I V ENOTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (PODSEKRETAR, ŠIFRA DM I017054) M/Ž - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, - PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA PODROČJA, - STRATEŠKO PLANIRANJE DODELJENEGA PODROČJA, POZNAVANJE... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V ENOTI ZA PROJEKTE (ŠIFRA DM I017054) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. zaključka EU projekta, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.
Más resultados: << · < · 3