Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

77 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 3

 • VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 276) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI , SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 270) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • »VIŠJI SVETOVALEC ZA IZVEDBO JAVNIH NAROČIL« (ŠIFRA DM 102374) V ODDELKU ZA JAVNA NAROČILA V SEKTORJU ZA NABAVO V DIREKTORATU ZA LOGISTIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV ZAHTEVNEJŠIH JAVNIH NAROČIL, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNO IN PRAVOČASNO REALIZACIJO POGODBENIH OBVEZNOSTI, SODELOVANJE... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • PODROČNI SEKRETAR - VODJA SEKTORJA ZA REGISTRE IN EVIDENCE PODATKOV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SEKTORJA ZA REGISTRE IN EVIDENCE PODATKOV, VODENJE STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA AJPES KOMUNICIRANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI... AJPES; AJPES CENTRALA LJUBLJANA.
 • STROKOVNI DELAVEC V MARKETINGU - M/Ž. VODJA PROJEKTA, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV, DOGODKOV, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKOV, ANALIZA KONKURENCE, PRIPRAVA PONUDB, FOTOGRAFIRANJE IN DOKUMENTIRANJE DOGODKOV, TEKSTOPISJE, UREJENJE SPLETNEGA MESTA IN SOCIALNI OMREŽIJ, PRIPRAVA STATISTIČNIH... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • SVETOVALEC V SEKTORJU ZA OKOLJSKE STATISTIKE, V ODDELKU ZA STATISTIKO OKOLJA IN ENERGETIKE, DOLOČEN ČAS PROJEKT »DISAGGREGATION OF THE STATISTICS ON FINAL ENERGY CONSUMPTION (FEC) IN THE INDUSTRY SECTOR« - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • SVETOVALEC V ODDELKU ZA PODPORO NEINVESTICIJSKIM UKREPOM, V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA, V AGENCIJI RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 PRI PRIJAVI SE SKLICUJTE NA ŠT. 1100-3/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • VIŠJI SODELAVEC I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V LOVIŠČU S POSEBNIM NAMENOM KOMPAS PESKOVCI, IZDELOVANJE PROGRAMOV DELA IN... Zavod za gozdove Slovenije.
 • INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN POSTOPANJE TER IZREKANJE V SKLADU Z ZID, ZIN IN DRUGO ZAKONODAJO, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • SVETOVALEC PODROČJA I (ZZZS, DIREKCIJA, PODROČJE ZDRAVSTVENE ANALITIKE IN EKONOMIKE, ODDELEK ZA PLAN IN ANALIZE) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. predvidoma 31. 8. 2018 (možnost tudi podaljšanja zaposlitve), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE PODLAG ZA SKLEPANJE POGODB IN SPREMLJANJE IZVAJANJA POGODB Z IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH... ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • SVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/ IN... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
Más resultados: << · < · 3