en Español in English auf Deutsch en Français ...

77 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 3

 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SVETOVALCA POD VODSTVOM MENTORJA., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, Podrobnejše informacije... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, -SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA, -SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, -ZBIRANJE, UREJANJE... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.11.2020, polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA RAVNI OPERACIJE, -SODELOVANJE S SKRBNIKOM POGODB PRISTOJNEGA POSREDNIŠKEGA TELESA, -PRIPRAVA ANALIZ PROGRAMA,... Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG, KI SE NANAŠAJO NA: VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJO POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN SPLETNIH PORTALOV AGENCIJE, RAZVOJ, IMPLEMENTACIJA... AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODPORA IN POMOČ VODJI SEKTORJA; VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH; VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV; URESNIČEVANJE NENEHNEGA... MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODPORA IN POMOČ VODJI SEKTORJA; VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELA URADA; VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV... MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV (RAZVOJ RAZISKOVANJA AKTIVNO... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNE NALOGE V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli... FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli... FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA.
 • : PROJEKTNI VODJA, Določen čas oz. od 1.10.2017 do 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE: VODENJE PROJEKTOV S PODROČJA TURIZMA V OKVIRU ZAVODA VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE POVEZAV Z NOSILCI TURISTIČNE PONUDBE V ŠALEŠKI DOLINI OBLIKOVANJE IN VODENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV ŠALEŠKE... Zavod za turizem Šaleške doline.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA ORGANIZACIJSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA ZA PODROČJE ALI ORGANIZACIJSKO ENOTO ALI OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE ALI SODELUJE PRI POSTOPKIH ZA PODROČJE,... DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.