Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

98 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE POSAMEZNIH NALOG POD VODSTVOM MENTORJA, ŠTUDIJ STROKOVNEGA GRADIVA IN PREDPISOV, KI SO OSNOVA ZA OPRAVLJANJE TEH NALOG, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV,... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PROGRAMOV EU IN PODPIRAJO RAZVOJNO NAČRTOVANJE TER PRIPRAVO IN IZVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENTOV... SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO.
 • : PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA: -IZPOLNITEV CILJA PROJEKTA, PO PLANU S PREDVIDENIMI VIRI - SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU HLADILNE TEHNIKE - NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEL - KOORDINACIJA Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI... KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA DELA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI -PRIPRAVA IN VODENJE OZ. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJ... MESTNA OBČINA NOVA GORICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPERATIVNE... Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE PROJEKTA URBAN-E V SKLADU S POGODBO O SOFINANCIRANJU TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC NA RAVNI KONZORCIJA... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV UREDITVE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE (PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VODENJE KOORDINACIJ NA GRADBIŠČU,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. predvidoma do 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE RAZPISOV, PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, USKLAJEVANJE IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA POMOČ V VSEH FAZAH PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTOV,... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/,... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, -... MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA.
 • : KOORDINATOR PROGRAMOV V FUNDACIJI, Določen čas, 8 mesecev oz. 1.3.do 31.10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, angleški... DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ MAKRO TER FISKALNE POLITIKE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OCEN PRIHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA, NA PODLAGI MAKRO NAPOVEDI IN Z MODELSKIM PRISTOPOM, -POMOČ... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • : PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV, TER NJIHOVO PLANIRANJE, POMOČ V KOMERCIALI (OBDELAVA PREDVSEM TUJIH KUPCEV IN DOBAVITELJEV, KOMUNICIRANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI, SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI, PLANIRANJE PROIZVODNJE,... KOLDING TRGOVSKO, STORITVENO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST - JAVNI NATEČAJI): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/.,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. predvidoma 31. 08.2018, za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40 ur, -SLEDI DOGOVORJENI VIZIJI, STRATEGIJI, CILJEM TER SODELUJE PRI RAZVOJU SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA.... CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 44 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH ,- VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 44 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ,- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA SLUŽBE; KOORDINACIJA DELA DIREKTORATOV MGRT IN IZVAJALSKIH INSTITUCIJ PRI IZVAJANJU RAZVOJNIH POLITIK; VODENJE... MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, ODLOČANJE, NADZOR IN IZVAJANJE NALOG S PODROČJA DELA UPRAVLJAVCA, NAJZAHTEVNEJŠE, STROKOVNE, METODOLOŠKE IN OPERATIVNE NALOGE... SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORA IN JAVNIH POOBLASTIL SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, IZOBRAŽEVANJE, VODENJE IN OZAVEŠČANJE OBISKOVALCEV PARKA TER SODELOVANJE Z LOKALNIMI PREBIVALCI,... SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 16.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLADU S POGODBO O SOFINANCIRANJU TER VODENJE... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. vrnitve sodelavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, POZNAVANJE ZAKONODAJE IN SPREMLJANJE NJENIH SPREMEMB ZA DODELJENO... REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH... FURS; GENERALNI FINANČNI URAD.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Podrobnejše informacije o pogojih za zasedbo... FURS; GENERALNI FINANČNI URAD.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH... FURS; GENERALNI FINANČNI URAD.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -KOORDINIRANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA IN KONTROL, -SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE... FURS; GENERALNI FINANČNI URAD.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve uslužbenca/ke na bolniški odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USMERJANJU IN NADZORU IZVAJANJA DELOVNIH NALOG ODDELKA,... Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.