en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH:HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/,... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZVEDBI POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL TER S... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE, 2. stopnja računalniških znanj, strokovni izpit iz splošnega upravnega... ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 28.02.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZVEDBI POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PROJEKTU TOPCAPI; PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG ; SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG;... UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati... FURS; POSEBNI FINANČNI URAD.
 • : VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV:PLANIRANJE,ORGANIZIRANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... CUPOLA, družba za arhitekturo, inženiring in gradnjo, d.o.o.
 • : VODJA PROJEKTA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost stalne zaposlitve, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO KOMPOZITNIH IZDELKOV, PLANIRANJE IN VODENJE RAZVOJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... CDT Group, proizvodnja in storitve, d.o.o.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO V PROJEKTNI PISARNI V SEKRETARIATU DRUŽBE SŽ D.O.O., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.
 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE: USPOSABLJANJE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: SPREMLJANJE NORMATIVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE NADZORA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV S PODROČJA OPERATIVNIH TVEGANJ, PRIPRAVA... BANKA SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.06.2019, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE NALOG PRI REALIZACIJI MEDNARODNEGA PROJEKTA LIFE LYNX, - VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, - INFORMIRANJE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : KOORDINATOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, izvajanje in organiziranje nalog na področju zaščite in reševanje ter požarne varnosti, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE SPOSOBNOST IZVAJANJA STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, PODROČJU IZVAJANJA SOCIALNEGA VARSTVA TER DELOVANJU SISTEMA... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, VEZANIM NA KOORDINACIJO PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ EVROPSKIH SKLADOV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU,... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z DIREKTORJEM, POMOČNIKOM DIREKTORJA IN DRUGIMI SODELAVCI PRI ORGANIZACIJI, VODENJU, KOORDINACIJI IN IZVAJANJU PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZACIJI RAZPISOV, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZACIJI PROGRAMA, JE SKRBNIK POGODB, FINANČNO IN VSEBINSKO... Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO POMOČ PRI ORGANIZACIJI IZVEDBE REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV, USKLAJEVANJE TERMINOV S PREDAVATELJI ZA IZVEDBO REHABILITACIJSKIH... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA.
 • : PROJEKTNI VODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IŠČEMO USPOSOBLJENO OSEBO IZ PODROČJA IZOBRAŽEVANJA ALI VISOKOŠOLSKIH ZADEV, ODGOVORNO IN MOTIVIRANO POSAMEZNICO/POSAMEZNIKA, DA SE PRIDRUŽI MEDNARODNI, DINAMIČNI IN AMBICIOZNI UNIVERZI, KI SPODBUJA EDINSTVENE PRILOŽNOSTI... Evro-sredozemska univerza.