en Español in English auf Deutsch en Français ...

73 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

Página: 2

 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN ORGANIZIRANJU DELA V KRIZNEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE KRŠKO, SPREJEMA IN NUDI PRVO SOCIALNO POMOČ IN OSEBNO POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM V AKUTNI SOCIALNI KRIZI... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OKVIRNO DELOVNO PODROČJE JE: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA,... OBČINA MEDVODE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS NALOG IN VSI POGOJI ZA ZAPOSLITEV SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST - JAVNI NATEČAJI): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/.,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR.
 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA DELA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV... MESTNA OBČINA NOVA GORICA.
 • : VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KALKULACIJA STROŠKOV PROJEKTOV, NADZOR DEL NA TERENU, KONTAKTIRANJE DOBAVITELJEV IN NAROČNIKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški... REGULAR, IZVAJANJE, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE RAZNIH VRST INŠTALACIJ IN NAPRAV, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 20.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva; vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1, VODENJE POSTOPKOV O PREKRŠKIH PO ZPOMK-1, VODENJE POSTOPKOV PRED DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI, PRIPRAVA... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA (V ZVEZI Z NALOŽBAMI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE), VODENJE... Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV DODELJEVANJA NEPOVRATNIH FINANČNIH... Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
 • : PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE PROJEKTNEGA DELA -VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE -KOORDINACIJA IZVEDBE PROJEKTOV, PRIREDITEV IN DOGODKOV V IZVEDBI... Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBDELOVANJE IN VNAŠANJE OPISNIH, ŠTEVILČNIH IN GRAFIČNIH PODATKOV V RAČUNALNIK, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PODATKOV, OPRAVLJANJE NALOG ADMINISTRATIVNE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : VODJA PROJEKTA, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VKLJUČENOST V VODENJE IN KOORDINACIJO PROJEKTOV NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MEDNARODNEM OKOLJU, ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA POTEKA RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV INDUSTRIALIZACIJE V SKLADU Z MAHLE IN BXD STANDARDI ZA DOSEGANJE... MAHLE Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.o.o.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN PODPORE PODJETNIŠTVU, ADMINISTRACIJA, PRIPRAVA POROČIL, ORGANIZIRANJE... E-ZAVOD ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH REŠITEV.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. za določen čas do 31. 12. 2018, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE, KOORDINIRANJE IN SKRBNIŠTVO SISTEMA POSLOVNE ANALITIKE,... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. določen čas do 31. 12. 2018, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform, polni delovni čas, 40 ur, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG PRI REALIZACIJI MEDNARODNEGA PROJEKTA LIFE LYNX, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, INFORMIRANJE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH... OBČINA RUŠE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -PROUČEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, -KOMUNICIRANJE... MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PERSONALNIH EVIDENC, VODENJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, ZBIRANJE PODATKOV O POTREBAH PO NABAVI, PRIPRAVA RAZPISNIH DOKUMENTACIJ IN ORGANIZIRANJE... DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH... FURS; GENERALNI FINANČNI URAD.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev oz. za čas trajanja pripravniške dobe, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE... ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, IMPLEMENTACIJA IN STROKOVNO VODENJE PROGRAMA NEVERJETNA LETA, KOMUNIKACIJA S STROKOVNO JAVNOSTJO, KOMUNIKACIJA, POMOČ IN SUPERVIZIJA IZVAJALCEV... Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO VODENJE PROJEKTOV, PRIPRAVA VMESNIH IN KONČNIH POROČIL PROJEKTOV ZA FINANCERJE IN SVET ZAVODA, KOMUNIKACIJA... Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. 21.11.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke iz dopusta po ZSDP-1, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. 6.10.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke iz dopusta po ZSDP-1, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE.
 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELOVNIH... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. določen čas do 31. 12. 2018 oziroma do konca trajanja projekta GOSPODAR, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.